Лія Кісялёва Фабрыка мрояў Дуніна-МарцінкевічаДата канвертавання15.05.2016
Памер114.63 Kb.
Лія Кісялёва
Фабрыка мрояў Дуніна-Марцінкевіча
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч адрасаваў сваю беларускамоўную творчасць абсалютна канкрэтнаму «чытацкаму слою» — сялянам і «беднай літоўскай і беларускай шляхце». А прыцягнуць увагу масавай аўдыторыі не лягчэй (калі не цяжэй), чым дагадзіць вузкаму колу эстэтаў.

Дунін-Марцінкевіч, як і многія іншыя беларускія аўтары XIX ст., фармуляваў галоўную мэту сваёй творчасці наступным чынам: даць народу кнігу на роднай мове і тым самым заахвоціць яго да адукацыі. Аднак высакародныя інтэнцыі пісьменніка яшчэ не ёсць гарантыяй запатрабаванасці яго твора. Спадзяванне на тое, што народ пацягнецца да кнігі толькі таму, што яна на роднай мове, — гэта альбо пераацэнка, альбо, хутчэй, недаацэнка патэнцыйнай чытацкай аўдыторыі. Каб масавы чытач прымусіў сябе ўзяць у рукі кнігу і такім чынам трапіў у старанна расстаўленае беларускімі пісьменнікамі XIX сх сіло адукацыі, трэба, каб кніга гэтая яго хаця б крыху зацікавіла.

А што нам вядома пра густы і запатрабаванні сялянскай чытацкай аўдыторыі XIX ст.?

У даследаваннях па гісторыі чытання адзначаецца, што цікавасць да кнігі пачала пашырацца ў сялянскім асяроддзі толькі ў апошнія дзесяцігоддзі XIX ст. у сувязі з працэсамі урбанізацыі, з пранікненнем у вясковы побыт элементаў гарадскога ладу жыцця. Не сакрэт таксама, што большая частка сялян былі папросту непісьменныя.

Аднак, мяркуючы па ўсім, тагачасныя беларускія пісьменнікі, у тым ліку і Дунін-Марцінкевіч, не надта і разлічвалі на друкаванае слова. Хутчэй за ўсё яны спадзяваліся. што іх творы будуць успрымацца на слых, што знойдзецца дабрадзей (нярэдка ў гэтай ролі гатовы быў выступіць і сам аўтар), які збярэ вакол сябе аўдыторыю земляробаў і кампенсуе адсутнасць у іх навыкаў чытання сваёй гучнай дэкламацыяй, а далей, магчыма, слухачы пачнуць перадаваць пачутае з вуснаў у вусны. У дакументах таго перыяду даволі часта згадваюцца гэткія публічныя чытанні. Напрыклад, Дунін-Марцінкевіч пісаў: «Гэта адбылося перад маімі вачыма, якія заплылі слязою радасці і ўзрушэння, калі ў маёнтку Шчарове ахвотна прыглядаўся, як паважаныя паны Юлі і Артур Р. на дажынках, сабраўшы вакол сябе грамаду люду, чыталі ім урыўкі з «Гапона». «Купалы» і «Вечарніц», а люд гэты з узрушэннем успрымаў малюнкі, нібы выхапленыя з яго штодзённага жыцця, са слязьмт ў вачах цалаваў рукі чытаючых».

Такім чынам, у дачыненні да беларускамоўнай літаратуры XIX ст. само слова «чытач» варта ўспрымаць як пэўную ўмоўнасць, хутчэй тут больш дарэчы панятак «рэцыпіент». Але, натуральна, спосаб успрыняцця літаратурнага тэксту не ўплывае на густы, прыхільнасці і патрабаванні аўдыторыі. Тое, што сяляне не сталі б чытаць, яны і слухаць бы не захацелі, і наадварот.

Таму дадзеныя аб накладах і попыце на розныя віды кніжнай прадукцыі ў сялянскім асяроддзі, якія прыводзяцца ў даследаваннях па гісторыі чытання ў Расійскай імперыі, даюць уяўленне аб густах гэтай аўдыторыі ў цэлым: і чытачоў, і слухачоў. Найбольш распаўсюджанымі на вёсцы ў XIX ст. былі тры асноўныя групы кніг. Гэта рэлігійныя выданні, лубачная літаратура і так званыя «выданні для народа» (навукова-папулярныя і прыкладныя выданні, перш за ўсё сельскагаспадарчай тэматыкі).

Лубачная літаратура ўвасабляла для сялянскай аўдыторыі «прыгожае пісьменства». Найбольшай папулярнасцю ў гэтай катэгорыі кніжнай прадукцыі карысталіся авантурныя рыцарскія раманы, казкі і песні (пераважна фальклорныя), пераробкі гістарычных раманаў, «вясёлыя» апавяданні, створаныя на падставе анекдотаў, а таксама «страшныя» гісторыі. Амерыканскі літаратуразнаўца Д. Брукс даследаваў тэмы лубачных выданняў і працэнтныя суадносіны іх накладаў. Гэтыя лічбы даюць даволі поўнае ўяўленне пра густы сялянскай аўдыторыі, бо вядома, што і ў ранейшыя часы выдавецкая індустрыя максімальна чуйна рэагавала на патрабаванні масавага спажыўца. Сярод найбольш папулярных тэм Д. Брукс згадвае наступныя: «фальклор», «рыцарства», «гумар», «вайна», «злачынствы», «каханне» і г. д.

Адмысловую катэгорыю лубачных кніг складалі пераробкі і адаптацыі для народа класічных твораў выкананыя крыху пісьменнымі выхадцамі з сялянскага асяроддзя, якія добра ведалі густы сваёй патэнцыйнай аўдыторыі і ў адпаведнасці з імі ў меру ўласных здольнасцей «аранжыравалі» першакрыніцы. Лубачныя кнігі (як, між іншым, і пэўная катэгорыя сучаснай выдавецкай прадукцыі) характарызаваліся малым аб'ёмам, невялікім фарматам, памяркоўным коштам і кідкай вокладкай. У адаптаваных версіях класічных тэкстаў старанна развіваліся і акцэнтаваліся эратычныя і прыгодніцкія элементы і рупліва выкрэсліваліся шматслоўныя лірычныя, псіхалагічныя і філасофскія адступленні, маляўнічыя апі-санні прыроды і г. д.

У цэлым ад знаёмства з працамі па гісторыі чытання застаецца ўражанне, што густы масавай аўдыторыі ва ўсе часы застаюцца больш-менш нязменнымі, незалежна ад таго, ідзе гаворка пра вяскоўца XIX ст. ці пра жыхара сучаснага мегаполіса.

Напэўна, у нас няма падстаў уяўляць беларускага селяніна XIX ст. нейкай экзатычнай істотай з асабліва вычварнымі чытацкімі прыхільнасцямі. I, здаецца, Дунін-Марцінкевіч выдатна ведаў чаго чакае масавая аўдыторыя.

Дунін-Марцінкевіч быў бліскучым драматургам, і гэта вельмі адчувальна і ў яго паэтычным эпасе. Большасць яго вершаваных аповесцей і апавяданняў не тое што сцэнічныя, а хутчэй... кінематаграфічныя. Некаторыя з іх — быццам бы гатовыя сцэнарыі з дынамічнай зменай эпізодаў, эфектнымі планамі, вынаходлівым «мантажом». Прычым Дунін-Марцінкевіч працаваў у самых папулярных жанрах. Напрыклад, яго «Травіца брат-сястрыца» — гэта душараздзіральная меладрама, у якой пераплятаюцца адзюльтэр і інцэст, гісторыя пра няверную жонку і аповед пра закаханых, якія толькі ля алтара даведаліся, што яны брат і сястра. Хочаш — здымай слязлівую показку, каб лацінаамерыканскія і індыйскія кінематаграфісты пачарнелі ад зайздрасці, а хочаш — рабі «жорсткі» фільм на вельмі папулярную— між іншым, і ў элітарным кіно таксама — тэму брутальнай разбуральнасці кахання, якое знішчае ўсё жывое на сваім шляху «Стаўроўскія дзяды» з «Вечарніц» — гэта аповед пра Папялушку, адзін з найулюбёнейшых сюжэтаў кінематаграфістаў усіх часоў і народаў. Прытым Дунін-Марцінкевіч густоўна аздабляе гэтую гісторыю элементамі містыкі, міфалагічнымі матывамі. Дзеянне ў вершаванай аповесці «Гапон», як і ў некаторых іншых творах В. Дуніна-Марцінкевіча, пачынае разгортвацца вакол любоўнага трохкутніка. Сам Гапон нагадвае героя баевіка: гэткі мача, здадзены ў салдаты праз інтрыгі падступна-га аканома, праз некалькі гадоў жорстка распраўляецца з крыўдзіцелем і нарэшце злучаецца з каханай дзяўчынай. «Злая жонка» з «Быліцаў, расказаў Навума» — сямейная драма, «Дурны Зміцер, хоць хітры» з «Вечарніцаў» — эксцэнтрычная камедыя ў дзвюх серыях.

Як бачым, у гэтых творах прадстаўлены амаль усе тэмы і матывы, якім, калі верыць даследчыкам, ва ўсе часы аддае перавагу масавая аўдыторыя. Інакш кажучы, сяляне сапраўды мелі падставы «са слязьмі ў вачах цалаваць рукі» панам Юлі і Артуру P.

Усе пералічаныя творы — беларускамоўныя. Што датычыцца польскамоўных вершаваных апавяданняў і аповесцей В. Дуніна-Марцінкевіча, то яны маюць пэўныя адметныя рысы. Як і іншыя шматмоўныя беларускія пісьменнікі XIX ст., Дунін-Марцінкевіч праводзіў пэўную мяжу паміж беларускамоўным і, напрыклад, польскамоўным рэцыпіентам. Пра тое, як гэты аўтар уяўляў сваю польскамоўную аўдыторыю, мы можам меркаваць на падставе зваротаў у тэксце да чытача. Напрыклад, у польскамоўным вершаваным апавяданні «Благаславёная сям'я» чытаем:

Калі прагнеш, чытач, жывым ўзняцца на неба,

Шумны горад пакінь і спяшайся да вёскі.

Знойдзеш ты там спакой, знойдзеш клопат

сяброўскі

I праўдзівасць. Што больш для душы

нашай трэба

Натуральна, гэты чытач мае небагата агульнага з «непісьменнымі суайчыннікамі», якім, паводле шматлікіх уласных прызнанняў В. Дуніна-Марцінкевіча, адрасаваная яго беларускамоўная творчасць. Вось як да гэтай аўдыторыі звяртаецца апавядальнік Навум Прыгаворка ў «Быліцах, расказах Навума»:

Паслухайце, браткі, Навума старога!

Ён у час дасужны дзянёчка святога

Будзе весці расказы аб розны быліцы, —

Што здарылась намесь у нашай зямліцы...

Нам, беларускамоўным чытачам, Навум Прыгаворка цудоўна вядомы з многіх тэкстаў В. Дуніна-Марцінкевіча. Напэўна, няма патрэбы пераказваць усе яго жартачкі, прыказкі, прымаўкі і байкі. I кожны з нас перажывае штосьці кшталту культурнага шоку, калі мы становімся сведкамі метамарфозы, якая адбываецца з гэтым апавядальнікам, варта яму перайсці на польскую мову. Так, у польскамоўным творы «З-над Іслачы, або Лекі на сон» з падзагалоўкам «Апавяданне Навума Прыгаворкі» знаходзім, да прыкладу, гэткія ўзоры:

О музы, вы яснавяльможныя багіні!

Заапякуйцеся вы тым, хто праз вас гіне.

Ён, шчыра вас шануючы, замест мамоны

Ў кішэні запакоўваў Зоркі і Рубоны...


О Апалон-бажок! У дрэнным я настроі,

Ты, можа, развяселіш, лютню мо настроіш.

У польскамоўных вершаваных аповесцях і апавяданнях мноства лірычных адступленняў, разважанняў з нагоды і г. д. (карацей, усяго таго, што гэтак старанна выкрэслівалі вышэйзгаданыя аўтары лубачных кніжак, шчыруючы над папулярнымі версіямі класічных тэкстаў). I ўсё ж многія польскамоўныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча, як і беларускамоўны паэтычны эпас, адрасаваныя найперш дэмакратычнай аўдыторыі, а не высакалобым снобам.

Вось, напрыклад, польскамоўнае гістарычнае апавяданне ў дзвюх песнях В. Дуніна-Марцінкевіча «Славяне ў XIX стагоддзі». У гэтым творы спалучаюцца матывы з «Конрада Валенрода» і «Гражыны» А. Міцкевіча, аднак у больш-менш даступнай масаваму чытачу, папулярнай версіі. Даследчыкі заўважаюць, што масавая аўдыторыя не любіць экстрэмальнага наватарства, а аддае перавагу варыяцыям на знаёмыя, пазнавальныя тэмы. Здаецца, усё ў «Славянах» адпавядае густам паспалітай публікі: вершаванае апавяданне займальнае, вострасюжэтнае. невялікае па аб'ёме, дзеянне адбываецца ў экзатычных «дэкарацыях», тэкстуальныя стратэгіі даволі просталінейныя. Прытым гэты твор, як і вышэйзгаданыя беларускамоўныя тэксты, вельмі «кінагенічны». З першай часткі чытач даведваецца, што ў турэцкім войску ёсць адважны і слаўны воін Кізралі. Як і Міцкевічаў Конрад Валенрод, ён чужынец. Але калі паходжанне Валенрода — адна з галоўных таямніц у творы А. Міцкевіча, то пра Кізралі ўсё адразу вядома: ён балгарын, калісьці быў «паланёны варожаю зграяй», а цяпер марыць «помсціць да смерці турэцкім тыранам».

Спосаб пометы, які абраў Кізралі, таксама адпавядае густам масавага чытача (асабліва, бадай, жаночай аўдыторыі) больш за суровыя стратэгічныя маніпуляцыі Конрада Валенрода. Дачка Мехмета, пры двары якога жыве Кізралі, кахае нашага героя, у той час як бацька збіраецца аддаць яе замуж за сына свайго сябра. Кізралі прапануе дзяўчыне стаць яго жонкай і разам з ёю ўцякае да валахаў. Цяпер ён нарэшце можа са зброяй у руках змагацца з туркамі. Вярнуўшыся з перамогай з чарговага паходу, Кізралі даведваецца, што Мехмет адшукаў сваю дачку і выкраў яе. На гэтым заканчваецца першая частка вершаванага апавядання.

Другая «серыя» перагукаецца з «Гражынай» А. Міцкевіча. Тут чытач сутыкаецца з таямніцамі: у рэшце рэшт, масавай аўдыторыі абавязкова патрэбная нейкая інтрыга. У сербскім горадзе Такаве з'яўляецца загадкавы Чорны Пілігрым. Калі князь Мілош пачынае збіраць войска, каб выступіць супраць турак, таямнічы герой адным з першых адгукаецца на заклік. Загадкавай асобай, аднак, Пілігрым застаецца нядоўга. Ён, як і Дунін-Марцінкевіч, разумее: многім чытачам не даспадобы занадта складаныя задачкі, — таму даволі хутка прагаворваецца, што ён «сын Балгарыі мужнай». Між тым назваць свае імя князю Мілошу Пілігрым упарта адмаўляецца. Такім чынам, кожнаму з нас даецца магчымасць самастойна здагадацца, што перад намі Кізралі, і пацешыцца са сваей кемлівасці.

Войска Мілоша выступае ў паход, а чытача чакае яшчэ адна загадка. У сербскім горадзе з'яўляюцца «дзіўныя госці»: «нейкі мужчына ў смутку глыбокім», пажылая жанчына і маладзіца з дзіцём. «Дзіўнымі гасцямі» яны таксама застаюцца літаральна на працягу некалькіх радкоў. Чытач не паспявае нават напружыцца, як яму ўжо становіцца вядома, хто такія мужчына і пажылая жанчына. Далей аўтар не ўтрымліваецца ад штукарства: ён робіць выгляд, што гатовы добрасумленна прадставіць чытачу і маладзіцу, але яму перашкаджаюць гэта зрабіць важныя падзеі:

Маладая... Тут трэба зрабіць перапынак,

Бо прымчаўся ганец стуль, дзе быў паядынак.

Гэта даволі сімпатычны літаратурны трук: тры часавыя плыні — час, калі адбываецца гісторыя, час, калі яна распавядаецца, і час, калі мы яе чытаем, — раптам зліваюцца ў адну.

З узніклым дзякуючы гэтаму стратэгічнаму прыёму адмысловым пачуццём далучанасці чытач слухае паведамленне ганца. Прытым «гэта ўсё — справа Чорнага Пілігрыма»:

Вось — асілак! не знойдзеш такога другога;

Блісне шабляй — і падае вораг пад ногі.

Яго ўласная мужнасць, любоў да свабоды

Памаглі нам цюрбанаў разбіць назаўсёды.

Натуральна, гэты Чорны Пілігрым выклікае згадкі пра Чорнага Рыцара з «Гражыны» А. Міцкевіча, які гэтак жа вырашыў зыход бітвы. Але яшчэ больш ён падобны да казачных волатаў. Гэткая гіпербалізаваная, непраўдападобная магутнасць Чорнага Пілігрыма, які фактычна адзін перамагае ворагаў «назаўсёды» (таксама казачнае слоўца), — даніна густам масавага чытача. Заўважым, што, у адрозненне ад А. Міцкевіча ў «Гражыне», Дунін-Марцінкевіч не ўключае ў тэкст батальную сцэну: у гэтым стамляльным адступленні, бадай, стала б відавочна, што адзін у полі ўсё ж не воін, да таго ж масавы чытач нецярплівы, і разам з ім аўтар спяшаецца да фіналу.

Пакуль ганец сцісла рэзюмуе бітву, маладзіца, якая з прычыны яго з'яўлення так і засталася непазнанай, выяўляе грунтоўна апісаны спектр разнастайных эмоцый. Гэта чарговы рэверанс чытачу. Аўтар, які ўжо даў яму магчымасць атрымаць асалоду ад нібыта самастойнай ідэнтыфікацыі Чорнага Пілігрыма, зноў гуляе «ў паддаўкі». На працягу некалькіх радкоў, пакуль маладзіца дрыжыць ад страху, палае то вачамі, то шчокамі, чытач мае дастаткова часу, каб здагадацца, што гэта Міхаэля, жонка Кізралі.

Застаецца ўладзіць апошнія фармальнасці: закончыць аповед. Натуральна, чытач чакае казачнага шчаслівага канца. Натуральна, аўтару не склала б цяжкасцей падмануць гэтыя чаканні і забіць Кізралі, пакуль войска вяртаецца з поля бою ў горад. Але ў масавай літаратуры свае законы. Таму мы без прамаруджванняў атрымліваем хэпі-энд:

I герой песціць сына і жонку цалуе,

Вось яму ўзнагарода за долю цяжкую.

А народ, што убачыў сканчэнне трывогі,

Услаўляе ў малітвах з удзячнасцю Бога.У 1863 г., калі ўлады вышуквалі В. Дуніна-Марцінкевіча, «першага і самага энергічнага агітатара беспарадкаў», у Берліне нарадзіўся Макс Складаноўскі (вельмі верагодна, між іншым, што яго продкі паходзілі з беларускіх земляў), вынаходнік чароўнага «біяскопа», які разам са сваім братам Эмілем на тры месяцы раней за славутых братоў Люм'ер зладзіў першы публічны кінапаказ. Дунін-Марцінкевіч з яго стосам гатовых сцэнарыяў, выдатнымі рэжысёрскімі і арганізатарскімі талентамі і ўласнай акцёрскай трупай зусім крыху размінуўся з кінематографам у часе.
Крыніца:

Кісялёва, Л. Фабрыка мрояў Дуніна-Марцінкевіча / Лія Кісялёва // Маладосць. — 2008. — № 2. — С. 124—127.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал