Мерапрыемствы дуа “Крупаўская сярэдняя школа”Дата канвертавання29.07.2016
Памер187.95 Kb.
ЗАЦВЯРДЖАЮ:

Дырэктар Крупаўскай СШ

______________ І.Б.Гівойна

“09” верасня 2013 года
Мерапрыемствы ДУА “Крупаўская сярэдняя школа”

па арганізаванаму заканчэнню навучальнага года і падрыхтоўцы да правядзення экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў 2013/2014 навучальным годзе

п/п

Змест работы

Тэрнім выканання

Адказны за выканан.

Адзнака аб выкананні

Заўвагі

І. Азнаямленне з нарматыўнай прававой дакументацыяй па правядзенню выніковай атэстацыі і выпускных экзаменаў

Падбор дакументаў, якія рэгламентуюць дзейнасць адміністрацыі, настаўнікаў, вучняў па правядзенню выніковай атэстацыі

на працягу года

Макарэвіч Г.І.Афармленне папкі з нарматыўнымі прававымі дакументамі Міністэрства адукацыі, загадамі і рэкамендацыямі аддзела адукацыі, спорту і турызму

на працягу года

Макарэвіч Г.І.Афармленне стэнда “Табе, выпускнік” з матэрыяламі для азнаямлення:

-выпіска з “Правіл атэстацыі вучняў…”;

- расклад экзаменаў, склад экзаменацыйных камісій;

- графік падрыхтоўкі да экзаменаў па прадметах;

- выстава ўзораў афармлення экзаменацыйных пісьмовых работ


студзень-май

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.
Азнаямленне бацькоў на бацькоўскіх сходах і вучняў на класных гадзінах з нарматыўнай прававой базай па арганізацыі і правядзенню выпускных экзаменаў

люты- май

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.
ІМН з настаўнікамі “Нарматыўнае прававое забеспячэнне правядзення выніковай атэстацыі вучняў”

сакавік

Гівойна І.Б.,

Макарэвіч Г.І.

ІМН з настаўнікамі “Вывучэнне метадычных рэкамендацый па арганізацыі і правядзенню выніковай атэстацыі па прадметах”

красавік

Гівойна І.Б., Макарэвіч Г.І.
ІІ. Унутрышкольны кантроль


Вынікі кантрольных работ па тэкстах аміністрацыі на пачатак і канец навучальнага года

Кастрычнік, май (нарада пры дырэктары)

Гівойна І.Б.Класна-абагульняючы кантроль у 9 класе

студзень

(нарада пры нам. дырэкт.)Макарэвіч Г.І.,

Даўгяла В.У.

Класна-абагульняючы кантроль у 11 класе

люты

(нарада пры нам. дырэкт.)Макарэвіч Г.І.,

Даўгяла В.У.


Забеспячэнне прадуктыўнага і творчага ўзроўняў засваення матэрыялу праз арганізацыю самастойнай пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках прыродна-матэматычнага цыклу

студзень (нарада пры нам. дырэктара)

.Макарэвіч .Г.І.Арганізацыя паўтарэння вучэбнага матэрыялу ў 9,11 класах, падрыхтоўка вучняў да выніковай атэстацыі

красавік

(нарада пры нам. дырэктара)Макарэвіч Г.І.Выкананне вучэбных праграм на канец навучальнага года

май

(нарада пры нам. дырэкт.)Макарэвіч Г.І.,

кіраўнікі МА гуманітарнага і прыродна-матэм. цыклу

Рэалізацыя развіваючай функцыі навучання на факультатыўных і стымулюючых занятках

сакавік

(нарада пры намесніку дырэктара)Макарэвіч Г.І.Кантроль выканання патрабаванняў да вядзення школьнай дакументацыі

згодна з планам УШК

адміністрацыя
ІІІ. Падрыхтоўчая работа да правядзення выніковай атэстацыі, выпускных экзаменаў


Арганізацыя факультатыўных заняткаў па прадметах

верасень

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.
Арганізацыя платных адукацыйных паслуг па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання

верасень

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.
Арганізацыя работы факультатыва “Асновы выбару прафесіі”

верасень

Макарэвіч Г.І.,

Сіманенкава М.В.

Арганізацыя ўдзелу выпускнікоў 11 класа ў тэсціраванні па жаданню без выдачы сертыфікатаў

кастрычнік -красавік

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.

Распрацоўка памятак для вучняў па падрыхтоўцы да напісання дыктантаў, пераказаў, па афармленню пісьмовых работ па матэматыцы, рускай і беларускай мовах

на працягу года

настаўнікі-прадметнікіПадрыхтоўка ў кабінетах стэндаў “Рыхтуемся да экзаменаў” з наступнымі матэрыяламі:

- тэксты білетаў, тэмы рэфератаў, прыкладныя заданні, тэсты;

- патрабаванні да адказаў, крытэрыі ацэнкі вусных адказаў і пісьмовых работ, выстаўлення выніковых адзнак;

- правілы афармлення тытульных лістоў для экзаменаў, якія праводзяцца ў пісьмовай форме;

-патрабаванні да напісання пераказу па мовах, пісьмовай работы па матэматыцы;

- парады, рэкамендацыісакавік-красавік

настаўнікі-прадметнікіДавядзенне да ведама ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу інфармацыі аб тэрмінах правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

люты - май

Макарэвіч Г.І.,

Гівойна І.Б.

Фарміраванне базы даных вучняў 11 класа аб здачы

выпускных экзаменаў:

- падача заяў на імя дырэктара школы з указаннем вучэбных прадметаў для здачы;
- састаўленне і зацвярджэнне спіскаў груп вучняў, якія здаюць экзамены па выбары


да 10 мая

да 11 мая


Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.
Зацвярджэнне складу экзаменацыйных камісій для прыёму выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

да 17 мая

Макарэвіч Г.І.,

Гівойна І.Б.

Састаўленне раскладу выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі, зацвярджэнне дырэктарам школы, давядзенне да ведама ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу, прадастаўленне ў аддзел адукацыі, спорту і турызму

да 21 мая

Макарэвіч Г.І.,

Гівойна І.Б.

Прадастаўленне ў аддзел адукацыі, спорту і турызму дакументаў для вызвалення вучняў ад выпускных экзаменаў

да 16 мая

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.
Распрацоўка схем для паэлементнага аналіза ўзроўню ведаў, уменняў і навыкаў вучняў па прадметах, забеспячэнне імі членаў экзаменацыйных камісій

красавік - май

кіраўнікі МА прыродна-матэматычнага і гуманітарнага цыклаў, старшыня экзаменацыйнай камісіі
Састаўленне і зацвярджэнне раскладу кансультацый па прадметах

да 21 мая

Макарэвіч Г.І.Распрацоўка настаўнікамі практычных заданняў, прадугледжанных экзаменацыйнымі білетамі, і зацвярджэнне іх дырэктарам школы

да 17 мая

Гівойна І.Б.,

настаўнікі-прадметнікі

Правядзенне трэнінгаў для вучняў выпускных класаў (у адпаведнасці з планам псіхолага-педагагічнага суправаджэння выпускных класаў)

люты - май

Сіманенкава М.В.Правядзенне псіхалагічных практыкумаў, кансультацый (у адпаведнасці з планам псіхолага-педагагічнага суправаджэння выпускных класаў)

люты-май

Сіманенкава М.В., класныя кіраўнікіСастаўленне і зацвярджэнне графіка дзяжурства і занятасці настаўнікаў ў час правядзення выніковай атэстацыі

да 21 мая

Макарэвіч Г.І.Падрыхтоўка школьнай дакументацыі (класныя журналы, асабовыя справы) у адпаведнасці з патрабаваннямі да вядзення дакументацыі

верасень-май

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.,Залатарова Г.М., наст.-прадметнікіІУ. Правядзенне педагагічных саветаў

Аб допуску вучняў ІХ класа да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

май

адміністрацыяАб допуску вучняў ХІ класа да экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

май

адміністрацыяАб прадстаўленні да вызвалення вучняў ІХ класа ад выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

май

адміністрацыяАб прадстаўленні да вызвалення вучняў ХІ класа ад выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІступені агульнай сярэдняй адукацыі

май

адміністрацыяАб выдачы пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыі, пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай і адлічэнні ў сувязі з атрыманнем агульнай базавай адукацыі

чэрвень

адміністрацыяАб выдачы атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыі і адлічэнні ў сувязі з атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі

чэрвень

адміністрацыяАб прадстаўленні да атрымання атэстата аб агульнай сярэдняў адукацыі асобага ўзору з узнагароджаннем залатым (сярэбраным) медалём і ўзнагароджанні пахвальным лістом

чэрвень

адміністрацыяАб выдачы атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыі асобага ўзору з узнагароджаннем залатым (сярэбраным) медалём і адлічэнні ў сувязі з атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі

чэрвень

адміністрацыяАб выдачы пасведчанняў аб спецыяльнай адукацыі і адлічэнні ў сувязі з завяршэннем навучання і выхавання па адукацыйнай праграме спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю

чэрвень

адміністрацыя
У. Афармленне дакументацыі па правядзенні выніковай атэстацыі і джяржаўных экзаменаў


Загад аб назначэнні адказных за вядзенне кніг уліку і выдачы дакументаў аб адукацыі

на пачатак навучальнага года

Гівойна І.Б.Загад аб зацвярджэнні перачня вучэбных прадметаў для здачы выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

да 11 мая 2014 года

Гівойна І.Б.Загад “Аб заканчэнні 2013/2014 навучальнага года і арганізацыі выпускных экзаменаў”

красавік

Гівойна І.Б.Загад “Аб допуску вучняў ІХ класа да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі”

да 30 мая 2014 года

Гівойна І.Б.Загад “Аб допуску вучняў ХІ класа да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі”

да 30 мая 2014 года

Гівойна І.Б.Загад “Аб вызваленні вучняў ад выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступеніях агульнай сярэдняй адукацыі”

на падставе загада аддзела адукацыі, спорту і турызму

Гівойна І.Б.Загад “Аб стварэнні камісіі па выпісцы дакументаў аб адукацыі, дакументаў аб навучанні”

да 01.06.2014 года

Гівойна І.Б.Загад аб выдачы пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыі, пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай і адлічэнні ў сувязі з атрыманнем агульнай базавай адукацыі

пасля заканчэння выпускных экзаменаў

Гівойна І.Б.Загад аб выдачы атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыі, атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыі асобага ўзору з узнагароджаннем залатым (сярэбраным) медалём, дакументаў аб навучанні, узнагароджанні пахвальнымі лістамі і адлічэнні ў сувязі з атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі

пасля заканчэння выпускных экзаменаў

Гівойна І.Б.Загад аб выдачы пасведчанняў аб спецыяльнай адукацыі і адлічэнні ў сувязі з завяршэннем навучання і выхавання па адукацыйнай праграме спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю

пасля заканчэння выпускных экзаменаў

Гівойна І.Б.
УІ. Правядзенне выпускных экзаменаў, арганізацыя выпуска, аналіз выніковай атэстацыі


Забеспячэнне тэхнічнымі сродкамі для прыёма інфармацыі аб правядзенні пісьмовых экзаменаў

чэрвень

адміністрацыяЗабеспячэнне наяўнасці зборнікаў экзаменацыйных матэрыялаў па прадметах

да 20 красавіка

Макарэвіч Г.І.Падрыхтоўка кабінетаў да экзаменаў

да 28 мая

Гівойна І.Б., Федаровіч Р.А.Правядзенне інструктажа па навучанню правілам бяспечных паводзін пры выкананні практычнай часткі экзаменаў у кабінетах хіміі, фізікі, біялогіі, інфарматыкі і спартыўнай зале.

да 25 мая

Гівойна І.Б.Прадастаўленне ў аддзел адукацыі, спорту і турызму пісьмовых работ выпускнікоў, якія прэтэндуюць на ўзнагароджанне залатым (сярэбраным) медалём

згодна з загадам аддзела адукацыі, спорту і турызму

адміністрацыяПрадастаўленне ў аддзел адукацыі, спорту і турызму дакументаў на атрыманне дакументаў аб адукацыі (у адпаведнасці з пунктам 1.4. Метадычных рэкамендацый…)

пасля правядзення выпускных экзаменаў

Гівойна І.Б.Прадастаўленне ў аддзел адукацыі, спорту і турызму дакументаў на ўзнагароджанне выпускнікоў залатымі і сярэбранымі медалямі

згодна з загадам аддзела адукацыі, спорту і турызму

адміністрацыяАтрыманне бланкаў атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыі, пасведчанняў агульнай базавай адукацыі, пасведчанняў аб спецыяльнай адукацыі

чэрвень

Гівойна І.Б.Выпіска дакументаў аб адукацыі, афармленне кнігі ўліку выдачы пасведчанняў і атэстатаў

чэрвень

адміністрацыяМаніторынг вучэбных дасягненняў вучняў выпускных класаў, аналіз вынікаў экзаменаў на пасяджэннях прадметных МА

Чэрвень,

жнівень


адміністрацыя,

кіраўнікі МА

Аналіз вынікаў паспяховасці вучняў 1-8 класаў

чэрвень

адміністрацыяПрадастаўленне справаздачы аб паспяховасці вучняў і выніках экзаменаў ў аддзел адукацыі, спорту і турызму

Да 15 чэрвеня

адміністрацыяПравядзенне педагагічнага савета па выніках экзаменаў

чэрвень

адміністрацыя
УІІ. Прафарыентацыйная работа з вучнямі


Анкетаванне выпускнікоў 9,11 класаў з мэтай высвятлення іх далейшага размеркавання па каналах навучання і працаўладкавання

на працягу года

класныя кіраўнікі, педагог-псіхолагАзнаямленне вучняў з вучэбнымі ўстановамі і правіламі прыема ў ВУЗы, СУЗы, ПТВ

на працягу года

класныя кіраўнікіСустрэчы з прадстаўнікамі вучэбных устаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі

на працягу года

класныя кіраўнікіАрганізацыя ўдзелу вучняў у тэсціраванні па жаданню без выдачы сертыфікатаў

кастрычнік -красавік

Макарэвіч Г.І.,

Каляда Г.С.

Правядзенне класных гадзін прафарыентацыйнай накіраванасці (згодна з планам выхаваўчай работы класных кіраўнікоў)

на працягу года

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.

Індывідуальныя кансультацыі па праграме “Прафпрагноз”

Лістапад, на працягу года

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.

Дыягностыка прафесійных намераў і схільнасцей вучняў

на працягу года

Гівойна М.А., КашлейКласныя бацькоўскія сходы прафарыентацыйнай накіраванасці

на працягу года,

згодна з планам работы класнага кіраўнікаКаляда Г.С.,

Залатарова Г.М.

Кансультацыі для бацькоў:

“Стрэсы і іх прадухіленне”, “Як падрыхтаваць дзіця і сябе да будучых выпрабаванняў?”красавік -май

Каляда Г.С.,

Залатарова Г.М.

Сіманенкава М.В.Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Г.І. Макарэвіч


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка