Метадычныя рэкамендацыі 2012/2013 навучальны год Павышэнне матывацыі навучэнцаў як спосаб павышэнні якасці ведаў вучняўДата канвертавання15.05.2016
Памер111.86 Kb.
Метадычныя рэкамендацыі 2012/2013 навучальны год
Павышэнне матывацыі навучэнцаў

як спосаб павышэнні якасці ведаў вучняў
Фарміраванне актыўнай асобы немагчыма без актыўнасці ў авалоданні ведамі. Многае тут залежыць ад майстэрства настаўніка , ад яго ўмення арганізоўваць навучальны працэс , ад яго творчасці і пастаяннага пошуку новых форм і прыёмаў навучання. Педагагічнае творчасць настаўнікі, вызваляючыся ад шаблону, стварае цікавыя прыклады нестандартных формаў навучання, што дазваляе настаўніку вярнуць страчаны цікавасць да вывучэння прадмета. Настаўнік пастаянна пытаецца сябе: што можна зрабіць, каб вучні хацелі вучыцца? Як спланаваць віды дзейнасці на ўроку і па-за яго? Ні праграма, ні падручнік, ні метадычны дапаможнік не могуць даць педагогу гатовую схему. Ён павінен сам сканструяваць яго , улічваючы ўмовы навучання і склад навучэнцаў. Настаўніку трэба ў нейкай ступені адысці ад стандартнага ўрока , унесці нешта новае, што магло б прыцягнуць увагу , актывізаваць дзейнасць навучэнцаў , прымусіць іх думаць , шукаць , дзейнічаць. Многія формы і метады працы добра вядомыя настаўнікам.

Асобныя ўстаноўкі і дзеянні педагогаў можна аднесці да розных кампанентаў фарміравання матывацыйнай сферы. Сумесная з дзецьмі работа па асэнсавання і прыняцця мэты маючай адбыцца дзейнасці і пастаноўцы навучальных задач можа быць аднесена і да матывах і да пастаноўкі мэтаў. Агульнавядома , што настаўнікі з дэмакратычным стылем кіравання вучэбнай дзейнасцю імкнуцца стварыць для дзяцей сітуацыю поспеху , выклікаць адчуванне прасоўвання наперад, перажыванне поспеху ў вучэбнай дзейнасці. Для гэтага яны правільна падбіраюць ўзровень складанасці заданняў, справядліва , "па заслугах " ацэньваюць вынік дзейнасці школьнікаў. Яны выкарыстоўваюць усе магчымасці навучальнага матэрыялу , каб зацікавіць клас: ствараюць праблемныя сітуацыі, актывізуюць самастойнае мысленне, арганізуюць супрацоўніцтва вучняў, выбудоўваюць пазітыўныя адносіны з класам , выяўляюць шчырую зацікаўленасць у поспехах дзяцей. Неабходная ўмова для ўсяго гэтага веданне індывідуальнасці кожнага вучня, апора на наяўныя ў яго магчымасці і матывы.

Таксама вядома: педагогі з аўтарытарным і апякунскім стылем кіраўніцтва схільныя часцей выкарыстоўваць знешнія стымулы. Яны лічаць , што вучняў трэба прымушаць вучыцца, пастаянна заахвочваць або караць , прыцягваць бацькоў да сумеснага кантролю за дзецьмі.

У многіх выпадках і гэта дапамагае матываваць дзяцей. І ўсё ж рашэнне праблемы ў развіцці ўнутранай матывацыі , у ўмелым выкарыстанні ўласных матываў школьніка , у першую чаргу - пазнавальных , сацыяльных . Гэта зусім не азначае , што выкарыстанне вонкавых стымулаў , метад " бізуна і перніка " не патрэбен зусім. Ёсць вучні з вельмі слаба развітымі матывамі , у працы з імі без выкарыстання вонкавага стымулявання не абыйсціся. Але ўсё ж такі трэба імкнуцца да таго , каб дзіця вучыўся не дзеля адзнакі ці каб пазбегнуць пакарання, а дзеля ведаў.

Развіццё матывацыі да вучэння будуецца на дасягненні поспеху. Гэта патрабуе стварэння асаблівай вучэбнай праграмы з градацыяй складанасці задач , часу засваення , адмысловага стылю ўзаемадзеяння настаўніка і вучня на ўроку . Тэхналогія развіцця матыву дасягнення дастаткова поўна прадстаўлена ў кампутарных гульнях : у іх існуе серыя заданняў рознай складанасці, якія можна выбіраць ; дзіця атрымлівае поўную інфармацыю пра вынік сваёй дзейнасці, можа ацаніць якасць выканання задання ( зваротная сувязь) ; складанасць заданняў такая, што поспех магчымы толькі пры пэўных намаганнях , які грае дзіця ўспрымае ўсю адказнасць за сітуацыю . Паспрабуем перанесці гэтыя асаблівасці кампутарных гульняў на працэс навучання ў клас.

У некалькіх словах спынімся на ўжыванні асобных метадаў і формаў навучання.

1. Праблемнае навучанне - наймагутны спосаб павысіць цікавасць да прадмета : праблемныя сітуацыі спрыяюць вывучэнню аб'екта : у адных выпадках вывучэнню праз самастойнае адкрыццё, калі навучэнцы ў значнай ступені працуюць самастойна, ці праз кіраванае адкрыццё, калі працэсам спасціжэння ісціны кіруе настаўнік. Замест тлумачэнні - ён падахвочвае вучняў назіраць, вылучаць гіпотэзы , правяраць рашэнні, для чаго навучэнцы актыўна выкарыстоўваюць інтуітыўнае і аналітычнае мысленне. Пры гэтым для жывога дыялогу можаце задаваць навадныя пытанні , заахвочваць здагадкі хлопчыкаў і дзяўчынак, заснаваныя на няпоўных дадзеных , дапамагаць пацвердзіць або абвергнуць іх пры ўсебаковым аналізе фактаў. На такім ўроку этапамі працы стануць ўвядзенне ў тэму, эксперыментаванне , абдумванне , асэнсаванне , практычнае выкарыстанне фактаў , праверка , выснова ( абагульненне ).

2. Вельмі карысна выкарыстоўваць метад праектаў як праблему. Пра змест працы над праектам сёння шмат гаворыцца , праца над праектам ўвайшла ў практыку школ. Таму спыняцца на ім не буду. Адзначу толькі бясспрэчныя плюсы метаду праектаў:

ён развівае пазнавальны інтарэс ;

хлопцы выкарыстоўваюць розныя формы працы: дыскусіі , вывучэнне літаратуры , збор эмпірычнай інфармацыі і г.д.;

у працэсе гэтай дзейнасці адбываецца матываванасьць , з'яўляецца задавальненне ад дзейнасці , ад яе выніку ;

веды знаходзяць практычнае прымяненне;

усталёўваецца сувязь з жыццёвым вопытам дзяцей;

у групавых праектах школьнікі авалодваюць уменнем супрацоўнічаць, чуць адзін аднаго , аказваць ўзаемадапамога .

У ходзе работы над праектам трэба імкнуцца на ўсіх яго этапах дапамагаць у пошуку крыніц інфармацыі , заахвочваць і падтрымліваць энтузіязм удзельнікаў праекта , дапамагаць пры з'яўленні цяжкасцяў , падтрымліваць зваротную сувязь.

3. Сумесная праца - найбольш карысная для развіцця сацыяльных матываў. У ёй школьнікі вучацца ўзаемадзейнічаць, быць памяркоўнымі да іншых. Каб у сумеснай дзейнасці не было "зайцоў", г.зн. дзяцей, якія гультайнiчаў, але атрымліваюць перавагі за кошт працы групы, можна размеркаваць адказнасць паміж імі. Спаборніцтвы ў павышэнні матывацыі вельмі эфектыўныя. Але памятайце: яны часта спараджаюць зайздрасць, пачуццё прыніжанасьці, пыху і перавагу. Таму спаборніцтва трэба выкарыстоўваць надзвычай асцярожна і толькі паміж школьнікамі з роўнымі магчымасцямі. У большасці выпадкаў больш карысныя групавыя спаборніцтвы, у якіх групы камплектуюцца так, каб выраўнаваць іх магчымасцямі іншых школьнікаў). Агульны кошт складаецца з балаў ўсіх удзельнікаў. У працэсе павышэння матывацыі улічвайце грамадскае меркаванне класа, якія існуюць групавыя нормы. Сацыяльныя матывы пазітыўна накіроўваюць актыўнасць дзяцей толькі ў класах з пазітыўнымі групавымі нормамі ў вучобе. Калі ў класе існуюць цэтлікі тыпу "падліза-выдатнік", "любімчык", "зубрыла", то добрыя вучні саромеюцца паказваць свае веды, пазбягаюць публічных выступаў альбо супрацьпастаўляюць сябе класу. Змена групавых нормаў - цяжкая, але неабходная задача настаўніка, асабліва - класнага кіраўніка. У любым выпадку пры існаванні тых ці іншых нормаў класа іх нельга не ўлічваць.

Часам тое, што мы лічым падтрымкай, можа ўспрымацца вучнем як непрыемнае ўздзеянне. Напрыклад, надмерныя пахвалы выдатніку могуць зрабіць яго ізгоем сярод аднагодкаў, і, наадварот, караючы хулігана, мы павышаем яго аўтарытэт сярод аднагодкаў. Часам нават негатыўнае ўвагу настаўніка ўспрымаецца лепш, чым поўнае абыякавасць навакольных: вучань адчувае сябе "героем дня".

Пачынаючы групавую працу, пераканайцеся, што ў школьнікаў дастаткова магчымасцяў, каб адчуваць сябе датычнымі да групавым заняткаў, актыўна ў іх удзельнічаць. Пасля вывучэння складанага матэрыялу папытаеце дзяцей праверыць сябе ў засваенні новага, хай яны растлумачаць тэму адзін аднаму. Калі праца асабліва захапляльна і цікавая (вусныя даклады, напрыклад), праца ў групах вельмі карысная. Прапануйце дзецям прыдумаць пытанні для аднакласнікаў і задаць іх на ўроку. Калі праца асабліва захапляльна і цікавая (вусныя даклады, напрыклад), праца ў групах вельмі карысная.

Другая палова пытання матывацыя ць пазаўрочнай дзейнасці. В.А. Сухамлінскага пісаў:

"Школа становіцца агменем духоўнага жыцця, калі настаўнікі даюць цікавыя і па змесце і па форме ўрокі ... Але выдатныя бліскучыя ўрокі ёсць там, дзе маецца яшчэ нешта выдатнае, акрамя ўрокаў, дзе маюцца і ўжываюцца самыя разнастайныя формы развіцця навучэнцаў па-за ўрокаў ".

Найбольш поўна патрэбнасці ў камунікацыях, у самавыяўленні і самарэалізацыі, патрэба ў новых відах дзейнасці, у гульнях можна рэалізаваць з дапамогай пазаўрочнай дзейнасці. Гэтая дзейнасць з поспехам можа ўлічваць узроставыя асаблівасці і нашмат больш вольная ў выбары сродкаў і методык, чым вучэбная дзейнасць.

Адметнай асаблівасцю паміж фармаваннем матывацыі на ўроку і па-за яго з'яўляецца наступнае:

- Для пазаўрочнай дзейнасці - фарміраванне патрэбнасці ў набыцці новых ведаў і ўменняў (а праз іх і навыкаў), а для ўрочнай - задавальненне гэтай патрэбы.

Праектаванне пазаўрочнай дзейнасці па прадметах будуецца па такім алгарытме:

- Разбіўка прадмета на модулі;

- Падбор пэўных формаў пазаўрочнай дзейнасці, накіраваных на павышэнне цікавасці дзяцей па канкрэтных тэмах,

- Пабудова ўрока ў форме, якая дазволіла б вучням фармаваць настаўніку свой запыт на адукацыю.

Формы пазаўрочнай дзейнасці нам шырока вядомыя:

- Факультатывы

- Гурткі


- Праектная дзейнасць, дзелавыя гульні, прадметныя тыдні

- Навукова-даследчая дзейнасць і г. д.

Матывацыя - чароўнае слова для працы з дзецьмі. Аснову матывацыі складае патрэбнасць у чым-небудзь. Матывацыя - гэта працэс падахвочванні сябе і іншых да дзейнасці для дасягнення асабістых мэт. Кіраваць развіццём дзяцей у працэсе навучання - гэта значыць прыводзіць іх да пастаноўцы і дасягненню асабістых мэт, звязаных з авалоданне зместу адукацыі. Мы пералічылі сёння агульныя правілы навучання, якія спрыяюць росту ўнутранай матывацыі. Назаву яшчэ некаторыя прыёмы, якія добра зарэкамендавалі сябе на практыцы.

Стварэнне праблемнай сітуацыі.

Прыцягненне вучняў да ацэначнай дзейнасці.

Незвычайная форма навучання: ўрок-семінар, урок-канферэнцыя, урок-падарожжа, урок-аўкцыён, ролевая гульня, дыскусія, абарона праектаў, разнастайныя калектыўныя спосабы навучання.

Прывабная мэта.

Разгляд звыклых, звычайных, знаёмых прадметаў і з'яў пад незвычайным вуглом гледжання.

Пастаянны аналіз жыццёвых сітуацый, зварот да асабістага досведу вучня.

Матываванай павінна быць любая дзейнасць вучняў, а не толькі ўспрыманне новага матэрыялу. Ператварэнне дзіцяці ў суб'ект, зацікаўлены ў самавызначэнні і ў самаактуалізацыі складае асноўны вынік сумеснай дзейнасці настаўніка і вучня.Шляхі павышэння матывацыі вучняў

да ўрокаў па беларускай мове:
1. Сувязь з жыццём - неабходная ўмова ўзняцця цікавасці вучняў да вывучэння граматыкі. Гэтая сувязь ажыццяўляецца праз моўны матэрыял, які выкарыстоўваецца ў практыкаваннях, аснову якога складаюць творы вялікіх рускіх пісьменнікаў. Як паказвае практыка, заданні, які складаўся з не звязаных паміж сабой прапаноў, з'яўляюцца адной з прычын абыякавасці дзяцей да вывучэння роднай мовы. Праз які выкарыстоўваецца матэрыял на ўроках мы можам выхоўваць у дзяцей цікавасць да працы, навуцы, да людзей, да Радзімы. Жыццёвы матэрыял звычайна ўспрымаецца імі як менш цяжкі. Сумесная праца настаўніка славесніка, яго вучняў са школьнай і раённай бібліятэкай таксама матывуе навучэнцаў на авалоданне новымі ведамі («Чэхаў-патрыёт», «Паэзія сярэбранага стагоддзя», «Кнігадрукаванне на Русі» і г.д.) Правядзенне розных літаратурных конкурсаў спрыяе падняцці цікавасці навучэнцаў да вывучэння мовы і літаратуры, развівае гаворка навучэнцаў, збліжае класны калектыў вучняў і настаўніка. На класных гадзінах працягваецца мовазнаўчая праца па маўленчай этыкету: «Чаму так, а не інакш», «Чаму мы так гаворым", "Знаёмыя незнаёмцы» і г. д. У час гульнявых маўленчых сітуацый на занятках рыторыкі вучні самі з захапленнем заўважаюць, што не заўсёды ўмеюць выказаць свае думкі. Некаторыя хлопцы з цяжкасцю гавораць аб самых простых рэчах, дапускаюць памылкі ў прамовы пры выкарыстанні займеннікаў, дзеепрыслоўныя абаротаў і разумеюць, што нават простым рэчам трэба вучыцца.

2. Навочнасць як сродак развіцця цікавасці да ўрокаў рускай мовы і літаратуры. На ўроках рускай мовы ажыццяўляюцца ва ўзаемасувязі усе асноўныя прынцыпы навучання: свядомасць, навочнасць, сістэматычнасць, трываласць, улік узроставых магчымасцяў, індывідуальны падыход. У навучанні рускай мовы асаблівую ролю адыгрывае прынцып нагляднасці. Правільнае выкарыстанне нагляднасці на ўроках рускай мовы ў школе спрыяе фарміраванню дакладных уяўленняў аб правілах і паняццях, змястоўных паняццяў, развівае лагічнае мысленне і гаворка, дапамагае на аснове разгляду і аналізу канкрэтных з'яў прыйсці да абагульненню, якія затым прымяняюцца на практыцы. Для прадмета рускую мову значныя элементы наглядна-выяўленчага матэрыялу, такія як прадметныя карцінкі (для ўрокаў навучання грамаце і працы над словамі з арфаграфічнага слоўніка на ўроках рускай мовы), малюнкі для ўрокаў навучання грамаце і развіцця мовы, якія выкарыстоўваюцца пры складанні прапаноў і тэкстаў розных тыпаў маўлення, табліцы па пунктуацыі і арфаграфіі, партрэты пісьменнікаў і паэтаў, ілюстрацыйны матэрыял да вывучаемых твораў.

3. Выкарыстанне на ўроках сучасных інфармацыйных тэхналогій, з аднаго боку, спрыяюць павышэнню вучэбнай матывацыі навучэнцаў, фарміраванню ключавых кампетэнцый, а з другога - арганізуе працу вучня і настаўнікі. Кампутар выкарыстоўваецца з самымі рознымі мэтамі: як сродак навучання, крыніца інфармацыі, спосаб дыягнаставання навучальных магчымасцяў вучняў, сродак кантролю і ацэньвання якасці навучання, для правядзення інтэграваных урокаў. Добры ўрок немагчыма ўявіць без добра сфармуляванай тэмы, пастаноўкі яго мэтаў і задач, планавання этапаў, а таксама мэты на кожным асобным этапе ўрока. Звычайна для гэтага выкарыстоўваецца класная дошка, на якой выпісваюцца ўсе неабходныя тэрміны, складаюцца табліцы і схемы. Цяпер у нас ёсць выдатная магчымасць загадзя падрыхтаваць увесь неабходны матэрыял, размясціць яго ў патрэбнай паслядоўнасці і змясціць на слайды. На слайдах мы можам, напрыклад, размясціць ілюстрацыі, якія заменяць нам старыя табліцы.

Зразумела, што якасць малюнка на слайдах значна лепш, чым на класнай дошцы, а настаўнік, вызваляючыся ад пастаяннай працы ў дошкі, мае магчымасць больш увагі надаць вучням. Прэзентацыі Power Point дазваляюць ажывіць ўрок, унесці гульнявыя моманты і ў тлумачэнне новага матэрыялу, і нават у апытанне. Выраб уласных прэзентацый працэс вельмі цікавы і важны.

4. Разумовыя задачы, якія высоўваюцца перад навучэнцамі, - адзін з прыёмаў развіцця цікавасці да заняткаў па рускай мове. Усякая разумовая праца пачынаецца з таго, што перад чалавекам вылучаецца якая - то задача, неабходнасць вырашэння якой становіцца для яго відавочнай. Такі разумовай задачай можа быць пытанне, на які павінен быць атрыманы адказ. Таму, калі настаўнік пачынае ўрок, прыступаючы да новага матэрыялу, недастаткова толькі аб'явіць тэму, але неабходна выразна сфармуляваць пытанне, на які дзеці павінны атрымаць адказ.

Калі вучань бачыць, для чаго ён разам з настаўнікам вырабляе складаную працу, якая патрабуе ад яго напругі разумовых сіл, у яго ўзнікае цікавасці да вучэбных заняткаў.

Напрыклад, на дошцы запіс: Юля добра адказвала на ўроку і Ты, Юля, сёння добра адказвала на ўроку. Параўнаць: чым адрозніваюцца гэтыя прапановы, і перайсці да тэмы ўрока «Зварот» ў 5 кл.

Часам такую ​​разумовую задачу можна паставіць не ў пачатку, а ў сярэдзіне ўрока. Напрыклад, пры тлумачэнні суфіксаў назоўнікаў такую ​​задачу можна паставіць у ходзе новага матэрыялу, а для назвы тэмы пакінуць у сшыткі месца і запісаць тэму пасля. Часам можна пабудаваць працу такім чынам, каб пытанні, якія вызначаюць разумовую задачу, зыходзілі ад навучэнцаў. «Прыйшоў да мяне таварыш, пасівеў (пасядзеў) у мяне». Змяняецца сэнс ад адной толькі літары.

Ясная вызначэнне пытання, на які неабходна адказаць, выразнае вызначэнне задачы вывучэння, высунутай ў пачатку ўрока або ў ходзе тлумачэння новага матэрыялу, ўзбуджаюць цікавасць вучняў да ўрока.

5. Выкарыстанне гульняў - практыкаванняў для развіцця цікавасці да ўрокаў па беларускай мове. Гульнявыя тэхналогіі я выкарыстоўваю ў асноўным у 5-6-ых класаў. Гэта звязана з тым, што пяты клас - пераходны этап у жыцці дзяцей: з пачатковай школы - у сярэднюю, у свет новых настаўнікаў, новай праграмы, новых прадметаў. Задача настаўнікаў у гэты час - зрабіць так, каб сустрэча з незнаёмым не спалохала, не расчаравала, а, наадварот, спрыяла ўзнікненню цікавасці да навукі. Вось тут на дапамогу прыходзяць ўрокі - гульні: «Падкажы слоўца» (аднаўляем рыфму такім чынам, каб прапушчанае слова ўтрымлівала вывучаюцца арфаграм), «трыцій лішні» (развіццё лагічнага мыслення), загадкі (тэкст загадкі павінен утрымоўваць вывучаюцца арфаграм або пунктаграм), працу з сігнальнымі карткамі дзеці таксама ўспрымаюць як гульнявы ​​момант, які змяшчае дух спаборніцтва. Разумна і дарэчы выкарыстоўваючы падобнага роду ўрокі нараўне з традыцыйнымі формамі, настаўнік захапляе дзяцей і тым самым стварае глебу для лепшага ўспрымання вялікага і складанага матэрыялу.

У сучасных умовах асабліва актуальна арганізаваць працэс навучання так, каб яго адукацыйны вынік выяўляўся ў фарміраванні сістэмы жыццёва важных, практычна запатрабаваных ведаў і ўменняў, што дасць магчымасць навучэнцамі адаптавацца да жыцця і ставіцца да яе актыўна і творча.

Па дадзеных даследаванняў, у памяці чалавека застаецца 1/4 частка пачутага матэрыялу, 1/3 частка убачанага, 1/2 частка убачанага і пачутага, 3/4 часткі матэрыялу, калі вучань прыцягнуты ў актыўныя дзеянні ў працэсе навучання. Такім чынам, вучэнне толькі тады стане для дзяцей радасным і прывабным, калі яны самі будуць ўцягнутыя ў працэс навучання пад чулым кіраўніцтвам настаўніка, штодня, ежеурочно стварае ўмовы для фарміравання станоўчай вучэбнай матывацыі.Метадыст РУМК Савіцкая Л.П.
Каталог: uploads
uploads -> Конкурс для маладых журналістаў 4 Майстэрня грамадзянскай актыўнасці для моладзі 5
uploads -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання
uploads -> Гданьск пачынаецца ў наваградку пралог як заўсёды, сонца мела
uploads -> Вучэбны матэрыял да ўрока №9 М. М. Брылеўскі
uploads -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
uploads -> Клуб Лакальных Лідэраў 6 Семінар у Вільні для журналістаў 7 конкурс адукацыйных матэрыялаў 8 конкурс
uploads -> Віктар Крэс панятоўскія-крэпышы герба «юноша»: радавод старажытнага
uploads -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал