Міжнародны інстытут працоўных І сацыяльных адносінДата канвертавання15.05.2016
Памер55.35 Kb.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

ФЕДЭРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ “МІЖНАРОДНЫ ІНСТЫТУТ

ПРАЦОЎНЫХ І САЦЫЯЛЬНЫХ АДНОСІН”

Індывідуальны залік


ГІСТОРЫЯ І ТЭОРЫЯ ПРАВА


ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ ДЗЯРЖАВЫ

ЦЕЛЯПУН ТАЦЦЯНА УЛАДЗІМІРАЎНА, 3 курс, дзеннае аддзяленне


8029 346 18 15

МІНСК, 2009

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ ДЗЯРЖАВЫ

Функцыі дзяржавы - асноўныя накірункі яе дзейнасці, якія абумоўлены аб'ектыўным запатрабаваннем аб'яднаных абменнымі адносінамі людзей вырашаць агульныя справы, змест якіх зададзены характарам гістарычна вызначанага грамадства. [3, с. 40] Яны праяўляюцца ва ўзаемадзеянні з грамадствам, носяць гістарычны характар і могуць змяніцца пры рэалізацыі новай цывілізацыйнай мадэлі развіцця.

Ва ўмовах змяненняў эканамічнай і сацыяльнай інфраструктур першачарговай задачай дзяржаўнага механізму становіцца інфармацыйнае забеспячэння беларускага грамадства. На гэта накіроўвае дзяржаву Асноўны Закон краіны, Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя гарантуе грамадзянам права на атрыманне, захаванне і распаўсюджванне поўнай, дакладнай і своечасовай інфармацыі пра дзейнасць дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў, пра палітычнае, эканамічнае, культурнае і міжнароднае жыццё, стан навакольнага асяроддзя. Дзяржаўныя органы, грамадскія аб'яднанні, службовыя асобы абавязаны даць грамадзяніну Рэспублікі Беларусь магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі, якія закранаюць яго правы і законныя інтарэсы. Карыстанне інфармацыяй можа быць абмежавана заканадаўствам у мэтах абароны гонару, годнаьці, асабістага і сямейнага жыцця грамадзян і поўнага ажыццяўлення імі сваіх правоў. [1, ар. 34]

Зразумела, што размова ў канстытуцыйных нормах ідзе не толькі аб гарантыях законнасці, але і аб асаблівай змястоўнай характарыстыцы дзяржавы - аб яго інфармацыйнай функцыі. Усё гэта сведчыць пра тое, што тэма інфармацыйнай функцыі дзяржавы з'яўляецца актуальнай.

Мэтай дадзенай работы зэяўляецца аналіз інфармацыйнай функцыі як неад’емлемай часткі дейнасці дзяржавы.

Для дасягнення пастаўленай мэты ў рабоце вырашаюцца наступныя задачы:

1. прааналізаваць працы навукоўцаў аб функцыях дзяржавы;

2. вызначыць месца і ролю інфармацыйнай функцыі ў сістэме функцый сучаснага дзяржавы;

3. вылучыць фактары, якія ўплываюць на павышэне ролі інфармацыйнай функцыі дзяржавы;

4. вызначыць прыметы інфармацыйнай функцыі дзяржавы

Інфармацыйная функцыя заўсёды існавала як функцыя дзяржаўных органаў, гэта значыць як рэалізацыя кампетэнцыі, правоў і абавязкаў асобных органаў у адпаведнасці з іх месцам і прызначэннем ў дзяржаўным механізме і палітычнай сістэме грамадства.

Калі сказаць, што інфарматызацыя з'яўляецца новай прадметнай сферай прававога рэгулявання, то гэта не будзе правільна. Інфармацыя, сродкі сувязі, навукова - тэхнічныя распрацоўкі ў гэтых галінах заўсёды прыцягвалі ўвагу права.

Да самага апошняга часу праблеме інфармацыйнай функцыі ў працах вучоных па тэорыі дзяржавы і права асаблівай увагі не надавалася. У працах Н.Г. Аляксандрава, М.І. Байціна, А.І. Дзянісава, А.П. Касіцына, і інш, прысвечаных гэтай праблематыцы, разглядаліся асноўныя функцыі дзяржавы без выдзялення інфармацыйнай.

Толькі нядаўна Л.А. Марозава паставіла гэтае пытанне і канстатавала, што "на функцыі дзяржавы ўздзейнічаюць таксама працэсы інфарматызацыі грамадства, стварэнне агульнапланетарнай інфармацыйнай прасторы"/ [4, с. 72] Яна адзначыла інфармацыйную функцыю ў якасці асноўнай функцыі дзяржавы. Аднак падрабязнага развіцця гэты тэзіс не атрымаў.

А.Б. Венгераў таксама вылучыў інфармацыйную функцыю дзяржавы, "якая характарызуе дзейнасць чацвёртай улады - сродкаў масавай інфармацыі", і пашырыў яе да інфармацыйнага абслугоўвання (бібліятэчнага, даведачнага, кадыфікацыйнага), дапаўняецца "на сучасным этапе інфарматызацыі на базе ЭВМ (камп'ютэрызацыі), што вядзе да стварэння ў краіне ўмоў для збору і апрацоўкі ўсіх відаў інфармацыі ". [3, 152, 153, 239]

Такім чынам, у працэсе развіцця грамадства з'явіліся пэўныя фактары, якія прывялі да ростуі ролі інфармацыі, а значыць, да больш дакладнага выдзялення інфармацыйнай функцыі дзяржавы.

Да такіх фактараў можна аднесці:

1) фарміраванне адзінай сусветнай інфармацыйнай прасторы і паглыбленне працэсаў інфармацыйнай інтэграцыі;

2) павышэнне ўзроўню даступнасці, распаўсюджвання і выкарыстання інфармацыі, яе рэальнае забеспячэнне тэхнічнымі сродкамі;

4) павышэнне ўзроўню адукацыі, навукова - тэхнічнага і культурнага развіцця;

5) ўзмацненне значнасці праблем забеспячэння інфармацыйнай бяспекі асобы, грамадства і дзяржавы.

Мэтай сучаснай беларускай дзяржавы з'яўляецца фарміраванне грамадзянскай супольнасці. У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь вызначана, што чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы. [1, ар. 2]

Інфарматызацыя прадугледжвае пераўтварэнне ўсяго комплексу спосабаў і ўмоў развіцця інфармацыйных працэсаў, стварэнне адпаведнай тэхнічнай базы і неабходнага дзяржаўна - прававога забеспячэння. Іншымі словамі, працэс інфарматызацыі можна ўспрымаць як сукупнасць дзеянняў і мер па фарміраванні і рэалізацыі матэрыяльнай асновы развіцця інфармацыйнага грамадства.
Асноўныя задачы дзяржавы ў сферы інфарматызацыі складаюцца ў:

1. пабудове адзінай інфармацыйнай сістэмы, якая ахоплівае ўсе рэгіёны, вышэйшыя дзяржаўныя органы ўлады і кіравання, праваахоўныя органы, органы мясцовага самакіравання;

2. забеспячэнні рэалізацыі канстытуцыйных правоў і свабод грамадзян;

3. удасканаленні і абароне айчыннай інфармацыйнай інфраструктуры, інтэграцыі дзяржавы ў сусветную інфармацыйную прастору.

На аснове ўсяго вышэйвыкладзенага, можна сцвярджаць, што інфармацыйная функцыя валодае ўсімі істотнымі прыкметамі асноўных функцый:

1. Яна непасрэдна выказвае і прадметна канкрэтызуе сутнасць сучаснай дзяржавы. Яе змест ўлічвае групавыя (карпаратыўныя), нацыянальныя і прыватныя інтарэсы членаў грамадства.

2. У ёй рэалізуецца разнастайная практычная дзейнасць у сферы інфарматызацыі ўнутры краіны і на міжнароднай арэне.

3. Дадзеная функцыя ўяўляе сабой ўжо ўстойліва складзены асноўны накірунак дзейнасці дзяржавы па інфарматызацыі грамадства.

4. У інфармацыйнай функцыі дзяржавы праяўляецца і уласцівая ёй на сучасным этапе развіцця дынаміка сацыяльна - эканамічных, палітычных і духоўных пераўтварэнняў у жыцці інфармацыйнага грамадства.

Адной з формаў ажыццяўлення функцый дзяржавы з'яўляецца праватворчасць. Можна сцвярджаць, што ў гэтай сферы заканадаўча ўрэгуляваны праблемы такіх інстытутаў, як інфармацыйныя рэсурсы, сістэмы, тэхналогіі і сродкі іх забеспячэння; сродкі масавай інфармацыі; рэклама; інфармацыйная бяспека і абарона інфармацыі і правоў суб'ектаў у галіне інфармацыйных працэсаў і інфарматызацыі.

Такім чынам, інфармацыйная функцыя дзяржавы - гэта асноўны напрамак яго дзейнасці па развіцці інфармацыйнай сферы дзяржавы, якое ахоплівае ўсю сукупнасць вытворчасці і адносін, звязаных са стварэннем, захоўваннем, апрацоўкай, перадачай інфармацыі ва ўсіх яе відах - эканамічнай, прававой, навуковай, адукацыйнай, кіраўніцкай і г.д.

Спіс выкарыстанай літаратуры:

1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года са зменамі і дапаўненнямі, якія прыняты на рэспубліканскіх рэферэндумах 24.11.1996 і 17.10.2004.

2. Венгераў А.Б. Тэорыя дзяржавы і права. М., 2008.3. Спірыдонаў Л.И. Тэорыя дзяржавы і права. М., 2001.

4. Тэорыя дзяржавы і права / Пад рэд. В.К. Бабаева. М., 2001.
: pub
pub -> Індывідуальныя ўдзельнікі вочнага тура Беларускай юрыдычнай студэнцкай алімпіяды-2012
pub -> Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды – 2008 Намінацыя: Сутнасць прававой інфарматызацыі
pub -> Да ўдзелу ў завочным камандным туры Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 2009 дапушчаны наступныя каманды
pub -> Навучальная установа (факультэт) Колькасць каманд, назвы каманд
pub -> Зводны пратакол камандны залік
pub -> Зводны пратакол індывідуальны залік
pub -> Статыстычная табліца ўдзельнікаў завочнага індывідуальнага тура Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 2008
pub -> Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды – 2008 Намінацыя: Колькасць балаў за завочны тур
pub -> Агееў А. Р. Спіс Навукова-метадычныя работы І публікацыі
pub -> Асноўныя публікацыі: Манаграфіі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал