Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная ўстанова адукацыістаронка6/8
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Табліца 2

Платныя паслугі культуры насельніцтву,
аказаныя арганізацыямі ўсіх форм уласнасці

Назва

2009 г.

студзень–лістапад 2010 г.

2010 г.

(справаздача)

(ацэнка)

Тэмп росту ў супастаўных цэнах, %

Усяго

120,4

124,5

122,0

у тым ліку па абласцях і г. Мінску:

Брэсцкая

106,2

123,6

122,5

Віцебская

147,6

115,8

116,2

Гомельская

116,7

118,0

118,5

Гродзенская

122,7

112,4

112,5

Мінская

122,5

122,0

121,5

Магілёўская

121,2

107,5

108,5

г. Мінск

117,6

133,8

128,5

з іх:

Рэспубліканскія арганізацыі

115,7

114,0

114,5

Табліца 3

Выкананне нарматыву дзяржаўнага сацыяльнага стандарту
па культуры

Вобласці і г. Мінск

Нарматыў

Забяспечанасць расходаў на культуру

справаздача
2009 г.

ацэнка
2010 г.

Усяго

1,5 (0,2)

2,9 (0,4)

3,0 (0,6)

у тым ліку па абласцях і г. Мінску:

Брэсцкая

1,5 (0,2)

2,7 (0,4)

2,6 (0,4)

Віцебская

1,5 (0,2)

3,1 (0,4)

3,3 (0,4)

Гомельская

1,5 (0,2)

2,8 (0,2)

3,3 (0,5)

Гродзенская

1,5 (0,2)

2,4 (0,3)

2,5 (0,4)

Мінская

1,5 (0,2)

2,8 (0,3)

2,7 (0,4)

Магілёўская

1,5 (0,2)

3,1 (0,4)

3,0 (0,4)

г. Мінск

1,5 (0,2)

3,4 (0,7)

3,7 (1,6)

Заўвага: ад (0,2) да (1,6) — за кошт аказання платных паслуг.

Табліца 4

Фінансаванне
Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2011—2015 гг.

Крыніцы

фінансаванняПлануемыя аб’ёмы расходаў, млн. рублёў

усяго

у тым ліку па гадах

2011

2012

2013

2014

2015

Усяго на рэалізацыю Дзяржаўнай праграмы

1 144 675,3

200 517,2

245 773,1

245 913,6

224 169,2

228 302,2

у тым ліку:рэспубліканскі бюджэт

447 409,9

54 833,0

102 334,1

102 098,8

92 017,1

96 126,9

мясцовыя бюджэты

691 784,4

144 014,2

141 709,0

143 043,8

131 502,1

131 515,3

іншыя крыніцы

5 481,0

1 670,0

1 730,0

771,0

650,0

660,0

Прававое рэгуляванне ў сферы культуры

У 2010 г. працягвалася праца па ўдасканаленню існуючых, распрацоўцы і прыняццю неабходных нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць розныя бакі культурнай дзейнасці, а таксама дзейнасці арганізацый культуры, працы работнікаў культуры і іншыя пытанні.

Перш за ўсё трэба адзначыць Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 3 верасня 2010 г. № 457 «Аб падтрымцы асобных арганізацый культуры і ўнясенні змянення ва Указ Прэ­зідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 1999 г. № 770», які прадугледжвае парадак аказання падтрымкі такім дзяржаўным арганізацыям культуры, як тэатральна-відовішчныя арга­нізацыі, паркі культуры і адпачынку, арганізацыі кінематаграфіі, якія займаюцца пракатам і паказам фільмаў, а таксама арганізацыі кінематаграфіі, якія займаюцца вы­творчасцю фільмаў, у частцы іх структурных падраздзяленняў, якія займаюцца тэатральнай дзейнасцю. З 2011 г. пад­трымка названых арганізацый культуры будзе ажыццяўляцца ў выглядзе субсідый на фінансаванне бягучых расходаў, якія звязаны з культурнай дзейнасцю, у адпаведнасці з нарматывамі забеспячэння культурнай дзейнасці; на стварэнне і абнаўленне тэатральных пастановак, канцэртных праграм, цыркавых прадстаўленняў, правядзенне гастроляў; на набыццё экзэмпляраў фільмаў і правоў на выкарыстанне фільмаў, а таксама на правядзенне бягучага рамонту капітальных збудаванняў (ізаляваных памяшканняў) і на набыццё абсталявання і правядзенне капітальнага рамонту.

Прыбытак пазначаных арганізацый культуры, атрыманы ад культурнай дзейнасці, не абкладаецца падаткам на прыбытак. У адпаведнасці з Указам арганізацыі культуры атрымалі права накіроўваць прыбытак, які застаецца пасля падаткаабкладання, у фонды накаплення і спажывання.

Адмяняецца рэгуляванне Міністэрствам культуры цэн на 25 % білетаў дзяржаўных тэатральна-відовішчных арганізацый.

У развіццё норм гэтага Указа прынята пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18 кастрычніка 2010 г. № 1504 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 3 верасня 2010 г. № 457», якой устаноўлены нарматывы забеспячэння культурнай дзейнасці (нарматыў колькасці работнікаў і нарматыў фінансавага забеспячэння), а таксама зацверджаны Палажэнне аб парадку вызначэння нарматываў забеспячэння культурнай дзейнасці асобных арга­нізацый культуры і Палажэнне аб парадку фарміравання і выкарыстання фондаў накаплення і спажывання асобнымі арганізацыямі культуры.

Пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 21 кастрычніка 2010 г. № 41 зацверджаны інструкцыі, якімі вызначаны парадак планавання сродкаў бюджэту, якія вы­дзяляюцца на вытворчасць фільмаў і асобным арганізацыям культуры ў рамках іх падтрымкі, і парадак складання вытворча-фінансавага плана дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай арганізацыі і дзяржаўнай арганізацыі кінематаграфіі, якая ажыццяўляе вытворчасць фільмаў, у частцы яе падраздзялення, занятага тэатральнай дзейнасцю.

Па-новаму з 1 студзеня 2011 г. рэгулюецца дзейнасць па правядзенню культурна-відовішчных мерапрыемстваў. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 кастрычніка 2010 г. № 542 «Аб правядзенні культурна-відовішчных мера­прыемстваў» прадугледжваецца, што арганізатарамі культурна-відовішчных мерапрыемстваў могуць быць толькі юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі Рэспублікі Беларусь, якія павінны непасрэдна забяспечыць усе дзеянні па арганізацыі правядзення мерапрыемства.

Указам адмяняецца неабходнасць атрымоўваць пасведчанне на права арганізацыі і правядзення культурна-відовішчнага мерапрыемства, абмежаванне колькасці месцаў на сцэнічных пляцоўках (150) для правядзення мерапрыемстваў індыві­дуальнымі прадпрымальнікамі, рэгістрацыя білетаў на мера­прыемствы, праграм (буклетаў) у падатковых органах.

Білеты, праграмы (буклеты) могуць рэалізоўвацца за наяў­ны і безнаяўны разлік у парадку, прадугледжаным заканадаўствам. Пры рэалізацыі білетаў могуць выкарыстоўвацца сеткі электрасувязі, у тым ліку Internet. Указам вызначаны парадак звароту білетаў.

У мэтах забеспячэння эфектыўнага выкарыстання творчага і інтэлектуальнага патэнцыялу адоранай і таленавітай моладзі, аказання дапамогі ў развіцці яе прафесійнай дзейнасці прыняты Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 199 «Аб некаторых пытаннях фарміравання, вядзення і выкарыстання банкаў даных адоранай і таленавітай моладзі».

Указам вызначаны асобныя гарантыі для грамадзян, уклю­чаных у банк даных адоранай і таленавітай моладзі: права на першачарговае размеркаванне і пазачарговае атры­манне жылога памяшкання ў інтэрнаце на перыяд навучання, прыцягненне да ўдзелу ў конкурсным адборы пры фарміраванні кадравых рэзерваў і інш.

Кадравыя службы дзяржаўных органаў і іншых арганізацый на працягу года вывучаюць інфармацыю аб грамадзянах, уключаных у банк даных адоранай і таленавітай моладзі, у мэтах адбору для ўключэння іх у кадравы рэзерв арганізацый, прыняцця на працу, аналізуюць вынікі іх дзейнасці, эфектыўнасць мер для стварэння ўмоў прафесійнага росту названых грамадзян.

У мэтах правядзення актуалізацыі банка даных адоранай і таленавітай моладзі прадугледжана, што да 1 лютага кожнага года ў Міністэрства культуры або ў арганізацыю, ім упаўнаважаную, неабходна прадстаўляць інфармацыю аб выніках прафесійнай дзейнасці, навуковых і творчых дасягненнях грамадзян, якія ўключаны ў банк даных, па ўстаноўленай паста­новай Міністэрстава культуры Рэспублікі Беларусь ад 31 жніўня 2010 г. № 28 форме.

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 9 лістапада 2010 г. № 579 «Аб унясенні змяненняў ва Указы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 лістапада 2005 г. № 512 і ад 30 ліпеня 2007 г. № 367» унесены змяненні ў пералiк матэ­рыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спiс гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь, якiя вызваляюцца ад абкладання падаткам на нерухомасць, зацверджаны Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 1 лiстапада 2005 г. № 512, і ва Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 30 лiпеня 2007 г. № 367 «Аб зацвярджэннi пералiку матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спiс гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь, землi, занятыя якiмi, вызваляюцца ад абкладання платай за зямлю».

Згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21 верасня 2010 г. № 1351 «Аб наданні статусу і катэгорый гісторыка-культурнай каштоўнасці, пазбаўленні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці і ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 мая 2007 г. № 578» нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці некаторым матэрыяльным аб’ектам, а таксама нематэрыяльным праяўленням творчасці чалавека. Асобныя матэрыяльныя аб’екты пазбаўлены статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23 жніўня 2010 г. № 1228 зацверджана Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Кабiнетам Мiнiстраў Украiны аб супрацоўнiцтве ў галiне аховы культурнай спадчыны, падпiсанае 29 красавiка 2010 г. у Мiнску.

З 1 студзеня 2011 г. у Падатковым кодэксе Рэспублікі Беларусь з’явілася новая льгота, якая тычыцца суб’ектаў, якія бязвыплатна перадаюць арганізацыям культуры культурныя каштоўнасці. Законам Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка 2010 года «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Падатковы кодэкс Рэспублікі Беларусь» устаноўлена:

культурныя каштоўнасці, якія ўвозяцца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь і перадаюцца бязвыплатна арганізацыям культуры, не падлягаюць абкладанню падаткам на дабаўленую вартасць пры ўвозе на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь;

аб’ектам падаткаабкладання налогам на дабаўленую вартасць не прызнаецца бязвыплатная перадача культурных каштоўнасцей арганізацыям культуры.

У мэтах забеспячэння тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы, нацыянальнай, эканамічнай і энергетычнай бяспекі, сацыяльнай абароненасці насельніцтва, аховы навакольнага асяроддзя і рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў, захавання гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны 15 ліпеня 2010 года прыняты Закон Рэспублікі Беларусь «Аб аб’ектах, якія знаходзяцца толькі ва ўласнасці дзяржавы, і відах дзейнасці, на ажыццяўленне якіх распаўсюджваецца выключнае права дзяржавы».

Да аб’ектаў, якія знаходзяцца толькі ва ўласнасці дзяржавы, аднесены матэрыяльныя культурныя каштоўнасці (у тым ліку гісторыка-культурныя каштоўнасці), якія складаюць Бібліятэчны фонд Рэспублікі Беларусь або ўключаны ў Музей­ны фонд Рэспублікі Беларусь і якія знаходзяцца на пастаян­ным захоўванні ў дзяржаўных бібліятэках або дзяржаўных музеях.

Законам Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 2010 года «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях і Працэ­суальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміні­страцыйных правапарушэннях» уведзена адміністрацыйная адказнасць індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асоб за допуск на начныя дыскатэкі, у культурна-забаўляльныя клубы, асоб, якія не маюць 18 гадоў, за выключэннем выпадкаў, калі гэта дазволена актамі заканадаўства, у памеры ад 10 да 50 базавых велічынь.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 верасня 2010 г. № 1404 зацверджана Палажэнне аб правядзенні Рэспубліканскага конкурсу тэатральнага мастацтва «Нацыянальная тэатральная прэмія», які праводзіцца ў мэтах падтрымкі тэатральнага мастацтва Рэспублікі Беларусь, заах­вочвання дзеячаў тэатральнага мастацтва краіны да стварэння высокамастацкіх спектакляў і акцёрскіх работ, выяў­лення лепшых сцэнічных работ і дзеячаў тэатральнага мастацтва, якія паказалі найбольш яркія вынікі сваёй творчай працы.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24 снежня 2010 г. № 1885 зацверджана Палажэнне аб Рэспубліканскім конкурсе «Нацыянальная музычная прэмія ў галіне эстраднага мастацтва». Конкурс будзе проводзіцца штогод. Удзел у конкурсе могуць прымаць выканаўцы і калектывы мастацкай творчасці, аўтары, прадстаўнікі эстраднага музычнага мастацтва.

У 2010 г. у мэтах прыцягнення ў Рэспубліку Беларусь музыкантаў свету, прапаганды лепшых дасягненняў сусветнага і нацыянальнага выканальніцкага мастацтва, падтрымкі і павышэння прафесійнага майстэрства маладых таленавітых выканаўцаў Рэспублікі Беларусь, развіцця і замацавання міжнароднага культурнага супрацоўніцтва ўпершыню праводзіўся Міжнародны фестываль «Владимир Спиваков приглашает», палажэнне аб якім зацверджана пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 2010 г. № 1741.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24 лістапада 2010 г. № 1719 створаны Рэспубліканскі грамадскі савет па справах культуры і мастацтва пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, асноўнымі задачамі якога з’яўляюцца падрыхтоўка прапаноў па вызначэнню кiрункаў дзяржаўнай палiтыкi ў галiне культуры i мер па яе рэалiзацыi, прыцягненне творчых саюзаў, грамадскiх аб’яднанняў, фондаў, юрыдычных i фiзiчных асоб да ажыццяўлення дзяржаўнай палiтыкi ў галiне культуры і выпрацоўкі канкрэтных мер па яе рэалізацыі, садзейнічанне ў рэалізацыі найбольш значных культурных ініцыятыў, праграм і праектаў.

На новы ўзровень паднята рэгуляванне парадку дзяржаўнай рэгістрацыі і дзяржаўнай класіфікацыі фільмаў і выдачы дазволаў на выкарыстанне фільмаў у рамках кінематаграфічных мерапрыемстваў. Па адпаведным пытанні прынята па­станова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 8 красавіка 2010 г. № 533. Раней такі парадак рэгуляваўся пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

У мэтах стымулявання творчай працы работнікаў, якія ўдзельнічаюць у стварэнні кінавідэапрадукцыі, пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21 чэрвеня 2010 г. № 947 унесены змяненні і дапаўненні ў пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2001 г. № 616 «Аб мінімальных стаўках і парадку выплаты аўтарскага і іншых відаў узнагароджання ў кінематаграфіі».

У сувязі са змяненнямі і дапаўненнямі, унесенымі ў Закон Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі», згодна з артыкулам 41 якога пазашкольнае выхаванне і навучанне ў дзяржаўных дзіцячых школах мастацтваў у сферы культуры платнае, а памер платы і парадак яе спагнання вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь, прынята пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18 лютага 2010 г. № 229 «Аб памеры платы за пазашкольнае выхаванне і навучанне ў дзяржаўных дзіцячых школах мастацтваў у сферы культуры, парадку яе спагнання і прызнанні страціўшай сілу пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 лютага 2008 г. № 281».

Пастановай устаноўлены памеры платы за пазашкольнае выхаванне і навучанне ў дзіцячых школах мастацтваў у залежнасці ад профілю навучання па відах мастацтва, выбранага музычнага інструмента, месцазнаходжання школы мастацтваў. Палажэннем аб парадку спагнання платы за паза­школьнае выхаванне і навучанне ў дзяржаўных дзіцячых школах мастацтваў у сферы культуры, зацверджаным названай пастановай, вызначана, што разлік памеру платы за паза­школьнае выхаванне і навучанне ў школах мастацтваў праводзіцца штомесяц на працягу навучальнага года. Гэтай пастановай ліквідавана супярэчнасць, якая была раней у пастанове Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28 лютага 2008 г. № 281, паводле якой разлік памеру платы за навучанне дзяцей у школах мастацтваў праводзіўся з 1 верасня і ўключна па 30 чэрвеня, г. зн. па заканчэнні навучальнага года.

У 2010 г. прыняты рад нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць дзейнасць работнікаў у сферы культуры.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 8 ліпеня 2010 г. № 1025 пералік педагагічных работнікаў, якім устаноўлена скарочаная працягласць працоўнага часу і нормы гадзін выкладчыцкай працы за стаўку, зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 1 верасня 2003 г. № 1134 «Аб устанаўленні скарочанай працягласці рабочага часу асобным катэгорыям педагагічных работнікаў», дапоўнены пасадай настаўніка ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне пазашкольнага выхавання і навучання ў сферы культуры. Гэта азначае, што настаўнікам дзіцячых школ мастацтваў устаноўлена працягласць працоўнага тыдня 36 гадзін і норма гадзін выкладчыцкай працы за стаўку 18 гадзін у тыдзень.

З улікам таго, што пасада выкладчыка дзіцячай школы мастацтваў не прадугледжана Кваліфікацыйным даведнікам, адпаведна яна выключана з пераліку.

Пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 8 лютага 2010 г. № 4 «Аб зацвярджэнні пераліку катэгорый работнікаў арганізацый культуры, якім устанаўліваецца скарочаная працягласць працоўнага часу» ўстаноўлена працягласць працоўнага тыдня 36 гадзін наступным работнікам арганізацый культуры: кіраўнікам, дырыжорам, рэжысёрам, харэо­графам, канцэртмайстрам, хормайстрам, балетмай­страм, акампаніятарам непрафесійных (аматарскіх) калектываў мастацкай творчасці, аўтэнтычных фальклорных калек­тываў мастацкай творчасці, студый, гурткоў, аматарскіх аб’яд­нанняў, клубаў па інтарэсах, іншых клубных фарміраванняў.

Не засталося без увагі ў 2010 г. пытанне заработнай платы асобных работнікаў арганізацый культуры. Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 1 верасня 2010 г. № 1267 «Аб павышэнні заработнай платы некаторым катэгорыям работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, якія атрымоўваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый» устаноўлены: карэкціруючыя каэфіцыенты да тарыфных ставак (акладаў) работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арга­нізацый, якія атрымоўваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арга­нізацый; павышэнне тарыфных акладаў (ставак) маладым спецыялістам; павышэнне тарыфных акладаў (ставак) педагагічным работнікам бюджэтных арганізацый; павышэнне тарыфных акладаў работнікам культурна-асветніцкіх устаноў, працоўныя функцыі якіх адпавядаюць асноўнаму віду дзейнасці дадзеных устаноў. Пералік пасад такіх работнікаў за­цверджаны пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Бела­русь ад 29 верасня 2010 г. № 36.

У 2010 г. урэгуляваны шэраг пытанняў аб заахвочванні работнікаў культуры і іншых асоб і арганізацый, якія ўнеслі ўклад у развіццё беларускай культуры.

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 2010 г. № 498 унесены змяненні ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 ліпеня 2002 г. № 407 «Об учреждении нагрудного знака Министерства культуры Республики Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Рэспублікі Беларусь».

Згодна з унесенымі змяненнямі нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Рэспублікі Беларусь» могуць быць узнагаро­джаны не толькі работнікі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і падпарадкаваных яму арганізацый, але і ўпраўленняў культуры і падпарадкаваных яму арганізацый, а таксама іншыя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія ўнеслі значны ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі ў сферу культуры.


Каталог: temp
temp -> 130 тыс г. да н э. Каштоўнае геалагічнае агаленне старажытных азёрных адкладаў
temp -> Конкурсу "Скарбы мовы: просты сказ"
temp -> Прамежкавая справаздача па рэалізацыі педагагічнага праекта
temp -> Забалацкі вучэбна педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Любанскага раёна
temp -> Інфармацыйна бібліяграфічны аддзел
temp -> Ілья Вёска ў Вілейскім
temp -> Праект “Мая школа ў асобах і падзеях”. Матэрыялы музея “Ільянскія далягляды”
temp -> Конкурсу па гісторыі, беларускай мове і літаратуры для вучняў 8 -9-х класаў "Залатая літара"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал