Нацыянальная акадэмія навук Беларусі Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Інстытут мовазнаўства імя Якуба КоласаДата канвертавання28.06.2016
Памер44.17 Kb.
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа

Польская акадэмія навук

Інстытут славістыкі
Міжнародная навуковая канферэнцыя

“БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ ЎЗАЕМААДНОСІНЫ: АД ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ”


Шаноўныя калегі!

У Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа 5−6 кастрычніка 2016 г. праводзіцца сумесная з Інстытутам славістыкі ПАН Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемаадносіны: ад гісторыі да сучаснасці”


Праблематыка канферэнцыі
• Пытанні міжмоўнага арэальнага ўзаемадзеяння
• Дыялект у беларускім і польскім дыскурсе
•Беларуска-польская лексікаграфія
• Помнікі беларускай і польскай моў як крыніцы вывучэння анамастыкі
• Этнакультурныя аспекты беларуска-польскіх узаемасувязей

Рабочыя мовы канферэнцыі–беларуская, польская, руская.

Для ўдзелу ў канферэнцыі просім даслаць заяўку і зарэгістравацца на адрасе:

bielpol2016@gmail.com


Заяўкі прымаюцца да 05.09. 2016 г.
Тэкст артыкула неабходна будзе здаць у час рэгістрацыі ўдзельнікаў канферэнцыі. Зборнік будзе надрукаваны пасля канферэнцыі. Аргкамітэт мае права адхіляць матэрыялы, якія не адпавядаюць патрабаванням друку.
Праезд, харчаванне і пражыванне за кошт удзельнікаў канферэнцыі.
Адрас аргкамітэта: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі,Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, п. 905, вул. Сурганава, д. 1, к. 2, г. Мінск, 220072.

Каардынатары канферэнцыі: Ігар Лявонавіч Капылоў, Міраслаў Янковяк, Малгажата Аструўка, Вераніка Мікалаеўна Курцова, Наталля Аляксандраўна Снігірова; e-mail: bielpol2016@gmail.com


Заяўка ўдзельніка
Міжнароднай беларуска-польскай канферэнцыі

“БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ ЎЗАЕМААДНОСІНЫ: АД ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ”

Мінск, 5–6 кастрычніка2016 года

Прозвішча,імя, імя па бацьку
Назваўстановы
Пасада, навуковая ступень, званне
Кантактныадрас
Кантактны тэлефон
Электроннаяпошта
Тэма даклада
Патрэба ў гатэлі

Патрабаванні па афармленні артыкула
Публікацыі падаваць у электронным выглядзе (фармат rtf) памерам да 1 аркуша (да 40000 знакаў).

Фармат старонкі А4, шрыфт TimesNewRoman,памер шрыфта — 14, міжрадковы інтэрвал — 1,5, палі: верхняя і ніжняе — 2,5 см, левае — 3 см, правае — 1,5 см.

Перад назвай артыкула курсівам у правым вугле ўказваюццаініцыялы і прозвішча аўтара, назва горада, месца працы, электронны адрас. Назва публікацыі пішацца вялікімі тлустымі літарамі пасярод радка.

Пасля назвы артыкула падаецца анатацыя на англійскай мове (3–4 радкі) з загалоўкам SUMMARY, ключавыя словы (5–7слоў).

Спасылкі на літаратуру ў тэксце падаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках: [2, 31], дзе 2 — гэта нумар крыніцы са спісу літаратуры, 31 — гэта нумар старонкі. Калі спасылка адпавядае шматтомнаму выданню, то афармляецца так [2, т. 2, 31], дзе т. — нумар тома.

Спіс літаратуры афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Беларусі ў алфавітным парадку, памер шрыфта — 10 кегель.

У тэксце і спісе літаратуры назвы прац пішуцца на мове арыгінала, цытаты з іншай мовы перакладаюцца на мову напісання артыкула. Прыклады выдзяляюцца курсівам, значэнні слоў і выразаў — сімваламі ‘’.

Спіс выкарыстаных крыніц, упарадкаваных па алфавіце, змяшчаецца пасля спіса літаратуры. У тэксце крыніцы афармляюцца наступным чынам (ЛАБНГ, т. 3, карта 86).


Узор афармлення артыкула
В. М. Курцова, г.Мінск,

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,

мовы і літаратуры НАН Беларусі

vkurcova@gmail.com
БЕЛАРУСКАЯ ДЫЯЛЕКТНАЯ МОВА Ў ХХ ст.:

АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ВЫВУЧЭННЯ І НАБЫТКІ
SUMMARY
Ключавыя словы: нацыянальная дыялекталогія, дыялектная моўная сістэма, дыферэнцыяльны прынцып,лінгвагеаграфічныя даследаванні, лексікаграфічныя працы, перспектыўныя напрамкі.
Тэкст
Літаратура


  1. Граматыка беларускай мовы: у 2 т. / Акад. навук БССР, Ін-т мовазнаўства; рэдкал.: К. К. Атраховіч (Крапіва) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка. – 1996. – Т. 2: Сінтаксіс. – 240 с.

  2. Крывіцкі, А. А. Дыялекталогіябеларускаймовы: дапам. / А.А. Крывіцкі. – Мінск:Вышэйш.шк., 2003. – 294 с.

  3. Курцова, В. М. Аляксандр Ельскі: статус беларускай мовы, значэнне гаворак для літаратурнай мовы і іх месца ў сістэме нацыянальных моўных сродкаў / В. М. Курцова // Беларуская дыялекталогія: Матэрыялы і даследаванні: зб. навук. арт. Да 100-годдзя Ю.Ф. Мацкевіч / Ін-т мовы і літаратуры НАН Беларусі; рэд. Л. П. Кунцэвіч, В. М. Курцова, Т. М. Трухан. – Мінск:Беларуская навука, 2012. – Вып. 2. – С. 113–123.

  4. Сегень, Б. Прыназоўнік у сістэме адной усходнеславянскай гаворкі Беласточчыны / Б. Сегень. – Беласток : Wyd-woUniwersytetuwBiałymstoku, 2001. – 232 с.

  5. Соболевский, А. И. О русских говорах вообще и белорусских говорах в частности (По поводу книги проф. Е. Ф. Карского «Белорусы» Т. 1, Варшава, 1903) / А. И. Соболевский // ИОРЯС. – 1904.–Т 9. – Кн. 2. – С. 14–23.

  6. PogranichaBiałorusiwperspektywieinterdyscyplinarnej / Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектыве / red.naukowaElżbietaSmułkowaiAnnaEngelking.– Warszawa: DiG, 2007.– 511 s.

: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
files -> Культурная праграма Першага нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка