Настаўніца англійскай мовы сш №2 г. Паставы, выкладчыца нядзельнай школы пры храме Св. Мікалая Цудатворцы ў г. Паставыстаронка5/9
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Як скласці радавод? Радавод – гэта гісторыя роду, якая гаворыць аб ягоным паходжанні, аб пераемнасці пакаленняў і крэўнай повязі паміж сямейнікамі. Для яго складання карыстаюцца як пісьмовымі, так і вуснымі сведчаннямі. Збіраючы матэрыял для радавода, у першую чаргу распытваюць бліжэйшую радню, выяўляюць ступень роднасці або сваяцтва. Каб даведацца пра родзічаў, якія жылі ў ХІХ стагоддзі і раней, трэба карыстацца пісьмовымі крыніцамі. Гэта могуць быць метрычныя кнігі храмаў, перапісы насельніцтва, інвентары маёнткаў і іншыя гістарычныя дакументы. Радаводы дваранскіх і шляхецкіх сем’яў можна адшукаць у радаслоўных разрадных кнігах, баярскіх спісах, польскіх гербоўніках, якія вяліся з сярэдзіны ХVІ стагоддзя.

Спецыялісты складаюць радаводныя дрэвы – графічныя выявы радаводаў. Яны дазваляюць прасачыць развіццё пэўнай галіны роду, вызначыць ступень роднасці з іншымі родзічамі. Гэта вельмі старая традыцыя, бо шляхта здаўна і ва ўсіх краінах цаніла веды аб сваіх продках, ганарылася старажытнасцю і славутасцю сваіх родаў. Але, каб мець радавод, неабавязкова быць шляхціцам – памятаць пра сваіх продкаў варта кожнаму.

Радаводы складаюцца па мужчынскай і жаночай лініях, ці, як раней казалі, “па мячу” і “па кудзелі”.

Пытанні і заданні:

1. Што такое спадчына?

2. Што такое радавод?

3. Чаму шляхта вяла радаводы?

4. Якія крыніцы інфармацыі трэба выкарыстоўваць, каб збіраць звесткі для радавода?
Дадатковы матэрыял

Каб скласці радавод, трэба ісці наступным шляхам:

1. Намаляваць радаводнае дрэва (генеалагічную схему). Уверсе мусіць быць ваш прадзед (а, калі ведаеш, і прапрадзед) са сваёю жонкаю (пазнач даты жыцця), ад іх павінны ісці лініі да дзяцей (пазнач і іх даты жыцця), адзнач шлюбныя сувязі. Гэтаксама зафіксуй звесткі пра вашых бацькоў, іхніх братоў і сясцёр. А потым – пра сябе, больш далёкіх братоў і сясцёр. Такая схема дапаможа табе лепш арыентавацца ў сваяцкіх сувязях.

2. Паспрабуй запісаць, што ты ведаеш пра сваіх продкаў. Кароткую біяграфію пра кожнага асобна.

3. Пагавары з бацькам і маці, запішы тыя звесткі, якія яны табе паведамяць.

4. Пагавары з бабуляй і дзядулем, запішы іх расказы.

5. Збяры фотаздымкі, пісьмы, успаміны і іншую інфармацыю пра бліжэйшую радню.

6. Выпішы назвы вёсак і гарадоў, дзе жылі і зараз жывуць блізкія родзічы.

7. Зрабі картасхему населеных пунктаў сваёй радні.

ТЭМА 9. ГЕРАЛЬДЫКА
1. Гісторыя з’яўлення гербаў. Гербы ўпершыню з’явіліся ў Заходняй Еўропе ў сярэднявеччы. Першапачаткова гэта былі асабістыя знакі рыцараў. Каб нейкім чынам адрознівацца, кожны з іх адлюстроўваў на сваім шчыце адметны сімвал. З цягам часу рыцарскія сімвалы перайшлі ў цывільнае жыццё. Найбольш заможныя роды пачалі выкарыстоўваць іх як сведчанне вайсковай славы сваіх продкаў і перадаваць у спадчыну з пакалення ў пакаленне.

Апісаннем і тлумачэннем гербаў займаліся герольды, якія і выпрацавалі правілы іх складання і тлумачэння.

На Беларусі найбольшае распаўсюджанне атрымалі гербы з пачатку ХV стагоддзя, пасля уніі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы. У сваіх сімвалах шляхта пачала выкарыстоўваць элементы, якія ўжываліся ў геральдыцы заходніх краін: Германіі, Аўстрыі, Англіі, Маравіі. Для сярэднявечнага шляхціца герб быў сімвалам яго роду, які вызначаў месца гэтага роду ў грамадстве.

2. Асноўныя элементы гербаў. Галоўнай часткай большасці гербаў з’яўляецца шчыт. Трохвугольны шчыт называюць варажскім, авальны – італьянскім, квадратны і троху закруглены знізу – іспанскім, чатырохвугольны, завостраны знізу, - французскім. Складаную форму мае нямецкі шчыт, або тарч. У яго бакавыя выемкі ў час бою ўстаўлялася дзіда.

Цікавы факт: пры апісанні сімвалаў на шчыце ў геральдыці прынята называць правай часткай тое, што мы бачым злева, і наадварот. Трэба ўявіць рыцара, які стаіць перад вамі і трымае шчыт.

У сярэднявеччы склалася традыцыя апісваць герб і яго колеры, выкарыстоўваючы паняцці “металы”, “фініфці” і “футры”. Металы ўжываліся два: золата і срэбра. Звычайна іх малявалі залатой і срэбнай фарбай, але часцей – жоўтай і белай. Графічна золата паказваюць кропачкамі, а срэбра – проста чыстым полем.

Акрамя “металаў” выкарыстоўваецца яшчэ толькі пяць фарбаў, якія называюцца “фініфцямі” або “эмалямі”. Пра сэнс і спосабы іх адлюстравання можна даведацца ў дадатку.

Традыцыя абіваць шчыты футрам прыйшла з глыбокай даўніны. У геральдыцы выкарыстоўваюць футра гарнастая і вавёркі. Футра гарнастая паказваецца як белыя шкуркі з чорнымі хвосцікамі, футра вавёркі – чаргаванне шкурак белых і блакітна-серабрыстых, размешчаных у выглядзе ўмоўных фігур.

На шчытах гербаў можна пабачыць розныя малюнкі, якія называюцца фігурамі. Яны дзеляцца на тры групы: першасныя, крыжы і другасныя. Першаснымі геральдычнымі фігурамі называюць падзелы шчыта, якія найбольш часта сустракаюцца пры перасячэнні гарызантальных, вертыкальных і дыяганальных ліній. Да іх адносяцца: глава (вяршыня), аканечнасць, слуп, пояс, пярэвязь, страпілы. (Разгледзь малюнак і вызначы розніцу ў выявах).

Крыжы – другая група геральдычных фігур, якая мае шмат розных відаў. У глыбокай старажытнасці крыж (у тым ліку і свастыка) быў сімвалам сонца, пазней пачаў шырока выкарыстоўвацца хрысціянскай рэлігіяй. З форм крыжоў найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца: геральдычны крыж, андрэеўскі крыж і вілападобны крыж. Ад асноўных форм утварыліся шматлікія розныя віды крыжоў.

Другасныя геральдычныя фігуры – гэта розныя геаметрычныя фігуры, якія выкарыстоўваюцца на шчыце. Да іх адносяцца: кайма, квадрат, трохвугольнік, брусок і гонт (прамавугольнік), ромб, верацяно, кола.

Усе іншыя фігуры, якія сустракаюцца на гербах, з’яўляюцца негеральдычнымі. Іх падзяляюць на тры групы: натуральныя, штучныя і легендарныя. Да натуральных фігур адносяць выявы чалавека, жывёл, птушак, паўзуноў, рыб, насякомых, раслін, зорак і стыхій, рэк, гор і да таго падобнага. Самымі распаўсюджанымі былі выявы звяроў і птушак, якія сімвалізавалі тыя ці іншыя якасці рыцараў.

Штучнымі фігурамі называюць разнастайныя прадметы, якія створаны чалавекам: прылады працы, караблі, пабудовы, музычныя інструменты і іншыя. Але найбольш шырока прадстаўлены выявы зброі: шлемы, мячы, дзіды, стрэлы, сякеры.

Самую таямнічую групу для сучаснага чалавека складаюць легендарныя фігуры, якія інакш называюцца фантастычнымі. Сярод іх антычныя вобразы – кентаўр, двухгаловая і двуххвостая сірэны, адзінарог, пегас, дракон, гідра, фенікс, казярог і іншыя.3. Дапаўненні да геральдычных шчытоў. Акрамя рыцарскага шчыта ў гербы часта ўключаліся розныя неабавязковыя дапаўненні, якія рабілі герб раскошным і багатым. Да іх адносяцца: карона, шлем, нашлемнік, мантыя, намёт, шчытатрымальнікі, стужка з дэвізам.

Кароны на гербах сведчаць пра высокія дынастычныя пасады іх уладальнікаў. Яны маляваліся ў выглядзе дуг, лістоў сельдэрэя, зубцоў, каштоўных камянёў. Існавала шмат варыянтаў кароны: імператарскія, каралеўскія, герцагскія, княскія, графскія, баронскія.

Рыцарскія шлемы, якія таксама мелі шмат розных форм, нярэдка ўпрыгожвалі нашлемнікі – фігуры, якія як бы выходзяць з кароны. Гэта мог быць леў, рука з мячом, пер’і, адзінарог і іншыя.

Мантыя – гэта парадны пакроў-накідка знатнага вяльможы. На гербах яна выпускалася з-пад кароны і малявалася футрам гарнастая або вавёркі.

Намёт – гэта лёгкае пакрывала, якое прымацоўвалася да шлема рыцара ў час крыжовых паходаў у Палестыну, дзе ім даводзілася шукаць спосаб схавацца ад сонечных промняў. У баявых сутычках тканіна рассякалася ўдарамі мячоў і ператваралася ў кавалкі, што на гербах стала сімвалам гераізму.

Шчытатрымальнікі – гэта натуральныя фігуры (людзі, жывёлы), якія падтрымлівалі шчыт з бакоў.

Стужка з дэвізам – гэта надпіс знізу або ўздоўж шчыта са словамі рыцарскага баявога кліча. З цягам часу некаторыя выказванні сказіліся і сталі незразумелыя, аднак і па сённяшні дзень ашчадна захоўваюцца ў гербах.

Пытанні і заданні:

1. Якое значэнне мелі гербы ў старажытнасці?

2. Хто такія герольды?

3. Калі гербы пачалі распаўсюджвацца па тэрыторыі Беларусі?

4. Назаві асноўныя геральдычныя фігуры.

5. Назаві дапаўненні да геральдычных шчытоў.

ТЭМА 10. ТВАЯ ХАТА
1. Беларускія сядзібы. Сядзіба – гэта ўчастак зямлі з дваром, садам і агародам. Раней двор падзяляўся на чысты: хата, сені, істопка (варыўня), клець і гаспадарчы: пабудовы для жывёлы, птушкі, гаспадарчага начыння (хлявы, вазоўні, паветкі), абгароджаны дзяннік (загон для жывёлы). Воддаль знаходзілася гумно і прыгуменне (гумнішча).

У Беларусі выдзяляюцца тры тыпы забудовы двара. Першы з іх, самы старажытны, нагадваў невялікую ўмацаваную крэпасць і называўся “вяночнай забудовай”, бо хата, клеці і хлявы ўтваралі замкнёны 4-хкутнік, прамежкі паміж пабудовамі закрываліся глухім бярвенчатым плотам, а патрапіць у двор можна было толькі праз веснічкі ў браме. Другі тып, пагонная забудова, найбольш пашыраная на Пастаўшчыне ў вёсках, уяўляе сабой пабудовы, злучаныя між сабой у адзін рад пад агульным дахам. Трэці тып, сучасны, - гэта калі пабудовы не звязаны між сабой, а хлеў аднесены на некаторую адлегласць ад хаты.

Сярод важнейшых пабудоў, якія існавалі на сядзібах Беларусі са старажытнасці, можна назваць: клець (свіран), варыўня (істопка), пограб (склеп), лазня, хлявы (абора, або кароўнік, цялятнік, аўчарня, стайня, куратнік), павець (паветка), гумно, ёўня (асець), пуня (адрына), азярод (друкі). (Пра значэнне гэтых пабудоў можна даведацца ў дадатку). Зараз сядзібы ёсць у вёсках і невялікіх гарадах, дзе захаваліся кварталы прыватных забудоў.

2. Традыцыйныя беларускія хаты. Асноўным будынкам на сядзібе з’яўляецца хата. У старажытнасці людзі жылі ў зямлянках і будах, пазней навучыліся ладзіць сабе наземныя жытлы з дрэва. Спачатку хаты былі курныя, без комінаў – дым выходзіў праз адтуліну ў сцяне, і толькі ў 19 стагоддзі яны былі заменены белымі (з печамі і комінамі). Галоўным матэрыялам для будаўніцтва была драўніна. Будавалі хаты найчасцей з хвоі і елкі, у ніжні вянец клаўся дуб. Спачатку ставілі пабудову проста на зямлі, пазней – на штандарах (драўляных слупах), потым – на каменным падмурку. Стрэхі рабіліся двух, трох і чатырохсхільныя і пакрываліся саломай, чаротам, дрэвам (дранкай, шчапой, гонтай, дошкамі). Падлога ў хаце ў старажытнасці была земляная і глінабітная, пазней – драўляная. Каля ўваходных дзвярэй майстраваўся ганак, пазней – веранда.

Здаўна людзі стараліся нейкім чынам упрыгожыць свае хаты. Найчасцей гэта праяўлялася ў формах вільчакоў (скрыжаваныя ўверсе страхі канцы ветраніц), якія мелі выгляд бычыных рагоў, конскіх галоў і глядзелі ў розныя бакі, аберагаючы хату ад злых духаў; у аздабленні франтонаў (найчасцей – сонца з промнямі); упрыгожаннях ліштваў над вокнамі.

Галоўным месцам у хаце была покуць – кут наўскось ад печы. Там віселі абразы з ручнікамі, стаяў стол, а на скрыжаванні лаў – хлебная дзяжа. Уздоўж сцяны знаходзіўся спальны памост (палок), прымацаваная да бэлькі, вісела калыска. З другой паловы 19 ст. распаўсюдзіліся ложкі, канапы. Жылая частка хаты з аднакамернай паступова пераўтварылася ў шматкамерную.

Цікавы факт: Апошняя курная хата ў Пастаўскім павеце знікла пасля першай сусветнай вайны. Яна стаяла ў вёсцы Шурпікі. Сам стараста павета з уласнай кішэні даў беднай гаспадыні 20 злотых, каб яна збудавала сабе комін.

3. Сучасныя хаты. У старых вёсках яшчэ можна сустрэць будынкі канца 19 – пачатку 20 стагоддзяў, але сучасныя хаты шмат у чым адрозніваюцца ад традыцыйных беларускіх. Побач з драўлянымі цяпер будуюць цаглягыя, блочныя, панэльныя, шлакабетонныя дамы. Стрэхі звычайна перакрываюцца шыферам або металачарапіцай. Некаторыя хаты звонку абіваюцца шалёўкай або сайдзінгам. Павялічыліся памеры і колькасць вокнаў, замест драўляных рам устаўляюцца шклопакеты. Унутраннее убранне хат значна наблізілася да інтэр’ераў гарадскіх кватэр: 4-6 пакояў, кухня, фабрычная мэбля, фабрычныя дываны, фарбаваная падлога, электрычнасць, газ, швейныя і пральныя машыны, тэлевізары, камп’ютары, спадарожнікавыя антэны і іншыя рэчы сучаснай цывілізацыі.

4. Народныя звычаі, звязаныя з пабудовай хаты. Месца для хаты выбіралася вельмі грунтоўна: глядзелі, каб дзялянка была вольная, не спрэчная, каб на ёй не знаходзілася чалавечых костак, каб на ёй ніхто не парэзаўся, не пабіўся. Дрэва на пабудову нарыхтоўвалі ў снежні-студзені, бо ў гэты час яно смалістае, або ў сакавіку-красавіку, калі пачынаў рухацца сок – лічылася, што ён робіць драўніну мацнейшай. Ніколі не бралі дрэва, якое вывернула бура, бо казалі, што гэта “чорт сабе выбраў”; таксама не секлі і дрэва, якое навісала над другім – “хата згарыць”, і рыплівае – “будзе мучыць кашаль”.

Пры закладцы хаты за вугал хавалі манеты, кавалак хлеба ці сыру, а, часам, і галаву пеўня, які прыносіўся ў ахвяру дамавіку. Каб засцерагчы дом ад перуноў, пад усе чатыры вуглы клалі кавалачкі ладану, пасвянцоныя зёлкі ці хвойныя галіны. Паміж бярвеннямі маглі закладваць разнастайныя травы, сабраныя перад Купаллем, срэбныя манеты. Пры завяршэнні будаўніцтва гаспадар перакідваў праз апошні вянец асвечанае яйка, якое адразу закопвалася на месцы падзення з замовай, каб “вецер не здзіраў страху”.

Напярэдадні ўваходзінаў у новы дом праз акно запускалі пеўня, калі ён спяваў, то гэта быў добры знак. Засяляліся на поўню, каб “жыццё ў новай хаце было поўным”. Першым заходзіў гаспадар, які нёс гаршчок з вуглямі, потым – гаспадыня з абразам, астатнія неслі маёмасць, у першую чаргу – стол. Гаспадар абносіў гаршчок уздоўж сцен, спыняючыся ў кожным куце, ставіў гаршчок на прыпечак і адразу запальваў у печы.

У дзень засялення запрошвалі гасцей і святара, каб асвяціў новае жытло. Госці, увайшоўшы ў хату, кідалі грошы на печ, клалі на стол хлеб-соль, дарылі гаспадарам посцілкі, абрусы і іншае, часам прыносілі і пускалі ў хату жывых курэй, гусей, парсючкоў і іншую хатнюю жывёлу.Пытанні і заданні:

1. Што такое сядзіба?

2. На якія часткі раней падзяляўся двор?

3. Якія тыпы забудовы двара ёсць на Пастаўшчыне?

4. Як выглядае традыцыйна беларуская хата?

5. Якія звычаі звязаны з пабудовай хаты?
Дадатковы матэрыял

Твая хата

 1. Калі была пабудавана?

 2. Хто будаваў хату?

 3. Колькі год яна будавалася?

 4. Якія матэрыялы выкарыстоўваліся пры пабудове?

 5. Колькі паверхаў мае хата?

 6. Колькі вокнаў?

 7. Якую форму мае страха?(плоская, аднасхільная, двухсхільная, іншая)

 8. Чым перакрыта страха? (шыфер, чарапіца, металачарапіца, дранка, іншае)

 9. Якія памеры мае хата?

 10. Колькі ў хаце пакояў?

 11. Ці ёсць падвал?

 12. Якое ацяпленне? (газавае, паравое (торфабрыкет, дровы, вугаль, вадкае паліва)

 13. Якія знешнія ўпрыгожванні ёсць на хаце?

 14. Апішыце унутраныя асаблівасці планіроўкі вашай хаты ў параўнанні з традыцыйнай беларускай.ТЭМА 11. ТВАЯ ВУЛІЦА
1. Вуліцы старажытных гарадоў. З’яўленне вуліц звязана з разрастаннем вёсак, пераўтварэнні іх у мястэчкі і гарады. Першыя беларускія гарады ўзніклі як апорныя пункты абароны (назва “горад” паходзіць ад слова “гарадзіць, умацоўваць паселішча”) па берагах буйных рэк ці ў сутоках дзвюх рэк, на высокім мысе або пагорку. Цэнтрам горада быў звычайна ўмацаваны дзядзінец, які пасля 14 ст. называўся замкам. Вакол месціўся пасад. Вуліцы звычайна разыходзіліся ад цэнтра ў напрамку бліжэйшых населеных пунктаў. У цэнтры горада яны масціліся бярвеннем, плашкамі ці дошкамі.

З 17 ст. у гарадской забудове і планіроўцы адбываліся змены, бо з’явіўся яшчэ адзін цэнтр – ратушная плошча з гандлёвымі радамі. Ратушы пачалі будаваць у гарадах, якія мелі магдэбургскае права (права на самакіраванне). Ад гандлёвай плошчы вуліцы разыходзіліся ў напрамку на бліжэйшыя буйныя гарады і вёскі (радыяльная або веерная планіроўка). У далейшым з’явіліся вуліцы паўколавага напрамку. Прыватнаўласніцкія гарады развіваліся ў асноўным па загадзя распрацаваных праектах і мелі ўпарадкаваную планіроўку.2. Вуліцы сучасных гарадоў. У канцы 18 – першай палове 19 ст. беларускія гарады былі ўключаны ў агульны план перабудовы гарадоў Расійскай Імперыі. Перапланіроўка раздзяліла гарады на цэнтральную частку і прадмесці, на раёны і кварталы, у якіх усалёўваліся абавязковыя правілы забудовы. Зараз у большасці старых гарадоў спалучаецца радыяльная забудова цэнтра з квартальнай забудовай новых гарадскіх ускраін.

Па характару забудовы вуліцы падзяляюцца на аднарадныя і двухрадныя. На аднарадных вуліцах хаты стаяць толькі на адным баку дарогі, а з другога боку можа знаходзіцца лес, возера, рака ці які іншы прыродны аб’ект. На вуліцах могуць знаходзіцца толькі жылыя дамы, а на некаторых, асабліва на цэнтральных, размяшчаюцца грамадскія будынкі – магазіны, установы, арганізацыі і інш. У вялікіх гарадах пераважаюць шматпавярховыя дамы, у невялікіх – адна- і двухпавярховыя.3. Вуліцы горада Паставы. З глыбокай даўніны асноўнымі артэрыямі горада з’яўляюцца чатыры вуліцы, якія разыходзяцца ад былой Рынкавай плошчы ў напрамках на чатыры бакі свету. На поўнач ідзе Ленінская (ранейшая назва – Браслаўская), на поўдзень – Савецкая (раней - Віленская), на захад – 17 верасня (раней – Задзеўская), на ўсход – Чырвонаармейская (спачатку – Зарэчная, пазней – Лучайская). Усяго ж на плане Паставаў 1798 года можна налічыць толькі 8 вуліц. На 1939 год у горадзе мелася ўжо 17 вуліц і 2 плошчы – Рынак Стары (плошча Леніна) і Рынак Задзеўскі (плошча Камсамольская). У пачатку ІІІ тысячагоддзя ў Паставах налічвалася 58 вуліц, 15 завулкаў і 5 невялікіх плошчаў. Большасць даваенных гарадскіх артэрый увайшло ў сучасную планіроўку, толькі значная частка назваў была зменена, прычым, новыя назвы ніякім чынам не прывязаны ні да мясцовасці, ні да тутэйшай гістарычнай традыцыі, а ўтвораны штучна ва ўмовах існаваўшай грамадска-палітычнай сітуацыяй, што яскрава бачна на назвах цэнтральных вуліц.

Пытанні і заданні:

1. Як утвараліся вуліцы?

2. Якія віды планіроўкі характэрны для беларускіх гарадоў?

3. Які від планіроўкі ў горадзе Паставы? Вызнач па плану горада.

4. Якія бываюць вуліцы па характару забудовы?

5. Як змянялася колькасць вуліц у Паставах за апошнія 500 год?

Дадатковы матэрыял

Твая вуліца

 1. Як называецца вуліца, на якой стаіць твая хата?

 2. Чаму так называецца вуліца?

 3. Якую даўжыню мае вуліца?

 4. Колькі хат на ёй знаходзіца?

 5. Якую планіроўку мае вуліца?

 6. Які тып будынкаў на ёй?

 7. Запішы нумары дамоў суседзяў і іх прозвішчы.

 8. Якія грамадскія будынкі знаходзяцца на вуліцы? (магазіны, арганізацыі, заводы і інш)

 9. Якія цікавыя і адметныя мясціны ёсць на вуліцы?

 10. Дзе збіраюцца дзеці з тваёй вуліцы і ў якія гульні яны гуляюць?
 1. ПРЫРОДА ТВАЙГО КРАЮ1. Хрысціянскае стаўленне да прыроды. Не ў першы раз ты чуеш пра тое, як трэба паводзіць сябе на прыродзе: не засмечваць лясы і паляны, не чапаць мурашнікі і птушыныя гнёзды, быць вельмі асцярожным з агнём у лесе, не шумець. Калі ты ў жыцці сваім не гаспадар, то тым больш на прыродзе ты толькі ў гасцях. Нават проста не заўважаць прыгажосці прыроды, не дзякаваць за яе Бога - ужо грэшна, а псаваць - тым больш.

2. Будова зямной кары і рэльеф. Пастаўскі раён знаходзіцца на Ўсходне-Еўрапейскай платформе. Платформа – трывалы ўчастак зямной кары, і таму на Пастаўшчыне не назіраюцца праявы, характэрныя для актыўных зон – няма ў нас ні вулканаў, ні гейзераў, ні землятрасенняў.

Для платформ характэрны марудныя вагальныя рухі. Паводле звестак навукоўцаў, зараз паверхня раёна падымаецца з хуткасцю да 1 - 2 мм у год. Землятрасенні малаверагодны, аднак усё ж такі могуць здарацца або па прычыне зрухаў горных парод падмурка, дзе выяўлены глыбінныя разломы, або як водгулле ваганняў зямной кары ў Карпатах або ў Балтыйскім моры.Цікавы факт: У 2004 годзе па Пастаўшчыне прайшла хваля землятрасення, эпіцэнтр якога знаходзіўся ў Калінінградскай вобласці. Сіла штуршкоў была 3-4 балы. У кватэрах звінеў посуд, адчыняліся дзверы шафаў, хісталіся фіранкі.

Геалагічная будова зямных нетраў на Пастаўшчыне даволі простая: на гранітна-гнейсавым падмурку амаль гарызантальна залягаюць розныя асадкавыя пароды, сярод якіх пераважаюць пяскі, супесі, суглінкі, гліны, торф.

Тэрыторыя мае слабаўзгорысты характар і з’яўляецца часткай вялікай Усходне-Еўрапейскай раўніны. Найбольш прыўзнятая частка раёна – заходняя (Лынтупшчына), дзе сярэднія вышыні маюць больш за 200 м над узроўнем Балтыйскага мора. Вышэйшая кропка раёна - гара Высокая - знаходзіцца каля вёскі Каптаруны амаль на мяжы з Літвой і мае адзнаку 247 м.

Самая нізкая частка раёна – гэта тэрыторыя, што прылягае да рэчышча Дзісны, асабліва ў сутоках рэк Дзісны, Палавіцы, Галбяіцы, дзе знаходзяцца вёскі Белькі, Полава, Рымкі. У ваколіцах вёскі Рымкі (на ўсход ад яе) вызначаецца самае нізкае месца Пастаўшчыны з адзнакай 110 м.3. Карысныя выкапні. Пастаўскі раён не дужа багаты на карысныя выкапні. З групы неметалічных карысных выкапняў найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца радовішчы будаўнічых матэрыялаў (гліны, пяскі, жвір і некаторыя іншыя), сапрапелю, прэснаводных вапняковых адкладаў, будаўнічага каменю.

На тэрыторыі раёна выяўлена дванаццаць значных па памерах радовішчаў глін і суглінкаў, сярод якіх два – Курапольскае і Галбяіца – уваходзяць у шэраг буйнейшых у краіне.

Большасць радовішчаў пяскоў у нашым раёне адносіцца да групы будаўнічых і выкарыстоўваецца для вытворчасці блокаў, панэляў, пліт, сілікатнай цэглы. Найбольшую колькасць пяску ўтрымлівае Лынтупскае радовішча.

Пясчана-жвіровы матэрыял у прыродзе сустракаецца ў выглядзе сумесі пяску, жвіру і галькі. Выкарыстоўваецца для вытворчасці бетону і жалезабетону, будаўніцтва, пракладкі дарог. У раёне гэты від будаўнічых матэрыялаў перапрацоўвае Варапаеўскі завод жалезабетонных вырабаў. Актыўная здабыча пясчана-жвіровай сумесі вядзецца на Данеўскім радовішчы, якое знаходзіцца недалёка ад возера В. Швакшты.

Ледавіком прынесена на тэрыторыю раёна шмат камянёў розных памераў ад некалькіх сантыметраў да некалькіх метраў у папярэчніку. З’явіліся яны да нас здалёку – са Скандынавіі і Фінляндыі. Каменне выкарыстоўваецца ў якасці будаўнічага матэрыялу; апошнім часам у Паставах пачалі рэзаць камень на абліцовачныя дэкаратыўныя пліты. Некаторыя валуны ўзяты пад ахову, з’яўляюцца помнікамі прыроды.

Сапрапель – гэта ілістыя адклады ў вадаёмах, якія ўтрымліваюць шмат арганічных рэчываў. У залежнасці ад складу колер бывае чорны, шэры, блакітны, ружовы, нават чырвоны. На тэрыторыі раёна выяўлена 12 радовішчаў азёрных сапрапеляў. Найбольшыя іх тоўшчы вызначаны ў азёрах В. і М. Швакшты, Лучай, Лісіцкае, Задзеўскае. Сапрапелі гэтых радовішчаў могуць выкарыстоўвацца у якасці ўгнаенняў, для вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і для атрымання буравых раствораў.

З гаручых карысных выкапняў на Пастаўшчыне знойдзены і выкарыстоўваецца толькі торф. Таўшчыня тарфяной масы ў асноўным 1-3 м. У раёне налічваецца 62 радовішчы торфу, з якіх самыя вялікія: Пурвіны, Халосеньскае, Светлы Мох. Торф, які здабываюць у раёне, выкарыстоўваецца ў асноўным на сельскагаспадарчыя патрэбы.

Ёсць у Пастаўскім раёне і радовішчы падземных мінеральных вод. Сустракаюцца хларыдна-натрыевыя і хларыдна-сульфатна-натрыевыя воды.Цікавы факт: На ўсходняй ускраіне вёскі Бялянішкі, што на Лынтупшчыне з-пад зямлі б’е штучная крыніца, якая ўтварылася з прабуранай ў 90-я гады свідравіны. З трубы самацёкам ідзе слабамінералізаваная чыстая і прыемная на смак вада.

Пытанні і заданні:

 1. Ці могуць быць на Пастаўшчыне землятрасенні?

 2. Якімі няруднымі карыснымі выкапнямі багатая Пастаўшчына?

 3. Што такое сапрапель і дзе яго можна здабываць і выкарыстоўваць?

 4. Знайдзіце на карце буйнейшыя радовішчы торфу.

 5. Знайдзіце на карце самае высокае і самае нізкае месца Пастаўшчыны.


Каталог: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
files -> Культурная праграма Першага нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал