Отчет о работе снио " Чалавек І час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст." за 2013 годДата канвертавання15.05.2016
Памер47.98 Kb.
ТыпОтчет

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

белорусского литературоведения

факультет (кафедра)

_______________________ Сеньковец В.А.

«__» _________ 2013 г.ОТЧЕТ О РАБОТЕ СНИО
Чалавек і час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст.”

за 2013 год


  1. Результаты работы СНИО.

За отчетный период в процессе работы студентами, дипломниками и магистранткой изучалась и исследовалась в творчестве И.Мележа, И.Шамякина, Л.Рублевской, В.Адамчыка, А.Дударава, И.Пташникава и др. проблема «человек и время в философском пространстве белорусской прозы ХХ века». Исследовалось морально-этическое значение «Полесской хроники» И.Мележа, духовный мир героев Л.Рублевской, концепция человека и мира в произведениях И.Шамякина чернобыльской тематики и т.д. Григорук А. на высоком уровне написана и успешно защищена дипломная работа «Концепция героя и жанровые модели в творчестве Л. Рублевской». Магистранткой Подлесской Р. написана и готовится к защите магисторская диссертация «Концепция человека и мира в творчестве И. Шамякина последнего периода».

  1. Апробация результатов работы.

1. Доклады, прочитанные студентами-членами СНИО на научно-практических конференциях:

Крокун К. (3 к. б/ф). Выступл. на міжн. навук.-практ. канф. маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (Брэст, 25 красав. 2013 г.) з дакладам “Маральна-этычная змястоўнасць “Палескай хронікі” І. Мележа”.

Падлеская Р. (магістр.) выступл. на міжн. навук.-практ. канф. маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (Брэст, 25 красав. 2013 г.) з дакладам “Лёс інтэлігенцыі постсавецкага часу ў творах І. Шамякіна”.

Бычук В. (4 к. б/ф) выст. на міжн. навук.-практ. канф. маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (Брэст, 25 красав. 2013 г.) з дакладам “Тэма ГУЛАГу ў беларускай літаратуры”.

Грыгарук А. (у праграме Грыгаровіч А. – тэхнічная памылка) (5 к. б/ф) выступл. на міжн. навук.-практ. канф. студ. канф. “Классика и современность в изящной словесности ХІХ­–ХХІ столетий” (Брэст, 14–15 лютага 2013 г.) з дакладам “Духоўны свет лірычнай гераіні Л. Рублеўскай”.

Падлеская Р. (магістр.) выступл. на міжн. навук.-практ. канф. студ. канф. “Классика и современность в изящной словесности ХІХ­-ХХІ столетий” (Брэст, 14–15 лютага 2013 г.) з дакладам “Канцэпцыя чалавека і свету ў творах І. Шамякіна чарнобыльскай тэматыкі”.

Грыгарук А. (5 к. б/ф) выступл. на міжн. навук.-практ. канф. маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (Брэст, 25 красав. 2013 г.) з дакладам “Жанравыя мадэлі твораў Л. Рублеўскай: раман-інструкцыя “Забіць нягодніка, альбоГульня ў Альбарутэнію”.

Бычук В. (5 к. б/ф) выступленне “Чарнобыльская тэма ў беларускай прозе” на міжн. навук. канф. “Беларуска-польскія ўзаемасувязі ў мове, літаратуры, гісторыі і культуры” (Брэст, 26 верасня 2013 г.).

Падлеская Р. (магістр.) выступл. на плен. паседж. рэсп. навук-практ. канф. “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ. Да 80-годдзя В.Я. Зарэцкай” (Брэст, 14 лістап. 2013 г.). з дакладам “Інфармацыйныя рэсурсы беларускай літаратуры ў прасторы Інтэрнэт”.

Бычук В. (5 к. б/ф) выст. на рэсп. навук-практ. канф. “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ. Да 80-годдзя В.Я. Зарэцкай” (Брэст, 14 лістап. 2013 г.) з дакладам “Творы чарнобыльскай тэматыкі ў школьным курсе літаратуры”.

Бычук В. (5 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Чарнобыльская трагедыя ў асэнсаванні беларускай прозы”.

Мелех Ю. (3 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Асэнсаванне тэмы вайны ў апавяданнях В. Адамчыка”.

Нічыпарук В. (3 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Раннія апавяданні В. Быкава”.

Ануфрэня І. (3 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Раннія творы А. Федарэнкі”.

Кудзіч І. (3 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Жанр апавядання ў творчасці А. Дударава”.

Заруба Ю. (3 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Раннія апавяданні В. Карамазава”.

Дземянчук Т. (3 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Раннія апавяданні І. Пташнікава”.

Кавалевіч В. (3 к. б/ф) выступленне на ІІ Рэсп. студэнц. навук.-практ. канф. “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Ніны Мацяш) (Брэст, 22 кастр. 2013 г.) з дакладам “Першыя празаічныя творы Р. Баравіковай”.


2. Публикации, самостоятельно / в соавторстве с научным руководителем подготовленные студентами – членами СНИО:

Падлеская, Р. Канцэпцыя чалавека і свету ў творах І. Шамякіна чарнобыльскай тэматыкі / Р. Падлеская // Классика и современность в изящной словесности ХІХ­–ХХІ столетий : зб. материалов междун. научно-практ. студ. канф. (Брест, 14–15 февраля 2013 г.). – Брест, 2013. – С. 121–126.

Грыгарук, А. Духоўны свет лірычнай гераіні Л. Рублеўскай / А. Грыгарук // Классика и современность в изящной словесности ХІХ­–ХХІ столетий : зб. материалов междун. научно-практ. студ. канф. (Брест, 14–15 февраля 2013 г.). – Брест, 2013. – С. 41–47.

Грыгарук, А. Жанравыя мадэлі твораў Л. Рублеўскай : раман-інструкцыя “Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію / А. Грыгарук // Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013 : зб. навуковых артыкулаў ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брест, 2013. – С. 223–225.Крокун, К. Маральна-этычная змястоўнасць “Палескай хронікі” І. Мележа / К. Крокун // Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013 : зб. навуковых артыкулаў ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брест, 2013. – С. 268–269.


Научный руководитель Е.С. Ковалюк
Каталог: sites -> default -> files -> inovac
inovac -> Отчет о работе группы ”Вусная паэтычная творчасць Берасцейшчыны: сістэма лакальных варыянтаў (у агульнаславянскім кантэксце)” (название снио) за 1 семестр 2011–2012 учебного года
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Брестский государственный
inovac -> Зацярджаю загадчык кафедры беларускага мовазнаўства І дыялекталогіі
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры беларускага мовазнаўства І дыялекталогіі
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Отчет о работе снио лексіка народных рамёстваў І промыслаў за 2013 год
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры беларускага


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал