П. С. Лопух, А. А. Макарэвічстаронка11/12
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.39 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Літаратура

Атлас Белорусской ССР. М., 1990.

Атлас Рэспублікі Беларусь. Мн., 1998.

Базыленка Г. М. Лабараторна-практычныя заняткі па курсу агульнай гідралогіі. Мн., 1992.

Базыленко Г. М. Лабораторно-практические занятия по курсу общей гидрологии. Мн., 1975.

Базыленко Г. М. Лабораторно-практические занятия по курсу общей гидрологии. Мн., 1992.

Базыленко Г. М. Учебно-методическое пособие для выполнения контрольных работ по гидрологии (для студентов-заочников). Мн., 1997.

Базыленко Г. М., Гурьянова Л. В., Пидопличко В. А. Расчленение гидрографа по типам питания. Мн., 1998.

Базыленко Г. М., Лопух П. С. Гидрологическая практика. Мн., 1979.

Базыленко Г. М., Пидопличко В. А. Методические разработки и варианты задания № 5 «Кривые расходов воды» к контрольной работе по курсу общей гидрологии. Мн., 1990.

Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Мн., 1996–2004.

Блакітная кніга Беларусі: Энцыкл. Мн., 1994.

Богословский Б .Б., Самохин А. А., Иванов К. Е., Соколов Д. П. Общая гидрология. Л., 1984.

Быков В. Д., Васильев А. В. Гидрометрия. Л., 1972, 1977.

Водохранилища Белоруссии: природные особенности и взаимодействие с окру-жающей средой / Под ред. В. М. Широкова. Мн., 1991.Волчек А.А., Калинин М.Ю. Учебная практика по гидрометрии. Брест, 2003.

Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Бассейны рек Республики Беларусь. Мн., 1978 – 2003 (по 1977 г. – «Гидрологический ежегодник»).

Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Том 3. Белорусская ССР. Л., 1985.

Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Мн., 1974.

Краткий справочник рек и водоемов БССР / Под ред. А. И. Тюльпанова. Мн., 1948.Кучерявый П. П., Тупикин С. Н., Лазарева Н. Н. Общая гидрология. Метод. указания по лаб. работам. Калининград, 1995.

Лопух П. С. Закономерности развития природы водоемов замедленного водооб-мена, их использование и охрана. Мн., 2000.

Лопух П. С. Праграма курса «Гідраграфія Беларусі з асновамі лімналогіі». Мн., 1992.

Лучшева А. А. Практическая гидрология. Л., 1976.

Лучшева А. А. Практическая гидрометрия. Л., 1983.

Михайлов В. Н., Добровольский А. Д. Общая гидрология. М., 1991.

Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 2. Ч. 2. Гидроло-гические наблюдения на постах. Л., 1978.

Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 6. Ч. 1. Гидроло-гические наблюдения и работы на реках. Л., 1978.

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 7. Ч. 1. Гидро-метеорологические наблюдения на озерах и водохранилищах. Л., 1973.

Нацыянальны атлас Беларусі. Мн., 2002.

Озера Белоруссии: Справочник / Под ред. О. Ф. Якушко. Т. 1–2 . Мн., 1972.

Озера охраняемых природных территорий юго-восточных Балтийских Поозерий / / Под ред. А. Хоинского, О. Якушко. Познань, 2002.

Павлов В. М. Задания и методические указания для практических и лабораторных работ. Гидрометрия. М., 1965.

Полевая гидрологическая практика / Под ред. В. С. Вуглинского. СПб., 2000.

Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озер. Т. 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье. Ч. 1. Л., 1971.

Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик.


Л.,1984.

Справочник по гидрометеорологическим приборам и установкам. Л., 1982.Широков В. М., Лопух П. С. Формирование малых водохранилищ гидроэлектро-станций. М., 1986.

Широков В. М., Лопух П. С., Левкевич В. Е. Формирование берегов малых водо-хранилищ лесной зоны. СПб., 1992.

Широков В. М., Пидопличко В. А. Водохранилища Белоруссии. Справочник. Мн., 1992.

Энцыклапедыя прыроды Беларусі: У 5 т. Мн., 1983–1986.Якушко О. Ф. Белорусское Поозерье. Мн., 1971.

Дадаткі

1. Значэнні каэфіцыента шурпатасці (n)


для прыродных вадацёкаў

(па М. Ф. Срыбнаму)


Катэ-горыя

Характарыстыка рэчышча раўнінных рэк

n

І

Прамалінейныя ўчасткі каналізаваных рэк у шчыльных грун-тах з тонкім слоем глеістых адкладаў

0,020

ІІ

Звілістыя ўчасткі каналізаваных рэк у шчыльных грунтах з тонкім слоем глеістых адкладаў

0,022

ІІІ

Прыродныя земляныя рэчышчы ў вельмі спрыяльных умо-вах, чыстыя і прамыя, з павольным цячэннем

0,025

ІV

Галечныя і гравійныя рэчышчы ў тых жа ўмовах


0,030

V

Рэчышчы пастаянных вадацёкаў, пераважна вялікіх і сярэд-ніх рэк, у спрыяльных умовах стану ложа і цячэння вады

0,035Параўнальна чыстыя рэчышчы пастаянных вадацёкаў у звы-чайных умовах, звілістыя з некаторымі няправільнасцямі ў накірунку струменяў або прамыя з няправільнасцямі ў рэльефе дна (водмелі, прамоіны, месцамі камяні). Незарос-лыя роўныя поймы

0,040

VІІ

Рэчышчы вялікіх і сярэдніх рэк, значна засмечаныя, звіліс-тыя і часткова зарослыя, камяністыя, з неспакойным цячэн-нем. Поймы вялікіх і сярэдніх рэк, параўнальна распрацава-ныя, пакрытыя нармальнай колькасцю расліннасці (травамі, кустоўем)

0,050

VІІІ

Рэчышчы перыядычных вадацёкаў, моцна засмечаныя і звілістыя. Параўнальна зарослыя, няроўныя, дрэнна распра-цаваныя поймы рэк (прамоіны, кусты, дрэвы, затокі). Паро-жыстыя ўчасткі раўнінных рэк

0,065

ІХ

Рэчышчы і поймы, вельмі значна зарослыя (са слабым цячэннем), з вялікімі глубокімі прамоінамі

0,080

Х

Поймы тыя ж, як і папярэдняй катэгорыі, але з вельмі няправільнымі косаструменнымі цячэннямі, затокамі і г. д.

0,100

ХІ

Рэкі балотнага тыпу (зараснікі, купіны, у многіх месцах амаль стаячая вада). Поймы лясістыя з вельмі вялікімі мёр-твымі прасторамі, мясцовымі заглыбленнямі, азёрамі і г. д.

0,140

ХІІ

Глухія поймы, цалкам лясныя, таежнага тыпу


0,200


2. Значэнні каэфіцыента Шэзі С па формуле

М. М. Паўлоўскага: С = Rу/n


R, м

тn

0,020

0,025

0,030

0.035

0,040

0.050

0,080

0,100

0,10

30,6

22,4

17,3

13,8

11,2

8,1

3,7

2,3

0,12

32,6

23,5

18,3

14,7

12,1

8,2

4,1

2,7

0,14

33,0

24,5

19,1

15,4

12,8

9,3

4,5

3,0

0,16

34,0

25,4

19,9

16,1

13,4

10,0

4,8

3,3

0,18

34,8

26,2

20,6

16,8

14,0

10,4

5,2

3,6

0,20

35,7

26,9

21,3

17,4

14,5

10,9

5,4

3,8

0,22

36,4

27,6

21,9

17,9

15,0

11,2

5.8

4,1

0,24

37,1

28,3

22,5

18,5

15,5

11,8

6,0

4,3

0,26

37,8

28,8

23,0

18,9

16,0

12,2

6,4

4,5

0,28

38,4

29,4

23,5

19.4

16,4

12,5

6,6

4,8

0,30

39,0

29,9

24,0

19,9

16,8

12,8

6,8

5,0

0,35

40,3

31,1

25,1

20,9

17,8

13,6

7,5

5,5

0,40

41,5

32,2

26,0

21,8

18,6

14,4

8,0

5,9

0,45

42,5

33,1

26,9

22,6

19,4

15,0

8,5

6.4

0,50

43,5

34,0

27,8

23,4

20,1

15,6

8,9

6,8

0,55

44,4

34,8

28,5

24,0

20,7

16,2

9,4

7,2

0,60

45,2

35,5

29,2

24,7

21,3

16,7

9,8

7,6

0,65

45,9

36,2

29,8

25,3

21,9

17,2

10,2

7.9

0,70

46,6

36,9

30,4

25,8

22,4

17,7

10.6

8.3

0,75

47,3

37,5

30,9

26,4

22,9

18,2

11,0

8,6

0.80

47,9

38,0

31,5

26,8

23,4

18,5

11,3

8,9

0,85

48.4

38,4

31,8

27,2

23,8

18,8

11,5

9,1

0,90

48,8

38,9

32,3

27,6

24,1

19,3

11,9

9,5

0,95

49,5

39,5

32,8

28,1

24,6

19,7

12,2

9,8

1,00

50,0

40,0

33,3

28,6

25,0

20,0

12,5

10,0

1,10

50,9

40,9

34,1

29,3

25,7

20,6

13,0

10,5

1,20

51,8

41,6

34,8

30,0

26,3

21,2

13,5

10,9

1.30

52,5

42,3

35,5

30,6

26,9

21,8

14.0

11,4

1.40

53,2

42,9

36,1

31,2

27,4

22,2

14,3

11,8

1,50

53,9

43,6

36,7

31,7

28,0

22,7

14,8

12,1

1.60

54,5

44,1

37,2

32,2

28,4

23,1

15,1

12,4

1.70

55,1

44,7

37,7

32,7

28,9

23,5

15,4

12,8

1.80

55,6

45,1

38,0

33,0

29,2

23,8

15.7

13,0

1.90

56,1

45.6

38,4

33,4

29,7

24,2

16.0

13,3

2,00

56,6

46,0

38,9

33,8

30,0

24,8

16,2

13,6

2,50

58,7

47,9

40,6

35,4

31,5

25,8

17.4

14,6

3,00

60,3

49,3

41,9

36,1

32,5

26,6

18,2

15,2

3,50

61,5

50.3

42,8

37,4

33,3

27,4

18.7

15,7

4.00

62,5

51,2

43,6

38,1

33,9

27,9

18.9

16,0

4.50

63,4

51,7

44,1

38,5

34,4

28,4

19,2

16.1

5,00

64,1

52,4

44,6

38,9

34,6

28,5

19,3

16,2

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 97700
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
123456789 -> Іван цярэшка vs джулія навэлі: рэверс апавядацкай інстанцыі ў аповесці васіля быкава “альпійская балада”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал