Падабед Наталля Валер'еўнаДата канвертавання03.07.2016
Памер175.17 Kb.
ГУРТОК ЖУРНАЛІСТЫКІ: асноўныя метады навучання вучняў старэйшых класаў асновам журналістыкі
Падабед Наталля Валер'еўна, кіраўнік гуртка "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" дзіцяча-юнацкай тэлевізійнай студыі аддзела інфармацыйнага забеспячэння і рэкламы Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі;

рэдактар газеты Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі "Ёсць кантакт".

Дадзеныя метадычныя рэкамендацыі - вынік аналізу працы гуртка "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" пры дзіцяча-юнацкай тэлестудыі Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі (ДЮТ МДПДіМ).

У метадычных рэкамендацыях разгледжаныя асноўныя тэарэтычныя пытанні і праблемы, з якімі часцей за ўсё сутыкаюцца кіраўнікі гурткоў і школьных прэс-цэнтраў пры правядзенні заняткаў па асновах журналістыкі, а таксама прадстаўленыя прыклады практычных заняткаў, якія дапамагаюць найболей эфектыўна вырашаць дадзеныя праблемы.

Адрасаваныя кіраўнікам гурткоў журналістыкі, прэс-цэнтраў пазашкольных устаноў і школ.

Уводзіны
Узрост гурткоўцаў у адпаведнасці з адукацыйнай праграмай гуртка "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" (Дадатак 1) - 13-18 гадоў. У гэтым узросце вельмі важна выявіць і развіць прафесійна значныя здольнасці і якасці падлеткаў, улічваючы асабовыя і ўзроставыя характарыстыкі.

Падлеткам цесна ў рамках тых жыццёвых норм і правіл, якія вызнавалі іх бацькі і дзяды. Часта моладзі ўласцівая катэгарычнасць меркаванняў, максімалізм, непрыманне парад, цяжкае падначаленне існуючым мадэлям грамадскага развіцця, яны негатыўна ставяцца да ўсяго нарматыўна-рэгламентаванага, для іх характэрныя дынамічнасць, адкрытасць свету, ранімасць, падвышаная эмацыйная рэакцыя, аптымізм, рамантычныя памкненні, ідэалізацыя навізны.

Для самавыяўлення моладзь выкарыстоўвае разнастайныя семантычныя сродкі - вопратку, слэнг, значкі, песні, музыку, манеры і г.п. З іх дапамогай моладзь адгароджваецца ад дарослых, адстойваючы сваё права на ўнутранае жыццё.

Пра гэта важна памятаць пры арганізацыі працы ў гуртках прафесійнай скіраванасці. Сам выбар такой прафесіі, як журналістыка, гаворыць хутчэй аб максімалізме падлеткаў, аб імкненні да ідэалізацыі, чым аб сур'ёзным рашэнні, заснаваным на веданні і практыцы, быць журналістам.

Педагог, кіраўнік гуртка, павінен дапамагчы падлетку зрабіць гэты выбар свядомым, але адначасова гэтая дапамога не павінна выклікаць негатыўную рэакцыю ў моладзі. Важна выкарыстаць такія метады і прыёмы, якія будуць несці не павучальны, а рэкамендацыйны характар, але, адначасова, прадстаўляць дастатковую аргументацыю асноўных прафесійных характарысатык, што дасць магчымасць падлетку паступаць правільна.

Для дадзенай працы інфармацыя збіралася шляхам анкетавання, апытання і тэставання ўдзельнікаў гуртка журналістыкі пры ДЮТ МДПДіМ. Дадзеныя метады збору інфармацыі найболей набліжаныя да прыёмаў працы журналіста. Таму яны з'яўляюцца эфектыўнымі не толькі для збору дадзеных аб працы гуртка, але і задаюць рытм узаемадзеяння ўнутры калектыва.

Усе тры метады - анкетаванне, апытанне і тэставанне - грунтуюцца на фармулёўках пэўных пытанняў, якія маюць лаканічныя і дакладныя адказы.

Такім чынам, як было сказана раней, у гуртку журналістыкі пры ДЮТ МДПДіМ займаюцца падлеткі ва ўзросце ад 13 да 18 гадоў. У асноўным гэта дзеці, якія больш схільныя да гуманітарных навук. У школе, як правіла, у іх добрая паспяховасць па мовах і літаратурах. Часцей за ўсё ўдзельнікі гуртка журналістыкі з задавальненнем пішуць сачыненні на вольныя тэмы. Агульная група дзеліцца на дзве падгрупы. Першая, малодшая (13-15 гадоў), - падлеткі, якія шукаюць зносін і магчымасці ужыць сваю творчую энергію. Другая, выпускнікі 11-12 класаў (16-18 гадоў), якія прыходзяць з мэтай падрыхтавацца да паступлення ў ВНУ па дадзенай спецыяльнасці.

Падлеткавыя міфы аб журналістыцы і іх аналіз
Падлеткі, якія з’яўляюцца ў гэтым узросце максімалістамі, схільныя ўсё ідэалізаваць, у тым ліку, і вобраз журналіста: для іх гэта чалавек, які мае поспех, матэрыяльны дастатак, пастаянна знаходзіцца ў цэнтры падзей, наведвае разнастайныя "зорныя" тусоўкі. Аб гэтым гаворыць анкетаванне, якое праводзіцца ў пачатку навучальнага года з удзельнікамі гуртка.

Вельмі важна ад самага пачатку вызначыць, якія значэнні надаюць гурткоўцы паняццям "журналістыка" і "журналіст". У розных навучальных дапаможніках прапаноўваюцца розныя азначэнні. Напрыклад, журналістыка - гэта:

- від грамадскай дзейнасці па зборы, апрацоўцы і перыядычным распаўсюджванні актуальнай інфармацыі праз каналы масавай камунікацыі;

- сукупнасць ведаў, уменняў, навыкаў і вышэйшых рэфлекторных сувязяў (інтуіцыя), неабходных для стварэння высокаякаснага прадукта СМІ;

- феномен, які выступае ў неабсяжнай шматстатнасці;

- рамяство;

- навука і г.д.

Але важна, каб падлетак сам знайшоў найбліжэйшыя і зразумелыя для сябе варыянты. А яшчэ лепей, каб на аснове атрыманых у гуртку ведаў сам сфармуляваў паняцце "журналістыка".

У гуртку "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" на пачатку навучальнага года праводзіцца анкетаванне гурткоўцаў. Гэта першы азнаямленчы збор інфармацыі аб падлетках. Менавіта на гэтым этапе высвятляюцца іх уяўленні аб журналістыцы і журналістах. Анкета (Дадатак 2) складзеная такім чынам, каб падлетак першапачаткова даў звесткі пра сябе: прозвішча і імя, год нараджэння, хатні адрас, кантактныя тэлефоны, электронная пошта і іншае. Гэта задае рытм, і адказы на два апошнія пытанні - "журналістыка і журналіст, на твой погляд, - гэта…" - таксама атрымоўваюцца лаканічнымі.

Напісанне сачынення на тэму "Журналіст і журналістыка" (а таксама на любыя іншыя тэмы) негатыўна адаб'ецца пасля, калі гурткоўцы павінны будуць усвядоміць, што журналісцкі матэрыял - гэтае не асабістае меркаванне аўтара аб праблеме або разважанне на вольную тэму. Таму такія метады збору інфармацыі аб гурткоўцах, як творчыя сачыненні, пажадана першапачаткова не ўключаць у працу. Варта адзначыць, што гэта не датычыцца выкарыстання ў працы публіцыстычных жанраў журналістыкі - эсэ, нарысаў, фельетонаў. Аднак гурткоўцы спачатку павінны атрымаць тэарэтычныя веды па дадзеных жанрах, а толькі потым выкарыстаць іх на практыцы.

Анкетаванне, якое ўключае ў сябе тое ж першапачатковае пытанне аб паняццях "журналіст" і "журналістыка" праводзіцца некалькі разоў на працягу навучальнага года.

Вось некаторыя адказы з анкет гурткоўцаў у пачатку навучальнага года:

- Журналістыка - гэта вельмі вясёлая і творчая прафесія. А журналіст - гэта чалавек, які заўсёды знаходзіцца ў цэнтры ўвагі.

- Журналістыка - гэта сэнс жыцця, гэта рамантыка і поспех. Журналіст - гэта цэнтр, вакол якога заўсёды нешта адбываецца.

- Журналістыка - гэта самая рэальная навука, якая дапамагае знаёміцца з новымі цікавымі людзьмі. Журналіст - гэта чалавек, які наведвае разнастайныя "зорныя" тусоўкі, вечарынкі, а потым распавядае аб гэтым людзям.

Вядома ж, усе гэтыя азначэнні маюць права на жыццё і нават нясуць у сабе нейкую часцінку ісціны. Але, нажаль, вялізны пласт журналісцкіх абавязкаў застаецца па-за полем зроку гурткоўцаў.

Напрыканцы навучальнага года паняцце аб журналістыцы ў многіх змяняецца:

- Журналістыка - гэта навука, якая вывучае камунікацыйныя працэсы ў грамадстве, а таксама збірае, апрацоўвае і перадае найбольш важную інфармацыю для грамадства. Журналіст - бесстаронні перадатчык інфармацыі.

- Журналістыка - гэтае інфармаванне вызначаных груп людзей аб важных падзеях, якія ім цікавыя. Журналіст - чалавек, які можа сабраць усе факты і падаць іх чытачу "на сподачку з блакітным рубчыкам".

- Журналістыка - грамадска-значная прафесія, якая дае магчымасць атрымоўваць інфармацыю заўсёды, аб усім і аб усіх. Журналіст - пасярэднік паміж крыніцай інфармацыі і атрымальнікам інфармацыі.

Нягледзячы на тое, што азначэнні не зусім выразна сфармуляваныя, яны нашмат бліжэй адлюстроўваюць рэальнае становішча рэчаў. Тыя гурткоўцы, якія самастойна змаглі даць азначэнне прафесіі журналіст, будуць больш усвядомлена вырашаць - абраць гэтую прафесію ў будучыні або не.
Школьнае сачыненне і журналісцкі матэрыял
На працягу ўсяго навучання ў школе ў падлеткаў фармуецца звычка выкладаць свае думкі ў выглядзе сачынення або пераказа. Часта штосьці прачытанае або пачутае яны выдаюць у сачыненнях на вольную тэму за свае думкі. У працы гуртка варта пазбягаць дадзенай формы перадачы інфармацыі. Гурткоўцы павінны зразумець, што журналісцкі матэрыял складаецца з фактаў, лічбаў, цытат, каментароў, але ні ў якім разе са сваіх уласных разважанняў.

Найбольш эфектыўны спосаб растлумачыць гурткоўцам розніцу паміж журналісцкім матэрыялам і сачыненнем - гэтае пастаяннае чытанне газетных артыкулаў і іх аналіз.

Не ўсе гурткоўцы маюць магчымасць штодня або хоць бы штотыдзень праглядаць газеты дома. Як правіла, падлеткі маюць доступ толькі да тых выданняў, якія чытаюць іх бацькі. Таму нават калі ў хаце з'яўляецца газета, гэта не значыць, што яна будзе цікавая падлетку.

Вазьміце сабе за правіла на кожным занятку праглядаць газеты. Для гуртка "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" адмыслова выпісваецца моладзевая газета "Пераходны ўзрост". Гэтае выданне разлічана на моладзь ва ўзросце ад 12 да 16 гадоў і заяўляе сябе як інфармацыйна-забаўляльнае.

Гурткоўцы самі выбіраюць матэрыялы, якія ім спадабаліся. Добра, калі падлеткі адразу ж будуць спрабаваць аргументаваць свой выбар. Напрыклад: "Я вылучыў гэты матэрыял таму, што мяне прыцягнуў загаловак і фатаграфія". Распрацуйце разам з гурткоўцамі спіс пытанняў (Дадатак 3), які выкарыстоўваецца пры аналізе артыкулаў. У ім могуць быць наступныя пункты:

- ці зразумела з загалоўка, аб чым будзе матэрыял;

- аб чым напісана ў самым пачатку артыкула;

- дзе аўтар браў інфармацыю для матэрыялу;

- ці ёсць у артыкуле чыё-небудзь меркаванне;

- што паслужыла падставай для напісання матэрыялу і г.д.

Пастаянны аналіз чужых публікацый прыводзіць да таго, што гурткоўцы імкнуцца не паўтараць памылак іншых. Кожны жадае, каб яго матэрыял быў цікавы. А значыць, яны будуць пераймаць пры напісанні менавіта цікавым, на іх погляд, матэрыялам: шукаць незвычайныя тэмы, уздымаць праблемы, якія хвалююць чытачоў, шукаць новыя факты, падаваць меркаванні розных бакоў.

Вось прыклад матэрыялу, які напісаны ў пачатку навучальнага года:

"Усё папулярней і папулярней становіцца КВК (клуб вясёлых і кемлівых) у наш час. Ён дапамагае маладым людзям развіць пачуццё гумару, акцёрскае майстэрства, дае магчымасць рэалізаваць свае арганізатарскія здольнасці і дзелавыя якасці.

Але каб гуляць, мала мець проста жаданне. КВК-шніку абавязкова трэба валодаць харызмай, мець творчыя ідэі і пастаянна знаходзіцца ў пазітыўным настроі. Бо без добрага настрою гэтай гульні не можа быць зусім…"

Гэты матэрыял больш прэтэндуе на "сачыненне". Аўтар, несумнеўна, дзесьці браў гэтую інфармацыю, аднак школьная звычка прымушае выкладаць яе без спасылкі на крыніцу.

Аналізуючы матэрыялы з газет, аўтар зразумеў сваю памылку і выправіў матэрыял наступным чынам:

"Штогод сярод школ праводзіцца конкурс каманд КВК.

Што жа такое КВК, хто ў яго гуляе і што для гэтага трэба, мы пазналі ў капітана каманды КВК гімназіі №9.

- Што такое КВК?

- Перш за ўсё, КВК - гэта камандная гульня. Гульня слоў і смеху.

- Як склалася ваша школьная каманда?

- Першапачаткова ў КВК жадала гуляць толькі тры чалавекі. Але для паўнавартаснай каманды трэба было сабраць як мінімум 13 чалавек. Мы сталі запрашаць аднакласнікаў, клікаць старэйшых людзей. Атрымалася нядрэнная каманда і гэтым складам мы гуляем дагэтуль…"

Гэты варыянт выклікае ў чытача больш даверу да прадстаўленых фактаў. А таксама ён стаў больш жывым.

Прыклады з газет можна не толькі чытаць і ацэньваць. Каб зацікавіць гурткоўцаў, распрацаваны практычны занятак "Збяры навіну" (Дадатак 4). Загадзя кіраўнік гуртка занатоўвае навіны (пажадана, каб гэта былі свежыя прыклады) на важную для грамадства тэму, але цяжка і нецікава напісаныя. У дадзеных нататках перастаўляюцца месцамі словы, альбо нататка разразаецца на фразы. Перамяшаны артыкул падлеткі павінны сабраць. Можна разбіваць групу на дзве каманды і ладзіць конкурс "Хто хутчэй".


Газета як спосаб фармавання пачуцця адказнасці
Гурткоўцы, прыходзячы на заняткі, часта прыносяць шмат раней напісаных матэрыялаў. Аднак паказаць іх сваім аднагодкам яны саромеюцца. У падлеткаў вельмі ярка выяўленае пачуццё страху перад крытыкай. Але галоўнае адрозненне журналісцкага матэрыялу ад любога іншага - гэта абавязковае яго данясенне да публікі. Журналістыка не можа быць толькі "для сябе". Гэта грамадска значная прафесія. Галоўная задача журналіста - данесці інфармацыю да чытача, а не схаваць яе ў свой пісьмовы стол.

Выдаючы газету пры гуртку альбо школьным прэс-цэнтры, педагог першапачаткова задае гурткоўцам усталёку пісаць "для людзей", а не для сябе.

Каб наблізіць працу над стварэннем газеты ў гуртку да працы сапраўднай рэдакцыі, праводзіце прыблізна раз у месяц "планёркі". На гэтых занятках гурткоўцы абмяркоўваюць змест наступнага нумара газеты. Кожны прапаноўвае свае тэмы, аб чым бы ён жадаў напісаць. Астатнія вырашаюць, цікава гэта або не. З гурткоўцаў можна вылучыць рэдактара выпуску, карэктара, кіраўнікоў рубрык і г.д. Вельмі важна адразу ж вызначаць тэрміны, калі гурткоўцы падрыхтуюць свае матэрыялы.

Для больш эфектыўнай, а таксама цікавай працы над стварэннем газеты ў гуртку "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" выкарыстоўваюцца наступныя формы арганізацыі педагагічнага працэсу.


1. Дзённік навін

Шматлікія падзеі і мерапрыемствы ў МДПДіМ плануюцца загадзя. Таму загадзя можна размеркаваць, хто будзе асвятляць гэтыя навіны ў газеце. Кожны гуртковец можа вылучыць сабе навіну з дзённіка альбо, наадварот, дадаць туды сваю навіну.


2. Картатэка ідэй

У гуртку можна завесці адмысловую тэчку або скарбонку, куды гурткоўцы будуць "складаць" свае ідэі, запісаныя на паперы. Яны могуць рабіць гэта не толькі падчас планёрак, але і на працягу ўсяго навучальнага працэсу. І калі хтосьці не ведае, пра што пісаць, ён можа звярнуцца ў картатэку ідэй.3. Газетныя і часопісныя выразкі

Вельмі часта падлеткаў зацікаўліваюць толькі асобныя факты, выкладзеныя ў часопісных або газетных артыкулах. Іх можна выразаць і збіраць, а потым выкарыстаць пры раскрыцці падобнай тэмы.4. Партфель нумара

Гэта спіс усіх артыкулаў, запланаваных на чарговы выпуск газеты. Ён павінен быць даступны для кожнага гурткоўца. Часта атрымоўваецца, што першапачаткова заяўленая тэма аказваецца не так ужо цікавай. Тады падлеткі выбіраюць сабе новую тэму і адзначаюць гэта ў партфелі нумара.

Таксама на занятках пастарайцеся распрацаваць рубрыкі для газеты, якія незалежна ад разнастайнага напаўнення заўсёды будуць пастаяннымі. Напрыклад, у газеце "Ёсць кантакт" (Дадатак 5) усе матэрыялы аб мерапрыемствах, якія праходзяць у Палацы дзяцей і моладзі, змяшчаюцца ў рубрыку "Ёсць навіна". Усе літаратурныя тэксты гурткоўцаў (вершы, аповяды, казкі) выходзяць пад рубрыкай "Спроба пяра".

Стварэнне газеты фармуе ў гурткоўцаў пачуццё адказнасці перад калегамі і перад чытачамі.


Гурток журналістыкі - першы крок на шляхі да прафесіі
Гурток журналістыкі або школьны прэс-цэнтр таксама з'яўляецца частай ланцужка, які злучае падлеткаў і вышэйшую навучальную ўстанову па гэтай спецыяльнасці. Важна падаваць гурткоўцам інфармацыю аб ВНУ, дзе яны змогуць працягнуць навучанне і атрымаць прафесію, звязаную з журналістыкай, калі іх гэта сапраўды цікавіць.

Гурток "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" пры МДПДіМ арыентуе падлеткаў да паступлення на факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

У гуртку сфармаваная тэчка, якая змяшчае асноўную інфармацыю для вучняў, якія паступаюць у ВНУ. Гэтае і правілы паступлення, і спіс неабходных дакументаў, і пералік уступных іспытаў. Аднак асноўны ўпор робіцца менавіта на творчае тэставанне, якое з'яўляецца адным з асноўных іспытаў, што праводзяцца непасрэдна ва ўніверсітэце.

Спіс пытанняў да творчага тэставання (Дадатак 6) выкарыстоўваецца пры падрыхтоўцы тэарэтычных заняткаў. Таксама гурткоўцы рыхтуюць даклады па найбольш цікавых для іх тэмах з дадзенага спісу.

Для паступлення на факультэт журналістыкі БДУ неабходна падаваць свае работы (артыкулы, сцэнары), апублікаваныя ў зарэгістраваных у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь сродках масавай інфармацыі. Гурток "Асновы агульнай і тэлевізійнай журналістыкі" супрацоўнічае з моладзевым выданнем "Пераходны ўзрост". Гурткоўцы маюць магчымасць апублікаваць у гэтай газеце свае лепшыя матэрыялы. Супрацоўніцтва з газетамі таксама дае падлеткам уяўленне аб арганізацыі працы рэдакцыі, аб розных прафесіях у сферы журналістыкі (карэктар, адказныя за выпуск, фатограф, рэдактар).

ДАДАТАК 1


Анкета гурткоўца

(запаўняецца ў пачатку навучальнага года)


Імя, прозвішча ______________________________________________
Дата нараджэння _____________________________________________
Хатні адрас, тэлефон, мабільны тэлефон, электронны адрас

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Любімы прадмет у школе __________________________________
Маё хобі (захапленне) ______________________________________
Журналістыка для мяне - гэта _________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Журналіст - гэта ____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

У будучыні я жадаю стаць (прафесія) ___________________________

___________________________________________________________
ДАДАТАК 2
Спіс пытанняў для адзнакі газетнага артыкула

(максімум 15 балаў)

1. Чым артыкул прыцягнула вашу ўвагу:

- загалоўкам (1);

- лідам (1);

- фатаграфіяй або ілюстрацыяй (1);

- урыўкам з тэксту (1).
2. Ці зразумела з загалоўка, аб чым будзе артыкул:

- так (1);

- не (0).
3. Ці зразумела з ліда, аб чым будзе артыкул:

- так (1);

- не (0),
4. Ці ёсць у артыкуле навіна:

- так (1);

- не (0).
5. Ці цікавая тэма для дадзенай мэтавай аўдыторыі:

- так (1);

- не (0).
6. Ці лёгка чытаецца артыкул, ці зразумелая мова:

- так (1);

- не (0).
7. Ці шмат фактаў прыведзена ў артыкуле:

- шмат (2);

- факты ёсць, але іх нядосыць для раскрыцця тэмы (1);

- фактаў амаль няма (0).


8. Ці ёсць у артыкуле цытаты:

- так (1);

- не (0).
9. Ці ёсць у артыкуле меркавання розных бакоў:

- так (1);

- не (0).
10. Ці ўзялі бы вы гэты матэрыял у сваю газету:

- так (1);

- не (0).
ДАДАТАК 3
Прыкладны спіс пытанняў для сумоўяў

1. Ідэалогія беларускай дзяржавы і СМІ.

2. Сацыяльна-эканамічная палітыка Беларусі.

3. Духоўная сфера грамадства.

4. Моладзевая палітыка і СМІ.

5. Адраджэнне вёскі. Асвятленне праблем у СМІ.

6. Мараль як рэгулятар грамадскіх паводзін.

7. Журналістыка як від творчай дзейнасці.

8. Роля сродкаў масавай інфармацыі ў жыцці чалавека.

9. Вядомыя беларускія асветнікі.

10. Найбольш важныя палітычныя падзеі апошняга часу ў краіне, у свеце.

11. Палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні ў Беларусі.

12. Роля тэлебачання і радыё ў жыцці грамадства.

13. Значныя праграмы тэлебачання і радыё.

14. Папулярныя тэле- і радыёжурналісты.

15. Перыядычны друк Беларусі.

16. Калі б я быў рэдактарам...

17. Мая тэма ў журналістыцы.

18. Маё разуменне "свабода друку".

19. СМІ і грамадская думка.

20. Сенсацыя ў журналістыцы.

21. Асоба сучаснага журналіста.

22. Герой журналісцкага твора.

23. Творчы ідэал у журналістыцы.

24. Асноўныя тэмы беларускай прэсы.

25. Паняцце культуры: формы і разнавіднасці.

26. Моладзевыя выданні Беларусі.

27. Сучаснае беларускае мастацтва.

28. Гісторыя маёй старонкі (горада, вёскі).

29. Літаратурныя творы на экране.

30. Гістарычныя помнікі ў Беларусі.

31. Беларускія літаратурна-мастацкія газеты і часопісы.

32. Сучасная беларуская проза.

33. Сучасная беларуская паэзія.

34. "Звязда" – найстарэйшая беларускамоўная газета.

35. Журналістыка і спорт.

36. Мова і газета. Стылістычная палітра друку.

37. Двухмоўе ў Беларусі.

38. Дзіцячая прэса Беларусі.

39. Журналістыка і літаратура.

40. Сістэма адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

41. Мае знакамітыя землякі.

42. Значныя падзеі ў беларускай гісторыі.

43. Самая масавая беларуская газета. Асноўная праблематыка.

44. Прапаганда здаровага ладу жыцця ў СМІ.

45. Тэле-, радыёперадачы для дзяцей і падлеткаў.


Рэкамендаваныя крыніцы
1. Гуревич, С.М. Газета вчера, сегодня, завтра / С.М. Гуревич. – М., 2004.

2. Журналістыка – 2004. Матэрыялы 6-й Міжнароднай навукова-практычнай канфэрэнцыі. Вып. 6/ Рэдкал.: В.П. Вараб’ёў (адк. рэд) і інш. – Мн., 2004.

3. Подоляк, Т.В. Профессиональная этика журналиста / Т.В. Подоляк – Мн., 2003.

4. Справочник для журналистов Центральной и Восточной Европы. – М., 2003.

5. Стральцоў, Б.В. Метад і жанр. Асновы творчага майстэрства журналіста: вучэб. дапамож. для студэнтаў / Б.В.Стральцоў. – Мн., 2002.

6. Цікоцкі, А.М. Стылістыка газетных жанраў / А.М. Цікоцкі. – Мн., 2002.


Выкарыстаныя крыніцы

1. Рэндал, Дэвид. Универсальный журналист / Пер. с англ. А Порьяза, под ред. В. Харитонова, ред. русск. текста И. Захаров / Дэвид Рэндал. – М., 1996.

2. Інтернет ресурс факультета журналистики БГУ. –http://www.journ.bsu.by.

3. Корконосенко, С. Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование: учебное пособие / С. Г. Корконосенко. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004.

4. Климов, Е. А. Как выбрать профессию: книга для учащихся старших классов средней школы. – 2-е изд., доп. и перераб. / Е. А. Климов. – М., 1990.5. Фихтелиус, Эрих. Десять заповедей журналистки / Эрих Фихтелиус. – Швеция 2003.
Каталог: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
files -> Культурная праграма Першага нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал