Памятка Вучымся пісаць па-новамуДата канвертавання27.07.2016
Памер72.94 Kb.
ТыпПамятка
Памятка

Вучымся пісаць па-новаму


камп’ютар

прынтар

фламастар

кластар

лідар

аўтсайдар

партфоліа

Інтэрнэт

экзэмпляр

рэзюмэ

мультымедыя

аўдыязапіс

стагадовы

стаградусны

стаграмовы

стакіламетровы

стаметровы

старублёвы

стапрацэнтны

дзявяты

дзявятка

дзясяты

дзясятка

сямнаццаць

сямнаццаты

васямнаццаць

васямнаццаты

пяцьдзясят

пяцідзясяты


дзядзяржаўны ўніверсітэт

метады ўніверсальныя

клоўн

скаўт

кантрасны

аблвыканкам

гарвыканкам

райкам

прафкамБог

Вербніца

Вялікая субота

Вялікдзень

Вялікі пост

Дзяды

Каляды

Купалле

Нараджэнне Хрыстова

Пятроўскі пост

Радаўніца

Святы Павел

Тройца

Уваскрэсенне Хрыстова

Чысты чацвер

Краіна белых буслоў

Краіна блакітных азёраў

Краіна ўзыходзячага сонца

Краіна цюльпанаў

Паднябесная імперыя


Настаўнікам вучэбнай дысцыпліны “Геаграфія”


Антарыа

Барнеа

Більбаа

Кюрасаа

Макаа

Медэа

Мінданаа

Сан-Антоніа

Рыа-дэ-Жанэйра

Рыа-Негра

Токіа

бартар

бараль

фарватар

кратар

тэндар

менеджар

Манчэстар

Душанбэ

Зімбабвэ

Туапсэ

тунэль

Нью-Ёрк

АгаёІакагама

іакагамскі

Іашкар-Ала

іашкар-алінскі

Іена

Іаганесбург

іаганесбургскі

Емен

еменскі

Іасеміцкая даліна

Заўралле

заўральскі

Кейптаўн

кейптаўнскі

Сан-Паўлу

сан-паўльскі

пасля ўрагану

тайванскі

уханскі


цзіньчуанскі

цзянмынскі

цзяньцзінскі

цянь-шанскі

чань-чунскі

Настаўнікам вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя”

Ватэрлоа

Кліа

Галілеа Галілей

лідар

лідарства

магістар

гаўляйтар

фюрар

Арджанікідзэ

Фрунзэ

Шэварнадзэ

камікадзэ

люфтвафэезуіт

Саўнаркам

Цэнтрвыбаркам

ваенкам

наркам

дэзынтэграцыя

дэзынфармацыя

фіна-ўгорскі

царква ўніяцкая

для ўніята

гэтая ўтопія

аванпосны

фарпосны

Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі,

Патрыяршы Экзарх усяе БеларусіКароль Іарданіі

Імператар Японіі

Папа Рымскі

Першая сусветная вайна

Другая сусветная вайна

Вялікае Княства ЛітоўскаеСцяг Перамогі

Крыж Ефрасінні Полацкай

Востраў Слёз

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь


Настаўнікам вучэбных дысцыплін “Фізіка”, “Інфарматыка”, “Матэматыка”


Праменні ўльтрафіялетавыя

джоўль

поліўрэтан

стартар

адаптар

Жаліа-Кюры

аўдыявідэасістэма

відэабізнес

радыёабсталяванне

радыёінфармацыя

радыёдальнамер

радыеактыўнасць (ад слова радый)

радыеактывацыя

радыевымярэнне

радыяме/трыя

радыяцэзій

мас-медыя

баластар

бараль

барэтар

вінчэстар

клафтар

дэкодар

фідарстаградусны

стапрацэнтны

статысячны

баласны

кантрасны

Ландау

радыус

ноу-хау

дэманстраваць

дэфармаваць

заблакіраваць

загерметызаваць

класіфікаваць

канструяваць

каардынаваць

капірава/ць

плацінава/ць

магнетызава/ць

збалансава/ць

праграмава/ць

сістэматызава/цьлагарыфмі/раваць схематызава/ць

Настаўнікам вучэбных дысцыплін

Хімія”, “Біялогія”
стаклетачны

стаградусны

стапрацэнтны

стаграмовы

секвоя

шымпанзэ

класіфікаваць

канстатаваць

схематызава/ць

сістэматызава/ць

радыебіялогія

радыевугляродны

радыехімічны

радыяхімія

радыеэкалогія

радыягенны

каўчук

фаўна

ноу-хау

суквецце

дысгармонія

дыспрапорцыя

дысфункцыя

дэзынфекцыя

перадыспытны

абсарбаваць

класіфікаваць

дэманстраваць

ідэнтыфікаваць

інфіцыраваць

крышталізаваць

азанаваць (кісларод)

пікіраваць

скальпаваць

стымуляваць

структураваць

утылізаваць

фіксаваць

фтарыраваць

хімізаваць

хлараваць

хлорафармаваць

храміраваць

цыркуляваць

эвалюцыяніраваць

эмульсаваць

кланіраваць

камбінаваць

кансерваваць
Правілы пераносу простых, складаных, складанаскарочаных слоў, умоўных графічных скарачэнняў і іншых знакаў

  1. З аднаго радка на другі слова пераносіцца па складах: во-ля, тра-ва, за-яц, га-ла-ва, ка-ва-лак, стра-ка-ты, пра-ве-рыць, пе-ра-кі-нуць.
  1. Калі ў сярэдзіне слова паміж галоснымі маецца спалучэнне зычных, то пераносіцца на наступны радок або ўсё гэта спалучэнне, або любая яго частка. Можна пераносіць: ся-стра, сяс-тра, сяст-ра; во-стры, вос-тры, вост-ры; пту-шка, птуш-ка; кро-пля, кроп-ля; ма-ста-цтва, мас-тац-тва, мас-тацт-ва.

Такім жа чынам перанос ажыццяўляецца, калі гэта спалучэнне разбіваецца марфемнай мяжой: ра-змова, раз-мова; за-става, зас-тава; ра-скрыць, рас-крыць, раск-рыць; бя-скрыўдна, бяс-крыўдна, бяск-рыўдна; дзя-ці-нства, дзя-цін-ства, дзя-цінс-тва, дзя-цінст-ва; двац-цаць, два-ццаць, калос-се, кало-ссе, сол-лю, со-ллю, памяц-цю, памя-ццю, мыц-ца, мы-цца, паа-бапал, па-абапал, насе-нне, насен-не.

3. Пры пераносе нельга:

пакідаць або пераносіць на наступны радок адну літару, нават калі яна адпавядае складу: аса-ка, лі-нія, ра-дыё, еха-лі, па-коі. Нельга пераносіць: а-сака, ліні-я, рады-ё, е-халі, а-са, я-на, ю-нак, ма-я, а-рыя, а-лея, А-зія і інш.;

разбіваць пераносам спалучэнні літар дж і дз, калі яны абазначаюць на пісьме гукі [дж], [дз']: ура-джай, са-джаць, ра-дзі-ма, ха-дзіць. Спалучэнні дж і дз можна разбіваць пераносам, калі д адносіцца да прыстаўкі, а з, ж – да кораня: пад-жары, ад-жаць, пад-земны, ад-значыць;

аддзяляць ад папярэдняй галоснай літары й і ў: сой-ка, бой-кі, май-стар, дай-сці, зай-мацца, праў-да, слоў-нік, маў-чаць, заў-тра, праў-нук;

аддзяляць мяккі знак (ь) і апостраф ад папярэдняй зычнай: буль-ба, прось-ба, вазь-му, бур'-ян, сем'-яў, мыш'-як.

4. У складаных словах кожная іх частка пераносіцца згодна з правіламі пераносу асобных слоў: се-на-ўбо-рка, збож-жа-зда-ча.

5. Не дзеляцца пры пераносе абрэвіятуры, якія пішуцца вялікімі літарамі або з'яўляюцца спалучэннем літар і лічбаў, а таксама графічныя скарачэнні слоў і выразаў: ААН, НАТА, АБСЕ, ДАІ, А-95, г.д., г.зн., стст.; не адрываюцца пры пераносе ад лічбаў далучаныя да іх злучком канчаткі або часткі канчаткаў: а 19-й (гадзіне), 1-га (студзеня); не пажадана адрываць ад прозвішчаў ініцыялы: Я. Брыль, К. М. Міцкевіч, Я. Ф. Карскі, М. І. Гурскі; не пераносіцца на наступны радок працяжнік; пры пераносе нельга адрываць ад лічбы скарочаныя назвы адзінак вымярэння: 1990 г., ХХІ ст., 100 кг, 50 га, 2 км, 10 см, 1000 руб.: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
files -> Культурная праграма Першага нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка