Парадак прыёму ва ўстанову адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў”Дата канвертавання02.07.2016
Памер231.84 Kb.
  ПАРАДАК ПРЫЁМУ

ва ўстанову адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”     

на 2011 год

 

Адрас: 220007, г.Мінск, вул.Рабкораўская, 17Тэлефон: +375 (017)2228371(прыёмная рэктара), 2228306 (прыёмная камісія)

Факс: 222-24-09

Web-сайт: www.buk.by

Е-mail:Rector@buk.by (прыёмная рэктара), pk@buk.by (прыёмная камісія)

Умовы і парадак прыёму абітурыентаў у Беларускі   дзяржаўны   ўніверсітэт   культуры   і   мастацтваў   усталёўваюцца Правіламі прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 лютага 2006 г. № 80 (далей – Правілы прыёму) і сапраўдным Парадкам.

Беларускі   дзяржаўны   ўніверсітэт   культуры   і   мастацтваў   мае спецыяльны дазвол (ліцэнзію) на права ажыццяўлення адукацыйнай дзейнасці № 02100/0453777, выдадзены Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

Прыём абітурыентаў ажыццяўляецца:

поўны тэрмін навучання

дзённая форма атрымання адукацыі

Назва спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТКУЛЬТУРАЛОГІІ І САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙДЗЕЙНАСЦІ

спецыяльнасць “культуралогія

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы

1-21 04 01-02 01

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)Менеджмент міжнародных культурных сувязей

1-21 04 01-02 02

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)Інфармацыйныя сістэмы ў культуры

1-21 04 01-02 04

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)Тэорыя і гісторыя культуры

1-21 04 01-01

Культуролаг-даследчык. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)спецыяльнасць “сацыяльна-культурная дзейнасць

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Арганізацыя і методыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў культурна-адпачынкавых установах

1-23 01 14-01

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); творчасць (культурна-адпачынкавая дзейнасць;
Арганізацыя і методыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў тэатральна-відовішчных установах

1-23 01 14-02

 

мастацкая творчасць; калёквіум)

Арганізацыя і методыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў санаторна-аздараўленчых і турысцка-спартыўных установах

1-23 01 14-03

спецыяльнасць “мастацтвазнаўства

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Кампаратыўнае мастацтвазнаўства

1-21 04 02-05 01

Мастацтва-знаўца. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (гісторыя мастацтваў (вусна); гісторыя мастацтваў (пісьмова);  калёквіум)


ФАКУЛЬТЭТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ І СУЧАСНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Тэатральная творчасць

1-18 01 01-03

Арганізатар тэатральнай дзейнасці. Выкладчык. Рэжысёр

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура;калёквіум)


Народныя рамёствы

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс; малюнак; кампазіцыя)


Фальклор (этнафоназнаўства)

1-18 01 01-05

Спецыяліст па фальклоры. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (тэорыя музычнага фальклору; беларускі музычныфальклор; этнафанічны аналіз


спецыяльнасць “дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэстаўрацыя вырабаў

1-15 02 01-07

Мастак дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс; малюнак; кампазіцыя)


спецыяльнасць “рэжысура

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

1-17 01 05-01

Рэжысёр. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)


спецыяльнасць “харэаграфічнае мастацтва

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народны танец

1-17 02 01-04

Артыст народнага танца. Выкладчык. Балетмайстар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (класічны танец; народна-сцэнічны танец; кампазіцыя і пастаноўка танца)


Бальны танец

1-17 02 01-05

Кіраўнік студыі. Трэнер.

Выкладчыкбеларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (еўрапейская праграма; лацінаамерыканская праграма;кампазіцыя і пастаноўка танца)


Эстрадны танец

1-17 02 01-06

Артыст . Балетмайстар. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (класічны танец; эстрадны танец; кампазіцыя і пастаноўка танца)


ФАКУЛЬТЭТ МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Харавая музыка (акадэмічная)

 

 1-18 01 01-01 01

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)


Харавая музыка (народная)

 

 1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)


Інструментальная музыка народная

 

 1-18 01 01-02-01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент;

дырыжыраванне; гармонія)

 


Інструментальная музыка

духавая


1-18 01 01-02-02

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; дырыжыраванне; тэорыя музыкі)


спецыяльнасць “мастацтва эстрады

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Інструментальная музыка

 

 1-17 03 01-01

Артыст. Кіраўнік эстраднага аркестра

(ансамбля). Выкладчыкбеларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент;сальфеджыа; гармонія)


Спевы

1-17 03 01-03

Спявак. Кіраўнік вакальнага ансамбля. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (вакал; тэорыя музыкі; сальфеджыа)


ФАКУЛЬТЭТ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

спецыяльнасць “бібліятэказнаўства і бібліяграфія

агульны конкурс праводзіцца па групе спецыялізацый

Маркетынг бібліятэчнай справы

1-23 01 11-

01 01


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

 

 

  

 

беларуская (руская) мова (ЦТ);гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

 

  

 

  

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

 


Культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк

1-23 01 11-

01 03


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-

01 04


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

1-23 01 11-01 05

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 


1-23 01 11-

02

 Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

Інфармацыйнае забяспячэнне навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексаў

1-23 01 11-

03 02


 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па інфармацыі

Інфармацыйнае забяспячэнне бізнесу і права

1-23 01 11-

03 03


 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па інфармацыі

напрамак спецыяльнасці “бібліятэказнаўства і бібліяграфія (філалогія і лінгвістыка)

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Бібліятэказнаўства і бібліягра-фія, замежная (англійская) мова

1-23 01 11-04 02

Бібліятэкар-бібліёграф. Перакладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

замежная (англійская) мова (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)спецыяльнасць “музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Музеязнаўства

1-23 01 12- 03

Музеязнаўца

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

сусветная гісторыя найноўшага часу (ЦТ)


 

завочная форма атрымання адукацыі

ФАКУЛЬТЭТ ЗАВОЧНАГАНАВУЧАННЯ

спецыяльнасць “культуралогія

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы

1-21 04 01-02 01

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства(ЦТ)Менеджмент міжнародных культурных сувязей

1-21 04 01-02 02

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства(ЦТ)Інфармацыйныя сістэмы ў культуры

 

1-21 04 01-02 04Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўста (ЦТ)спецыяльнасць “сацыяльна-культурная дзейнасць

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Арганізацыя і методыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў культурна-адпачынкавых установах

1-23 01 14-01

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

 

  

 

беларуская (руская) мова (ЦТ);гісторыя Беларусі (ЦТ); творчасць (культурна-адпачынкавая дзейнасць;

мастацкая творчасць; калёквіум)

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); творчасць (культурна-адпачынкавая дзейнасць;

мастацкая творчасць; калёквіум)


Арганізацыя і методыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў тэатральна-відовішчных установах

1-23 01 14-02

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

 


Арганізацыя і методыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў санаторна-аздараўленчых і турысцка-спартыўных установах

1-23 01 14-03

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

спецыяльнасць “мастацтвазнаўства

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Кампаратыўнае мастацтвазнаўства

1-21 04 02-05 01

Мастацтва-знаўца. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (гісторыя мастацтваў (вусна); гісторыя мастацтваў (пісьмова);  калёквіум)


спецыяльнасць “рэжысура

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

 

1-17 01 05-01Рэжысёр.

Выкладчыкбеларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)


спецыяльнасць “мастацтва эстрады

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Інструментальная музыка

1-17 03 01-01

Артыст. Кіраўнік эстраднага аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; сальфеджыа; гармонія)

 

 спецыяльнасць “народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Харавая музыка (акадэмічная)

 


1-18 01 01-01 01

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)


Харавая музыка( народная)

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне;вакал; сальфеджыа)


Інструментальная музыка народная

 


1-18 01 01-02-01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; дырыжыраванне; гармонія)


Інструментальная музыка духавая

1-18 01 01-02-02

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; дырыжыраванне; тэорыя музыкі)

 

 раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народная творчасць (тэатральная)

1-18 01 01-03

Арганізатар тэатральнай дзейнасці. Выкладчык. Рэжысёр

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)


Народныя рамёствы

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

 

 беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапісмалюнак; кампазіцыя)


спецыяльнасць “харэаграфічнае мастацтва

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Народны танец

 


1-17 02 01-04

Артыст народнага танца. Выкладчык. Балетмайстар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (класічны танец; народна-сцэнічны танец; кампазіцыя і пастаноўка танца)


спецыяльнасць “бібліятэказнаўства і бібліяграфія

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Маркетынг бібліятэчнай справы

1-23 01 11-

01 01


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

 

 

  

 

  

 

беларуская (руская) мова (ЦТ);гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

 

  

 

  

 

  

 


Культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк

1-23 01 11-

01 03


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-

01 04


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

1-23 01 11-01 05

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 


1-23 01 11-

02

 Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызава-ных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

Інфармацыйнае забяспячэнне навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексаў

1-23 01 11-

03 02


 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па інфармацыі

Скарочаны тэрмін навучання

дзённая форма атрымання адукацыі

Назва спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ І СУЧАСНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “рэжысура

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

(на 2-гі курс))1-17 01 05-01

Рэжысёр.

Выкладчыкбеларуская (руская) мова (ЦТ);

рэжысура;

акцёрскае майстэрства


спецыяльнасць “харэаграфічнае мастацтва

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Народны танец

(на 2-гі курс)1-17 02 01-04

Артыст народнага танца. Выкладчык. Балетмайстар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

класічны танец;

народны   танец


ФАКУЛЬТЭТ МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “народная творчасць

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Харавая музыка (народная) (на 2-гі курс))

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

вакал;


гармонія

спецыяльнасць “мастацтва эстрады

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Спевы (на 2-гі курс))

1-17 03 01-03

Спявак. Кіраўнік вакальнага ансамбля. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

вакал;


гармонія

ФАКУЛЬТЭТ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

спецыяльнасць “бібліятэказнаўства і бібліяграфія

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Навукова-метадычная дзейнасць бібліятэк (на 2-гі курс)

1-23 01 11-01 07

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

 


беларуская (руская) мова (ЦТ);

бібліятэказнаўства (вусна);

бібліяграфія (вусна)

 


На скарочаны тэрмін  навучання на спецыяльнасць:

рэжысура (напрамак спецыяльнасці – рэжысура свят (народныя)),

народная творчасць (спецыялізацыя – харавая музыка (народная)  прымаюццавыпускнікі УА “Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў”;

на спецыяльнасць:

мастацтва эстрады (напрамак спецыяльнасці – спевы) прымаюцца выпускнікі УА “Гродзенскі дзяржаўны каледж мастацтваў”;

на спецыяльнасць:

харэаграфічнае мастацтва (напрамак спецыяльнасці – народны танец)  прымаюцца выпускнікі УА “Гродзенскі дзяржаўны каледж мастацтваў”, УА “Дзяржаўная сярэдняя школа-каледж мастацтваў” (г. Бабруйск).

Тэрмін навучання складае:  4 гады

на спецыяльнасць:

бібліятэказнаўства і бібліяграфія (спецыялізацыя – навукова-метадычная дзейнасць бібліятэк) прымаюцца выпускнікі спецгрупы УА “Магілёўскі дзяржаўны бібліятэчны каледж імя А.С. Пушкіна”.

Тэрмін навучання складае: 3 гады

завочная форма атрымання адукацыі

Назва спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ЗАВОЧНАГА НАВУЧАННЯ

спецыяльнасць “бібліятэказнаўства і бібліяграфія

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк

1-23 01 11-

01 03


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

 

беларуская (руская) мова (ЦТ);

бібліятэказнаўства (вусна); бібліяграфія (вусна)

 

  

 

  

 

 Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-

01 04


Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

1-23 01 11-01 05

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 


1-23 01 11-

02

 Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

Інфармацыйнае забеспячэнне навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексаў

1-23 01 11-

03 02


 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па інфармацыі

На скарочаны тэрмін навучання на спецыяльнасць бібліятэказнаўства і бібліяграфія (cпецыялiзацыi – культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк; бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей i юнацтва; бiблiятэчна-бiблiяграфiчнае краязнаўства; аўтаматызаваныя бiблiятэчна-iнфармацыйныя сiстэмы; інфармацыйнае забеспячэнне навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексаў) прымаюцца выпускнікі 2011 года УА “Магілёўскі дзяржаўны бібліятэчны каледж імя А.С.Пушкіна” і выпускнікі папярэдніх гадоў, якія працуюць па спецыяльнасці.

Тэрмін навучання складае: 4 гады.

АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ

На спецыяльнасць мастацтва эстрады (напрамак спецыяльнасці –  інструментальная музыка), народная творчасць (спецыялізацыі  інструментальная музыка народная, інструментальная музыка духавая) (вочная і завочная формы атрымання адукацыі) прымаюцца асобы, якія маюць спецыяльную музычную адукацыю.

На спецыяльнасць мастацтвазнаўства (спецыялізацыя – кампаратыўнае мастацтвазнаўства) прымаюцца асобы з спецыяльнай мастацкай адукацыяй (музычнай, харэаграфічнай, тэатральнай, выяўленчага мастацтва).

Прыём абітурыентаў для атрымання другой вышэйшай адукацыі здзяйсняецца ў адпаведнасці з п. 5 Правілаў прыёму ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы.

ТЭРМІНЫ ПРЫЁМУ ДАКУМЕНТАЎ:

на дзённую форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 27 ліпеня (ад абітурыентаў, якія здаюць уступныя іспыты па прадмету “Творчасць”, – з 9 па 13 ліпеня);

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 13 ліпеня;

 

на завочную форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

за кошт сродкаў бюджэту ад асоб, якія вытрымалі ўступныя іспыты, але не прайшлі па конкурсе на дзённую бюджэтную форму навучання: па 25 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 27 ліпеня (ад абітурыентаў, якія здаюць уступныя іспыты па прадмету “Творчасць”, – з 9 па 13 ліпеня);

 

на завочную форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

за кошт сродкаў бюджэту ад асоб, якія вытрымалі ўступныя іспыты, але не прайшлі па конкурсе на дзённую бюджэтную форму навучання на скарочаны тэрмін навучання: па 25 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 13 ліпеня.

 

ТЭРМІНЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ЎСТУПНЫХ ІСПЫТАЎ

 У БДУ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ:

з 14 па 23 ліпеня 2011 г.

 

ТЭРМІНЫ ЗАЛІЧЭННЯ АБІТУРЫЕНТАЎ:Дзённая форма атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 24 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2011 г.;

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):за кошт сродкаў бюджэту: па 24 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2011 г.;

 

на завочную форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):за кошт сродкаў бюджэту: па 26 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2011 г.

 

на завочную форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):за кошт сродкаў бюджэту: па 26 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2011 г.

 

Пры роўнай агульнай колькасці набраных балаў залічэнне ажыццяўляецца ў адпаведнасці з п.24 Правілаў прыёму.Спецыяльнасці (спецыялізацыі), пры паступленні на якія залічэнне па-за конкурсам не ажыццяўляецца:

дзённая форма навучання:

        ·           менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы;

        ·            менеджмент міжнародных культурных сувязей;

        ·            мастацтва эстрады (спевы).ЗВЕСТКІ АБ ФIЛІЯЛЕ БДУ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ

МАЗЫРСКІ ФІЛІЯЛ

поўны тэрмін навучання

завочная форма атрымання адукацыі

спецыяльнасць “народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Інструментальная музыка народная

1-18 01 01-02

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; дырыжыраванне; гармонія)


Харавая музыка (народная)

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)


                                              

Тэрмін навучання складае: 6 год.

Асобы, якія паступаюць у Мазырскі філіал БДУКМ, здаюць дакументы ў прыёмную камісію БДУКМ (г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17).

ЗВЕСТКІ  АБ  ПАДРЫХТОЎЧЫХ  КУРСАХ,

 ПАДРЫХТОЎЧЫМ АДДЗЯЛЕННІНа ПАДРЫХТОЎЧАЕ АДДЗЯЛЕННЕ прымаюцца асобы з сярэдняй адукацыяй або з сярэдняй спецыяльнай мастацкай адукацыяй. Залічэнне ажыццяўляецца па конкурсе, які праводзіцца па выніках:

        ·            уступных іспытаў;

        ·            цэнтралізаванага тэсціравання;

        ·            субяседвання па адным з прадметаў уступных іспытаў у залежнасці ад спецыяльнасці.На ПАДРЫХТОЎЧЫЯ КУРСЫ прымаюцца ўсе жадаючыя паступіць ва ўніверсітэт. На падрыхтоўчых курсах існуюць розныя формы навучання: дзённая, вячэрняя, вочна-завочная, завочная. Непасрэдна перад уступнымі іспытамі арганізуюцца кароткатэрміновыя двухтыднёвыя падрыхтоўчыя курсы, на якіх абітурыенты могуць падрыхтавацца па профільных прадметах уступных іспытаў.

Тэл.: 219 75 11.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал