Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе «Беларуская мова»Дата канвертавання28.06.2016
Памер24.69 Kb.
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад 19 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі___________ Т.М.Пучынская
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе «Беларуская мова»

для студэнтаў 3 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 01 «Дашкольная адукацыя» (ДОзс-31)


 1. Дзейнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы. Спосабы выражэння дзейніка.

 2. Выказнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы. Спосабы выражэння выказніка.

 3. Каардынацыя выказніка з дзейнікам.

 4. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.

 5. Дапаўненне. Прамыя і ўскосныя дапаўненні, спосабы іх выражэння. Прыдзеяслоўныя, прыйменныя і прыадвербіяльныя дапаўненні.

 6. Азначэнне. Дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні, спосабы іх выражэння.

 7. Прыдатак як разнавіднасць дапасаванага азначэння. Адзіночныя і развітыя прыдаткі, спосабы іх выражэння. Размежаванне прыдатка і паяснёнага назоўніка.

 8. Акалічнасць. Віды акалічнасцей, спосабы іх выражэння. Размежаванне немарфалагізаваных членаў сказа.

 9. Аднасастаўныя сказы. Структурна-семантычная спецыфіка аднасастаўных сказаў. Тыпы аднасастаўных сказаў паводле характару выражэння галоўнага члена.

 10. Аднасастаўныя сказы дзеяслоўнага тыпу: пэўна-асабовыя, няпэўна-асабовыя, абагульнена-асабовыя.

 11. Безасабовыя сказы. Спосабы выражэння галоўнага члена безасабовых сказаў.

 12. Інфінітыўныя сказы, іх семантыка-сінтаксічная характарыстыка.

 13. Аднасастаўныя сказы іменнага тыпу. Намінатыўныя сказы, іх семантыка-сінтаксічная характарыстыка. Вакатыўныя, генітыўныя сказы. Назоўны ўяўлення.

 14. Сінтаксічна непадзельныя сказы, іх разнавіднасці. Функцыя і сфера ўжывання сінтаксічна непадзельных сказаў.

 15. Няпоўныя сказы. Разнавіднасці няпоўных сказаў. Выкарыстанне няпоўных сказаў у мове.

 16. Парадак слоў у простым сказе. Прамы і адваротны парадак слоў. Інверсія і яе роля. Асаблівасці парадку слоў у паэтычнай мове.

 17. Агульная характарыстыка ўскладненага сказа.

 18. Сказы з аднароднымі членамі. Характэрныя прыметы аднародных членаў сказа. Спосабы выражэння аднароднасці.

 19. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Сінтаксічная роля абагульняльных слоў у сказе.

 20. Аднародныя і неаднародныя азначэнні.

 21. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа.

 22. Сказы з адасобленымі членамі. Паняцце пра адасабленне.

 23. Адасабленне дапасаваных і недапасаваных азначэнняў, знакі прыпынку пры іх.

 24. Адасабленне прыдаткаў, дапаўненняў, знакі прыпынку пры іх.

 25. Адасабленне акалічнасцей і ўдакладняльных членаў сказа, знакі прыпынку пры іх.

 26. Сказы з параўнальнымі зваротамі. Паняцце параўнальнага звароту. Структура і функцыя параўнальных зваротаў.

 27. Сказы з параўнальнымі зваротамі. Адасабленне параўнальных зваротаў.

 28. Сказы з пабочнымі канструкцыямі. Значэнне і функцыя пабочных слоў, словазлучэнняў і сказаў, іх выражэнне. Знакі прыпынку пры пабочных канструкцыях.

 29. Устаўныя словы, словазлучэнні і сказы. Адрозненне пабочных і ўстаўных канструкцый. Знакі прыпынку пры ўстаўных словах, словазлучэннях і сказах.

 30. Сказы са звароткам. Значэнне, спосабы выражэння і ўжыванне зваротка. Знакі прыпынку пры зваротку.

Складальнік М.В. Швед
: student -> materials -> ped -> fno
fno -> План практических занятий по дисциплине «развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту»
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> «Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін А. У. Літвінскі
fno -> Змест практычных заняткаў па курсе «Беларуская мова»
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне «Беларуская мова»
fno -> Загадчык кафедры філалогіі Т. М. Пучынская
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал