Пытанні для самакантролю па дысцыпліне лесаводства для студэнтаў спецыяльнасціДата канвертавання24.12.2016
Памер57.82 Kb.
ПЫТАННІ ДЛЯ САМАКАНТРОЛЮ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ

ЛЕСАВОДСТВА

для студэнтаў спецыяльнасці

1–75 01 01 «Лясная гаспадарка»


Раздзел 1. Лесаводства ў сістэмах лесакарыстання і лесавырошчвання

1.1 Лесаводства як навука і галіна гаспадаркі. Нарматыўна-тэхнічная база ў галіне лесаводства

 1. Гісторыя лесаводства на Беларусі

 1. Навуковая і доследная дзейнасць ў галіне лесаводства

 1. Уклад айчынных і замежных вучоных у развіццё лесаводства

 1. Міжнародныя і айчынныя навуковыя цэнтры ў галіне лесаводства

 1. Сучасныя падыходы да вырашэння праблем лясной гаспадаркі лесаводчымі метадамі

 1. Асноўныя лесаводчыя паняцці і тэрміны

 1. Лясны кодэкс Рэспублікі Беларусь і іншыя дзяржаўныя рашэнні ў галіне лесаводства ў Рэспубліцы Беларусь

 1. Стандарты Беларусі

 1. Тэхнічныя кодэксы ўсталяваўшайся практыкі, правілы, настаўленні, рэкамендацыі, інструкцыі і інш.

1.2 Высечкі лесу

 1. Лясная палітыка ў Беларусі

 1. Асноўныя накірункі развіцця лясной гаспадаркі Беларусі

 1. Групы і катэгорыі ахоўнасці лясоў

 1. Лесаводчыя сістэмы

 1. Месца высечак лесу ў сістэмах лесавырошчвання і лесакарыстання

 1. Класіфікацыя высечак лесу

 1. Катэгорыі, сістэмы, спосабы (віды) высечак лесу

 1. Высечкі лесу ў розных групах і катэгорыях ахоўнасці лясоў

1.3 Асаблівасці арганізацыі высечак лесу

 1. Сучасныя падыходы да выканання лесасечных работ у лясгасах Беларусі

 1. Формы арганізацыі працы на лесасечных работах

 1. Падрыхтоўчыя і асноўныя лесасечныя работы

 1. Тыпы тэхналагічных працэсаў лесасечных работ

 1. Тэхналагічныя комплексы машын

 1. Тэхналагічная падрыхтоўка лесасекі


Раздзел 2. Догляд за лесам

2.1 Лесаводчы догляд на этапах лесавырошчвання. Высечкі догляду
за лесам. Тэхналогія высечак догляду


 1. Віды лесаводчага догляду за лесам

 1. Эканамічныя і біялагічныя перадумовы высечак догляду

 1. Задачы і сучаснае значэнне высечак догляду за лесам

 1. Вопыт правядзення высечак догляду

 1. Выбар відаў высечак догляду за лесам, абгрунтаванне іх арганізацыйна-тэхнічных элементаў

 1. Асаб­лі­вас­ці высечак догляду ў лясах рознага мэтавага назначэння і ле­са­рас­лін­ных умоў

 1. Высечкі догляду ў сасняках, ельніках, дубравах, мяк­ка­ліс­це­вых і іншых насаджэннях

 1. Агляд месцаў высечак лесу

2.2 Высечкі ландшафтныя, абнаўлення, перафармавання, рэканструкцыйныя і выбарачныя санітарныя. Іншыя высечкі лесу

 1. Высечкі фармавання (ландшафтныя, абнаўлення і пе­ра­фар­ма­ван­ня), рэканструкцыйныя і выбарачныя санітарныя высечкі, іх мэты і нарматывы

 1. Іншыя высечкі лесу (суцэльныя санітарныя высечкі, высечкі адзінкавых дрэў, расчыстка лясных плошчаў, распрацоўка ветравалаў і бураломаў, біятэхнічныя, планіровачныя высечкі і інш.)

2.3 Павышэнне прадукцыйнасці лясоў. Мерапрыем­ствы па
захаванні біялагічнай разнастайнасці лясоў


 1. Паняцце аб прадукцыйнасці лясоў

 1. Класіфікацыі мерапрыемстваў па павышэнню прадукцыйнасці лясоў

 1. Павышэнне прадукцыйнасці шля­ха­мі аптымізацыі відавой і ўзроставай структуры лясоў, лясной се­лек­цыі, меліярацыі, лесааднаўлення, высечак догляду, аховы лясоў, ра­цы­я­на­ль­на­га лесакарыстання, шматмэтавй і комплекснай лясной гаспадаркі, ін­шы­мі метадамі

 1. Сучасныя падыходы да захавання біяразнастайнасці ля­соў Беларусі

 1. Ключавыя біятопы

 1. Лясы высокай прыродаахоўнай каш­тоў­нас­ці

 1. Эколагаашчадныя спосабы высечак лесу, лесаўзнаўлення і ле­са­вы­рош­ч­ван­ня

 1. Лесаводства ў запаведніках, нацыянальных парках і за­каз­ні­ках


Раздзел 3. Галоўнае карыстанне лесам

3.1 Суцэльныя высечкі галоўнага карыстання

 1. Узросты высечак галоўнага карыстання ў лясах розных парод

 1. Вопыт правядзення суцэльных высечак

 1. Адметныя асаблівасці суцэльных высечак

 1. Віды суцэльных высечак, іх мэты і задачы

 1. Арганізацыйна-тэхнічныя элементы

 1. Аб’екты правядзення

 1. Лесаводчыя патрабаванні пры суцэльных высечках

3.2 Паступовыя і выбарачныя высечкі галоўнага
карыстання


 1. Узнікненне паступовых высечак, іх адметныя асаблівасці

 1. Вопыт правядзення паступовых высечак

 1. Віды паступовых высечак

 1. Арганізацыйна-тэхнічныя элементы

 1. Аб’екты правядзення

 1. Лесаводчыя патрабаванні пры паступовых высечках

 1. Адметныя асаблівасці і віды выбарачных высечак галоўнага карыстання

 1. Вопыт правядзення выбарачных высечак

 1. Арганізацыйна-тэхнічныя элементы дабраахвотна-выбарачных высечак

 1. Аб’екты правядезння

 1. Абгрунтаванне і выбар відаў высечак галоўнага карыстання і іх арганізацыйна-тэхнічных элементаў

 1. Высечкі галоўнага карыстання ў замежных краінах


3.3 Ачыстка лесасек. Меры садзейнічання натуральнаму
ўзнаўленню лесу 1. Спосабы ачысткі месцаў высечак лесу

 1. Ачыстка лесасек у залежнасці ад лесараслінных умоў, тэхналогіі лесасечных работ, лесанарыхтоўчых машын і абсталявання

 1. Ачыстка лесасек у залежнасці ад сістэм і спосабаў высечак лесу

 1. Тэхналогія ачысткі лесасек

 1. Агляд месцаў высечак лесу

 1. Класіфікацыя мер садзейнічання натуральнаму ўзнаўленню

 1. Уздзеянне на мацярынскі дрэвастой

 1. Выбар рацыянальных тэхналагічных рашэнняў

 1. Уздзеянне на глебу

 1. Уздзеянне на падлескавы ярус

 1. Догляд за самасевам

 1. Прадухіленне пашкоджанняў дзікімі жывёламі і пажарамі

 1. Выбар спосабу ачысткі лесасек

 1. Пакіданне абнасенных дрэў

 1. Іншыя меры садзейнічання (механічная і хімічная апрацоўка глебы, папярэдняе разрэджванне дрэвавага яруса, агароджванне высечак, догляд за самасевам і інш.)

 1. Сучасны погляд на мерапрыемствы па садзейнічанні натуральнаму ўзнаўленню лесу

3.4 Сучасны замежны вопыт галоўных высечак лесу.
Лесаводча-экалагічная ацэнка розных спосабаў і тэхналогій
высечак і лесаўзнаўлення


 1. Сучасныя тэндэнцыі галоўных высечак у замежжы

 1. Экалагічна арыентаванае лесаводства

 1. Перавагі і недахопы суцэльных і несуцэльных высечак

 1. Уплыў тэхналогіі высечак на ўзнаўленне лесу

 1. Лесаводчая і экалагічная ацэнка розных спосабаў высечак і аднаўлення лясоў

 1. Сертыфікацыя сістэм лесааднаўлення і высечак лесу

3.5 Захаванне бяспечных умоў працы пры выкананні
лесаводчых работ


 1. Бяспека працы пры падрыхтоўчых работах

 1. Меры бяспекі пры рабоце з бензапіламі і шматаперацыйнымі машынамі

 1. Тэхніка бяспекі пры абрэзцы суччаў, раскрыжаванні і тралёўцы нарыхтаванай драўніны

 1. Бяспечныя ўмовы працы і супрацьпажарныя меры пры ачыстцы месцаў высечак

Каталог: Portals
Portals -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал