План дзейнасці Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны" на 2014 годДата канвертавання15.05.2016
Памер69.47 Kb.
План дзейнасці

Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны" на 2014 год

Назва мерапрыемства1. Асветніцка-педагагічная праца

- з бацькамі, дзеці якіх пойдуць у дзіцячыя садкі і першыя

класы ў 2013-2014 навучальным годзе;

- з бацькамі і іх дзецьмі, якія навучаюцца ў рускамоўных і

беларускамоўных адукацыйных установах;

- з арганізацыямі і ўстановамі з мэтай прапаганды беларус-

кай мовы і літаратуры;

- правядзенне курсаў беларускай мовы і беларусазнаўства;

- звярнуцца да дзяржаўных і недзяржаўных тэлеканалаў

па дапамогу ў стварэнні беларускамоўных класаў.2. Праца рэгіянальных арганізацый ТБМ па захаванні і

адкрыцці беларускамоўных адукацыйных устаноў:

збор подпісаў, лісты ў дзяржаўныя ўстановы, пікеты і інш.


3. Супрацоўніцтва з дзяржаўнымі структурамі па пытанні

выкарыстання дзяржаўнай беларускай мовы, у тым ліку

з мэтай захавання і пашырэння беларускай тапанімікі,

з Міністэрствам сувязі па пытаннях выпуску беларуска-

моўнай прадукцыі.

4. Супрацоўніцтва з банкаўскімі структурамі па пытаннях

афармлення на беларускай мове бланкаў, рэквізітаў і

іншай банкаўскай прадукцыі.
5. Праца з прадпрыемствамі па ўкараненні беларускамоў-

нага афармлення выпусканай прадукцыі.


6. Работа па пашырэнні кола падпісчыкаў і чытачоў на

"Наша слова", "Новы час ", "Верасень" і іншыя беларус-

камоўныя газеты і часопісы.

7. Правядзенне гістарычных і літаратурных сустрэч у

межах кампаніі "Будзьма".

8. Святкаванне Міжнароднага дня роднай мовы.

Правядзенне круглых сталоў, сустрэч з чытачамі (разам

з пісьменнікамі і журналістамі).

Першы этап Агульнанацыянальнай дыктоўкі - 21 лютага

(2-і этап - 15 сакавіка, 3-і этап - 25 сакавіка).

9. Забеспячэнне дзейнасці інтэрнет-партала ТБМ.

10. Святкаванне юбілею ТБМ (25 гадоў):

Выданне святочнай паштоўкі, канверта і каляндарыка да

юбілею.
11. Адзначыць Еўрапейскі дзень моваў

12. Правядзенне чарговага з'езду ТБМ:

Выданне да з’езду “Летапісу ТБМ” за апошнія пяць га-

доў дзейнасці аб’яднання.


13. Праца над праектам стандарту беларускай мовы


14. Адзначыць наступныя даты:

125 год ад дня нараджэння Язэпа Мамонькі (28.01.1889 -

10.09.1937), беларускага палітычнага дзеяча і публіцыста.130 гадоў з дня нараджэння Антона Іванавіча Луцкевіча

(1884-1942), гісторыка, публіцыста, палітычнага і грамад-

скага дзеяча.

100 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Куляшова, бела-

рускага паэта100 гадоў з дня нараджэння Валянціна Таўлая, беларус-

кага паэта.80 гадоў з дня нараджэння Міколы Янкоўскага, бела-

рускага фалькларыста, кандыдата філалагічных навук,

дацэнта. З 1975 г. выкладаў у Гарадзенскім універсітэце

імя Я. Купалы. Памёр у 1995 г.125 гадоў з дня нараджэння М.Я. Байкова (1889-1941),

педагога, лінгвіста, літаратуразнаўца.90 гадоў з дня нараджэння Мікалая Мельнікава, бела-

рускага літаратуразнаўца, пісьменніка-мемуарыста, кан-

дыдата педагагічных навук, дацэнта. Працаваў у Гарадзен-

скім універсітэце імя Я. Купалы. Памёр у 2012 г.200 гадоў з дня нараджэння Іосіфа Гашкевіча, першага

консула Расейскай Імперыі ў Японіі.Дзень памяці Кастуся Каліноўскага

220 гадоў таму (1794 г.) пачалося паўстанне пад кіраў-

ніцтвам Тадэвуша Касцюшкі.

200 гадоў з дня нараджэння Яўстафія Тышкевіча, беларус-

кага гісторыка, археолага, краязнаўца. Вывучаў гарадзішчы

ў Гальшанах (Ашмянскі р-н), Міры (Карэліцкі р-н), Лідзе,

Крэве (Смаргонскі р-н). Памёр у 1873 г.70 гадоў з часу заснавання (1944 г.) у Менску Літаратур-

нага музея Янкі Купалы.

90 гадоў з дня нараджэння Васіля Уладзіміравіча Быкава

(1924-2003г.), народнага пісьменніка, Беларусі, грамадскага

дзеяча.

150 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Казіміравіча

Сержпутоўскага (1864-1940), беларускага этнографа,

фалькларыста.25 гадоў з дня Устаноўчага з'езду Таварыства беларускай

мовы імя Францішка Скарыны.90 гадоў ад пачатак палітыкі беларусізацыі ў БССР.

220 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Ігнатавіча Балінскага

(1794-22.12.1883 г.), гісторыка і публіцыста.150 год ад дня нараджэння чэшскага пісьменніка, вучонага-

славіста, папулярызатара грамадскага і культурнага жыцця

беларусаў Адольфа Чэрнага (19.08.1864 - 27.12.1952).

Пасля наведвання Беларусі выдаў у 1895 г. кнігу "Беларус-

кія песні з Дзісненскага павета Віленскай губерні. Перакла-

даў вершы Цёткі, Купалы, Коласа.300 гадоў з дня нараджэння Міхала Карыцкага (1714, м.

Дзітрыкі) паэта-лацініста (зборнік "Песні" на лацінскай мове).500 гадоў Аршанскай бітвы.

155 гадоў з дня нараджэння Браніслава Эпімах-Шыпілы.

220 гадоў з дня нараджэння Ігната Ходзькі, польскага і

беларускага пісьменніка. Жыў у маёнт. Дзевятні (Смаргонскі

р-н). Памёр у 1861.

230 гадоў з дня нараджэння Тодара Нарбута, бацькі бела-

рускіх гісторыкаў.75 гадоў таму 3-я (нечарговая) сесія Вярхоўнага Савета

Беларускай ССР прыняла закон "Аб прыняцці ЗаходняйБеларусі ў склад Беларускай Савецкай Сацыялістыч-

най Рэспублікі". У выніку насельніцтва Беларусі павялі-

чылася да 11 млн. чалавек.130 год ад дня нараджэння рускага і чэшскага гісторыка-

славіста, даследчыка жыцця і творчасці Ф. СкарыныАнтонія Флароўскага (14.12.1882 - 27.03.1968).

75 гадоў з дня нараджэння (1939 г.) Зьніча (сапр. А.А.

Бембель), паэта, публіцыста, філосафа.95 гадоў з дня нараджэння Мікалая Пятрэнкі, беларус-

кага кампазітара, заснаввальніка Полацкай арганізацыі

ТБМ.

80 гадоў з дня нараджэння Івана Чыгрынава (1934 -

5.1.1996), народнага пісьменніка Беларусі.230 гадоў з дня нараджэння Зарыяна Даленгі-Хадакоў-

скага (сапр. Адам Чарноцкі, 1784-1825), славяназнаўца,

археолага, гісторыка, фалькларыста, дыялектолага, этно-

графа.

180 гадоў з дня нараджэння Нікадзіма Сільвановіча,

мастака.
15. Адзначыць юбілейныя даты сяброў ТБМ:75 гадоў з дня нараджэння Барыса Георгіевіча Мускага,

актыўнага сябра ТБМ.85 гадоў з дня нараджэння Анатоля Пятровіча Грыцке-

віча, знакамітага беларускага гісторыка і грамадскага

дзеяча


80 гадоў з дня нараджэння Арсеня Сяргеевіча Ліса,

фалькларыста, доктара філалагічных навук.80 гадоў з дня нараджэння Міколы Іванавіча Савіцкага,

змагара за беларускую мову, кандыдата эканамічных

навук, прафесара.

85 гадоў з дня нараджэння Леаніда Міхайлавіча Лыча,

доктара гістарычных навук, прафесара.80 гадоў з дня нараджэння Кастуся Аляксеевіча Цвіркі,

паэта, перакладчыка, выдаўца.75 гадоў з дня нараджэння Анатоля Іосіфавіча Валаха-

новіча, гісторыка, журналіста, пісьменніка.

70 гадоў з дня нараджэння Зянона Пазняка, беларускага

грамадска-палітычнага і культурнага дзеяча, тэатразнаўца,

археолага, публіцыста, паэта, кандыдата мастацтвазнаўства.

З мяст. Суботнікі (Іўеўскі р-н).75 гадоў з дня нараджэння (1939 г.) Зінаіды Аляксандраў-

ны Бандарэнкі, дыктара тэлебачання, народнай артысткі

Беларусі.60 гадоў з дня нараджэння Алега Трусава, старшыні ТБМ.

60 гадоў з дня нараджэння Станіслава Судніка, рэдакта-

ра "Нашага слова".90 гадоў з дня нараджэння І. Я. Лепешава, мовазнаўца,

доктара філалагічных навук, прафесара.(Прыняты 26.01.2014 г.)
Каталог: files -> blocks
blocks -> Паважаны Сяргей Мікалаевіч
blocks -> Прадмова да аблічбанавага выдання
blocks -> Усеагульная дэкларацыя лiнгвiстычных правоў уводныя палажэннi
blocks -> Каардынацыйны савет па развіцці І прасоўванні «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі» нацыянальная платформа
blocks -> Нацыянальнай платформы бізнеса беларусі
blocks -> Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства
blocks -> Стратэгія развіцця мовы
blocks -> Закон рэспублiкi беларусь 26 студзеня 1990 г. N 3094-xi аб мовах у рэспублiцы беларусь
blocks -> ПараўНАЎчы аналіз палажэнняў канстытуцый краін усходняга партнёрства І казахстана
blocks -> Прыняты Устаноўчай Асамблеяй Таварыства беларускай школы 22 сакавіка 1996 года


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал