Пп Назва публікацыі Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараўДата канвертавання15.05.2016
Памер239.25 Kb.
Навуковыя публікацыі.


пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)

Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)

У межах якой тэмыНавукова-тэхнічны пераклад. Дапаможнік для студэнтаў, магі-странтаў і аспіран-таў тэхнічных спецыяльнасцяў вышэйшых навучальных устаноў

Кузьміч В.А., Швед Г.Ф.

БДТУ, г.Мінск, 2013

Дапаможнік


91 ст.

ДБ

43-11
Сучасная беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў спецы-яльнасці “Выда-вецкая справа”

Русак В.М.


БДТУ, г.Мінск, 2013

Дапаможнік

(грыф ВМА)
331 ст.

ДБ

43-11
Арганізацыя ідэа-лагічнай і выха-ваўчай працы ў вну. Метадычныя рэкамендацыі для куратараў студэнцкіх груп

Кузьміч В.А.

Трус М.В.БДТУ, г.Мінск, 2013

Метадычныя рэкамендацыі

65 ст.

ДБ 43-09/1Максім Танк і ўкраінская літаратурная група “Танк”: тыпалогія, кантакты, рэцэпцыя

Трус М.В.

Мінск,

2013


Штомесячны навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”. – 2013. – № 1. – С. 14 – 18.

5 ст.

ДБ

43-11
Філалогія ў сістэме тэхнічнай адукацыі: прыклад гарманічнага суіснавання

Трус М.В.

Мінск,

2013


Штомесячны навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”. – 2013. – №3. – С. 86.

1 ст.

ДБ

43-11
Нацыянальныя літаратурныя “лявіцы” ў Польшчы 1920 – 1930-х гг.: беларускі чыннік

Трус М.В.

Мінск,

2013


Штомесячны навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”. – 2013. – №4. – С. 11 – 14.

4 ст.

ДБ

43-11

Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмы“Зачараваныя на Усход”: украінскі літаратурны рух у Польшчы 1920 – 1930-х гг.

Трус М.В.

Мінск,

2013


Штомесячны навуковы і мета-дычны часопіс “Роднае слова”. – 2013. – №5. – С. 10 – 13.

4 ст.

ДБ

43-11
Энциклопедия «Максим Богданович»: белорусский опыт и восточно-славянский контекст справочных литературных изданий

Трус М.В.

2013

Aktuálne otázky teórie diskurzu / Acta facultatis philosophicae Universitatis Pešoviensis: Jazykovedný zborník 42 (AFPh UP 393/474). – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove, 2013. – S. 154 – 161

8 ст.

ДБ

43-11
БДТУ – Славакія


Трус М.В.

Мінск,

2013


Тэхнолаг. – 24.06.2013. –

№ 5. – С. 31 ст.

ДБ

43-11
Славацкі погляд на найноўшую беларускую паэ-зію: Пра кнігу “Беларуская паэзія на перало-ме стагоддзяў” І. Сліўковай

Трус М.В.

Мінск,

2013


Штомесячны навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”. – 2013. – №5. – С. 6 – 22.

17 ст.

ДБ

43-11
У пошуках гіста-рычнай праўды: “Бяроза-Картузская” ў міфалагізаваных уяўленнях і дакументальных сведчаннях

Трус М.В.

Мінск,

2013


Штомесячны навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”. – 2013. – №7. – С. 20 – 22.

3 ст.

ДБ

43-11
Грані дыпламатычных місій Марыяна Сэрваткі

Трус М.В.

Мінск,

2013


Штомесячны навуковы і мета-дычны часопіс “Роднае слова”. – 2013. – №10. – С. 25 – 26.

2 ст.

ДБ

43-11


Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмыСлавацкія адрасы Янкі Купалы: сінхронны і дыяхронны аспекты бачання // Янка Купала : дыялог з ХХІ стагоддзем : Х Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.

Трус М.В.

Мінск,

2013


Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 20‒21 чэрвеня 2012 года) / уклад. А. С. Дражына, А. Р. Ляшковіч; рэд. кал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.), А. С. Дражына, А. Р. Ляшковіч. – Мінск: А. М. Вараксін, 2013. – С. 264 – 276.

13 ст.

ДБ

43-11
Пад зоркай Кабзара [Пра VIII Міжнародны кангрэс украіністаў (Кіеў, 21-24.10.2013 г.]

Трус М.В.

Мінск,

2013


Літаратура і мастацтва. – 2013. – № 44. – 8 лістап. – С. 12.

1 ст.

ДБ

43-11
Выбар на карысць кнігі [Інтэрв’ю са студэнткай БДТУ Ксеніяй Тарасевіч]

Трус М.В.

Мінск,

2013


Настаўніцкая газета. – 19.11.2013. – С. 15.

1 ст.

ДБ

43-11
Янка Купала ў Славакіі: метада-лагічны дыскурс даследавання тэмы

Трус М.В.

Мінск, 2013

Труды БДТУ. – № 5 (161) 2013 г.

4 ст.

ДБ

43-11
У  спасціжэнні літаратурнай класікі

Трус М.В.

Мінск,

2013


Настаўніцкая газета.  – 21.12.2013.  – С. 22.

1 ст.

ДБ

43-11
Асвечаны іменем вялікага Кабзара: VIII Міжнародны кангрэс украіністаў

Трус М.В.

Мінск,

2013


Роднае слова. – 2013. – С. 86 – 87.


2 ст.

ДБ

43-11
Навуковы стыль у кантэксце спецыяльнага перакладу

Кузьміч В.А

Труды Мінск, 2013

Труды БДТУ. – № 5 (161) 2013 г.

3 ст.

ДБ

43-11

Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмыРоля хрысціянскіх традыцый ў выхаванні моладзі

Міксюк Р.В.

Мінск, 2013

Труды БДТУ. – № 5 (161) 2013 г.

3 ст.

ДБ

43-09/1
Проблемность как способ обучения видам речевой деятельности иностранных слушателей

Жукоўская Т.У

Мінск, 2013

Труды БДТУ. – № 5 (161) 2013 г.

3 ст.

ДБ

43-11
Прыярытэты выхавання гарманічна развітай асобы на прыкладзе дзейнасці літаратурнага клуба “Ветліца”

Савіцкая Н.Я.

Мінск, 2013

Труды БДТУ. – № 5 (161) 2013 г.

3 ст.

ДБ

43-09/1
Сінонімы архетыпа “дарога” ў беларускай літаратуры

Федарцова Т.М.

Мінск, 2013

Труды БДТУ. – № 5 (161) 2013 г.

5 ст.

ДБ

43-11
О некоторых трудностях усвоения русской грамматики на начальном этапе обучения

Казлякова Т.А.

Мінск, 2013

Труды БДТУ. – № 5 (161) 2013 г.

3 ст.

ДБ

43-11
Янка Купала ў Славакіі: метадалагічны дыскурс даследавання тэмы

Трус М.В.

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 76-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-11
Навукова-тэхнічны пераклад у прафесійнай дзейнасці спецыяліста

Кузьміч В. А.

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-11
Сінонімы архетыпа “дарога” ў беларускай літаратуры

Федарцова Т. М. 

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-11

Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмы


Прыярытэты вы-хавання гарма-нічна развітай асобы на прыкла-дзе дзейнасці літаратурнага клуба “Ветліца”


Савіцкая Н.Я.

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-09/1
О некоторых трудностях усвоения русской грамматики на начальном этапе обучения

Козлякова Т. А.

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-11Роля хрысціянскіх традыцый ў выхаванні моладзі


Міксюк Р.В.

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-09/1Проблемность как способ обучения видам речевой деятельности иностранных слушателей


Жуковская Т.В.

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-11Абрэвіяцыя як прадуктыўны спосаб тэрмінаўтварэння


Гусева В.М.

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-11
Тапаніміка ў краязнаўстве

Г. Ф. Швед

Мінск, БДТУ, 2013

Тэзісы 77-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі, Мінск, 4-8 лютага 2013 г.

1 ст.

ДБ

43-11
Вянок санетаў як мастацкае цэлае беларускай версіфікацыі

Федарцова Т. М. 

Мазыр,

МДПУ, 2013Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Пісьменнік –асоба – час”, Мазыр, 27 ве-расня 2013 г. – С. 156-159.

4 ст.

ДБ

43-11

Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмыАсноўныя аспек-ты выхавання гарманічна разві-тай асобы на прыкладзе дзейнасці літаратурнага клуба “Ветліца”

Савіцкая Н.Я.

Мінск, РІВШ, 2013

Матэрыялы завочнай навукова-метадычнай канферэнцыі «Идеологическая и воспитательная работа
в учреждениях высшего образования: традиции и инновации» , Мінск, 15-17 мая 2013 г. –С. 394-399.

6 ст.

ДБ

43-09/1
Утварэнне складаных слоў і абрэвіятур як шлях дасягнення кароткасці тэрміна

Гусева В.М.


Мінск, БДУ,

2013


Матэрыялы V Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі

«Мир языков: ракурс и перспектива», Мінск, 22 кра-савіка 2013 г. – С. 144-1463 ст.

ДБ

43-11
З гісторыі фарміравання лесагаспадарчай тэрміналогіі


Міксюк Р.В.


г. Брэст, БДУ імя А. С. Пушкіна,

2013


Матэрыялы Рэспублікан-скай навуко-вай канферэн-цыі “Актуаль-ныя праблемы мовазнаўства

і лінгвадыдак-тыкі”, прысве-чаная 75-годдзю з дня нараджэння

прафесара Галіны Міка-лаеўны Мала-жай, Брэст 15 сакавіка 2013 г.


3 ст.

ДБ

43-11

Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмыТапонімы Магілёўшчыны – сведкі мінуўшчыны


Міксюк Р.В.


Магілёў, 2013

Зборнік наву-ковых прац

Удзельнікаў VІІІ Міжна-роднай навуковай канферэнцыі “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”, Магілёў 27-28 чэрвеня 2013 г. – С. 244-2474 ст.

ДБ

43-11
Обучение иностранных слушателей курсов русского языка как иностранного в условиях билингвизма

Жуковская Т.В.

Мінск, БДУ, 2013

Матэрыялы VI Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі

«Теория и практика преподавания рки: достижения, проблемы и перспективы развития», Мінск, 16-17 мая 2013 г. – С. 22-25.4 ст.

ДБ

43-11
Развитие навыков и умений письменной речи иностранных учащихся нефилологических специальностей

Козлякова Т.А.

Мінск, БДУ, 2013

Матэрыялы VI Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі

«Теория и практика преподавания рки: достижения, проблемы и перспективы развития», Мінск, 16-17 мая 2013 г. – С. 57-58.2 ст.

ДБ

43-11

Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмыОптимизация обучения РКИ арабских учащихся на начальном этапе

Савицкая Н.Е.

Мінск, БДУ, 2013

Матэрыялы VI Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі

«Теория и практика преподавания рки: достижения, проблемы и перспективы развития», Мінск, 16-17 мая 2013 г. – С. 167-169.4 ст.

ДБ

43-11
Обучение деловой коммуникации на уроках рки

Миксюк Р.В.

Мінск, БДУ, 2013

Матэрыялы VI Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі

«Теория и практика преподавания рки: достижения, проблемы и перспективы развития», Мінск, 16-17 мая 2013 г. – С.133-135.3 ст.

ДБ

43-11
Фразеологизмы как источник

лингвострановедческой информации в обучении русскому языку как иностранномуЖуковская Т.В.

Мінск, БДЭУ, 2013

Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития», Мінск, 13-14 верасня 2013 г. – С. 99-101

3 ст.

ДБ

43-11

Працяг табліцы

№пп

Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва

(назва, горад, год)Назва зборніка

Аб'ём

(к-сць др. л.

ці ста-ронак)


У межах якой тэмыО системе работы над грамматическим аспектом русского языка


Козлякова Т.А.

Мінск, БДЭУ, 2013

Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития», Мінск, 13-14 верасня 2013 г. – С. 54-55

2 ст.

ДБ

43-11
Особенности обучения аудированию на курсах русского языка в иноязычной аудитории

Савицкая Н.Е.

Мінск, БДЭУ, 2013

Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития», Мінск, 13-14 верасня 2013 г. – С. 121-122

2 ст.

ДБ

43-11Глагольная сочетаемость на уроках РКИ


Миксюк Р.В.

Мінск, БДЭУ, 2013

Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития», Мінск, 13-14 верасня 2013 г. – С. 110-112

3 ст.

ДБ

43-11Канферэнцыі, нарады, іншыя навуковыя мерапрыемствыНазва канферэнцыі, час правядзення, горад

Колькасць удзельнікаў кафедры

Коль-касць

дакладаў


Прозвішча, ініцыялы тых, хто выступаў з дакладамі

77-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў БДТУ, 4-8 лютага 2013 года, Мінск


10

10

Трус М.В.

Кузьміч В.А.

Федарцова Т.М

Міксюк Р.В.

Казлякова Т.А.

Савіцкая Н.Я

Жукоўская Т.У.

Швед Г.Ф.

Скорабагатая А.І.

Гусева В.М.XV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20-27.08.2013).

1

2

Трус М.В.

Міжнародны круглы стол “Роля літаратурных музеяў у развіцці адукацыйнай прасторы” (Мінск, Літаратурны музей М. Багдановіча; 26.09.2013).

1

1

Трус М.В.

Міжнародны круглы стол “Роля літаратурных музеяў у развіцці адукацыйнай прасторы” (Мінск, Літаратурны музей М. Багдановіча; 26.09.2013).

1

1

Трус М.В.

VIII Міжнародны кангрэс украіністаў; Міжнародная навуковая канферэнцыя “Украінская энцыклапедыстыка” (Кіеў, Інстытут энцыклапедычных даследа-ванняў НАН Украіны; 21-24.10.2013).

1

1

Трус М.В.

ХХVIII Міжнародная навуковая канферэнцыя “Зямля – аснова ўсёй Айчыне”, прысвечаная 90-годдзю выхаду з друку паэмы Якуба Коласа “Новая зямля” (Мінск, Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа; 01.11.2013).

1

1

Трус М.В.

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Пісьменнік –асоба – час”, Мазыр, 27 верасня 2013 г.

1

1

Федарцова Т.М.

V Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя

«Мир языков: ракурс и перспектива» (22 красавіка 2013 г. г. Минск, БДУ)1

1

Гусева В.М.

(завочна)Рэспубліканская навуковая канферэн-цыя “Актуальныя праблемы мова-знаўства і лінгвадыдактыкі”, прысве-чаная 75-годдзю з дня нараджэння

прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай (15 сакавіка 2013 г., г. Брэст, БДУ імя А. С. Пушкіна)1

1

Міксюк Р.В.

(завочна)

Працяг табліцыНазва канферэнцыі, час правядзення, горад

Колькасць удзельнікаў кафедры

Коль-касць

дакладаў


Прозвішча, ініцыялы тых, хто выступаў з дакладамі

Міжнародная навуковая канферэнцыя “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”, прысвечаная атрыманню Магілёвам статуса культурнай сталіцы СНД і Беларусі (27-28 чэрвеня 2013 г. г. Магілёў)

1

1

Міксюк Р.В.

(завочна)Навукова-метадычная канферэнцыя «Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях высшего образования: традиции и инновации» (15-17 мая 2013 г. РІВШ)

1

1

Савицкая Н.Я.

(завочна)VI Международная научно-методичес-кая конференция «Теория и практика преподавания рки: достижения, проблемы и перспективы развития», 16-17 мая 2013 г., БГУ

4

4

Міксюк Р.В.

Казлякова Т.А.

Савіцкая Н.Я.

Жукоўская Т.У.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

«Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития», Мінск, 13-14 верасня 2013 г., БДЭУ

4

4

Міксюк Р.В.

Казлякова Т.А.

Савіцкая Н.Я.

Жукоўская Т.У.
Каталог: Portals
Portals -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал