Пратакол №02в/16-2 распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсестаронка2/7
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Заяўка № 2
дата і час паступлення заяўкі: 11 чэрвеня 2013 г. 16 г. 50 хв.

Найменне ўдзельніка размяшчэння заказу

Поўнае: Аўтаномная некамерцыйная арганізацыя «Нацыянальны інстытут сістэмных даследаванняў праблем прадпрымальніцтва»

Скарочанае: АНА «НІСДПП»

Паштовы адрас

107031, г. Масква, вул. Раждзественка, 6/9/20, б. 1

Пералік дакументаў, прадугледжаных паведамленнем аб правядзенні адкрытага конкурсу, якія ўваходзяць у склад заяўкі

 1. Вопіс дакументаў, якія ўваходзяць у склад заяўкі

 2. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе (па форме № 2 Раздзела III)

 3. Звесткі аб удзельніку размяшчэння заказу (па форме № 6 Раздзела III)

 4. Натарыяльна засведчаная копія выпіскі з Адзінага дзяржаўнага рэестра юрыдычных асоб ад 24.05.2013 г.

 5. Пратакол сходу Кіруючага савета ад 11.10.2012 г. (аб выбарах старшыні)

 6. Загад ад 12.10.2010 г. № НІС00000003/1 аб прызначэнні генеральнага дырэктара Я.Г.Літвака

 7. Копія Статута

 8. Копія пасведчання аб унясенні запісу ў АДРЮА

 9. Копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі

 10. Копія пасведчання аб пастаноўцы на ўлік у тэрытарыяльным падатковым органе

 11. Копія інфармацыйнага пісьма аб уліку ў Статрэгістры Расстата

 12. Копія паведамлення аб памеры страхавых узносаў (пацвярджэнне асноўнага віду дзейнасці)

 13. Балансавая справаздача на апошні справаздачны перыяд з адзнакай у падатковых органах, засведчаная пячаткай арганізацыі і подпісам кіраўніка

 14. Копія даведкі № 45091 аб выкананні падаткаплацельшчыкам абавязкаў па выплаце падаткаў, збораў, страхавых узносаў, пеняў і падатковых санкцый (па стане на 04.06.2013 г. запазычанасці не мае)

 15. Інфармацыя аб структуры арганізацыі (штатная колькасць, структурныя падраздзяленні і г.д.) – штатны расклад

 16. Звесткі аб кваліфікацыі ўдзельніка размяшчэння заказу (па форме № 4 Раздзела III)

 17. Дакументы, якія пацвярджаюць кваліфікацыю ўдзельніка размяшчэння заказу (да формы № 4 Раздзела ІІІ) (копіі дыпломаў аб прысваенні вучонай ступені кандыдата навук, доктара навук і іншых дакументаў, якія пацвярджаюць кваліфікацыю выканаўцаў НДП, копіі актаў здачы-прыёмкі прац па выкананых дамовах)

 18. Прапановы ўдзельніка размяшчэння заказу па выкананні ўмоў дамовы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе (па форме № 5 Раздзела III)

 19. Прапановы аб якасці НДП і іншыя прапановы аб умовах выканання дамовы (па форме № 3 Раздзела III)

Умовы выканання дамовы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Цана дамовы, руб.

Прапанаваная цана дамовы складае: 4 560 000 (Чатыры мільёны пяцьсот шэсцьдзясят тысяч) рублёў

Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка конкурсу:

Якасць працы

 1. Уводзіны (кароткі агляд стану праблемы)

У краінах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы створаны адзіныя працэдуры акрэдытацыі. У Мытным саюзе, як і ў СГА, выкарыстоўваецца прынцып прызнання вынікаў ацэнкі адпаведнасці, які ў сваю чаргу базіруецца на прызнаннях вынікаў акрэдытацыі.

Адзіныя працэдуры акрэдытацыі садзейнічаюць павышэнню ўзроўню кампетэнтнасці органаў, упаўнаважаных кантраляваць якасць і бяспеку прадукцыі, органаў акрэдытацыі і выпрабавальных лабараторый, забяспечвае дакладнасць выпрабаванняў прадукцыі, як формы ацэнкі адпаведнасці.

Павелічэнне колькасці прынятых тэхнічных рэгламентаў прапарцыянальна павялічвае нагрузку на сістэму акрэдытацыі Мытнага саюза, органы акрэдытацыі, выпрабавальныя лабараторыі і органы сертыфікацыі. Разам з тым узрастае попыт на выкарыстанне акрэдытацыі ў працэдурах міжнароднага эканамічнага супрацоўніцтва.

У межах пагадненняў Мытнага саюза былі выпрацаваны адзіныя падыходы ў галіне тэхнічнага рэгулявання, у прыватнасці ацэнкі адпаведнасці і акрэдытацыі. Аднак нягледзячы на выпрацоўку такіх падыходаў, у сувязі з адрозненнямі ў нацыянальным рэгуляванні акрэдытацыі ў краінах-членах Мытнага саюза і АЭП узнікае неабходнасць іх пераацэнкі з мэтай павышэння эфектыўнасці акрэдытацыі на міждзяржаўным узроўні за кошт яе ўніфікацыі.

Нацыянальнае заканадаўства краін-удзельніц Мытнага саюза мае шэраг адрозненняў, якія могуць уплываць на эфектыўнасць сістэмы акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і АЭП і тэхнічнага рэгулявання ў цэлым.

У прыватнасці, згодна з аналітычнай справаздачай, падрыхтаванай Міждзяржаўным Саветам па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі (МДС) СНД у краінах Мытнага саюза і АЭП адрозніваецца практыка выкарыстання міждзяржаўных стандартаў у галіне акрэдытацыі, распрацаваных на аснове міжнародных стандартаў ISO/IEC серыі 17000, за кошт выкарыстання якіх дасягаецца міжнародная эквівалентнасць сістэм акрэдытацыі і супастаўляльнасць вынікаў ацэнкі адпаведнасці базіруецца на прынцыпе адпаведнасці міжнародным правілам у галіне акрэдытацыі, у тым ліку ў СГА. Акрамя таго, патрабуецца далейшая ініцыяцыя і распрацоўка іншых міждзяржаўных стандартаў у сферы акрэдытацыі.

Такім чынам, з мэтай эфектыўнай рэалізацыі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза неабходна распрацаваць і ўстанавіць адзіныя ўніфікаваныя правілы і працэдуры акрэдытацыі, узаемадзеяння нацыянальных органаў па акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза, інфармавання зацікаўленых асоб аб выніках акрэдытацыі. 1. Мэта працы

Мэтай працы з'яўляецца распрацоўка адзіных прынцыпаў і правілаў акрэдытацыі, узаемадзеяння нацыянальных органаў па акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза, інфармавання зацікаўленых асоб у выніках акрэдытацыі.

 1. Задачы працы

Задачамі працы з'яўляюцца:

 1. Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі.

 2. Выяўленне тэндэнцый развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі.

 3. Аналіз міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі.

 4. Распрацоўка рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

 5. Распрацоўка прапаноў па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

 1. Змест працы

 1. Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі.

У межах дадзенага кампанента працы будзе праведзены параўнальна-прававы аналіз нарматыўных прававых актаў дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, якія ўтрымліваюць палажэнні, накіраваныя на рэгуляванне адносін у галіне акрэдытацыі. Перадумовай для такога аналізу паслужыць, перш за ўсё, іх ідэнтыфікацыя, пад якой варта разумець ацэнку зместу нацыянальных прававых актаў з пункту погляду нарматыўнага замацавання згаданых палажэнняў.

Акрамя параўнальна-прававога аналізу, метадалагічную аснову такой ацэнкі складае сістэмны, аналітычны, фармальнаюрыдычны метады даследавання, метады лагічнага і структурнага аналізу, сінтэзу, аналогіі. Выкарыстанне дадзеных метадаў дазволіць правесці ўсебаковую прававую экспертызу нацыянальнага заканадаўства і іх далейшую ацэнку з пункту гледжання іх эфектыўнасці ў межах адзіных падыходаў у сферы акрэдытацыі ў Мытным саюзе і АЭП.

Эфектыўнасць нацыянальнага заканадаўства будзе ацэнена як сукупнасць прыкмет, якія характарызуюць уключаныя ў яго сістэму нарматыўныя прававыя акты, і ўласцівасцяў, якія садзейнічаюць дасягненню мэтаў у сферы акрэдытацыі ў Мытным саюзе і АЭП.

Ацэнка эфектыўнасці заканадаўства з'яўляецца перадумовай выкарыстання канкрэтных прапаноў, накіраваных на іх уніфікацыю.

У прымяненні да заканадаўства ацэнка эфектыўнасці мае на ўвазе аналіз і вызначэнне яго ўздзеяння, даследаванне суадносін паміж нарматыўным зместам і яго наступствамі ў сацыяльнай рэчаіснасці. Такім чынам, змест ацэнкі заканадаўства не зводзіцца да фармальна-юрыдычных аспектаў, а часта выходзіць за рамкі права і носіць агульную ацэнку рэгулюючага ўздзеяння.

У сувязі з гэтым аналіз у межах дадзенага кампанента будзе таксама закранаць пытанні выкарыстання нарматыўных прававых актаў і наступстваў іх рэалізацыі з пункту гледжання станоўчых і адмоўных эфектаў, якія робяць на эфектыўнасць акрэдытацыі ў Мытным саюзе і АЭП.

На падставе выкладзенага, вынікам працы па дадзеным кампаненце будуць адпаведныя раздзелы справаздачы, якія ўтрымліваюць:

1) аналіз нацыянальных нарматыўных прававых актаў Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Казахстан у сферы акрэдытацыі;

2) аналіз выкарыстання нарматыўнага заканадаўства і вызначэнне станоўчых і адмоўных эфектаў, якія робяць на эфектыўнасць акрэдытацыі ў Мытным саюзе і АЭП.


 1. Выяўленне тэндэнцый развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі.

У межах дадзенага раздзела працы будзе прааналізавана інфармацыя, якая ўтрымліваецца ў нарматыўных дакументах, якія рэгулююць адносіны ў сферы акрэдытацыі, даследаваных краін, адкрытых крыніцах, а таксама матэрыялы, пратаколы і іншыя дакументы арганізацыі ў сферы акрэдытацыі, у якіх дадзеныя краіны прымаюць удзел.

 1. Аналіз міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі.

З пункту гледжання выбару пэўнага заканадаўства для дадзенага даследавання прыярытэт вызначаны ў залежнасці ад разнастайнасці падыходаў у сферы акрэдытацыі і практычнай каштоўнасці.

У межах прапанаванага аналізу будзе даследавана замежнае заканадаўства наступных краін: 1. Германія,

 2. Польша,

 3. Індыя.

Дадзеныя краіны выбраны ў сувязі з іх адрозненнямі па ступені развіцця і дасканаласці сістэм акрэдытацыі, а таксама прыналежнасці да розных міжнародных арганізацый у сферы акрэдытацыі.

У ліку нарматыўных прававых актаў замежнага заканадаўства будуць разгледжаны міжнародныя пагадненні, нацыянальныя законы і падзаконныя акты, якія рэгулююць даследаваную сферу праваадносін.

На аснове праведзеных аналітычных даследаванняў таксама будзе разгледжана пытанне магчымасці прыняцця палажэнняў замежных нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць вышэйадзначаную сферу грамадскіх адносін, з пункту гледжання дапушчальнасці і эфектыўнасці іх выкарыстання ў Мытным саюзе і АЭП і правамернасці іх рэгулюючага ўздзеяння.

На падставе выкладзенага, вынікам працы НДП па дадзеным кампаненце будуць адпаведныя раздзелы справаздачы, якая ўтрымлівае аналіз замежных нарматыўных прававых актаў у сферы акрэдытацыі. 1. Распрацоўка рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

У межах дадзенага кампанента працы будуць распрацаваны рэкамендацыі і прапановы з улікам аналізу, выкананага ў вышэйпрыведзеных пунктах 1-3, накіраваныя на вызначэнне адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы:

 1. прапановы, якія ўлічваюць асноўныя тэндэнцыі развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі;

 2. аптымальныя прапановы па выкарыстанні ў заканадаўстве Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы нормаў замежнага заканадаўства, якое ўстанаўлівае міжнародны або нацыянальны прынцып вычарпання інтэлектуальных правоў;

3) прапановы, накіраваныя на павышэнне эфектыўнасці і ўніверсальнасці акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

 1. Распрацоўка прапаноў па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

На падставе аналізу, выкананага ў папярэдніх раздзелах, а таксама рэкамендацый і прапаноў, накіраваных на вызначэнне адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, будуць распрацаваны практычныя прапановы па ўніфікацыі і гарманізацыі нормаў нацыянальнага заканадаўства Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Казахстан у сферы акрэдытацыі.

 1. Вынікі працы

Па выніках выканання НДП прадстаўляецца справаздача, якая ўтрымлівае:

 1. Вынікі параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі.

 2. Вынікі міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі.

 3. Рэкамендацыі і прапановы па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

 4. Рэкамендацыі і прапановы па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

 1. Асноўныя патрабаванні да выканання даследавання і распрацоўкі

Навукова-даследчая праца будзе адпавядаць пастаўленым мэтам і задачам і базіравацца на дакладных дадзеных.

Распрацаваныя рэкамендацыі і прапановы павінны насіць канкрэтны характар і мець прыкладное выкарыстанне.

Праца будзе выканана ў адпаведнасці з патрабаваннямі Дамовы на выкананне навукова-даследчай працы і Парадку арганізацыі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі дзейнасці, звязанай з навуковымі даследаваннямі, зацверджанага Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231. Па тэхнічным узроўні НДП павінна адпавядаць асноўным напрамкам развіцця навукі і тэхналогій і выконвацца з выкарыстаннем сучасных метадаў даследаванняў.

Кваліфікацыя

ўдзельніка конкурсу

а) Колькасць блізкіх (аналагічных) тэматыцы адкрытага конкурсу прац, выкананых удзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 5 гадоў у сферы забеспячэння рэалізацыі абавязковых патрабаванняў да прадукцыі і ў сферы забеспячэння адзінства вымярэнняў

5 блізкіх (аналагічных) тэматыцы конкурсу прац

б) Колькасць штатных выканаўцаў працы (для юрыдычных асоб), якія маюць вучоныя ступені кандыдата навук ці доктара навук (юрыдычных, эканамічных)

18 штатных выканаўцаў працы, якія маюць вучоныя ступені кандыдата навук ці доктара навук (юрыдычных, эканамічных)

в) Колькасць штатных выканаўцаў працы (для юрыдычных асоб), якія свабодна валодаюць рабочымі мовамі Еўрапейскай камісіі (англійская, нямецкая, французская)

18 штатных выканаўцаў працы, якія свабодна валодаюць рабочымі мовамі Еўрапейскай камісіі (англійская, нямецкая, французская)

г) Наяўнасць вопыту ўдзелу ў распрацоўцы праектаў нарматыўных прававых актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па забеспячэнні рэалізацыі абавязковых патрабаванняў да прадукцыі і ў сферы забеспячэння адзінства вымярэнняў

Вопыт выканання 5 прац па распрацоўцы нарматыўных прававых актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па забеспячэнні рэалізацыі абавязковых патрабаванняў да прадукцыі і ў сферы акрэдытацыі

Тэрмін выканання працы

На працягу 110 каляндарных дзён з даты заключэння дамовы

Каталог: auction -> Documents
Documents -> Пратакол №1 ускрыцця канвертаў з заяўкамі на ўдзел у двухэтапным конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй
Documents -> Пратакол №3 ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіі па тэме
Documents -> Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу
Documents -> Пратакол №01в/16-4 распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе г. Масква
Documents -> Пратакол №02в/16-1
Documents -> Пратакол №2 разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай
Documents -> Пратакол №01оц/16-3 ацэнкі І супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе г. Масква
Documents -> Пратакол №01оц/16-1 ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе
Documents -> Г. Масква 30 траўня 2013 г. Заказчык: Еўразійская эканамічная камісія. Юрыдычны адрас
Documents -> Апавяшчэнне ўдзельнікам размяшчэння заказа аб прадстаўленні канчатковых заявак на ўдзел у другім этапе двухэтапнага конкурсу


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал