Рэдакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян»Дата канвертавання15.05.2016
Памер28.6 Kb.
ТыпРеферат
РЭДАКЦЫЯ ЧАСОПІСА «МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН»

Прымае матэрыялы ў нумары часопіса: Том 16 (выпуск 33–34) – да 15 сакавіка (марта), Том 16 (выпуск 35–36) – да 15 верасня (сентября) 2016 г.

Тэматыка: сучасныя праблемы картаграфавання геаграфічных з’яў, праблемы фізічнай, эканамічнай, культурнай, канфесійнай, сакральнай, рэкрэацыйнай геаграфіі, вывучэння культурных ландшафтаў, правядзення культурна-геаграфічнага раянавання; стан, праблемы і перспектывы развіцця турызму; праблемы геапалітыкі; методыка выкладання геаграфіі, праблемы тапанімікі.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Статьи и сообщения принимаются на белорусском (приоритет) или русском (английском) языках. Объём статей 5–8 печатных страниц (1/4–1/2 усл. печ. л., вкл. таблицы, графики, список литературы), кроме заказных материалов, через 1 интервал, формат А4. Представленные материалы должны содержать новые сведения, новизну, раскрывать актуальные вопросы, содействовать решению географических проблем; быть выполнены в электронном варианте (Word for Windows) и с предоставлением 2 экз., отпечатанных на принтере.

Страницы рукописи должны иметь поля: верхнее, нижнее и левое – не менее 25, правое – не менее 15 мм. Рукопись набирается в Times New Roman, 14 пт. Ссылки на литературные источники оформляются порядковым номером в квадратных скобках (например, [1, с. 55]). Список литературы не должен превышать 15 наименований.

Текст должен содержать: введение, цели, задачи, предмет, объект, методы, основное содержание, выводы. К рукописи необходимо приложить: а) сведения об авторе, адрес, телефон, e-mail; б) рекомендацию Ученого совета отдела (филиала) географического общества; в) индекс УДК; г) краткую аннотацию на белорусском (русском) и английском языках (цели, методы, основное содержание, выводы – не более 1000 знаков вместе с пробелами); д) рецензию доктора наук или крупного специалиста по направлению статьи.ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛАЎ

Артыкулы і паведамленні прымаюцца на беларускай (пераважна) або рускай (ангельскай) мове. Аб’ём матэрыялаў 5–8 друкаваных старонак (1/4–1/2 ум. п.л., укл. табліцы, графікі, спіс літаратуры), акрамя заказных матэрыялаў, праз 1 інтэрвал на белай паперы фармату А4. Прадстаўленныя матэрыялы павінны ўтрымліваць новыя звесткі, навізну, раскрываць актуальныя пытанні, спрыяць вырашэнню праблем геаграфіі, краязнаўства і методыкі выкладання геаграфіі; быць выкананы ў электронным варыянце (Word for Windows) і з прадстаўленнем 2 экз., што аддрукаваны на прынтары.

Старонкі рукапісу павінны мець палі: верхняе, ніжняе і левае – не менш за 25 мм, правае – не менш за 15 мм. Рукапіс набіраецца ў Times New Roman, 14 пт. Спасылкі на літаратурныя крыніцы афармляюцца парадкавым нумарам ў квадратных дужках (напрыклад, [1, с. 55]). Спіс літаратуры не павінен перавышаць больш за 15 найменняў.

Тэкст артыкула павінен утрымліваць: уводзіны, мэты, задачы, прадмет, аб’ект, метады, асноўны змест, высновы. Да рукапісу неабходна дадаць: а) звесткі аб аўтары, адрас, тэлефон; e-mail; б) рэкамендацыю доктара навук, аднаго з членаў Вучоных саветаў аддзелаў геаграфічных таварыстваў; в) індэкс УДК; г) кароткую анатацыю на беларускай (рускай) і англійскай мовах (мэты, метады, асноўны змест; вынікі – не больш за 1000 знакаў разам з прабеламі); д) рэцэнзію доктара навук, або буйнога спецыяліста ў галіне артыкула.Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў і цытат у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Рукапісы рэцэнзуюцца. Аўтарскія рукапісы не вяртаюцца. Да разгляду прымаюцца толькі рукапісы, якія адпавядаюць патрабаванням выдання.

Рэдакцыйны савет пакідае за сабой права скарачаць артыкулы, уносіць праўкі.

У выпадках паліграфічнага браку ў выданні звяртацца ў друкарню.

Пазіцыя рэдакцыйнай рады можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Пры перадруку абавязкова спасылацца на «Магілёўскі мерыдыян».

Адрас рэдакцыі: 212030, г. Магілёў, вул. Першамайская, 44, кафедра прыродазнаўства (рэдакцыя «Магілёўскі мерыдыян»), +375-222-28-79-57, e-mail: sharukhogeo@ rambler.ru (дырэктар праекта Шаруха Ігар).

З павагай, першы намеснік гал. рэдактара Уладзімір Хамякоў,

намеснік гал. рэдактара, кандыдат геаграфічных навук Аляксей Шадракоў +375-29-7-412890; +375-222-28-79-57; alshadrakov@yandex.ru

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал