Сакавік” незалежны перыядычны on-line часопіс


*************************************************************************старонка4/4
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4

*************************************************************************


Нэльсан Мандэла (18.07.1918 - 5.12.2013) - першы чорнаскуры прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі (10 мая 1994 - 14 чэрвеня 1999), адзін з самых вядомых актывістаў у барацьбе за правы чалавека ў перыяд існаваньня апартэіду, 27 гадоў сядзеў за гэта ў турме, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 1993, прэзідэнт Афрыканскага Нацыянальнага Кангрэсу.

ПЁТРА МУРЗЁНАК: Аб рэалізацыі праекта «РАЗАМ»
Дарагія чытачы!
Паведамляем Вам, што часопіс «САКАВІК» працягвае сваю актыўнасьць у рамках праекта «РАЗАМ». У дадатак да падрыхтоўкі кароткіх інфармацыйных матэрыялаў у выглядзе ўлётак будзе стварацца Бібліятэка слайд-паказаў «БЕЛАРУСЬ НАЗАЎСЁДЫ». Лічым, што слайд-паказы таксама з'яўляюцца добрай формай падачы кароткіх адукацыйных матэрыялаў.
Тры першыя серыі слайдаў з Бібліятэкі «БЕЛАРУСЬ НАЗАЎСЁДЫ» будуць зьмешчаны на вэб-сайце ў першай палове студзеня 2014 года. Гэта наступныя серыі:

«Беларуская Дзяржаўнасьць»,

«Полацкае Княства»,

і «Вялікае Княства Літоўскае».


Умовы выкананьня праекта «РАЗАМ», апублікаваныя на старонках вэб-сайта і часопіса «САКАВІК» (№2 за чэрвень 2013), застаюцца ранейшымі.
Разумеючы, што выкананьне праекта «РАЗАМ» у асноўным будзе прыпадаць на супрацоўнікаў часопіса, вітаем удзел нашых чытачоў у праекце.
З найлепшымі пажаданьнямі,

Пётра МурзёнакНаступны нумар часопіса «САКАВІК» выйдзе ў сярэдзіне сакавіка 2014 года.

1

Характэрна, што у расійскай правінцыі канцэпцыя тая стала прыймацца яшчэ раней, чым у сталіцы: гл., В.И. Пантин. Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996, і, што самае цікавае, цыклічнасць гэтым аўтарам стала разглядацца на матэрыяле не мастацкай культуры, як некалі ў нас на Беларусі, а культуры матэрыяльнай на базе вядомай канцэпцы колішняга сябра Сарокіна, расстралянага пры Саветах, эканаміста М.Д. Кандрацьева.2 Трэба ўвесь час памятаць, аднак, што ўзровень гэты быў, тым не менш, непамерна вышэйшым па ступені грамадскай зацікаўленасці ў філасофіі ў параўнанні з цяперашнім, не толькі ў нас і ў Маскве, але і на Еўрапейскім Захадзе проста жахлівым станам справы ў гэтых адносінах, калі ўжо адно толькі слова “філасофія” становіцца ледзьве не лаянкай, што, між іншым, само ўжо па сабе, як убачым, па-свойму падцвярджае гэтую канцэпцыю.

3 Гэта выразна можна адчуць на прыкладзе выкарыстання найважнейшага ў класічным марксізме тэзіса аб суадносінах прадукцыйных сіл і вытворчых адносін у нашай манаграфіі “Логіка прыгажосці”, за што нас некалі абвінавачвалі нават у вульгарным сацыялагізме, не заўважаючы выразнага прасвечвання скрозь гэтыя марксавы катэгорыі дыялектычнай логікі яго вялікага настаўніка Гегеля і таго, што ўжо нават з пазіцый гэтай марксістскай катэгорыі можна было выразна прадбачыць будучы крызіс і распад Савецкага Саюза.

4 Менавіта гэты не вельмі тады ясны нават некаторым марксістам тэзіс і быў некалі пакладзены намі ў аснову працы “Логіка прыгажосці” (Менск, 1965).

5

 Зрэшты, і ў сінэргетыцы, хоць яна и “близка к основным идеям постмодернизма” і “разрушить уходящий в древность стереотип страха перед хаосом, увидеть красоту (?!) и конструктивность (?!) хаоса – это tour de force, настоящий подвиг синергетики” (гл.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синэргетики. С.-Пб., 2002, стр. 65, 68), -- і ў сінэргетыцы, нягледзячы на гэткі яе tour de force у карысць хаосу, ў Расіі назіраецца ўжо пэўны адыход ад такога кампраметуючага сінэргетыку нізкапаклонства яе перад постмадэрнізмам і паступовая пераарыентацыя яе на агульную тэорыю сістэм. Гэта асабліва становіцца прыкметным, калі ўважліва ўчытвацца ў далейшы тэкст азначанай манаграфіі, які па свайму сэнсу амаль што поўнасцю абвяргае прыведзеныя вышэй цытаты, (напрыклад, сцверджаннем аб неаабходнасці развіцця розуму ў Сусвеце (стар. 79), што відавочна супярэчыць агульнай настроенасці постмадэрнізму супраць так ім называнага “логацэнтрызму”). Гэта, дарэчы, таксама ёсць яшчэ адзін прыклад справядлівасці абмяркоўваемай тут канцэпцыі цыклічнасці працэсу развіцця, бо што гэта, калі не чарговы фазавы парстрэт самой філасофіі ў асобе сінэргетыкі на нізыходзячай галіне нашай сінусоіды, на фазе ўпадку? Партрэт, праўда, чыста знешні і ўзніклы ўжо толькі ў выніку своеасаблівай замбіраванасці аўтараў сляпою вераю ў абсалютную ісціннасць постмадэрнізму толькі таму, што ён сучасны і ёсць нешта новае, хоць і злаякасныя новаўтварэнні могуць часам з’яўляюцца не толькі ў медыцыне!. Зрэшты, усё тое заслугоўвае спецыяльнага артыкулу, бо мае ўжо і непасрэдныя адносіны да тэарэтычнай культуралогіі.

6  Крёбер А. Избранное: природа культуры. М., 2004., стр. 975 (примечания редакторов Изд-ва “Росспэн!).

7 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М., 2006 г., стр. 795. (Калі глядзець, зрэшты, на гэтыя тэрміны з сённяшняга пункту гледжання, дык можна было б нават і ўхваліць Сарокіна за прадбачанне развіцця кібернетыкі і агульнай тэорыі сістэм, якія якраз і займаюцца менавіта гэтымі прынцыпамі іманентнай самарэгуляцыі, пра што ніжэй і будзе больш падрабязная гаворка). Ды і далейшы сарокінскі тэрмін “флуктуацыя” таксама мае сваім сэнсам спецыфічную агульную заканамернасць, якая рэалізуецца праз паасобныя выпадковыя факты (у матэматыцы такая заканамернасць азначаецца як карэлятыўная залежнасць у адрозненні ад залежнасці функцыянальнай, што азначае заканамернасць у прамым сэнсе слова)).

8 Тэрмін “дэдукцыя” ўжываецца тут не ў яго крайнім, абсалютызаваным значэнні, а хутчэй як супрацьстаўленне крайнасцям сучаснага амаль зусім іррацыянальнага эмпірызму.

9 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994, стр. 103.

10 Крюковский Н.И. Логика красоты. Минск, 1965.

11 Гегель. Эстетика, т. 3, стр. 8, М., 1970.

12 Rogowski L. Sens logiczny heglowskiej koncepcji sprzecznosci, zmiany i ruchu . “Studia filozoficzne”, 6 (27), 1961.

13 Крюковский Н.И. Кибернетика и законы красоты. Минск, 1977, стр. 8, 201, 203.

14 Zadeh L. A. Fuzzy sets and systems. N.-Y., 1966.

15 Introduction a la theorie des sous-ensembles flous. Masson, Paris-New, 1977 (ёсць рускі пераклад).

16 Крукоўскі М.І. Тэарэтычная культуралогія: наколькі яна можа быць дакладнай навукай? // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, № 9, 2008.

17 Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М., 1968.

18 Эшби У.Р. Конструкция мозга. М., 1962.

19 Біблія. Пасланне св. апостала Паўла да рымлянаў. 7, 23.

20 Спыніся, ты такое прыгожае.

21 Гл., напрыклад,: Tatarkiewicz W. O szczesciu. Warszawa, 1962.

22 Крюковский Н.И. Кибернетика и законы красоты. Минск, 1977.

23 Як, напрыклад, выкарыстанне паняццяў першай і другой вытворнай з матэматычнага аналізу для матэматычнага падтрымання каштоўнаснай ацэнкі той ці іншай эпохі сацыяльнакультурнай гісторыі (гл.: Крукоўскі М.І. Тэарэтычная культуралогія: на колькі яна можа быць дакладнай навукай? // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва, № 9, 2008, ст. 10).

24 Сціплую спробу даць нарыс гэтай філасофіі гл. у нашай манаграфіі “Бляск і трагедыя ідэалу,” Мінск, 2004), ст. 70-92.

25 Крукоўскі М.І. Бляск і трагедыя ідэалу. Мінск, 2004, ст. 95, 162 і інш.

26 Гл.: 22.

27

European Commission. “EU – Ukraine Association Agreement ‘Guide to the Association Agreement’”, European Union External Action :1.28

Ibid, 1.

29

Ibid, 2.

30

European Commission. “EU – Ukraine Association Agreement ‘What Does the Agreement Offer’”, European Union External Action, 1.31

Ibid, 1.

32

Ibid, 1.

33

Ibid, 1.

34

European Commission. “EU – Ukraine Association Agreement ‘What Does the Agreement Offer’”, European Union External Action, 1.35

Ibid, 1.

36

European Commission. “EU – Ukraine Association Agreement ‘Guide to the Association Agreement’”, European Union External Action, 3.37

European Commission. “EU – Ukraine Association Agreement ‘What Does the Agreement Offer’”, European union External Action, 1.38

Ibid, 2.

39

Note: In this case it means implementation – the final stage portraying the commitment to the agreement, not ratification.40

High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. “Implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine Progress in 2012 and Recommendations for Actions”, European Commission, March 20, 2013:2.41

Ibid, 2.

42

Lyubashenko, Igor. “The Likelihood of an EU Association Agreement with Ukraine in 2013”, The Polish Institute of International Affairs, Vol.16 (469), 15 February 2013:1.43

Ibid, 1.

44

Ibid, 1.

45

Ibid, 1.

46

Ibid, 1.

47

Lyubashenko, Igor. “The Likelihood of an EU Association Agreement with Ukraine in 2013”, The Polish Institute of International Affairs, Vol.16 (469), 15 February 2013:1.48

High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. “Implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine Progress in 2012 and Recommendations for Actions”, European Commission, March 20, 2013:2.49

European Union. “EU-Ukraine Relations: Progress over Association Agenda but Most Recommendations Still Need to be Addressed”, EU Neighbourhood Info Centre, March 25, 2013.50

Kropatcheva, Elena. “Ukraine’s Foreign Policy Choices after the 2010 Presidential Election”,Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 27 (3-4), 2011:521.

51

Connolly, Richard and Nathaniel Copsey. “The Great Slump of 2008-9 and Ukraine’s

Integration with the European Union”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 27 (3-4), 2011:541.


52

Ibid, 543.

53

Hellyer, Mark. “A Basic Guide Explaining the Ukraine EU Free Trade Agreement”, CTA Economic & Export Analysts LTD, 2009:7.54

Ibid, 7.

55

Ibid, 4.

56

Hellyer, Mark. “A Basic Guide Explaining the Ukraine EU Free Trade Agreement”, CTA Economic & Export Analysts LTD, 2009:2.57

Ibid, 544.

58

Ibid, 545.

59

Connolly, Richard and Nathaniel Copsey. “The Great Slump of 2008-9 and Ukraine’s

Integration with the European Union”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 27 (3-4), 2011:545.


60

Ibid, 545.

61

“Почему выпустили Луценко? Причины и Последствия”, Главком, 8 April 2013, available at http://glavcom.ua/articles/10883.html .62

Ibid.

63

Ibid.

64

Ibid.

65

Ibid.

66

Ibid.

67

Ibid.

68

Ibid.


Каталог: 2013
2013 -> М. І. Крукоўскі Бляск і трагедыя ідэалу
2013 -> Еду ў Магадан. Успаміны Ігара Аліневіча
2013 -> Ігар Аліневіч. Еду ў Магадан 28 лістапада 2010 года, Масква, кафэ гандлёвага цэнтра «у горбушки»
2013 -> «Шчырае поле паэта» да 70-годдзя беларускага пісьменніка Казіміра Вікенцьевіча Камейшы
2013 -> Форма №1-иг, лбг
2013 -> ApJya{´nbpss hm okv {]Êv sk{i- -dn ]{X¡p-dn¸v
2013 -> For the libraries – exchange partners
2013 -> For the libraries – exchange partners
2013 -> Аналіз работы дуа "грозаўская сярэдняя школа" за 2012/2013 навучальны год


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал