Seÿ¤orïLic.äGonzaloäGÿ¢mezäAlvarezïJefeïDirecciÿ¢nädeäProveedurÿ¡aïSectoräEnergÿ¡aïñ institutoäcostarricenseäDEäelectricidadñïñ S.äääääOДата канвертавання15.05.2016
Памер11.88 Kb.
€V

O@@A2PBÕýá

â

þàßôGñòòò#ääää21ädeäfebreroädeä1996ïïõG

ôG


ïïõG

ôAïïõAôG

Seÿ¤orïLic.äGonzaloäGÿ¢mezäAlvarezïJefeïDirecciÿ¢nädeäProveedurÿ¡aïSectoräEnergÿ¡aïñ INSTITUTOäCOSTARRICENSEäDEäELECTRICIDADñïñ S.äääääO.ñïïõG

ôAïõAôG

Estimadoäseÿ¤or:ïïõG

ôAïõAôG

òMeårefieroåaåsuäatentoäoficioäNÿ§ä01924äE-ådelå13ådeðfebreroådeläaÿ¤oäenäcurso,ämedianteäeläcualåsolicitaånuestraðautorizaciÿ¢nåparaäcontrataräenäformaädirectaäconälosåseÿ¤oresðGERARDOäMEJERäCHAVESäyäANTONIOäMORAäQUIROS,åelåarrendamientoðdeäsusälocalesäubicadosäenälosäcantonesädeäAtenasäyåPuriscal,ðrespectivamente,äporäunämontoäestimadoäanualädeäÿ›1.728.000.00,ðparaäPuriscaläyäÿ›2.691.000.00,äparaäAtenas.ïïõG

ôAïõAôG

òAlærespecto,ævistasålasåespecialesæcircunstanciasðconcurrentes,åatendiendoåaälasärazonesäbrindadasåporåustedðcomoåfundamentoådeäloäqueärequiere,åunaävezävistaålaånotñaðinternaäNÿ§äSAC.05-96ädelä23ädeäeneroädeä1996,åsuscritaäporäelðLic.åHenryäMoyaäPicado,äJefeädeälaäSubdirecciÿ¢näAseguramientoðdeålaåCalidadädeäeseäInstitutoä(cuyaäcopiaäseäadjuntÿ¢åaåsuðsolicitud)åyåenåtantoåefectivamente,æ"enålosæcantonesðindicadosänoähayädisponibilidadädeälocalesäcomercialesäparaäsuðarrendamiento",åsegÿ£nåseämanifiestaäenäsuäoficioäyåloåcualðquedaäbajoälaäabsolutaäyäexclusivaäresponsabilidadädeåustedesðverificar,æleæcomunicoåqueåesteåDespachoæconcedeælaðautorizaciÿ¢näsolicitada,ådeäconformidadäconäloäestablecidoäenðelæartÿ¡culoæ212ædelåReglamentoædeælaæContrataciÿ¢nðAdministrativa,ålaåcualäquedaäcondicionadaäenäsuåvalidezåyðeficacia,æaåqueåseåcuenteåconæpartidaæpresupuestariaðsuficiente,åaprobadaåyädisponibleäqueåpermitaåatenderålasðrespectivasäerogaciones.ïïõG

ôAïõAôG

òNoääomitimosäärecordarleääloäädispuestoääenääelääartÿ¡culoð11ådeläReglamentoääsupraindicado,åenääelääsentidoäådeäåqueäðlosäåpagosäåporäåconceptoäädeäådichosäåalquileresäådebenäðrealizarseäääporääääñ@perÿ¡oñ@dosäñääñ@vencidosñ,äääresultandoääääänulaäïëïïïïïcualquieräestipulaciÿ¢nääenäcontrario.ïõG

ôAïïõAôG

äääääAtentamente,ïïõG

ôG


ûñ DIRECCIONäGENERALäDEäCONTRATACIONäADMINISTRATIVAñïõG

ôG


ïïïïõG

ôAïïïõAôG

ûLic.äAllanäNicoleysonäSÿ enzïûñ SUBDIRECTORäGENERALñïõG

ôG


ïïïïïïCAFN/ds.ïNI:ä02490.ïñ DGCA:ä266-96.õG


Каталог: publico -> jaguar -> sad docs -> legado -> Autorizaciones
Autorizaciones -> ñ äääääñDamosårespuestaäaäsuäoficioädrm-231-96,åfechadoå5ådeðfebreroådeä1996,åporäeläcualäsolicitaänuestraåautorizaciÿ¢nðparaåcontratarädirectamenteälaäcompraädeä78
Autorizaciones -> ñääääääääääääää19ädeäfebreroädeä1996ïõF
Autorizaciones -> Seÿ¤orïLic.äAlvaroäMuÿ¤ozäFonsecaïDirectoräRecursosäMaterialesïñ cajaäcostarricenseäDEäseguroäsocialñïñ S.ääääO
Autorizaciones -> ñääääääääääääää20ädeäfebreroädeä1996ïïõF
Autorizaciones -> ñïïïääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïïSeÿ¤orïJavieräSandovaläCh
Autorizaciones -> ñääääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïõG
Autorizaciones -> ñòòñ ääääääääääääääñ21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïSeÿ¤orïGuillermoäMartÿ¡näGarroäMolinaïSecretarioäMunicipaläa.äi


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал