«Шчырае поле паэта» да 70-годдзя беларускага пісьменніка Казіміра Вікенцьевіча Камейшы



Дата канвертавання15.05.2016
Памер202.63 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Шчырае поле паэта»

да 70-годдзя

беларускага пісьменніка

Казіміра Вікенцьевіча Камейшы

тэрмін правядзення: 2–30 снежня

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)


1. БА112672

Абай Кунанбаеў . Выбранае : [паэзія : пераклад з казахскай мовы : да 125-годдзя з дня нараджэння] / Абай Кунанбаеў. – Мінск : Беларусь, 1970. –111, [1] с.


2. БА192451

Ад круч дняпроўскіх : Апавяданні,вершы,казкі ўкр.пісьменнікаў / уклад.Б.І.Чайкоўскі. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 495с.


3. 1Н//277350(039)

Адданасць : вершы : [для старэйшага школьнага ўзросту / уклад. В. Спрынчан]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 382, [1] с.


4. 1БА369739*1БА369740

Актуальныя праблемы мовазнаўства : Да 80-годдзя І.Я.Лепешава : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэсп. Беларусь / рэдкал.: Т.І.Тамашэвіч (адк. рэд.) і інш. – Гродна : ГрДУ, 2004. – 294 с.


5. 1БА5166

Анталогія беларускай паэзіі : У 3 т. / рэдкал.:Р.Барадулін і інш. – Мн. : Маст.літ., 1993.

Т.3: Вершы і паэмы / уклад.У.Гніламедаў. – 671 с.
6. 1БА5166

Анталогія беларускай эпіграмы / уклад. і аўт. прадм. К.Камейша. – Мн. : Ураджай, 2000. – 180, [2] с.


7. 1БА65392

Барадулін, Р. Аратай, які пасвіць аблокі : сябр. слова, эсэ і некананізаваныя ўспаміны / Рыгор Барадулін. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 350 с., 8 л. iл.


8. 1Н//276908(039)

Беларуская балада : анталогія / [склад. Я. Саламевіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 509, [1] с., [10] л. iл.


9. 1БА37291

Беларускія пісьменнікі (1917-1990) : даведнік / склад.А.К.Гардзіцкі. – Мн. : Маст.літ., 1994. – 653 с.


10. 1БА34753

Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1992–1995.

Т. 3: Івашын – Кучар. – 1994. – 585 с.
11. 1БА317064

Беларускія пісьменнікі-юбіляры 2003 года : метад. парады да 60-годдзя з дня нараджэння К.В.Камейшы / ДУ “Мін. абл. б-ка імя А.С.Пушкіна”, аддз. бібліятэказнаўства. – Мн. : МАБ, 2003. – 10 с.


12. БА158577

Беларускія савецкія паэты / [склад. А. Гардзіцкі]. – Тбілісі : Сабчота Сакартвела, 1978. – 311 с.


13. БА189828

Беларусь моя : сб.стихотворений белорус.поэтов в переводах ленинградцев / сост.Е.В.Миклашевский,Б.А.Кежун. – Л. : Лениздат, 1983. – 240 с.


14. 1Н//349423(021)

Бельскі, А. І. (нар. 1963). Галасы і вобразы : літаратурна-крытычныя артыкулы / Алесь Бельскі. –Мінск : Литература и Искусство, 2008. – 287, [1] c.


15. 1Н//338820(039)

Бирченко, Т. Е. Нескончаема дней вереница : книга поэзии / Татьяна Бирченко. – Минск : Четыре четверти, 2012. – 90, [1] с.


16. 1Н//121445(039)

Болка : белоруски поети за Чернобил / [съставителство: Сяргей Законников. – София : Илинда-Евтимов, 2005. – 99, [4] с.


17. 1Н//371369(039)

Братэрства, 85 : літаратурны зборнік / [рэдкалегія: А. Клышка (уклад.), Р. Барадулін (галоўны рэд.) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 276, [1] с.


18. БА197397

Бурштынавыя пацеркі : вершы,апавяданні,казкі літ. пісьменнікаў:пер.з літ.мовы / уклад.:І.Лінкявічус,П.Марціновіч. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 447 с.


19. БА196160

Бярозка : апавяданні,вершы:для мл.шк.узросту / уклад. А.Мімрык. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 272с.


20. 1БА241541

Віняцкі, М. Ф. Адзвінелі жытоў каласы : лірыка / Мікалай Віняцкі. – Мн. : МГА “Бел. кнігазбор”, 2001. – 107, [4] с.

21. БА177100

Вясёлка : вершы, апавяданні, казкі: для малод.школ. узросту / уклад. Т.Тарасава. – Мн. : Юнацтва, 1981. – 224 с.


22. БА164923

Вясёлы калейдаскоп : гумар і сатыра сучасных пол. пісьменнікаў / уклад. П.Стэфановіч. – Мн. : Маст.літ., 1979. – 383 с.


23. 1Н//303678(039)

Вяснянка : вершы, апавяданні, казкі беларускіх пісьменнікаў : [для малодшага школьнага ўзросту / рэдакцыйны савет: У. Ліпскі (укладальнік) і інш. – Мінск : Юнацтва, 1983. – 655 с.


24. 1Н//126454К(039)

Галасы з-за небакраю : анталогія паэзіі свету ў беларускіх перакладах XX стагоддзя / [склад.] Міхась Скобла. – Мінск : Лімарыус, 2008. – 895 с.


25. БА111938

Гелавані, М. Г. Клятва : [вершы : пераклад з грузінскай мовы] / Мірза Гелавані. – Мінск : Беларусь, 1970. – 118, [1] с.


26. 1БА246273

Гнёздаў родных цяпло : вершы, апавяданні : [для мал. і сярэд. шк. узросту / Маст. У.Максімаў. – Мн. : Юнацтва, 2001. – 317, [1] с.


27. БА186587

Гніламёдаў, У. В. (нар. 1937). Сучасная беларуская паэзія : Творчая індывідуальнасць і літ. працэс. – Мн. : Навука і тэхніка, 1983. – 304с.


28. 1Н//278400(039)

Далягляды, 1979 : літаратурны зборнік / [укладальнік А. Гардзіцкі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. – 317, [1] с.


29. 1Н//173067(039)*БА97820*БА98425

Дзень паэзіі 1917-1967 : Зб. / Рэдкал.:М.Аўрамчык і інш. - Мн. : Беларусь, 1967. - 194с.,4л.iл.


30. 1Н//217257(039)

Дзень паэзіі, 1971 : новыя вершы, старонкі гумару, публікацыі пра паэтаў і паэзію, пераклады / [рэдкалегія: Р. Барадулін (уклад.), А. Зарыцкі (галоўны рэд.) і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1971. – 326, [1] с.


31. БА122669

Дзень паэзіі, 1972 : [зборнік : да 50-годдзя ўтварэння СССР / рэдкалегія: Б. Спрынчан (уклад.), А. Грачанікаў (галоўны рэд.) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. – 230, [1] с.


32. БА130332

Дзень паэзіі, 1973 : [зборнік] / рэдкалегія: А. Вярцінскі (склад.), В. Зуёнак (галоўны рэд.) [і інш.]. –Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 254, [1] с.


33. 1Н//219283(039)

Дзень паэзіі, 74 : [зборнік / рэдкалегія: Л. Дайнека (склад.), Е. Лось (галоўны рэд.) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. – 287 с.


34. 1Н//277165(039)

Дзень паэзіі, 78 / [рэдкалегія: В. Зуёнак (галоўны рэд.), П. Макаль (уклад.) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 205, [1] с.


35. 1Н//278479(039)

Дзень паэзіі, 79 : [зборнік / рэдкалегія: П. Макаль (уклад.). – Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. – 269, [1] с.


36. 1Н//303266(039)

Дзень паэзіі, 82 / [рэдкалегія: П. Макаль (уклад.), В. Зуёнак (галоўны рэд.) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 335 с.


37. 1Н//337213(039)

Дзень паэзіі, 84 / [рэдкалегія: К. Камейша (уклад.), Я. Янішчыц (галоўны рэд.) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 351 с.


38. 1Н//352150(039)

Дружная з сонцам : творы пісьменнікаў Грузіі і грузінскага фальклору : [пераклад з грузінскай мовы : для малодшага школьнага ўзросту / укладальнікі: Р. Інанішвілі, В. Нікіфаровіч. – Мінск : Юнацтва, 1985. – 414 с.


39. БА195200

За цябе, Радзіма! : вершы беларус. паэтаў: да 40-годдзя вызвалення Сав. Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў: для сярэд. і ст. шк. узросту / уклад. С.Папар. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 175с.


40. 1Н//304088(039)

Заўсёды з Леніным : творы беларускіх паэтаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / аўтар прадмовы і ўкладальнік К. Камейша]. – Мінск : Юнацтва, 1983. – 189, [1] с., [1] л. партр.


41. М95625

Земля с лазурными очами : стихи белорусских поэтов : [для младшего школьного возраста : перевод с белорусского / предисл. П. Бровки. – Москва : Детская литература, 1979. – 221, [1] с.


42. БА121941

Зорка Венера : лірыка кахання / [уклад. М. Аўрамчыка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. – 278, [1] с.


43. 1Н//30262(039)

Зялкоўскі, Я. Ф. Заручыны : п'есы, мініяцюры, байкі / Яўген Зялкоўскі. – Мінск : В. Хурсік, 2007. – 178, [2] с.


44.1БА325722

Из века в век. Белорусская поэзия : [стихотворения / сост., предисл., примеч. А.К.Кожедуба, Л.Н.Турбиной. – М. : Пранат, 2003. – 702, [1] с.


45. БА166901

Извечной песни голоса : бел. лирика / сост. и пер. И.Василевский. – Мн. : Маст. літ., 1980. – 190 с.


46. БА239104

Каласы роднай мовы / укл.У.В.Анічэнка, К.С.Усовіч. – Мн. : Універсітэцкае, 1990. – 278с.


47. 1Н//155630(039)

Камейша. К. Адзор'е : кніга паэзіі / Казімір Камейша. – Мінск : Белпрынт, 2008. – 95 с.


48.БА104667

Камейша, К. Восеньскія позвы : [вершы] / Казімір Камейша. – Мінск : Беларусь, 1969. – 62, [1] с.


49. БА140944

Камейша . Гаёўка : [вершы : для дашкольнага ўзросту] / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. – 17, [6] с.


50. 1БА132966

Камейша, К. Дожджыкава лічылка : вершы, казкі, скорагаворкі, загадкі : для дзяцей / Казімір Камейша. – Мн. : Юнацтва, 1998. – 94, [1] с.


51. 1БА247919

Камейша. Крыгагром : вершы, паэмы, казкі, скорагаворкі, загадкі : для дашк. і мал. шк. узросту / Казімір Камейша. – Мн. : Юнацтва, 2001. – 191 с.


52. 1БА2308

Камейша, К. Кубак блакіту : вершы і паэма. – Мн. : Маст.літ., 1992. – 190 с.


53. 1БА101885

Камейша, К. Лінія лёсу : вершы / Казімір Камейша. – Мн. : Маст. літ., 1996. – 126 с.


54. 1Н//219377(039)

Камейша, К. Нектар : вершы / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. – 110, [1] с., [1] л. партр.


55. 1Н//255666(039)

Камейша, К. Паміж кубкам і вуснамі : проза паэта / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – 349, [2] с.


56. БА179205*БА179867

Камейша, К. Плёс : лірыка. – Мн. : Маст.літ., 1982. – 110с.


57. 1Н//269211(039)

Камейша. Тут мае вёсны прычалены : вершы і паэма / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. – 77, [1] с.


58. 1БА73362

Камейша, К. Я з пушчы… : кн. лірыкі / Казімір Камейша. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 254 с.


59. 1Н//409667(039)

Камейша, К. В. Ад Кромані да Свіцязі : лірычныя запісы, мініяцюры, эсэ / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 412, [2] с.


60. 1Н//337341(039)

Камейша, К. В. Буслянка : вершы і паэмы : [для сярэдняга школьнага ўзросту] / Казімір Камейша. –Мінск : Юнацтва, 1985. – 46, [2] с.


61. БА253440*БА253441*БА253442

Камейша, К. В. Вяселая азбука : кніжка-размалёўка ў загадках. – Мн. : Беларусь. – 38 с.


62. 1Н//351641(039)

Камейша, К. В. Галоўная вярста : вершы і паэма / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 142, [1] с.


63. БА214452

Камейша, К. В. Дзятлава кузня : вершы, скорагаворкі, загадкі : [для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту] / Казімір Камейша. – Мінск : Юнацтва, 1987. – 28, [4] с.


64. БА221311

Камейша, К. В. Добры дзень,шафёр : вершы / маст.В.Броўка. – Мн. : Юнацтва, 1988. – 16с.


65. БА195267

Камейша, К. В. Духмянае дзіва. – Мн. : Юнацтва, 1984. –14с.


66. 1Н//276870(039)

Камейша, К. В. Сябрына : лірыка / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 109, [1] с.


67. 1Н//381039(039)

Камейша, К. В. Цвет доброты : Ганад Чарказян. Страницы жизни и творчества / Казимир Камейша. –Минск : Четыре четверти, 2012. – 203, [3] с.


68. БА121430

Камейша, К. В. Мембрана : вершы. – Мн. : Беларусь, 1972. – 95с.


69. БА219863

Камейша, К. В. Пярэймы дня : вершы і паэмы. – Мн. : Маст.літ., 1988. – 158с.

70. 1БА490639

Камейша, К. Вячэрняя малітва : вершы, лірычная проза / Казімір Камейша. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2006. – 79, [3] с.


71. БА244134

Камейша, К. Гарцунок : вершы,казкі,загадкі:для дашк.узросту / рэд.У.І.Карызна. – Мн. : Юнацтва, 1991. – 32с.


72. БА237756

Квадра : вершы літаб'яднання “Узлёт” / БДУ ім.У.І.Леніна. – Мн. : Універсітэцкае, 1990. – 192с.


73. 1Н//309656(039)

Козел, А. Сто вёрстаў да дзяцінства / Алесь Козел. – Мінск : Белпринт, 2011. – 118 с.


74. 1Н//223471(039)

Краіну родную люблю : зборнік паэзіі : [для старэйшага школьнага ўзросту / уклад. М. Н. Мінзер]. –Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. – 278, [1] с.


75. БА166084

Лісова колиска : білоруська дитяча поезія : вірші : [переклад з білоруської] : для молодшого та середнього шкільного віку / [редколегія: А. Орач (упорядник) і інш.]. – Київ : Веселка, 1979. – 244, [1] с.


76. БА154881

Літоўская савецкая паэзія : анталогія ў 2 т. : [пераклад з літоўскай / уклад., аўтар прадмовы Р. Трымоніс]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1977.

Т. 1. – 318, [1] с.
77. 1Н//236358К(039)

Люблю будзённы дзень : вершы беларускіх паэтаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / уклад. У. Васілевіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 287 с.


78. 1Н//414061(039)

Люблю тебя, Отчизна : сборник произведений писателей Беларуси и Армении / [сост. А. Бадак. –Минск : Звязда, 2013. – 254, [1] с.


79. БА199278

Ля вечнага агню : вершы 1941–1945 / маст.О.І.Мікловда. – Харькаў : ПрапорМн. : Мастац.літ., 1984. – 276с.


80. 1БА205486

Ляшкевіч, І. М. Сувой : вершы / Ірына Ляшкевіч. – Мн. : Дзярж. прадпрыемства "Дом прэсы", 2000. –32 с.


81. 1БА212126

Макарэвіч, В. С. Квадратура круга : кн. паэзіі / Васіль Макарэвіч. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства “Маст. літ.”, 2000. – 220, [1] с.


82. 1Н//320644(021)

Максім Багдановіч. Пясняр чыстае красы : успаміны, артыкулы, прысвячэнні / [уклад. Т. Шэляговіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. – 349, [1] с.


83. 1БА478441

Маскевіч, М. С. Не тут кажучы : гумар / Мікола Маскевіч. – Мінск : В. Хурсік, 2006. – 50, [2] с.


84. 1Н//303387(039)

На сцягу і ў сэрцы : вершы беларускіх савецкіх паэтаў : [да 60-годдзя ўтварэння СССР : для сярэдняга школьнага ўзросту / укладальнікі: Я. Янішчыц, М. Ярош. – Мінск : Юнацтва, 1982. – 365, [1] с.


85. 1Н//290595(039)

Нам засталася спадчына : зборнік вершаў, прысвечаных Янку Купалу і Якубу Коласу : [да 100-годдзя з дня нараджэння] / склалі: М. М. Барсток, К. І. Краўцова. – Мінск : Народная асвета, 1982. – 189, [1] с.


86. БА99088

Натхненне : Вершы маладых паэтаў-студэнтаў БДУ імя У.І.Леніна. – Мн. : Беларусь, 1967. – 112 с.


87. БА119116

Нерыс, С. Калі зямля прачынаецца : выбранае : [пераклад з літоўскай мовы] / Саламея Нерыс. – Мінск : Беларусь, 1971. – 134, [1] с., [1] л. партр.


88. БА129144

Нуры, З. Радасць сустрэч : кніга паэзіі : пераклад з татарскай / Закі Нуры. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 158, [1] с., [1] л. партр.


89. БА182821

Нязгасная паходня : нарысы : [для старэйшага школьнага ўзросту / уклад. А. М. Бяржынскі]. – Мінск : Юнацтва, 1982. – 122, [2] с.


90. 1Н//396699(039)

Пад зоркай Рудакі : вершы : пераклад з таджыкскай / [укладальнік А. Бадак. – Мінск : Звязда, 2013. – 93, [1] с.


91. 1Н//216978К(039)

Падарожжа з белай чапляй : [зборнік / для малодшага школьнага ўзросту. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – 149, [1] с.


92. 1БА382655

Памяць : Стаўбц. р-н : гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / уклад. М.В.Міхно. – Мн. : Беларус. Энцыкл., 2004. – 829, [1] с.


93. 1Н//351812(039)

Партызаны, партызаны … : зборнік паэзіі / [склад. Ю. М. Свірка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 493, [1] с., [8] л. каляр. iл.


94. БА78724

Працяг знаёмства : [апавяданні, вершы, байкі маладых сатырыкаў / прадм. І. Шамякіна. – Мінск : Звязда, 1963. – 67, [1] с. – (Бібліятэка “Вожыка”; № 3 (39))


95. 1Н//192168(039)

Пушчанскія скарбы : легенды і паданні / [уклад. Г. М. Малей. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2009. – 55 с.


96. 1Н//88255(039)

Рагаўцоў, В. І. На роскрыжы дарог : вершы, пераклады / Васіль Рагаўцоў. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – 135 с.


97. 1Н//247705(039)

Рагаўцоў, В. І. Імгненне і вечнасць : вершы / Васіль Рагаўцоў. – Мінск : Кнігазбор, 2010. – 174, [1] с.


98. 1Н//286231(039)

Радзівіл, Ф. У. Нясвіжскі альбом : зборнік любоўнай лірыкі / Францішка Уршуля Радзівіл. – Мінск : Кнігазбор, 2011. – 141 с.


99. 1Н//413218(039)

Рукопожатие над Босфором : эссе, дорожные заметки, очерки, стихи / [составитель и автор вступительной статьи М. П. Поздняков. – Минск : Четыре четверти, 2013. – 110, [3] с., [2] л. ил. – (Библиотека Минского городского отделения Союза писателей Беларуси).


100. 1БА302458К

Скобла, М. У. Краса і сіла : антал. беларус. паэзii XX ст. / Міхась Скобла. – Мн. : Лімарыус, 2003. – 879 с., [16] л. iл.


101. 1Н//416257(039)

Скрозь “Маладосць” : не самая сумная кніжка пра грошы, чорны шакалад, пісьменнікаў і літаратуру / [уклад. С. Дзянісава]. – Мінск : Звязда, 2013. – 270, [1] с., [16] л. іл. – (Бібліятэка часопіса “Маладосць”).


102. 1Н//132742(039)

Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1―3 лістапада 2007 г., Мінск, БДУ : зборнік навуковых артыкулаў / [пад агульнай рэдакцыяй І. С. Роўды]. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2008. – 502, [1] с.


103. БА191089

Ступени : очерки. [для ст. шк. возраста / сост. А. М. Бержинский]. – Минск : Юнацтва, 1983. – 126 с. – (Корчагинцы восьмидесятых)


104. 1Н//176005(039)

Сучасная беларуская паэзія : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / уклад. А. Лесавіка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 525, [1] с. – (Школьная бібліятэка).


105. 1Н//289787(039)

Сучаснік ― 81 : нарысы, публіцыстыка, хроніка / [уклад. С. Алексіевіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. – 221, [2] с.


106. 1Н//277346(039)

Сучаснік : нарысы / [уклад. В. Мыслівец]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 252, [2] с.


107. 1Н//278158(039)

Сучаснік : нарысы / [уклад. В. Ц. Мыслівец]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. – 288 с.


108. БА153255

Сцепанюк, Б. П. Матчына слова : лірыка, балады, паэмы: пер.з укр. – Мн. : Мастац.літ., 1977. –144с.,1л.партр. – (Паэзія народаў СССР)


109. 1Н//292010(039)

Такія сэрцы ў нас : паэзія і проза : [60-годдзю камсамола Беларусі прысвячаецца : для старэйшага школьнага ўзросту / уклад. Г. Далідовіча, В. Зуёнка]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. – 445, [1] с.


110. 1Н//362806(039)

Там, дзе возера Глыбокае : Глыбоччына літаратурная : паэзія, проза, драматургія, публіцыстыка / [уклад. М. Казлоўскага]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – 413, [1] с., [8] л. іл. – (Беларусь літаратурная).


111. 1Н//352132(039)

Твой зорны час : вершы, апавяданні беларускіх пісьменнікаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / укладальнікі: В. А. Алешка, У. М. Цвяткоў. – Мінск : Юнацтва, 1985. – 220 с.


112. 1Н//172929(039)

Узлёт : вершы студэнтаў БДУ імя У.І.Леніна / склаў А.Лойка. – Мн. : Беларусь, 1965. – 108 с.


113. 1Н//236810(039)

Украінская савецкая паэзія : анталогія : у 2 т. / рэдактар Анатоль Вялюгін. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975.

[Т.] 2 / [укладальнікі: Б. Алейнік, Б. Сцепанюк]. – 525, [1] с.
114. БА118511

Універсітэт паэтычны : [зборнік вершаў / склад., прадм.: А. А. Лойка. – Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1971. – 243 с.


115. 1Н//173232(039)

Хадасевіч, В. А.. Арган : лірыка, гумар / Вацлаў Хадасевіч. – Мінск : Белпринт, 2009. – 79, [1] c.


116. 1Н//14481(039)

Ханінаў, М. Хвоі і цюльпаны : вершы / уклад.І.Калеснік. – Мн. : Беларусь, 1970. – 103с.


117. 1Н//167546(039)

Хвалей, Я. І. Дзе хвалі срэбна-залатыя… : вершы, абразкі маленства / Яўген Хвалей. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – 87 с. – (Серыя “Мне сонцам свеціць Наднямонне”).


118. БА153264

Хрусцялеўскі, Т. На слядах майго дома : вершы: пер.з пол. / уклад. Я.Брыля. – Мн. : Мастац.літ., 1977. – 96 с.


119. 1Н//319764(039)

Чарказян, Г. Б. Ноша : поэзия и проза / Ганад Чарказян. – Минск : И. П. Логвинов, 2011. – 374, [1] с.


120. 1Н//319764(039)

Что на сердце ложилось : сб.стихов / пер.с белорус.Ф. Ефимова. – Мн. : Маст. літ., 1994. – 238 с.,1 л.портр. – (Книга переводчика).


121. 1Н//338823(039)

Чудов, В. И. Честь превыше смерти : исторические рассказы / Валерий Чудов. – Минск : Четыре четверти, 2012. – 179, [2] с. – (Библиотека Минского городского отделения Союза писателей Беларуси).


122. БА192839

Чэрня, Х. М. Музыка дарог : вершы / прадм.К. Камейшы. – Мн. : Мастац.літ., 1984. – 47с.


123. БА179938

Шавялёва, К. В. Зямная веліч : вершы,паэма: пер.з рус. – Мн. : Мастац.літ., 1982. – 191с.


124. 1Н//351826(039)

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (галоўны рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1984–1987

Т. 2: Габой –Карціна. – 1985. – 700, [2] с., [33] л. іл.
125. 1БА251634

Я зямлю беларускую люблю : [зборнік : для мал. і сярэд. шк. узросту / склад.: Л.Ф.Леўкіна, Н.І.Мінкевіч. – Мн. : Бел. Энцыкл., 2001. – 269, [1] с. – (Школьная бібліятэка).


126. 1Н//382216(039)

Якуб Колас. У думках, у сэрцах, у песнях : успаміны, нарысы, эсэ, прысвячэнні / [уклад. М. Міцкевіча]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – 605, [1] с., [24] л. іл. – (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).
Каталог: Portal -> Novosti
Novosti -> «Свабода пачуцця» да 70-годдзя з дня нараджэння беларускай пісьменніцы і перакладчыцы Таісы Бондар
Novosti -> «Сувязны паміж мінулым і будучым»
Novosti -> «Магія песні», прымеркаванай да 70-годдзя беларускага кампазітара Эдуарда Барысавіча Зарыцкага
Novosti -> На арбіце часу
Novosti -> Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…
Novosti -> «Майстар сваёй справы»
Novosti -> Пошукі слова
Novosti -> «Свет на дваіх» (тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)
Novosti -> Праграма XІ міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі ХІ – пачатку ХХ ст.»


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал