Спіс публікацый 2010 Борбат, Т.ІДата канвертавання15.05.2016
Памер29.75 Kb.
Спіс публікацый

2010

 1. Борбат, Т.І. “У душы я нясу гнеў і жальбу зямлі…” Тэма Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т.І. Борбат, М.І. Чмарова // Сёмыя Танкаўскія чытанні. Да 95 –годдзя Бел.дзярж.пед.ун-та імя М.Танка: зб. навук. арт. / рэдкал: Г.А. Адамовіч. Д.В. Дзядко, А.У Жардзецкая; адк. рэд.С.С. Шумчык. – Мінск, 2010. – С. 23–27.

 2. Борбат, Т.І. Драматургія Сяргея Кавалёва ў кантэксце вобразаў, сюжэтаў і матываў класічнай беларускай і сусветнай літаратуры / Т.І. Борбат, В.Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф.: у 2 ч. Ч.1. (29–30 красавіка 2010 г.). – Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2010. – С. 66 – 72.

 3. Борбат, Т.І. Новы тэндэнцыі ў мастацкім адлюстраванні Другой сусветнай вайны ў рускай прозе 1900 – 2000 / Т.І. Борбат, М.І. Чмарова // Русский язык в контексте культуры:сб. науч. Статей / под ред. Т.Г.Михальчук. – Могилёв УО “МГУ им.А.А.Кулешова, 2010. – С. 172 – 175.


2011

 1. Борбат, Т.І. Гутарковыя сродкі выразнасці ў аўтарскім маўленні Кузьмы Чорнага / Т.І. Борбат, І.М. Ячмянёва // Материалы 10 Международной научно-практической конференции “Личность – слово – социум” (29 – 30 апреля). – Минск, 2010: у 2 ч. / Отв. ред. Т.А.Фалеев. – Минск: Паркус Плюс, 2009. – Ч. 1. – С. 7 – 12 .

 2. Борбат, Т.І. Асэнсаванне пытанняў мастацкай творчасці ў спадчыне К. Крапівы 1920- пачатку 1930-х гадоў/ Борбат Т.І., Несцяровіч В.Б. // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Куляшоўскія чытанні” (27 – 28 красавіка 2011 г.). – Магілёў, 2011. – С. 32 – 34.

 3. Борбат, Т.І. "У свеце знаюць смутак Лідзіцэ // І Арадур у горкай скрусе …": мастацкае асэнсаванне тэмы Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / М.І. Чмарава, Т.І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання: зб. навук. прац: Філалогія. Вып. 5. / пад рэд. А.А. Лаўшук. – Магілёў: “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2011. – С. 114 – 119.


2012

 1. Борбат, Т.І. Драма К. Губарэвіча “Брэсцкая крэпасць”: асаблівасці рэпрэзентацыі ваеннай рэчаіснасці / Т.І.Борбат, М.І.Чмарава // Романовские чтения – 8: сб. статей Междунар. науч. конференции. – Могилев: УО “МГУ им. А.А.Кулешова”, 2011. – С. 141 – 143.

 2. Борбат, Т.І. Мара і дзеянне ў творчасці Карэла Махі і Ёзафа Фрыча (дзве ўзаемадапаўняльныя праявы чэшскага байранізму) / Т.І.Борбат, М.І.Чмарава // “Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. науч. статей по мат-лам ІІI Междунар. науч. конф. (14 – 15 окт. 2011 г.) / под. ред. Е.Е.Иванова. – Могилев: УО “МГУ им. А.А.Кулешова”, 2012. – С. 201 – 204.

 3. Борбат Т.І. Паэма-казка М. Багдановіча “Мушка-зелянушка і камарык – насаты тварык” у кантэксце народнай творчасці / Т.І.Борбат, В.Б.Несцяровіч// Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка., рэдкал.: В.Д. Старычонак, В.А. Вараб’ёва, І.М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В.Д. Старычонак. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 199 – 203.

 4. Борбат, Т.І. П'еса К. Губарэвіча “Брэсцкі мір” у кантэксце творчасці драматурга / Т.І. Борбат, В.Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні: Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. (26– 27 апреля 2012 г.). – Могилев: УО “МГУ им. А.А. Кулешова”, 2012. – С. 50 – 52.

 5. Борбат, Т.І. Паэзія Янкі Купалы для дзяцей / Т.І.Борбат, В.Б.Несцяровіч // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1-2 лістап. 2012 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка.; рэдкал.: В.Д. Старычонак, Т.У. Балуш, І.М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В.Д. Старычонак. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 120 – 123.

 6. Борбат, Т.І. Лексічныя дыялектызмы ў творах І. Пташнікава / Т.І. Борбат, І.М. Ячмянёва // Романовские чтения – 9: сб. статей Международной науч. конф. / под общ. ред. Н.М. Пурышевой. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. – С. 122–123.


2013

 1.  Борбат, Т.І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання вясковай рэчаіснасці 1950-1960-х гадоў у драматургічнай спадчыне К. Губарэвіча / Т.І. Борбат, В.Б. Несцяровіч // Актуальныя праблемы сучаснай філалогіі і выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю МДУ імя А.А. Куляшова, 15-16 мая 2013 г., Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2013. – С. 246–249.

 2. Борбат, Т.І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання рэалій вясковай рэчаіснасці пярэдадня калектывізацыі ў творчасці беларускіх празаікаў другой паловы 1920-х – пачатку 1930-х гадоў / Т.І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац: Філалогія. Вып.6. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2013. – С. 3 – 11.

Каталог: info -> faculty -> philolog -> kaf bl -> publikacii
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Чмарава, М.І
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Караткевіч, В.І
philolog -> Публікацыі Віталь Іванавіч Еўмянькоў
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Шарапава, А. В
publikacii -> Манаграфіі: Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях: Проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Горецкого и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. — Екатеринбург: Урал Плюс, 1995. — 177 с. Макарэвіч, А
kaf bl -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары
kaf bl -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал