Спіс публікацый 2010 Чмарава, М.ІДата канвертавання15.05.2016
Памер25.4 Kb.
Спіс публікацый

2010

 1. Чмарава, М.І. Новы тэндэнцыі ў мастацкім адлюстраванні Другой сусветнай вайны ў рускай прозе 1900 – 2000 / Т.І. Борбат, М.І. Чмарова // Русский язык в контексте культуры:сб. науч. Статей / под ред. Т.Г.Михальчук. – Могилёв УО “МГУ им.А.А.Кулешова, 2010. – С. 172 – 175.

 2. Чмарава, М.І. Чэшская літаратура 1900 – 2000.х г.: Асноўныя тэндэнцыі і мастацкія пошукі / ІІI Международная научная конференция “Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте, 30 – 31 октября 2009”: Сб.научных статей / под.ред.Е.Е.Иванова. – УО “МГУ им. А.А.Кулешова” 2010. – С. 15–19.

 3. Чмарава, М.І. Чэхія ў мастацкім успрыняцці беларускіх аўтараў / “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”, Х Міжнародная навук. канф. Мінск, БДУ, 16 – 18 кастрычніка, 2009 : зб.навук.арт / пад агульн. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2010. – С. 97–105.

 4. Чмарава, М.І. “У душы я нясу гнеў і жальбу зямлі…” Тэма Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т.І. Борбат, М.І. Чмарова // Сёмыя Танкаўскія чытанні. Да 95 –годдзя Бел.дзярж.пед.ун-та імя М.Танка: зб. навук. арт. / рэдкал: Г.А. Адамовіч. Д.В. Дзядко, А.У Жардзецкая; адк. рэд.С.С. Шумчык. – Мінск, 2010. – С. 23–27.


2011

 1. Чмарава, М.І. "У свеце знаюць смутак Лідзіцэ // І Арадур у горкай скрусе …": мастацкае асэнсаванне тэмы Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / М.І. Чмарава, Т.І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання: зб. навук. прац: Філалогія. Вып. 5. / пад рэд. А.А. Лаўшук. – Магілёў: “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2011. – С. 114 – 119.

 2. Чмарава, М.І. Чачэнская вайна ў дыскурсах масавай літаратуры і культуры Расіі 1990-2000 гг // М.І. Чмарава // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Куляшоўскія чытанні” (27 – 28 красавіка 2011 г.). – Магілёў, 2011. – С. 314 – 317.

2012

 1. Чмарава, М.І. Драма К. Губарэвіча “Брэсцкая крэпасць”: асаблівасці рэпрэзентацыі ваеннай рэчаіснасці / Т.І.Борбат, М.І.Чмарава // Романовские чтения – 8: сб. статей Междунар. науч. конференции. – Могилев: УО “МГУ им. А.А.Кулешова”, 2011. – С. 141 – 143.

 2. Чмарава, М.І. Мара і дзеянне ў творчасці Карэла Махі і Ёзафа Фрыча (дзве ўзаемадапаўняльныя праявы чэшскага байранізму) / Т.І.Борбат, М.І.Чмарава // “Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. науч. статей по мат-лам ІІI Междунар. науч. конф. (14 – 15 окт. 2011 г.) / под. ред. Е.Е.Иванова. – Могилев: УО “МГУ им. А.А.Кулешова”, 2012. – С. 201 – 204.

 3. Чмарава, М.І. Творчасць Янкі Купалы (дакастрычніцкі перыяд) і Тараса Шаўчэнкі: да праблемы традыцыі і наватарства / М.І. Чмарава / Мастацкі свет Янкі Купалы і Якуба Коласа: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае / Зборнік дакладаў абласной чытацкай канферэнцыі 2 лістапада 2012 г. / Склад. Вараб’ёва А.А. – Магілёў : УА “МДАІРА”. 2012.– С. 7.


2013

 1. Чмарава, М.І. Яўген Аляксандравіч Ляцкі як вучоны-славіст, даследчык і папулярызатар беларускай літаратуры ў міжваеннай Чэхаславакіі (да 145-годдзя з дня нараджэння) / М.І. Чмарава // Актуальныя праблемы сучаснай філалогіі і выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю МДУ імя А.А. Куляшова, 15-16 мая 2013 г., Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2013. – С. 234–237.

 2. Чмарава, М.І. Выяўленне агульначалавечага і нацыянальнага ў творчасці Цёткі і Лесі Ўкраінкі / М.І. Чмарава // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац: Філалогія. Вып.6. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2013. – С. 27 – 34.

 3. Чмарава, М.І. Спецыфіка вырашэння тэадыцэі ў творчасці Тараса Шаўчэнкі і Янкі Купалы / М.І. Чмарава // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск : РІВШ, 2013. – С. 160 – 163.

Каталог: info -> faculty -> philolog -> kaf bl -> publikacii
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Караткевіч, В.І
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Борбат, Т.І
philolog -> Публікацыі Віталь Іванавіч Еўмянькоў
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Шарапава, А. В
publikacii -> Манаграфіі: Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях: Проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Горецкого и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. — Екатеринбург: Урал Плюс, 1995. — 177 с. Макарэвіч, А
kaf bl -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары
kaf bl -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал