«Споведзь сэрца» да 100-годдзя з дня нараджэння Антона Пятровіча БялевічаДата канвертавання15.05.2016
Памер122.24 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Споведзь сэрца»

да 100-годдзя з дня нараджэнняАнтона Пятровіча Бялевіча

(1914–1978),

беларускага паэта, празаіка, перакладчыка,

кавалера ордэна “Знак Пашаны”

тэрмін правядзення: 7 мая – 8 чэрвеня

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)
1. Atplaukia Nemunu daina : baltarusių poezijos rinkinys / [sudarė Mikola Chvedarovičius]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. - 430, [1] с.

Шыфр НББ: БА56084


2. Draugystė : Baltarusijos TSR autorių kūrybos rinkinys meno saviveikla / [sudarė S. Gurič]. - Vilnius : Lietuvos TSR Kultūros ministerijos : Liaudies meno rūmai, 1963. - 126, [2] с.

Шыфр НББ: БА81699


3. 4. Fair land of Byelorussia : an anthology of modern Byelorussian poetry / [compiler: Anatol Vyartsinski [et al.]]. - Moscow : Progress Publishers, 1976.

Шыфр НББ: БА149740


5. Iš baltarusių poezijos / [redagavo: Vytautas Bložė, Eugenijus Matuzevičius]. - Vilnius : Valstybinė Grožinės literatūros leidykla, 1952. - 327, [1] с.

Шыфр НББ: БА39409


6. Анталогія беларускай літаратуры : [Пер. з беларус. / склад. и уступ. ст. А. Есакава. - Ереван : Айпетрат, 1957. - 535, [1] с.

Шыфр НББ: БА58042К


7. Анталогія беларускай паэзіі : У 3 т. / рэд. калегія : П. Броўка і інш. - Мн. : Белдзяржвыд. рэд. маст. літ., 1961.

Т.3.: . - 662с.

Шыфр НББ: БА72114
8. Антология белорусской лирики XIX - XX веков / сост. и пер. с бел. Г. Римского. - Мн. : МОО "Бел. кнігазбор", 2001. - 495 с.

Шыфр НББ: 1БА227945


9. Антология белорусской поэзии / под ред. Н. Брауна, П. Бровки. - Л. : Ленингр. газ.-журн. и кн. изд-во, 1948. - 647, [1] с.

Шыфр НББ: АБ12829


10. Антология белорусской поэзии : пер. с белорус. / под ред. : Твардовского, Горбунова, Брауна, Б. Иринина. - М. : Худож. лит., 1952. - 562 с.

Шыфр НББ: БА34684


11. Астрэйка, А. (1911—1978). Выбраныя творы : у 2 т. / Анатоль Астрэйка. - Мінск : Беларусь, 1970.

Т. 1: Астрэйка, А. (1911—1978). Вершы, 1930―1946. - 341, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: БА112083
12. Барадулін, Р. (нар. 1935). Выбраныя творы : у 2 т. / Рыгор Барадулін. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984.

Т. 2: Барадулін, Р. (нар. 1935). Вершы, паэмы радкі дарог. - 334, [1] с.

Шыфр НББ: АР507863
13. Барсток, М.М. (1916—1994). Адзінства і разнастайнасць сучаснай беларускай паэзіі / М. М. Барсток. - Мінск : Навука і тэхніка, 1973. - 204, [2] с.

Шыфр НББ: БА131811


14. Бацька наш Нёман : Вершы, апавяданні, нарысы, эсэ : [зборнік : для ст. шк. узросту / уклад. Я. І. Хвалей. - Мн. : Юнацтва, 2001. - 509, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА226666


15. Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. - Мінск : БелЭн, 1992―1995.

Т. 1: Абуховіч ― Ватацы. - 1992. - 540, [2] с.

Шыфр НББ: БА255368
16. Беларусь мая, песня мая… : [фотаальбом / укладальнік А. Бадак. - Мінск : Літаратура і мастацтва, 2003. - 119 с.

Шыфр НББ: 1БА315639К


17. Беларусь моя : сб. стихотворений белорус. поэтов в пер. ленинградцев / [сост. Е. В. Миклашевский, Б. А. Кежун; Худож. А. В. Канарейкина]. - Л. : Лениздат, 1983. - 240 с.

Шыфр НББ: АР497588


18. Белевич, А. Живое диво : стихи: авториз. пер. с белорус. / худож. О. В.Титов. - М. : Сов. писатель, 1973. - 168с.

Шыфр НББ: БА130934


19. Белевич, А. Иди, мой сын : Поэма: для детей / авториз. пер.с белорус. А. Прокофьева. - Л. : Лениздат, 1954. - 48с.

Шыфр НББ: БА123917


20. Белевич, А. П. Добрый день : стихи: авториз. пер. c белорус. - М. : Сов. писатель, 1953. - 132с.

Шыфр НББ: БА37701


21. Белевич, А. П. Сосны во ржи : стихи, поэма. - М. : Сов. писатель, 1984. - 79, [1] с.

Шыфр НББ: БА194140


22. Белевич, А. П. Поэмы / пер. с белорус. А. Прокофьева. - [Л.] : Сов. писатель, 1949. - 116 с.

Шыфр НББ: АН95352


23. Белевич, А. П. Соловьиная роща : стихи. авториз. пер. с белорус. - Л.; М. : Сов. писатель, 1966. - 143 с.

Шыфр НББ: АН515319

24. Белевич, А. П. У батьки Миная : [О М. Ф. Шмыреве] / авториз. пер. с белорус. В. Жиженко. - М. : Политиздат, 1978. - 103 с., 4 л. ил. - (Герои Сов. Родины).

Шыфр НББ: АР447416


25. Белевич, А. П. Хатынь: боль и гнев / пер. с белорус. В. Жиженко. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Политиздат, 1974. - 80 с.

Шыфр НББ: АРД391940


26. Белевич, А. Человек из дубравы : поэма и стихи. пер. с белорус. - М. : Гослитиздат, 6-я тип. треста «Полиграфкнига», 1945. - 87 стр.

Шыфр НББ: БА89003


27. Білоруська радянська поезія : антологія / ред. колегія: П. Тичина, Я. Колас, В. Сосюра [та інші]. - Київ : Держлітвидав України, кн. ф-ка в Одесі, 1948. - 295 с.

Шыфр НББ: 1БА278225


28. Білоруська радянська поезія : антологія ў 2 т. - Киів : Дніпро, 1971.

Т.2.: . - 431с.

Шыфр НББ: БА119758
29. Бур'ян, Б. І. "І толькі надпіс …" : артыкулы і эсэ / Барыс Бур'ян. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 222, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//384288(039)


30. Бялевіч, А. Высокі поўдзень : вершы. - Мн. : Беларусь, 1964. - 215с.

Шыфр НББ: 1Н//157270(039)


31. Бялевіч, А. Дарогай шчасця : вершы і паэмы. - Мн. : Дзяржвыд. Рэд. маст. літ., 1952. - 370с.

Шыфр НББ: БА35230


32. Бялевіч, А. Добрыя людзі : нарысы. - Мн. : Дзяржвыд. Рэд. маст. літ., 1957. - 181с.

Шыфр НББ: БА49778


33. Бялевіч, А. Жывая рака : паэма і вершы. - Мн. : Дзяржвыд. Рэд. маст. літ., 1955. - 168с.

Шыфр НББ: БА41762


34. Бялевіч, А. З добрай доляй заручоныя : нарысы. - Мн. : Дзяржвыд БССР. Рэд. мастац. літ., 1960. - 74 с.

Шыфр НББ: БА66165


35. Бялевіч, А. За салаўінымі гаямі : Паэмы,вершы. - Мн. : Дзяржвыд. Рэд. маст. літ., 1959. - 174с.

Шыфр НББ: БА60035


36. Бялевіч, А. Ідзі, мой сын : паэма: для сярэд. і ст. узросту. - Мн. : Дзяржвыд. Рэд. дзіцяч. літ., 1953. - 58с.

Шыфр НББ: БА35998


37. Бялевіч, А. Людзі робяць вясну : нарысы. - Мн. : Дзяржвыд. Рэд. маст. літ., 1959. - 63с.

Шыфр НББ: БА58113


38. Бялевіч, А. Майстры сацыялістычнага земляробства : (калгас імя Тэльмана Брагінскага раёна, БССР) / Антон Бялевіч. - Менск [Мінск] : ДВБ, Сельскагаспадарчая і тэхнічная літаратура, 1939. - 29, [2] с. - (Бібліятэчка стаханаўскага вопыту).

Шыфр НББ: БА20825


39. Бялевіч, А. Малюнкі маленства : аповесць: для сярэд. шк. узросту / іл. Т. Мельянца. - Мн. : Маст. літ., 1977. - 111с.

Шыфр НББ: БА152268


40. Бялевіч, А. Мароз-партызан : казка / Антон Бялевіч. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1945. - 11, [2] с.

Шыфр НББ: БА21575


41. Бялевіч, А. На бацькоўскіх сцежках : паэмы і вершы / Антон Бялевіч. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1946. - 111, [1] с.

Шыфр НББ: БА10227


42. Бялевіч, А. П. А ў бары, бары : вершы і паэмы / Антон Бялевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. - 127 с.

Шыфр НББ: 1Н//219302(039)


43. Бялевіч, А. П. Вінтоўка і плуг : паэмы / Антон Бялевіч. - Мінск : Беларусь, 1968. - 77, [2] с.

Шыфр НББ: БА102244


44. Бялевіч, А. П. (1914—1978). Выбраныя творы : у 2 т. / Антон Бялевіч ; [уступны артыкул А. Вялюгіна]. – Мінск : Беларусь, 1968―1969. ― 17 см.

Т. 1 : Вершы. – друк 1968 (макет 1969). — 294, [1] с., [1] л.

Шыфр НББ: БА104650
45. Бялевіч, А. П. (1914—1978).

Выбраныя творы : у 2 т. / Антон Бялевіч ; [уступны артыкул А. Вялюгіна]. – Мінск : Беларусь, 1968―1969. ― 17 см.

Т. 2 : Паэмы. – 1969. — 197, [2] с.

Шыфр НББ: БА104976


46. Бялевіч, А. П. Вясёлка над полем : Вершы. - Мн., 1961. - 139с.

Шыфр НББ: БА70058


47. Бялевіч, А. П. Гарынь : паэма / Антон Бялевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. - 132, [2] с.

Шыфр НББ: БА125029


48. Бялевіч, А. П. Дабрадзей-асілак : Паэма-казка:Для малод.шк.узросту / Іл.В.Бароўкі. - Мн. : Маст.літ., 1973.

Шыфр НББ: БА130688


49. Бялевіч, А. П. (1914—1978). З Дуброўкі краіна відна : [вершы] / Антон Бялевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. - 173, [1] с. - (Бібліятэка беларускай паэзіі).

Шыфр НББ: БА133154


50. Бялевіч, А. П. Залатыя ключы : Вершы і фельетоны. - Мн. : Дзяржвыд, 1963. - 191с.

Шыфр НББ: 1Н//158532(039)

51. Бялевіч, А. П. Любоў мая : вершы / Антон Бялевіч. - Мінск : Беларусь, 1971. - 150, [1] с.

Шыфр НББ: БА117689


52. Бялевіч, А. П. Мінай Шмыроў / Антон Бялевіч. - Мінск : Беларусь, друк 1969 (макет 1970). - 129, [2] с. - (Народныя героі)

Шыфр НББ: БА110010


53. Бялевіч, А. П. Мой шчодры бор : вершы і паэмы / Антон Бялевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 302, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//351639(039)


54. Бялевіч, А. П. Партрэт бацькаўшчыны : вершы і паэма / іл. І. Андрыянава. - Мн.: Беларусь, 1967. - 118с.

Шыфр НББ: БА99060


55. Бялевіч, А. П. Партызанскі рыбачок : паэма: для малод. шк. узросту / іл. В. Сакалова. - Мн. : Маст. літ., 1976. - 40с.

Шыфр НББ: БА144820


56. Бялевіч, А. П. Рэха навальніц : вершы, паэмы. - Мн. : Беларусь, 1965. - 151с.

Шыфр НББ: 1Н//157019(039)


57. Бялевіч, А. П. Светач : вершы і паэмы. - Мн. : Дзяржвыд. рэд. маст. лит., 1950. - 117с.

Шыфр НББ: БА30751


58. Бялевіч, А. П. Сонечны гадзіннік : вершы, вершаваныя апавяданні, паэма / Антон Бялевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. - 157, [1] с.

Шыфр НББ: БА156640


59. Бялевіч, А. П. Сонцам заручоныя : вершы, паэма, фельетоны / Антон Бялевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. - 125, [1] с.

Шыфр НББ: АР407971


60. Бялевіч, А. П. Сосны ў жыце : вершы і паэмы / аўт. прадмовы П. Прыходзька. - Мн. : Маст.літ., 1980. - 110с.

Шыфр НББ: БА167584


61. Бялевіч, А. П. Споведзь сэрца / Антон Бялевіч. - Мінск : Беларусь, 1978. - 85, [2] с.

Шыфр НББ: БА158662


62. Бялевіч, А. П. Тарасікава дарожка : вершы і паэма: для сярэд. узросту / іл. У. Рамейкі. - Мн. : Дзяржвыд, 1962. - 80с.

Шыфр НББ: БА75017


63. Бялевіч, А. П. Хатынь: боль і гнеў / Антон Бялевіч. - Мінск : Беларусь, 1971. - 94, [2] с.

Шыфр НББ: АР351743


64. Бялевіч, А. П. Чарадзеі / Антон Бялевіч. - Мінск : Беларусь, 1970. - 252, [2] с.

Шыфр НББ: БА114033


65. Бялевіч, А. П. Маштабны Міканор : вершаваныя фельетоны. - Мн. : Звязда, 1963. - 53с. - (Б-ка "Вожыка"; N5(41)).

Шыфр НББ: БА79793


66. Бялевіч, А. Свята : вершы / Антон Бялевіч. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1947. - 85, [1] с.

Шыфр НББ: БА10782


67. Бялевіч, А. Сонечным шляхам : нарыс аб калгасе "Камінтэрн" / Антон Бялевіч. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1950. - 82, [1] с.

Шыфр НББ: БА31369


68. Бялевіч, А. Хлеб і нахлебнікі. - Мн. : Дзяржвыд. рэд. маст. літ., 1957. - 145с.

Шыфр НББ: БА50289


69. Бялевіч, А. Чалавек-сонца : вершы / Антон Бялевіч. - Мн. : Дзяржвыд БССР. Рэд. дзіцяч. літ., 1947. - 44 с.

Шыфр НББ: БА11020

70. Бярозкін, Р. С. Спадарожніца часу : арт. аб паэзіі. - Мн. : Дзяржвыд, 1961. - 283с.

Шыфр НББ: АР142412


71. Вецер з Волгі : вершы і паэмы беларускіх паэтаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / укладальнік У. Мазго. - Мінск : Юнацтва, 1987. - 270, [1] с. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//384135(039)


72. Во имя Родины : [Очерки]. - М. : Политиздат, 1968. - 672 с.; 6 л. портр.

Шыфр НББ: АН562702


73. Вызваленым братам : ад пісьменнікаў Савецкай Беларусі. - Мн. : Дзяржвыд Беларусі, 1939. - 94, [2] с., [2] л. партр.

Шыфр НББ: АН562702


74. Вялюгін, А. С. (1923—1994).

Выбраныя творы : у 2 т. / Анатоль Вялюгін ; [аўтар прадмовы, с. 5―22, Р. Барадулін]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. ― 17 см.

Т. 2 : Паэмы, кінасцэнарыі, пераклады, эсэ, партрэты сяброў, жыццёпіс. — 414, [1] с.

Шыфр НББ: АР500633


75. Галасы з-за небакраю : анталогія паэзіі свету ў беларускіх перакладах XX стагоддзя / [складальнік] Міхась Скобла. - Мінск : Лімарыус, 2008. - 895 с., [12] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//349304К(039)


76. Галасы сяброў : вершы: пер. з літ. мовы. - Мн. : Белдзяржвыд. рэд. маст.літ., 1958. - 239с.

Шыфр НББ: БА54668


77. Гарэцкі, П. З дняпроўскіх круч : вершы : аўтарызаваны пераклад з украінскай / Пятро Гарэцкі. - Мінск : Беларусь, 1969. - 85, [1] с.

Шыфр НББ: БА104658


78. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры : у 2 т. / Акадэмія навук БССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. - Мінск : Навука і тэхніка, 1965―1966.

Т. 2 : 1941―1964 гг. / [М. М. Барсток і інш.]. - 1966. - 605, [2] с.

Шыфр НББ: БА90946
79. Грубіян, М. Слядамі вайны : вершы. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1947. - 44 с.

Шыфр НББ: БА22454


80. Дзень паэзіі, 76 : [зборнік / рэдкалегія: П. Макаль (галоўны рэдактар), Ю. Свірка (укладальнік) і інш.]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. - 206, [1] с., [4] л. іл., партр.

Шыфр НББ: 1Н//235644(039)


81. Дзень паэзіі, 80 / [рэдкалегія: В. Зуёнак (галоўны рэдактар) і інш. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. - 301, [1] с., [8] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//291673(039)


82. Жычка, Х. Карэц калодзежнай вады : вершы і паэмы / Хведар Жычка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. - 237, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//303641(039)


83. За шчасце Беларусі : вершы і апавяданні / склаў Е. Мазалькоў. - М. : Гос. изд-во дет. лит., 1945. - 197, [1] с. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: БА13038


84. Іскры вечнага агню : зборнік вершаў пісьменнікаў-франтавікоў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут літаратуры імя Я.Купалы. - Мінск : Беларуская навука, 2005. - 487, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА408108


85. Казкі беларускіх пісьменнікаў : [для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту / укладанне І. Чаплаводскай. - Мінск : Юнацтва, 1983. - 207, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//303945(039)


86. Камейша, К. В. Ад Кромані да Свіцязі : лірычныя запісы, мініяцюры, эсэ / Казімір Камейша. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. - 412, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//409668(039)


87.Камейша, К. В. Галоўная вярста : вершы і паэма / Казімір Камейша. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 142, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//351641(039)

Кобзаревский, П. С. Говорят мои друзья : избр.пер. стихов белорус. поэтов / послесл. А. Белевича. - Мн. : Беларусь, 1971. - 142с.

Шыфр НББ: БА115095


88. Кузьма Чорны : зборнік матэрыялаў аб жыцці і творчай дзейнасці пісьменніка / склаў І. К. Жыдовіч. - Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1959. - 231, [2] с., [2] л. іл., партр.

Шыфр НББ: БА61841


89. Мае браты, мае суседзі : творы пісьменнікаў блізкага замежжа : [зборнік перакладаў : для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / укладанне, уступныя артыкулы Т. Карбжыцкай і В. Рагойшы]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. - 750, [1] с. - (Бібліятэка школьніка).

Шыфр НББ: 1Н//121762(048)


90. Малышка, А. С. Выбраныя творы : Пер.з укр.мовы. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1953. – 230 c., іл.партр.

Шыфр НББ: БА37973


91. Мальцінскі, Х. І. Поплеч з сынамі ўсімі : вершы і паэма : [пераклад з яўрэйскай мовы] / Хаім Мальцінскі. - Мінск : Дзяржвыд БССР, 1963. - 174, [5] с.

Шыфр НББ: БА77499


92. Матузявічус, Э. Просіцца ў песню мора : вершы: аўтарыз. пер. з літ. мовы / уступ. арт. М. Калачынскага. - Мн. : Беларусь, 1965. - 111с.

Шыфр НББ: 1Н//157171(039)


93. Міцкевіч, А. Выбраныя творы / склаў Я. Брыль. - Мн. : Дзяржвыд БССР Рэд. мастац. літ., 1955. - 271с., іл. партр.

Шыфр НББ: БА43617


94. Нагнібеда, М. Л. Трэцяе спатканне : паэзія. - Мн. : Беларусь, 1971. - 160с.

Шыфр НББ: БА116246


95. Нам засталася спадчына : зборнік вершаў, прысвечаных Янку Купалу і Якубу Коласу : [да 100-годдзя з дня нараджэння] / склалі: М. М. Барсток, К. І. Краўцова. - Мінск : Народная асвета, 1982. - 189, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//290595(039)


96. Наша "Звязда", 1917-1967 гг. : [зб. публіцыст.-маст. нарысаў / склад. М. Я. Філімонаў. - Мн. : Беларусь, 1968. - 267 с.

Шыфр НББ: БА104316


97. Няхода, І. Вясёлыя каруселі / пер. з укр. мовы А. Бялевіча. - Мн. : Дзяржвыд. рэд. дзіцячай і юн. літ., 1957. - 70с.

Шыфр НББ: БА50742


98. Панчанка, П. Збор твораў : у 4 т. / Пімен Панчанка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981―1983

Т. 4: Панчанка, П. (1917—1995). Успаміны ; Літаратурна-крытычныя артыкулы ; Выступленні. - 1983. - 365, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//304095(039)
99. Песня,опаленная войной : стихи белорус. сов. поэтов. - Цхинвали : Ирыстон, 1976. - 186с.

Шыфр НББ: БА149333


100. Пісні з Білорусі / упоряд.: А. Велюгін, Б. Степанюк. - Киів : Радян. письменник, 1957. - 174, [1] c.

Шыфр НББ: БА55766


101. Поець белорушь : [сборник / алкэтуиря: Е. Лось ши А. Чокану. - Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1975. - 182, [1] с.

Шыфр НББ: БА140996

102. Пракоф'еў, А. А. Прызнанне ў любві : вершы: пер.з рус.мовы. - Мн. : Дзяржвыд.Рэд.мастац.літ., 1961. - 232с.

Шыфр НББ: БА70488


103. Путь к Победе : [Белорус. писатели - 25-летию великой Победы : сборник / сост. Г.Попов. - Мн. : Беларусь, 1970. - 376 с.

Шыфр НББ: БА111589


104. Пяцьдзесят чатыры дарогі : аўтабіягр. беларус. пісьменнікаў / склад. і падрыхт. тэкстаў Я. Казекі. - Мн. : Маст. літ., 1963. - 551 с.

Шыфр НББ: БА79455


105. Русалка-спакусніца : [антал. усходнеславян. балады / аўт. прадм. і ўклад. І. Ф. Штэйнер. - Гомель : Гомел. дзярж. ун-т, 2004. - 249 с., [3] л. каляр. iл.

Шыфр НББ: 1БА381246


106. Рэха ў граніце : вершы пра Брэсцкую крэпасць / [складанне і прадмова, с. 5―13, Л. І. Храмавай]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. - 334, [1] с., [4] л. каляр. іл.

Шыфр НББ: 1Н//236484(039)


107. Сачанка, І. І. Публіцыстыка беларускіх пісьменнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны / І. І. Сачанка. - Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1977. - 253, [2] с.

Шыфр НББ: АР435786


108. Саченко, И. И. Война и публицистика / ред. Г. В. Булацкий. - Мн. : Наука и техника, 1980. - 280с.

Шыфр НББ: БА170152


109. Слова аб роднай прыродзе : пісьменнікі і паэты Беларусі аб прыродзе : [зборнік : для сярэдняга школьнага ўзросту / укладальнік С.М.Грабчыкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. - 253, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА410926


110. Смальянава, Л. П. Шляхі паэтычнага эпасу : з гісторыі беларускай савецкай паэмы / Л. П. Смальянава. - Мінск : Выдавецтва БДУ, 1977. - 158, [1] с.

Шыфр НББ: АР429039


111. Сонца ў арыках : пер.з узб.: Паэзія. - Мн. : Беларусь, 1966. - 264с.

Шыфр НББ: БА91588


112. Спявае Узбекістан : вершы : пер. з узб. / Склад. М. Турсунаў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1962. - 182, [1] c.

Шыфр НББ: БА76716


113. Такі ён быў : успаміны пра Янку Купалу / [складальнік І. К. Жыдовіч]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. - 349, [1] с., [6] л. іл., партр.

Шыфр НББ: АР408804


114. Твардоўскі, А. Т. За даллю - даль / пер. з рус. А. Бялевіча. - Мн. : Дзяржвыд. БССР Рэд.мастац.літ., 1962. - 224с.

Шыфр НББ: БА75031


115. Украінская савецкая паэзія : анталогія : у 2 т. / рэдактар Анатоль Вялюгін. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1975

[Т.] 1 / [укладальнік Б. Сцепанюк]. - 462, [1] с.

[Т.] 2 / [укладальнікі: Б. Алейнік, Б. Сцепанюк]. - 525, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//236833(039)

Шыфр НББ: 1Н//236810(039)
116. Успаміны пра Ілью Гурскага / [складанне і заўвагі М. Я. Гурскай]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 189, [2] с., [4] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//351795(039)


117. Успаміны пра Якуба Коласа / [складальнік І. С. Курбека]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. - 245, [1] с., [8] л. іл., партр.

Шыфр НББ: АР487461


118. Ханінаў, М. Хвоі і цюльпаны : вершы / уклад. І. Калеснік. - Мн. : Беларусь, 1970. - 103с.

Шыфр НББ: 1Н//14481(039)


119. Хелемский, Я. А. Перевожу стихи товарища : страницы белорус. поэзии. - Минск : Госиздат БССР, 1962. - 260 с.

Шыфр НББ: АУ103838


120. Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў тэатральных факультэтаў ВНУ : у 2 т. / укладанне, рэдакцыя тэкстаў, уступныя артыкулы і каментарыі А. В. Сабалеўскага. - Мінск : Вышэйшая школа, 1975.

Т. 1 : Дарэвалюцыйны перыяд. — 334 с : іл.

Т. 2 : Савецкі перыяд. — 510 с. : іл.

Шыфр НББ: АР441008*АР415818

Шыфр НББ: 1БА51722*АР415824
121. Что на сердце ложилось : сб. стихов / пер. с белорус. Ф. Ефимова. - Мн. : Маст. літ., 1994. - 238 с., 1 л. портр. - (Книга переводчика).

Шыфр НББ: 1БА41507*1БА41552


122. Шырко, В. Дарагія мае землякі : кн. для вучняў. – Мн. : Нар. асвета, 1991. — 150, [1] c. ; 20 см.

Шыфр НББ: БА247484


123. Эмін, Г. Р. Песні Арменіі : выбр. / уклад. А. Бачыла. - Мн. : Мастац. літ., 1972. - 138с. - (Паэзія народаў СССР).

Шыфр НББ: БА123196


124. Юрэвiч, У. М. Абрысы : выбранае з літаратурнай крытыкі / Уладзімір Юрэвіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. - 429, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//236289(039)


125. Юшчанка, А. Калі ласка! : вершы: пер. з укр. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1963. – 80 с., 1л. партр.

Шыфр НББ: БА80003


126. Яна і Я : вершы і песні пра каханне : [зборнік / укладанне: У. Сіўчыкаў, Р. Шастак. - Мінск : Радыёла-плюс, 2005. - 510, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА421370


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал