«Свет на дваіх» (тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)Дата канвертавання15.05.2016
Памер294.47 Kb.
Тэматычная выстаўка

«Свет на дваіх»

(тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)

тэрмін правядзення: 6 студзеня – 15 лютага

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2–гі паверх, пам. 205):

 1. Адам, М. Калыханка для каханай : вершы, паэмы / Мікола Адам. – Мн. : Вытвор.–выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Дом прэсы", 2001. – 31, [1] c. – (Бібліятэка часопіса "Маладосць"; 9 (159))

Шыфр НББ: 1БА257944


 1. Адам, М. Прыпадачнае каханне: [апавяданне] // Акно. – 2009. – № 1. – С. 47–59.

Шыфр НББ: 3ОК153


 1. Адамовіч, Л. К. Кветкі самотнай князёўны : аповесць / Лідзія Адамовіч. – Мн. : Маст. літ., 1999. – 220, [2] с. – (Першая кніга празаіка).

Шыфр НББ: 1БА182343


 1. Анталогія беларускага санета / [уклад. і аўт. прадм. Я. Хвалей ; маст. Ю. А. Тарэеў]. – Мн. : Ураджай, 2002. – 393, [1] с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА269977


 1. Анталогія любоўнай лірыкі / уклад. Я. Сіпакоў.

Кн. 3 : Не пакідай. – 222, [1] с. – (Бібліятэка часопіса "Гаспадыня")

Шыфр НББ: 1БА393179
 1. Анталогія любоўнай лірыкі / укладальнік Я. Сіпакоў. – Мінск : Деловая печать, 2006.

Кн. 4 : Свет на дваіх. – 239 с.

Шыфр НББ: 1БА466908
 1. Антычная літаратура ў беларускіх перакладах : Старажытная Грэцыя : хрэстаматыя / Установа адукацыі "Гродзен. дзярж. ун–т імя Я. Купалы" ; [уклад., аўт. прадм. Д. М. Лебядзевіч]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – 225 c. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА284837


 1. Арлоў, Уладзімір Аляксеевіч

Каханак яе вялікасці : гіст. апавяданні, эсэ / Уладзімір Арлоў. – Мн. : Логвінаў, 2004. – 251 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА372656
 1. Атрошчанка, Ганна Мікалаеўна

Чырвоны рог : вершы / Ганна Атрошчанка. – Гомель : Б.и., 2000. – 45, [3] с. ; 14 см.

Шыфр НББ: 1БА217446
 1. Бабурэвіч, А. С.

Сусвет вымяраю табой : вершы / Алена Бабурэвіч. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2013. – 78, [1] с. ; 20 см. – (Серыя "Мінскія маладыя галасы" / Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі).

Шыфр НББ: 1Н//389603(039)
 1. Багадзяж, М. Стэла Фарнарына, або ракавое каханне Уладзіслава Сыракомлі // Маладосць.– 2003. – № 11. – С. 145–147.

Шыфр НББ: 3ОК54


 1. Багдановіч, Максім Адамавіч

Творы : вершы, апавяданні, нарысы / пер., уступ. арт. Н. С. Перкіна. – Мн. : Выд–ва АН БССР, 1957. – 591с.,1л. партр.

Шыфр НББ: АР58887
 1. Бадак, А. Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца : аповесць / Алесь Бадак. Казімір ― сын Ягайлы + Насця з 8 "б" = [каханне] : аповесць / Раіса Баравікова. "Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу …" : аповесць : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту ] / Алесь Наварыч. – Мінск : Литература и Искусство, 2008. – 173, [2] c. – (Пераходны ўзрост).

Шыфр НББ: 1Н//101978(039)


 1. Байран, Джордж.

Дон–Жуан ; Прароцтва Дантэ : Паэмы / Джордж Байран ; перастварыў на беларус. мове У. Скарынкін ; [Аўт. прадм. В. Зуёнак]. – Мн. : Маст. літ., 2004. – 477, [2] с. ; 20 см. – (Скарбы сусветнай літаратуры).

Шыфр НББ: 1БА360183
 1. Барабанаў, Л. Студэнцкае каханне : [аповесці] / Ладысь Барабанаў. – Смаленск : Смаленская гарадская друкарня, 2011. – 245 с.

Шыфр НББ: 1Н//318931(039)


 1. Баравікова, Раіса Андрэеўна

Каханне : кніга лірыкі / Раіса Баравікова ; [мастак В. Тарасаў]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. – 173, [1] с. : іл. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//384389(039)
 1. Баравікова, Раіса Андрэеўна

Слухаю сэрца : вершы і паэма / Раіса Баравікова ; [мастак М. М. Селяшчук]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 94, [1] с. : іл. ; 17 см.

Шыфр НББ: БА155465
 1. Барадулін, Р. “Паслухаем, што скажа нам каханне...” : [вершы] // Роднае слова. – 2005. – № 2. – С. 82–83.

Шыфр НББ: 3ОК2069


 1. Баран, Ю. Асэнсаванне караткевічавай тэмы кахання ў літаратуразнаўстве / Ю. Баран // Классика и современность : сборник научных трудов молодых ученых–филологов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина" ; [научный редактор Т. В. Сенькевич]. – Брест, 2009. – С. 103–105.

Шыфр НББ: 1Н//195871(039)


 1. Барсукова, Алла Владимировна

Весна в моем сердце : лирика / А. В. Барсукова ; [предисловие Н. Вершинина]. – Минск : Белпринт, 2011. – 151 с. : ил. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//331580(039)
 1. Батракова, Наталья Николаевна

Территория души : роман в 2 кн. / Наталья Батракова. – Минск : Кавалер, 2008. – 701, [2] с. ; 21 см. – (Новые имена нового века).

Шыфр НББ: 1Н//140563(039)
 1. Беззубов, Б. И.

"Я вас люблю…" : избр. лирика / Борис Беззубов. – Мн. : УП "Технопринт", 2002. – 87 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА276605
 1. Белова, Владислава Сигизмундовна.

Любовь остается : стихи и рассказы / Владислава Белова ; [предисловие М. Шевченок]. – Гродно : Гродненская типография, 2011. – 143 с., [4] л. ил. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//295230(039)
 1. Бесперстых, Анатолий Павлович.

Любовь : словарь эпитетов / А. П. Бесперстых. – Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2009. – 374, [1] с. ; 20 см. – (Литературный ковчег).

Шыфр НББ: 1Н//187389(039)
 1. Бондар, Таіса Мікалаеўна

Паветраны замак на дваіх : аповесці, апавяданні / Маст.С.Кузьмар. – Мн. : Мастац. літ., 1990. – 374,[1]с, [4]л.iл.

Шыфр НББ: БА236474
 1. Бондар, Таіса Мікалаеўна

Хачу назваць цябе каханым : вершы, лісты розных гадоў / Таіса Бондар ; [мастак А. Каравай]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1991. – 269, [1] с. : іл. ; 17 см.

Шыфр НББ: БА244891
 1. Бондар, Таіса Мікалаеўна

Час, калі нас любілі : аповесці / Таіса Бондар ; [мастак У. І. Сытчанка]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. – 429, [1] с. : іл. ; 21 см.

Шыфр НББ: БА223368
 1. Боровой, Федор Иванович.

На краю любви… : лирика / Федор Боровой ; [предисл. Р.Боровиковой ; Худож. Ю. Кочергина]. – Мн. : УП "Технопринт", 2001. – 111 с.

Шыфр НББ: 1БА257920
 1. Брадзіхіна, А. В. Адметнасці рэалізацыі любоўнай тэмы ў беларускай паэзіі XIX стагоддзя / А. В. Брадзіхіна // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины / Учредитель: Гомел. гос. ун–т им. Ф.Скорины. – 2013. – № 1. – С. 83–86. – Рэзюмэ на беларускай і англійскай мовах. – Бібліяграфія: 10 назв.

Шыфр НББ: 3ОК8884


 1. Брадзіхіна, Ала Васільеўна

Сучасная беларуская інтымная лірыка: тэндэнцыі і перспектывы развіцця : манаграфія / А. В. Брадзіхіна ; [навуковы рэдактар І. Ф. Штэйнер] ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны". – Гомель : ГДУ, 2009. – 202 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//190379(039)
 1. Булгакаў, Міхаіл Афанасьевіч

Майстар і Маргарыта : раман / Міхаіл Булгакаў ; пер.з рус. А. Жука ; прадм. М. Тычыны ; маст. А. І. Цароў. – Мн. : Маст.літ., 1994. – 366 с.

Шыфр НББ: 1БА44011
 1. Бураўкін, Г. Паміж зоркай і свечкай: вершы / Генадзь Бураўкін. – Мн. : Бацькаўшчына, 2000. – 159 с.

Шыфр НББ: 1БА215565


 1. Бураўкін, Генадзь Мікалаевіч

Пяшчота : вершы пра каханне / Генадзь Бураўкін ; [мастак Ю. Зайцаў]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 94, [1] с. : іл. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//351592(039)
 1. Бураўкін, Г. Чытаю тайнапіс вачэй… : вершы пра каханне : для ст. шк. узросту / Генадзь Бураўкін. – Мн. : Юнацтва, 2001. – 158 с.

Шыфр НББ: 1БА226662


 1. Бусел, Федор Александрович

Ей : стихи о любви / Фёдор Бусел ; [предисловие А. Дорошенко]. – Минск : Ковчег, 2012. – 69, [2] с. : портр.

Шыфр НББ: 1Н//360272(039)
 1. Бутэвіч, А. Каралева не здраджвала каралю, або Каралеўскае шлюбаванне ў Новагародку : [займальны аповед пра каханне 17–гадовай беларускай князёўны Соф'і Гальшанскай і 70–гадовага караля польскага Ягайлы : раман] / Анатоль Бутэвіч. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. – 318, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//258523(039)


 1. Бутэвіч, А. Пацалунак на фоне гор : апавяданні / Анатоль Бутэвіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. – 188, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//457066(039)


 1. Быкаў, В. Альпійская балада : аповесць / Іл. Ю. Пучынскі. – Мн. : Беларусь, 1964. – 189с.

Шыфр НББ: БА84268


 1. Вабіч, Алесь

Любові весняя зара : лір. вершы / Алесь Вабіч ; [Уступ. З. Марозава]. – Мн. : ТАА "Элайда", 2002. – 211 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА269434
 1. Вабіч, Алесь

Мроі : лірычныя вершы / Алесь Вабіч. – Мінск : Прамдрук, 2005. – 399 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА406427
 1. Вабіч, Алесь

Святло зямное : лірыч. вершы / Алесь Вабіч ; [прадм. А. Ненадаўца]. – Мн. : ТАА "Элайда", 2002. – 290 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА283026
 1. Вабіч, Алесь

Элегіі кахання : лірыч. вершы / Алесь Вабіч ; [прадм. Р. Баравіковай]. – Мн. : Прамдрук, 2004. – 399 с. ; 20 cм.

Шыфр НББ: 1БА357537
 1. Вабішчэвіч, Т. І. Краса, каханне, творчасць: вымярэнні нацыянальнага быцця ў паэме Янкі Купалы "Яна і я" / Таццяна Вабішчэвіч // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна–анталагічнае і непаўторна–індывідуальнае : VIII Міжнародныя Купалаўскія чытанні ― навуковая канферэнцыя, Мінск, 26―27 чэрвеня 2007 г. : да 125–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / [укладальнік А. У. Бурбоўская ; рэдкалегія: В. П. Рагойша (галоўны рэдактар), А. Р. Мацевасян, А. Б. Сташкевіч]. – Мінск, 2009. – С. 27–32.

Шыфр НББ: 1Н//167615(039)


 1. Вальс пад журлівымі таполямі : аповесці, апавяданні / [уклад. В. Праўдзін]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. – 325, [1] c. .

Шыфр НББ: 1Н//96099К(039)


 1. Вилюга, Николай Семенович

Люблю души твоей черты : стихи / Николай Вилюга. – Мн. : Минсктиппроект, 2004. – 166 с. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1БА496459
 1. Вінаградаў, Д. Л. Паданне пра каханне : [аповесць] / Дзмітрый Вінаградаў. – Мінск : А. М. Вараксін, 2011. – 46, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//322151(039)


 1. Волкова, Анна Владимировна.

Расстояние до любви : стихи, проза / Анна Волкова ; [рисунки А. Кизилова]. – Минск : Беллітфонд, 2006. – 213, [6] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА484847
 1. Волкова, Ядвига Петровна.

В океане любви… / Ядвига Волкова // Неман : ежемес. лит.–художеств. журн. / Учредитель: Союз белорус. писателей. – 2007. – № 12. – С. 166–169.

Шыфр НББ: 3ОК1467
 1. Вярцінскі, А. Жанчына. Мужчына. Каханне… : лірыка / Анатоль Вярцінскі. – Мн. : Чатыры чвэрці, 2003. – 63 с.

Шыфр НББ: 1БА304299


 1. Гапееў, Валерый Мікалаевіч

Урокі першага кахання : аповесці : [для старшага школьнага ўзросту] / Валерый Гапееў. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. – 187, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//259006(039)
 1. Гардей, Ольга.

Когда любовью я дышу : Стихи / Ольга Гардей ; [ил.: Д.К.Пуховский]. – Могилев, 2003. – 39 с.

Шыфр НББ: 1БА352256
 1. Гаўрыловіч, Уладзімір Мікалаевіч

Вяртанне : раман, апавяданне, нарысы / Уладзімір Гаўрыловіч. – Мазыр : Калор, 2008. – 264, [2] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//129865(039)
 1. Гаўрыловіч, Уладзімір Мікалаевіч

Скажы, што кахаеш… : рамантычныя аповесці / Уладзімір Гаўрыловіч. – Мазыр : Калор, 2013. – 111 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//442776(039)
 1. Гётэ, Іаган Вольфганг

Выбраныя творы / Ёган Вольфганг Гётэ ; [уклад. і прадм. Л. Баршчэўскага, П. Копанева ; Камент.: Л. Баршчэўскага, В. Сёмухі]. – Мн. : Міжнар. фонд "Бел. кнігазбор", 1999. – 634 с. – (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя 3, Замежная літаратура).

Шыфр НББ: 1БА187691
 1. Гётэ, Ёган Вольфганг.

Спатканне і ростань : выбр. лірыка: з ням. / уклад., прадм. і пер. А. Лойкі. – Мн. : Маст.літ., 1981. – 111с., 4л.iл. – (Паэзія народаў свету).

Шыфр НББ: БА173591
 1. Гілевіч, Ніл Сымонавіч

… І плямы на табе няма : лір. раман / Ніл Гілевіч. – Мн. : Тэхнологія, 2003. – 25, [1] с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА317406
 1. Гуринович, Александр Федорович

Что такое любовь : сборник стихотворений / Александр Гуринович. – Минск : Полиграфиздат, 2013. – 92 с. : ил., портр. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//437186(039)
 1. Далідовіч, Генрых Вацлававіч

Жар кахання : апавяданні пра жанчын / Генрых Далідовіч. – Мн. : Маст. діт., 1996. – 350 с.

Шыфр НББ: 1БА98429
 1. Драздова, З. У. Праблема кахання ў творах Якуба Коласа і Гюстава Флабера / Зінаіда Драздова // Каласавіны : Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : матэрыялы XXV навуковай канферэнцыі, 3 лістапада 2010 г., Мінск / [складальнікі: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава]. – Мінск, 2011. – С. 90–102.

Шыфр НББ: 1Н//318609(039)


 1. Дранько–Майсюк, Леанід Васілевіч

Вершы. Каханне. Проза : выбранае / Леанід Дранько–Майсюк. – Мн. : Харвест, 2003. – 302 с. ; 18 см.

Шыфр НББ: 1БА313989
 1. Дранько–Майсюк, Леанід Васілевіч

Кніга для спадарыні Эл : проза, вершы, п'еса / Леанід Дранько–Майсюк ; [мастак Д. Бунеева]. – Мінск : Кнігазбор, 2012. – 198 с. : іл. ; 19 см. – (Кнігарня пісьменніка ; вып. 27).

Шыфр НББ: 1Н//365893(039)
 1. Дудзюк, Зінаіда Іосіфаўна

Табе : вершы і паэма / Зінаіда Дудзюк ; [Маст. А. Вярышка]. – Брэст : Лаўроў, 2000. – 87 с.

Шыфр НББ: 1БА210316
 1. Жаўняк, Н. Янка Купала і яго лірыка кахання / Наталля Жаўняк // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна–анталагічнае і непаўторна–індывідуальнае : VIII Міжнародныя Купалаўскія чытанні – навуковая канферэнцыя, Мінск, 26―27 чэрвеня 2007 г. : да 125–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / [укладальнік А. У. Бурбоўская ; рэдкалегія: В. П. Рагойша (галоўны рэдактар), А. Р. Мацевасян, А. Б. Сташкевіч]. – Мінск, 2009. – С. 56–61.

Шыфр НББ: 1Н//168155(039)


 1. Журавская, Оксана Алексеевна.

Мы ничего не знаем о любви : сб. стихов / Оксана Журавская. – Мн. : Технопринт, 2003. – 30 с.

Шыфр НББ: 1БА298001
 1. Закаханы вандроўнік : паэзія ням. рамантызму / уклад. і пер. з ням. У. Папковіча ; Прадм. І. Лапіна. – Мн. : Маст. літ., 1989. – 142с. – (Паэзія народаў свету).

Шыфр НББ: БА229030


 1. Законнікаў, Сяргей Іванавіч

Першы пацалунак : (сто вершаў пра каханне) / Сяргей Законьнікаў. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 127 с. ; 15 см.

Шыфр НББ: 1Н//47314(039)
 1. Зорка Венера : лірыка кахання / [укладанне М. Аўрамчыка ; прадмова А. Вялюгіна]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. – 278, [1] с. ; 17 см.

Шыфр НББ: БА121941


 1. Зэкаў, Анатоль Мікалаевіч

Промнік позірку твайго : лірыка / Анатоль Зэкаў. – Мінск : Белпринт, 2008. – 151 с. : іл. ; 16 см.

Шыфр НББ: 1Н//108742(039)
 1. Зянько, А. І. Інтымны космас Аркадзя Куляшова / А. І. Зянько // Проблемы истории литературы : сб. ст. / Ин–т славяноведения РАН, Моск. гос. открытый пед. ун–т им. М.А.Шолохова, Полоц. гос. ун–т. – 2008. – Вып. 20. – С. 424–434.

Шыфр НББ: 3ОК10610


 1. И Вера, и Надежда, и Любовь… : сборник стихов / [составитель О.М.Соколова ; предисловие Е.Барсукова]. – Минск : Технопринт, 2005. – 211 с.

Шыфр НББ: 1БА402683


 1. І ўзімку лілеі цвітуць … : аповесці, апавяданні / [укладанне В. Праўдзіна]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. – 381, [1] с. ; 27 см. – (Вера. Надзея. Любоў : ВНЛ).

Шыфр НББ: 1Н//12786К(039)


 1. Кавалёў, Міхаіл Мітрафанавіч

Віртуальнае каханне : кніга гумару / Міхась Сліва. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009. – 141, [1] с. : іл. ; 17 см. – (Бібліятэка "Вожыка").

Шыфр НББ: 1Н//202422(039)
 1. Кавалёў, С. В. Навука кахання : п'есы / Сяргей Кавалёў. – Менск [Мінск] : Логвінаў, 2005. – 200, [1] с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА400197


 1. Кадзетава, В. Тэст на першае каханне // Маладосць.– 2007. – № 8. – С. 18–46.

Шыфр НББ: 3ОК54


 1. Калі цвіла чаромха : аповесці, апавяданні / [укладальнік В. Шніп]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. – 470, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//448192К(039)


 1. Калядка, С. У. Шукайма сябе ў слове… / Святлана Калядка // Верасень : літаратурна–мастацкі часопіс / заснавальнік Рэдакцыйна–выдавецкая ўстанова "Вераснянка". – 2012. – № 2. – С. 154–167.

Шыфр НББ: 3Н//1710


 1. Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч

Ладдзя Роспачы : аповесці : для сярэд. і ст. шк. узросту / Уладзімір Караткевіч ; [уклад. і прадм. А.Варабей ; Маст. А. М. Кашкурэвіч]. – Мн. : Маст. літ., 1997. – 239 с. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА108051
 1. Касатонов, Валерий Федорович

Любовь под северным сиянием : романтические новеллы / Касатонов В. Ф. – Брест : Альтернатива, 2007. – 211 с. : ил., портр. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//23931(039)
 1. Каханне. Анатомія [гутарка з Р. Баравіковай] // Маладосць. – 2013. – № 2. – С.109–113 .

Шыфр НББ: 3ОК54


 1. Каяла, У. І. Анатомія кахання ў рамане Саламеі Русецкай–Пільштыновай "Авантуры майго жыцця" / Каяла У. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік – Асоба – Час" : матэрыялы II Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, Мазыр, 20–21 кастрычніка 2011 г. / [рэдкалегія: А. У. Сузько (адказны рэдактар) і інш.]. – Мазыр, 2011. – С. 121–126.

Шыфр НББ: 1Н//313120К(039)


 1. Квіткевіч, Сяргей Барысавіч

Падарожжа ў юнацтва, альбо Працяг будзе : эсэ адной любові / Сяргей Квіткевіч ; прадм. У.Саламахі. – Мн. : Дзярж. прадпрыемства "Дом прэсы", 1997. – 95 с. – (Бібліятэка часопіса "Маладосць" ; 4(106)).

Шыфр НББ: 1БА109653
 1. Климкович, Сергей Владимирович.

Забвение сердец : роман / Сергей Климкович. – Минск : Кавалер, 2008. – 333, [2] c. : ил. ; 21 см. – (Новые имена нового века).

Шыфр НББ: 1Н//384803(039)
 1. Климкович, Сергей Владимирович.

Секреты Полины : роман / Сергей Климкович. – Минск : Кавалер, 2011. – 269, [2] с. ; 21 см. – (Новые имена нового века).

Шыфр НББ: 1Н//285861(039)
 1. Клочкова, Валентина Алекссевна.

Сила любви / В. А .Клочкова. – Гомель : ООО Агентство "РИД", 1998. – 223, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА149176
 1. Кондаленко, Лариса Кузьминична.

Луч любви : сборник стихотворений / Лариса Кондаленко ; [художник С. М. Симонова]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 71 с. : ил. ; 20 см. – (Подарок влюбленным, любимым, любящим).

Шыфр НББ: 1Н//345956(039)
 1. Кондаленко, Лариса Кузьминична.

Любовь моя … : сборник стихотворений / Лариса Кондаленко ; [предисловие А. Вертинского]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – 519 с. : ил. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//69625(048)
 1. Красневская, Зинаида.

Про любовь / Зинаида Красневская // Неман. – 2012. – № 9. – С. 198–201. – Рецензия на книгу: Тайна переписки : роман / Валентин Маслюков. – Минск : Книжный Дом, 2011. – 319 с.

Шыфр НББ: 3ОК1467
 1. Крывапуст, В. А. Моўная рэпрэзентацыя канцэпта "каханне" у паэзіі Яўгеніі Янішчыц: гендэрны аспект / В. А. Крывапуст // Актуальные проблемы филологии : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины". – 2011. – Вып. 4. – С. 130–134.

Шыфр НББ: 3Н//891


 1. Кузьмич, Владимир Владимирович

Любимой женщине : Стихи / Владимир Кузьмич (Кузьма Новогрудский) ; [авт. предисл. П. Сабина]. – Мн. : ООО "Харвест", 2001. – 31 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА250334
 1. Кузмич, Евгений Георгиевич.

Сказки о любви / Е. Г .Кузмич, В. А. Кузмич. – Мн. : Лазурак, 2003. – 237, [2] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА318705
 1. Кузнецова, Ирина Ивановна.

Мне показалось, что с тобою могу о многом говорить… : сб. стихов / Ирина Кузнецова; Предисл. Т. Савинской]. – Мн., 1997. – 75 с.

Шыфр НББ: 1БА225430
 1. Купала, Я. (1882–1942). Яна і я : паэма / Янка Купала. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. – [32] с.

Шыфр НББ: БА163296


 1. Куртанич, Ольга Ивановна

Валавуд : вершы / Вольга Куртаніч ; [маст. У. Скрыганаў]. – Мн. : Беларус. кнігазбор, 2002. – 79, [4] с. ; 14 см.

Шыфр НББ: 1БА298394
 1. Кутузова, Светлана Валерьевна.

Нет, не надо меня провожать, не надо : Сб. стихов / Светлана Кутузова ; [предисл. Г.Сергиенковой]. – Мн. : УП "Технопринт", 2001. – 79 с., [2] л. цв. ил. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА254889
 1. Кухарчук, Степан Петрович.

Тепло любви : стихи / Степан Кухарчук ; [послесловие: В. Речиц]. – Брест : Брестская типография, 2006. – 79 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА468518
 1. Лермонтов, Михаил Юрьевич

Паэмы / М.Ю.Лермантаў. – Мн. : Дзярж. выд–ва БССР, 1950. – 181, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: БА30865
 1. Линник, Любовь Степановна

Я отдаю свою любовь Вам : стихотворения / Любовь Степановна Линник. – Минск : Институт геохимии и геофизики, 2006. – 275 с., [1] л. портр. : ил. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//1003(039)
 1. Лисицкая, Тамара Григорьевна

Тихий центр : роман / Тамара Лисицкая. – Минск : Кавалер, 2007. – 429, [2] с. ; 21 см. – (Новые имена нового века).

Шыфр НББ: 1Н//35760(039)
 1. Лосиков, Иван Лукич

Повесть о влюбленных : проза / Иван Лосиков. – Мн. : Технопринт, 2004. – 293, [1] с. ; 16 см.

Шыфр НББ: 1БА370167 1. Луцевич, Татьяна Николаевна

Любовь рождается из света : [стихотворения] / Татьяна Луцевич. – Минск : Ковчег, 2009. – 102 с. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//222706(039)
 1. Лытов, Владимир Андреевич.

Самая лучшая женщина : роман о любви / Владимир Лытов. – [Гродно] : Гродн. тип., 2003. – 140 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА332118
 1. Маліноўскі, Міхась Міхайлавіч.

"Паўшы анёл" і "Л.А.Д." : (Аляксандр Блок і Любоў Дэльмас) / Міхась Маліноўскі. – Мінск : Стринко, 2007. – 30, [1] с. : партр. ; 14 см.

Шыфр НББ: 1Н//62223(039)
 1. Манкевич, Ольга Иосифовна

Ждала я долго этой встречи… : сб. стихов / О.И.Манкевич. – Мн. : Технопринт, 1999. – 158, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА170955
 1. Марецкая, Марьяна

Любовь никогда не приходит одна : повесть / Марьяна Марецкая. – Минск : Печенко А. Г., 2011. – 175 с. : ил. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//331942(039)
 1. Мароз, Уладзімір Вікенцьевіч

Шляхцянка–восень : лірыка любові і кахання / Уладзімір Мароз. – Мінск : Зміцер Колас, 2012. – 138, [1] с. : іл. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//335373(039)
 1. Марозаў, Змітрок

Акварэлі пачуцця : лірыка / Змітрок Марозаў. – Мн. : ВК ТАА "ПаліБіг", 2000. – 168 с.

Шыфр НББ: 1БА200482
 1. Марчук, Георгій Васілевіч

Без ангелаў : раман, апавяданні. – Мн. : Маст.літ., 1993. – 256 с.

Шыфр НББ: 1БА25188
 1. Марчук, Георгій Васілевіч

Урсула : навелы кахання / Георгій Марчук. – Мн. : Бел. саюз журналістаў, 2003. – 190, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА306349
 1. Марціновіч, Д. А. Жанчыны ў жыцці Уладзіміра Караткевіча / Дзяніс Марціновіч. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2014. – 176, [1] с., [2] л. іл. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//466261(039)


 1. Марціновіч, Д. А. Караткевіч і С. М.: гісторыя кахання / Дзяніс Марціновіч // Полымя : Літ.–грамад. і грамад.–паліт. часоп. / Заснав.: М–ва інфарм. Рэсп. Беларусь. – 2012. – № 12. – С. 143―151.

Шыфр НББ: 3ОК1714


 1. Маскевіч, Мікола

Святло твайго акна : лірыка кахання / Мікола Маскевіч. – Мінск : Белпринт, 2009. – 63 с. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//173227(039)
 1. Маслюков, Валентин Сергеевич

Тайна переписки : роман / Валентин Маслюков. – Минск : Книжный Дом, 2011. – 319 с.

Шыфр НББ: 1Н//273690(039)
 1. Маслюкова, Ольга Ивановна

Мне плохо без тебя… : роман / Ольга Маслюкова. – Минск : Четыре четверти, 2009. – 237, [1] с. ; 18 см.

Шыфр НББ: 1Н//158861(039)
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

Аннуся і Багуслаў. Каханне стагоддзя / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2011. – № 1. – С. 50–51.

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Масленицына, Ирина Александровна

Век сентиментальных писем / И.А.Масленицына. – Мн. : Беларусь, 2004. – 254, [1] с. – (Двое в истории).

Шыфр НББ: 1БА354736
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

Вялікае каханне гетмана Астрожскага / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2010. – № 3. – С. 72 : іл. – (Архіў: асоба, паданне, сведкі часу, падзея / вядучыя рубрыкі: Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж).

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

Горліца, якая пакахала вераб'я / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2010. – № 12. – С. 58–59 : ил. – (Архіў / вядучыя рубрыкі: Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж).

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Масленицына, Ирина Александровна

Кавалеры и дамы белорусского Ренессанса : Новеллы о любви / И.А.Масленицына ; [худож. Д.Е.Дивин]. – Мн. : Полымя, 2000. – 190, [1] с. – (Двое в истории).

Шыфр НББ: 1БА208646
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

Каханне, вышэйшае за зоркі / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2008. – № 6. – С. 74–75 : іл. – (Архіў: асоба, падзея, сведкі часу, паданне / вядучыя рубрыкі: Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж).

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Масленицына , Ирина Александровна

Король, Дама, Валет, или Роман об искушении / Ирина Масленицына // Неман : Ежемес. лит.–художеств. журн. / Учредитель: Союз белорус. писателей. – 2011. – № 8. – С. 240–247. – Рецензия на книгу: Каралева не здраджвала каралю, або Каралеўскае шлюбаванне ў Новагародку : [займальны аповед пра каханне 17–гадовай беларускай князёўны Соф'і Гальшанскай і 70–гадовага караля польскага Ягайлы : раман] / Анатоль Бутэвіч. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. – 318, [1] с.

Шыфр НББ: 3ОК1467
 1. Масленицына, Ирина Александровна

Летописцы повествуют о любви / И.А.Масленицына. – Мн. : Беларусь, 2002. – 238, [1] с. ; 21 см. – (Двое в истории).

Шыфр НББ: 1БА290293
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

Меч і хусцінка / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2009. – № 2. – С. 68–[69] : іл. – (Архіў: асоба, паданне, сведкі часу, падзея / вядучыя рубрыкі: Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж).

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

Подзвіг кахання / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2010. – № 10. – С..58–9. – (Архіў: асоба, паданне, сведкі часу, падзея / вядучыя рубрыкі: Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж).

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Масленицына, Ирина Александровна

По рыцарским законам / И.А.Масленицына ; [худож. Г. С. Грак]. – Мн. : Полымя, 2001. – 206, [1] с. ; 20 см. – (Двое в истории).

Шыфр НББ: 1БА234034
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

“Синяя борода из Гольшан” / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2009. – № 4. – С..70–1. – (Архіў: асоба, паданне, сведкі часу, падзея / вядучыя рубрыкі: Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж).

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Масляніцына, Ірына Аляксандраўна

Чацвёртая жонка манарха // Женский журнал / учредитель ЧПУП "Женский журнал". – 2010. – № 8. – С..58–9. – (Архіў: асоба, паданне, сведкі часу, падзея / вядучыя рубрыкі: Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж).

Шыфр НББ: 3ОК8676
 1. Мележ, Іван Паўлавіч

Завеі, снежань : раман з "Палескай хронікі" : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Мележ. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. – 260, [2] с., [1] л. партр. ; 22 см. – (Бібліятэка школьніка).

Шыфр НББ: 1Н//139216(039)
 1. Мележ, Іван Паўлавіч

Людзі на балоце : раман з "Палескай хронікі" : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Мележ ; [прадмова С. Андраюка]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 412, [2] с. ; 22 см. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//199996(039)
 1. Мележ, Іван Паўлавіч

Подых навальніцы : раман з "Палескай хронікі" : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Мележ. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. – 556, [2] с., [1] л. партр. ; 22 см. – (Бібліятэка школьніка).

Шыфр НББ: 1Н//139211(039)
 1. Миланович, Жанна Владимировна.

Презумпция любви : [сборник стихов] / Жанна Миланович. – Минск : Ковчег, 2009. – 117 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//222801(039)
 1. Мушынская, Таццяна Міхайлаўна

Джульета і экстрасэнс : [аповесці, апавяданні, абразкі, мініяцюры] / Таццяна Мушынская. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 365, [2] с. : іл. ; 22 см.

Шыфр НББ: 1Н//434929(039)
 1. Навуменка, Іван Якаўлевіч

Падарожжа ў юнацтва : выбранае / Іван Навуменка. – Мінск : Мастацкая літаратура, друк 1972. – 430, [2] с., [1] л. партр. ; 21 см.

Шыфр НББ: БА124848
 1. Найвышэйшая песня Саламонава = Песнь песней Соломона : Бібл.кн. / пер. В. Сёмухі ; Маст. А. Кашкурэвіч. – Мн. : Маст.літ., 1994. – 78 с.

Тэкст.парал.:беларус.,рус.,англ. – 8000 экз.

Шыфр НББ: 1БА44689К
 1. Неделина, Надежда Николаевна.

Naiv о любви : роман / Надежда Неделина. – Минск : Кавалер, 2008. – 573, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Новые имена нового века).

Шыфр НББ: 1Н//104656(039)
 1. Новик, Светлана Петровна

Восторги любви : стихи / Светлана Новик ; [рис. В.Г.Федотовой]. – Мн. : Технопринт, 1999. – 167 с.

Шыфр НББ: 1БА189948
 1. Овчарук, Анатолий Александрович

Здесь слово каждое о Вас : стихи о любви / Анатолий Овчарук. – Минск : Энциклопедикс, 2012. – 99 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//392960(039)
 1. Одаев, Евгений Викторович

Светлане : стихи о любви / Евгений Одаев. – Брест : Брестская типография, 2007. – 27 с. ; 15 см.

Шыфр НББ: 1Н//36723(039)
 1. Пакуль б'ецца сэрца… : аповесці, апавяданні / [укладальнік А. Лесавік]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 374, [1] с. : іл. ; 27 см. – (Вера. Надзея. Любоў : ВНЛ).

Шыфр НББ: 1Н//412432К(039)


 1. Патаранскі, С.

Аблічча кахання : [вершы] / Сяргей Патаранскі. – Мінск : Белпринт, 2014. – 39 с. : іл. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//464996(039)
 1. Петрарка, Франчэска

Санеты / Франчэска Петрарка. Паломніцтва Чайльд Гарольда : лірыка. Паэмы / Джордж Гордан Байран. У месяцавым ззянні : лірыка : [Для ст. шк. ўзросту : Пер. з італ., англ. і фр.] / Поль Верлен ; [Да зб. ў цэлым: уклад. С. Панізнік ; маст. Т. Радзівілка. – Мн. : Юнацтва, 1996. – 270 с. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА95204
 1. Петрушкевіч, А. М. Палыновая горыч кахання : Максім Багдановіч і Ганна Какуева / Ала Петрушкевіч ; ілюстрацыі А. Кашкурэвіча // Маладосць : штомесячны літаратурна–мастацкі і грамадска–палітычны ілюстраваны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў Беларусі", рэдакцыйна–выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда". – 2011. – № 12. – С. 83–85.

Шыфр НББ: 3ОК54


 1. Попов, Георгий Эдуардович

История любви : книга поэзии и прозы / Георгий Попов ; [предисловие О. Казаковой]. – Минск : Литературный свет, 2012. – 121, [2] с. : ил. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//366184(039)
 1. Пракаповіч, Ігар Міхайлавіч

Сонейка маё яснае… : паэзія / Ігар Пракаповіч. – Мінск : Кнігазбор, 2009. – 67 с. : іл. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//158457(039)
 1. Пранчак, Леанід Іванавіч

Біблія для каханай : кн. паэзіі / Леанід Пранчак ; Маст. Д.Мілаванаў. – Мн. : Полымя, 1998. – 302, [1] c.

Шыфр НББ: 1БА155655
 1. Прохарчык, Андрэй Піліпавіч

Незакончаны раман… : дакументальныя аповесці, вершы / А. П. Прохарчык. – Мінск : Роздум, 2008. – 242 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//151839(039)
 1. Прыгодзіч, Зіновій Кірылавіч

Калі б не ты : лірыка кахання / Зіновій Прыгодзіч ; [мастак Г. Грак]. – Мінск : ГА БТ "Кніга", 2002 (Паліграфічны камбінат ім. Я. Коласа). – 229, [3] с.

Шыфр НББ: 13РК24696Т
 1. Пушкін, Аляксандр Сяргеевіч

Яўгеній Анегін : раман у вершах / А. С. Пушкін ; пер. А. Куляшоў. – Мн. : Дзяржвыд БССР, 1949. – 161, [2] с.

Шыфр НББ: БА11917
 1. Радзівіл, Францішка Уршуля

Нясвіжскі альбом = Album Nieświeski : зборнік любоўнай лірыкі / Францішка Уршуля Радзівіл ; [укладанне і пасляслоўе С. Кавалёва ; падрыхтоўка польскіх тэкстаў і прадмова Н. Русецкай ; пераклады Н. Русецкай і інш. ; мастак Г. Ціханава]. – Мінск : Кнігазбор, 2011. – 141 с. : іл. ; 11 см.

Шыфр НББ: 1Н//286231(039)
 1. Расповяды пра Каханне … : Любоў, Любасць, Любошчы : [апавяданні і аповесці рускіх і савецкіх класікаў] / укладанне і пераклад з рускай мовы Андрэя Каляды. – Мінск : Віктар Хурсік, 2012. – 473, [3] с. : партр. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//332954(039)


 1. Рублеўская, Людміла Іванаўна

Людвіка і Фабіян : гістарычная драма / Людміла Рублеўская, Віталь Скалабан. – Мінск : В.Хурсік, 2006. – 50, [1] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА478006
 1. Рунцэвіч, Уладзімір

Эрас : лірыка кахання / Уладзімір Рунцэвіч. – Мінск : Кнігазбор, 2014. – 83 с. : іл. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//465466(039)
 1. Савіцкі, Алесь

Выбраныя творы : У 2 т. / прадм. А.Марціновіча. – Мн. : Маст. літ., 1995.

Т.1 : Раман. Аповесць. – 511 с., 1 л. партр. – Змест: Толькі аднойчы: раман; І нічога ўзамен: аповесць. – 4500 экз.

Шыфр НББ: 1БА51446


 1. Садоўская, А. Л. Каханне ў моўнай карціне свету беларусаў / Анжаліка Садоўская // Роднае слова : Штомес. навук.–метад. часоп. / Заснав.: М–ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. ― № 5. ― С. 53―56.

Шыфр НББ: 3ОК2069


 1. Садоўская, Л. Усе пра каханне, усё пра любоў / Л. Садоўская // Бібліятэка прапануе. – 2013. ― № 10. ― С. 14–17.

Шыфр НББ: 3ОК2083


 1. Самая чароўная кветка : аповесці, апавяданні / [уклад. А. Лесавік]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – 318, [1] с. ; 27 см. – (Вера. Надзея. Любоў).

Шыфр НББ: 1Н//216652К(039)


 1. Самотная зорка Венера : аповесці, апавяданні / [уклад. А. Лесавік]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – 334, [1] с. : іл. ; 27 см. – (Вера. Надзея. Любоў : ВНЛ).

Шыфр НББ: 1Н//460808К(039)


 1. Сенатарава, Н. "Песня двух сэрцаў, што зведалі радасць любові…" / Надзея Сенатарава // Полымя : Літ.–грамад. і грамад.–паліт. часоп. / Заснав.: М–ва інфарм. Рэсп. Беларусь. – 2008. – № 4. – С. 172–176.

Шыфр НББ: 3ОК1714


 1. Сівец, Таццяна Мікалаеўна

Таму, хто знойдзе… : каханне ды іншыя казкі : вершы, проза, п'есы, пераклады / Таццяна Сівец. – Мінск : І. П. Логвінаў, 2008. – 183 с.

Шыфр НББ: 1Н//93809(039)
 1. Сімановіч, Мікалай Мікалаевіч.

Свабоднае каханне : зборнік / Мікалай Сімановіч. – Брэст : Академия, 2005. – 83, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА447963
 1. Сматрыцкая, Т. В. "Сэрца білася так гулка…" : каханне ў жыцці герояў "Палескай хронікі" Івана Мележа / Таццяна Сматрыцкая // Роднае слова : Штомес. навук.–метад. часоп. / Заснав.: М–ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2007. – № 10. – С. 7–10.

Шыфр НББ: 3ОК2069


 1. Сом, Лера

Каралева прыйдзе ноччу : вершы пра каханьне / Лера Сом. – Мінск : Логвінаў, 2007. – 87 с. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//13689(039)
 1. Старычонак, В. Д. "Зямное непаўторнае каханне": паэтычны дыскурс любові / Васіль Старычонак // Полымя : Літ.–грамад. і грамад.–паліт. часоп. / Заснав.: М–ва інфарм. Рэсп. Беларусь. – 2009. – № 6. – С. 181–193.

Шыфр НББ: 3ОК1714


 1. Стаховіч–Ларчанка, Рыма Аляксандраўна.

Каханне зоркі : казка / Рыма Стаховіч–Ларчанка. – Мн. : Беларус. кнігазбор, 2003. – 30, [1] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА312881
 1. Супрунчук, Віктар Пятровіч

Цвіў белы–белы бэз : аповесць, апавяданні / Віктар Супрунчук. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 269, [2] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//433457(039)
 1. Танк, Максім

Мне пару крыл дало юнацтва… : Выбр. лірыка / Максім Танк ; [уклад. В.Рагойшы ; маст. А. І. Цароў]. – Мн. : Маст. літ., 2003. – 478, [1] с. ; 21 см. – (Беларуская паэзiя XX стагоддзя).

Шыфр НББ: 1БА312053
 1. Тарасаў, Канстанцін Іванавіч

Апошняе каханне князя Міндоўга : аповесць / Кастусь Тарасаў. – Мн. : ТАА "Лекцыя", 2000. – 159 с. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1БА221460
 1. Татаринов, Юрий Аркадьевич

Барбара Радзивилл : проза / Юрий Татаринов. – Минск : Регистр, 2012. – 476, [3] с. : ил. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//331823(039)
 1. Татарынаў, Юрый Аркадзьевіч

Княгіня Мянжынская : трылогія / Юрый Татарынаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. – 284, [2] с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА418235
 1. Татаринов, Юрий Аркадьевич

О любви : Филос. миниатюры ; О матери: Реквием ; Философский блокнот / Ю.А.Татаринов. – Мн. : Энциклопедикс, 2003. – 61 с. ; 20 см. – (Сентиментальные сюжеты).

Шыфр НББ: 1БА300474
 1. Татаринов, Юрий Аркадьевич

Пленящая грацией : роман / Юрий Татаринов. – Мн. : Минсктиппроект, 1998. – 205 с. – (Беларусь историческая).

Шыфр НББ: 1БА149780
 1. Татаринов, Юрий Аркадьевич

Роковая страсть короля Миндовга : [проза] / Юрий Татаринов. – Минск : Регистр, 2013. – 313, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Библиотека Регистр).

Шыфр НББ: 1Н//411855(039)
 1. Татаринов, Юрий Аркадьевич

Сентиментальные сюжеты : [рассказы] / Ю. А. Татаринов. – Минск : И. П. Логвинов, 2008. – 83 с. : ил., портр. ; 20 см. – (Серия "Сентиментальные сюжеты").

Шыфр НББ: 1Н//141870(039)
 1. Трушкевич, Анатолий Иванович

Ты останешься в сердце моем : стихи / Анатолий Трушкевич. – Мн. : Технопринт, 2004. – 59 с. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1БА362198
 1. У храме зямнога кахання : аповесці, апавяданні : [зборнік / уклад. А. Лесавік]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 270, [1] с. ; 27 см. – (Вера, надзея, любоў : ВНЛ).

Шыфр НББ: 1Н//460809К(039)


 1. Фарыдовіч, М. "Мара Жанчыны, або сапраўднае спакушэнне!" // Верасень : літаратурна–мастацкі часопіс / заснавальнік Рэдакцыйна–выдавецкая ўстанова "Вераснянка". – 2011. – № 2. – С. 131–146.

Шыфр НББ: 3Н//1710


 1. Формула кахання : тэксты фіналістаў літаратурнага конкурсу "Твор пра каханне", прысвечанага 700–годдзю Ф.Петраркі (Мінск, 2004) / укладальнік і рэдактар А.Хадановіч ; пасляслоўе Г.Кісліцынай. – Менск [Мінск] : І.П.Логвінаў, 2005. – 185 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА400521


 1. Хамутовская, Н. Великие женщины великих мужчин // Женский журнал. – 2008. – № 2. – С.54–55.

Шыфр НББ: 3ОК8676


 1. Чирко, Михаил Михайлович

Любовь на фоне осени : сборник стихов / Михаил Чирко. – Гродно : Гродненская типография, 2008. – 87 с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//132977(039)
 1. Чурко, Юлия Михайловна

Многоцветие чувств : роман, пьеса / Юлия Чурко. – Мн. : Четыре четверти, 2004. – 214 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА368147
 1. Чыгрын, Сяргей Мікалаевіч.

Горад без цябе : вершы / Сяргей Чыгрын ; [Маст. Л.Лобач]. – Слонім, 1999. – 47 с. ; 14 см.

Шыфр НББ: 1БА225280
 1. Шабовіч, Мікалай Віктаравіч

Мая надзея : вершы / Мікола Шабовіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 173, [1] с. ; 16 см.

Шыфр НББ: 1БА499561
 1. Шалешка, Лілія Юльянаўна.

Расплата за каханне : паэмы / Лілія Шалешка. – Мінск : Выдавецкі цэнтр Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2012. – 67, [1] с. : іл. ; 19 см.

Шыфр НББ: 1Н//345907(039)
 1. Шамякін, Іван Пятровіч

Збор твораў : у 23 т. / Іван Шамякін ; рэдкалегія: У. В. Гніламёдаў [і інш. ; прадмова У. В. Гніламёдава] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010–. – 20 см.

Т. 13 : Трывожнае шчасце : пенталогія / рэдактары тома: Т. С. Голуб, Т. І. Шамякіна ; [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі К. Казыры ; пасляслоўе Т. Шамякінай]. – 2013. – 709, [1] с., [4] с. фат.– Бібліяграфія ў каментарях: с. 617–708. – 1500 экз.

Шыфр НББ: 1Н//411373(039)


 1. Шамякін, Іван Пятровіч

Пошукі прытулку : аповесці : для ст. шк. узросту / Іван Шамякін ; [Маст. У.М.Аніська]. – Мн. : Юнацтва, 2001. – 348, [2] с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1БА221494
 1. Шамякіна, Т. І. Каханне, жанчына, вайна : раман "Зеніт" Івана Шамякіна / Таццяна Шамякіна // Роднае слова : Штомес. навук.–метад. часоп. / Заснав.: М–ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2013. – № 10. – С. 11–15.

Шыфр НББ: 3ОК2069


 1. Шаржановіч, Ксенія Віктараўна

Сланечнікі кахання : вершы / Ксенія Шаржановіч. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – 95 с. ; 17 см.

Шыфр НББ: 1Н//128094(039)
 1. Шекспир, Уильям

Санеты. Трагедыі: пер .з англ. / уклад., прадм. і камент. В. Небышынца ; мастац. афармл. А. Царова ; іл. В. Мікіты. – Мн. : Мастац. літ., 1989. – 479с.,8л.iл. – (Скарбы сусветнай літаратуры).

Шыфр НББ: БА231805
 1. Шышыгіна–Патоцкая, Клаўдзія Якаўлеўна.

Каханне стагоддзя : Гіст.–краязн. нарыс / К.Я. Шышыгіна–Патоцкая. – Баранавічы : РУПП "Баранав. ўзбуйн. друк.", 2002. – 78, [2] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА285016
 1. Шышыгіна–Патоцкая, Клаўдзія Якаўлеўна.

Тры каханні Сыракомлі / К.Я. Шышыгіна–Патоцкая. – Баранавічы : РУПП "Баранав. ўзбуйн. друк.", 2002. – 126, [1] с. ; 20 см.

Шыфр НББ: 1БА285018
 1. Эдэльман, Марк

У геце было і каханне : размовы з Паўлай Савіцкай / Марк Эдэльман ; пераклад з польскай мовы Веранікі Бандаровіч і Юрася Барысевіча ; [фотамастачка Дз. Даніловіч ; рэдакцыя і каментарыі І. Кур'ян]. – Мінск : Галіяфы, 2013. – 195 с., [20] л. фота ; 20 см.

Шыфр НББ: 1Н//440393(039)
 1. Яна і Я : вершы і песні пра каханне : [зборнік / укладанне: У.Сіўчыкаў, Р.Шастак. – Мінск : Радыёла–плюс, 2005. – 510, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА421370


 1. Янішчыц, Яўгенія Іосіфаўна

Пачынаецца ўсё з любві… : вершы, паэмы / Яўгенія Янішчыц ; [укладанне В. Шніпа]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. – 334, [1] с.


 1. Ясенін, Сяргей Аляксандравіч

Выбранае : вершы і паэмы / прадм. Р. Бярозкіна ; пер. Р. Барадулін, А. Куляшоў. – Мн. : Маст. літ., 1976. – 207с., 1л.партр. ; 15см. – (Паэзія народаў СССР).

Шыфр НББ: БА147119


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал