Тэатр Васі ВяселкінаДата канвертавання15.05.2016
Памер77.01 Kb.
Тэатр Васі Вяселкіна
Хітры Вол

Паводле беларускай народнай казкі
Дзейныя асобы:
Гаспадар, Вол, Воўк.
На сцэне, прыбранай пад луг, стаіць Гаспадар. Глядзіць на сонца ў небе, на траву вакол сябе.
Гаспадар /уздыхае/. Сена пара касіць, а тут якраз хвароба прыкінулася. Чым я вала буду зімою карміць? Пайду лячыцца. /Сыходзіць./
З другога боку сцэны выходзіць Вол з касою і вядром вады.
Вол /сам сабе/. Бяда, Гаспадар захварэў! Ды нічога: я сам за пагодаю сена накашу, высушу, стог скідаю. /Пачынае касіць./
На сцэну выбягае Воўк.
Воўк /глытаючы сліну/. Ты вол?
Вол. Вол.
Воўк. Сена косіш?
Вол. Кашу.
Воўк. Рагамі грабеш?
Вол. Грабу.
Воўк. Хвастом падграбаеш?
Вол. Падграбаю.
Воўк. А мяне ты не баішся? – Кляцае зубамі і вые, палохаючы: – У-у-у!..
Вол /наставіўшы рогі/. Я не толькі цябе, а і двух такіх не баюся!
Паверыў Воўк і пабег шукаць сабе падмогу. Вол косіць, стараецца. З другога боку сцэны выходзіць Воўк з двума сваімі братамі.
Воўк /пацвельваецца/. Ты вол?
Вол. Вол.
Воўк. Сена косіш?
Вол. Кашу.
Воўк. Рагамі грабеш?
Вол. Грабу.
Воўк. Хвастом падграбаеш?
Вол. Падграбаю.
Воўк /паказвае на братоў/. А трох нас ты баішся?
Вол /наставіўшы рогі, хітрыць, як і раней/. Не толькі трох, а і чатырох не баюся…
Паверылі ваўкі і пабеглі шукаць сабе большую падмогу. Вол тым часам сена дасушыў, у стог зграбае.
Вол /уздыхае з палёгкаю/. Ну, вось і стог нарэшце скідаў! Нарабіўся за дзень, сасмяг. /Падымае вядро, п’е, разліваючы, узахлёб/. Пайду паціху ў свой двор, час і адпачыць. /Сыходзіць./
На сцэну выбягае цэлая чарада ваўкоў.
Воўк /здзіўлена/. А дзе ж Вол? Стог стаіць, а касца няма. /Падыходзіць да стога./ Можа, тут, у стозе, схаваўся?
Ваўкі раскідваюць стог. Расчараваныя, выюць злосна: “У-у-у!..”
Воўк /прыглядаецца да свежай пакошы/. Во, бачыце, след! Пабяжым па следзе, дагонім. Нідзе ён, Вол, не дзенецца, наш будзе.
Ваўкі знікаюць. Нейкі час за сцэнаю чуваць іх тупат. Потым яны зноў выбягаюць на сцэну, глухая сцяна якой размалявана пад агароджу з частаколу.
Воўк /радасна/. Во дзе Вол схаваўся! У двары сваім, за высокім частаколам.
Ваўкі круцяцца пад частаколам, скачуць, а да Вала дабрацца не могуць.
Вол /з-за частаколу/. Выйце зараз ад злосці, дурні галодныя.
Воўк /кляцае зубамі/. Ты, Вол, схітрыў.
Вол. Схітрыў ці не схітрыў, а сена за пагодаю накасіў.
Воўк /вые/. У-у-у!.. Ты, баязлівец, схітрыў!.. У-у-у!..
Вол. Схітрыў ці не схітрыў, а шкура цэлая засталася.
Тут і астатнія ваўкі завылі. На сцэну выбягае Гаспадар са стрэльбаю ў руках.
Гаспадар /грозна/. Ах вы, злыдні! Мала вам зайцоў у лесе, дык па майго вала прыбеглі. Прэч адсюль! Каб і духу вашага тут не было, валацугі шэрыя! /Страляе ўгору./
Ваўкі, падцяўшы хвасты, уцякаюць са сцэны.

Аўтар інсцэніроўкі Мікола Маляўка
http://www.veselka.by/?p=1547#more-1547

Тэатр Васі Вяселкіна
Павук і мухі

П’еса-казка
Дзейныя асобы: ПАВУК, МУХІ.
Лясная паляна. На ёй з’яўляецца Павук.
ПАВУК. Я спляту свае карункі,

Быццам мухам падарункі.

(Пляце павуціну, аглядае яе.)

Ай ды я! Ай ды зух!

Налаўлю я хутка мух

Для сябе і для гасцей,

Каб заходзілі часцей.

(Крычыць).

Гэй вы, мухі, ягамосці,

Да мяне ляціце ў госці

Па карункі –

Падарункі!

На паляну вылятаюць мухі. Яны не набліжаюцца

да павуціны, а лятаюць здалёк.


МУХІ (разам).

Вось табе наш адказ,

Жу-жу-жу!

Не падманеш ты нас,

Жу-жу-жу!

Бо твае, Павук, карункі,

Жу-жу-жу,

Пасткі, а не падарункі,

Жу-жу-жу!
ПАВУК (незадаволена).

Я вам справу кажу,

А вы мне: жу-жу-жу!

Хопіць, мухі жартаваць –

Лепей будзем сябраваць!

Не жадаеце карункаў,

Дык заместа падарункаў

Запрашаю на абед!

Пачастую вас як след

Мёдам з сушкамі

Ды з ватрушкамі!
МУХІ (разам).

Вось табе наш адказ

Жу-жу-жу!

Не падманеш ты нас,

Жу-жу-жу!

Ты абед нам не дасі,

Жу-жу-жу!

Ты нас сам, Павук, з’ясі,

Жу-жу-жу!
ПАВУК (злосна).

Я вас, мухі, так люблю!

Я вас мухі, так лаўлю!

І чым больш я вас лаўлю,

Тым мацней я вас люблю.

Не магу я жыць без вас:

Мне вячэраць хутка час,

Я ж яшчэ і не абедаў,

Толькі раніцай паснедаў

Спадарыкам-

Камарыкам.
Павук кідаецца да мух, але тыя спрытна ўхіляюцца, лятаюць вакол павука, дражняць яго.
МУХІ (разам).

Вось табе наш адказ,

Жу-жу-жу!

Не злавіць табе нас,

Жу-жу-жу!

Не старайся дарма,

Жу-жу-жу!

Крыльцаў у цябе няма,

Жу-жу-жу!
Мухі разлятаюцца ва ўсе бакі.
Генадзь АЎЛАСЕНКА

http://www.veselka.by/?p=399

Тэатр Васі Вяселкіна
Свята колераў вясёлкі

Гульнёва-забаўляльная п’еса
ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:
Вясёлка,

Чырвоны колер,

Аранжавы колер,

Жоўты колер,

Зялёны колер,

Блакітны колер,

Сіні колер,

Фіялетавы колер.


Гучыць музыка. Сем колераў Вясёлкі выконваюць харэаграфічную кампазіцыю. Нечакана грыміць гром. Ад яго ўсе колеры разбягаюцца ў розныя бакі. З’яўляецца Вясёлка, апранутая ў белае адзенне.
ВЯСЁЛКА. Прывітанне, сябры! Вы мяне, пэўна, не пазналі. Я – Вясёлка. Чаму невясёлая сёння? Злосны гром разагнаў усе мае колеры. З вашай дапамогай я зноў збяру іх разам. Першы колер – чырвоны. Калі ласка, падыдзіце да мяне ўсе, хто атрымаў папяровыя палавінкі чырвоных сэрцаў. Справа ад мяне становяцца хлопчыкі, злева – дзяўчынкі. У кожнага з вас у руках – палавінка сэрца. Вам трэба знайсці сваю палавінку, каб атрымалася адно сэрца.
Удзельнікі гульні знаходзяць свае палавінкі і ўтвараюць пары.

З’яўляецца чырвоны колер.


Чырвоны колер. Дзякуй, вы вярнулі мяне Вясёлцы!
Гучыць фонавая музыка. Чырвоны колер адорвае пераможцаў.
ВЯСЁЛКА. Наступны мой колер – аранжавы. Вось вам ватманы і каляровыя алоўкі. Капітаны дзвюх каманд павінны намаляваць на сваім ватмане апельсін. Пераможа той, хто зробіць гэта хутчэй і прыгажэй.
З’яўляецца аранжавы колер.
Аранжавы колер. Дзякуй, вы вярнулі мяне Вясёлцы!
Гучыць музыка. Аранжавы колер адорвае пераможцу.
ВЯСЁЛКА. Жоўты колер – колер сонца. Без сонца немагчыма жыццё. А якое жыццё без песні? Прапаную вам назваць песні, у якіх сустракаецца слова “сонца”. За кожны правільны адказ атрымаеце папяровае сонейка. У каго іх будзе болей, той і пераможца.
З’яўляецца жоўты колер.
Жоўты колер. Дзякуй, вы вярнулі мяне Вясёлцы!
Гучыць музыка. Жоўты колер адорвае пераможцаў.
ВЯСЁЛКА. Наступны колер – зялёны. Гэта колер жыцця, колер прыроды. Зараз мы праверым, ці добра вы ведаеце назвы дрэў, якія растуць у лесе. Вось зялёны паветраны шарык. Перадавайце яго па крузе і называйце розныя дрэвы. Той, хто не адкажа альбо затрымае шарык, – выбывае з гульні.
З’яўляецца зялёны колер.
Зялёны колер. Дзякуй, вы вярнулі мяне Вясёлцы!
Гучыць музыка. Зялёны колер адорвае пераможцаў.
ВЯСЁЛКА. Блакітны і сіні – колеры неба. У вышыні мы бачым не толькі птушак, але і самалёты. Няхай кожны з вас зробіць папяровы самалёт. Чый самалёт заляціць далей – той і будзе пераможцам.
З’яўляюцца блакітны і сіні колеры.
Блакітны і сіні колеры. Дзякуй, вы вярнулі нас Вясёлцы!
Гучыць музыка. Блакітны і сіні колеры адорваюць пераможцу.
ВЯСЁЛКА. Ну вось, сябры, з вашай дапамогай удалося вярнуць шэсць колераў. Застаўся апошні – фіялетавы. Ён заззяе, калі вы станчыце беларускую польку.
З’яўляецца фіялетавы колер.
Фіялетавы колер. Дзякуй, вы вярнулі мяне Вясёлцы!
Гучыць музыка. Фіялетавы колер адорвае лепшых танцораў.
ВЯСЁЛКА. Дарагія сябры! Злосны гром разагнаў мае колеры. Вы дапамаглі мне вярнуць іх. І я зноў – яркая і вясёлая. Дзякуй вам усім!..
Гучыць музыка. Сем колераў Вясёлкі кружацца ў карагодзе.
Дзмітрый СЕРГЕЙЧУК
http://www.veselka.by/?p=422

Тэатр Васі Вяселкіна
Таямнічыя зоркі

П’еса-казка
Дзейныя асобы:
Маляваныч – хлопчык-мастак,

Топа – мядзведзік,Яначка – лісяня.
На сцэне, на сцяне, вісіць вялікая карта зорнага неба. Маляваныч у тэлескоп уважліва разглядае зоркі.
Маляваныч. Якое казачнае відовішча! Колькі зорак! А вось сузор’е Жырафы! І Леў глядзіць на мяне!
На сцэне з’яўляюцца Топа і Яначка.
Топа. Дзе ты, Маляваныч, бачыш жырафу і льва? Яны што, у гэтай трубе сядзяць? Ха-ха!
Маляваныч. Нічога ты не разумееш! Гэта незвычайная труба – тэлескоп. Праз яе можна назіраць зоркі. Тэлескоп робіць іх у многа разоў большымі. А Жырафа і Леў – гэта не звяры, а сузор’і.
Яначка. Ой, як цікава! (Заглядае ў тэлескоп.)
Топа. Пачакай, Яначка! Мая бабуля казала, што на небе ёсць сузор’е, якое называюць Вялікай Мядзведзіцай. І мне, Маляваныч, вельмі хочацца яго ўбачыць!
Маляваныч. Зараз я знайду табе гэта сузор’е. Яго яшчэ называюць Вялікім Каўшом. Вось яно, Топа, глядзі! У ім – сем зорак.
Топа. Ой! Усё неба зіхаціць зоркамі – вялікімі і маленькімі.
Маляваныч. Топа, ты бачыш Вялікую Мядзведзіцу?
Топа. Я хутчэй знайшоў бы гэта сузор’е, калі б ты, Маляваныч, яго намаляваў.
Маляваныч. Калі ласка! (Малюе і аддае мядзведзіку.)
Топа (глядзіць на малюнак, потым у тэлескоп). Якая ж гэта мядзведзіца? Сузор’е сапраўды больш падобна на коўш, з якога можна папіць вады.
Яначка. Хопіць табе ўжо ўглядацца ў неба: яно ж не толькі тваё. Дай і мне разок зірнуць.
Топа. Ты, Яначка, і так маеш зоркія вочы. За пяць вёрст курачку ўбачыш. Вось злічу ўсе зоркі, тады і глядзі!
Маляваныч. Не вельмі старайся! Каб злічыць усе зоркі на небе, жыцця не хопіць.
Яначка адпіхвае ад тэлескопа Топу.
Яначка. Дай зірнуць! (Глядзіць у тэлескоп.) Ой! А мне ўсе зоркі міргаюць, нібы клічуць да сябе пагуляць. Маляваныч, а крумкач зможа даляцець да зорак?
Маляваныч. Ты што, Яначка! Хоць крумкач і жыве трыста гадоў, але і яму жыцця не хопіць, каб даляцець нават да самай блізкай зоркі.
Яначка. Глядзіце, глядзіце! Зорачка падае! Можа, яна ўбачыла мяне і захацела прыляцець у госці?
Топа. Я і без тэлескопа яе бачу! Ой, ужо знікла!
Яначка. Маляваныч, а ці можна ў тваім тэлескопе ўбачыць, як Баба Яга на мятле лятае?
Топа. Кажуць, яна далятае да зорак, хапае іх і складвае ў свой мех.
Маляваныч. Супакойцеся! Гэта ўсё казкі. А сёння вы бачылі, як на небе гуляюць таямнічыя зоркі, як месячык ясны між імі плыве. Толькі ні ў якім тэлескопе вы не ўбачыце, хто кожны вечар прыходзіць да ўсіх нас. Прыходзіць ціха, як невідзімка.
Яначка і Топа (разам). А мы ведаем, гэта – сон!
Пазяхаюць, паціраюць вочы. Дзіцячы хор выконвае песню-калыханку.
Яніна ЖАБКО
http://www.veselka.by/?p=426
Каталог: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
files -> Культурная праграма Першага нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал