Тэорыя і практыка мастацкага перакладуДата канвертавання18.06.2016
Памер102.85 Kb.
Пытанні да экзамену па курсу “Тэорыя і практыка мастацкага перакладу”


 1. Пераклад у сучасным свеце. Віды перакладу. Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі.

 2. Тэорыя, гісторыя, крытыка перакладу. Агульная характарыстыка.

 3. Функцыі мастацкага перакладу. Унутраныя і знешнія ўмовы перакладу.

 4. Перадперакладчыцкі аналіз тэксту. Жанр і пераклад. Жанрава-стылёвая дамінанта і яе перадача ў тэксце перакладу. Слоўнікавыя памылкі.

 5. Дыскусійныя моманты ў тэорыі перакладу: перакладальнасць, адэкватнасць. Паняцце эквівалентнасці ў тэорыі і на практыцы.

 6. Тыповыя цяжкасці пры перадачы нацыянальна спецыфічнага. Агульная характарыстыка.

 7. Рэаліі ў перакладзе. Асаблівасці перадачы рэалій у тэкстах розных жанраў.

 8. Пераклад фразеалагічных адзінак і жанравая спецыфіка.

 9. Пераклад – не аўтапартрэт перакладчыка. Адносіны аўтара арыгінальнага тэкста і перакладчыка. Перакладчык як пісьменнік.

 10. Празаічны пераклад. Паняцце “стылёвага ключа”. Заканамернасці арганізацыі празаічнага тэкста і пераклад. Кампаненты мастацкай мовы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя ў празаічным перакладзе. Роля сінтагмы ў празаічным перакладзе. Роля сінтаксіса ў празаічным перакладзе. Рытм прозы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя і стыль ў празаічным перакладзе.

 11. Пераклад драматычных твораў.

 12. Пераклад паэзіі. Спецыфіка паэтычнай тканіны. Мова і вершаскладанне пры перакладзе. Праблемы перакладу антычнага і белага вершаў. Рыфма ў перакладзе. Пра перанос алітэрацыі ў пераклад.

 13. Пераклад з блізкароднасных моў у розных аспектах. Пераклад ва ўмовах усходнеславянскай блізкасці. Спецыфіка двухбаковых (беларуска-іншаславянскіх і руска-іншаславянскіх) літаратурных узаемадачыненняў праз пераклад.

 14. Да методыкі крытыкі перакладу. Функцыя крытыкі перакладу. Перакладчык-- вызначальны суб’ект рэцэпцыі замежных літаратур. Абумоўленасць увагі да тых ці іншых мастацкіх тэндэнцый, аўтараў, твораў. Прыкладная схема рэцэнзіі на пераклад.

 15. Множнасць перакладаў аднаго і таго ж літаратурнага твора як феномен.

 16. Перакладчыкі беларускай і рускай літаратур у Польшчы.

 17. Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства ў Польшчы.

 18. Гісторыя беларускага перакладу. Этапы развіцця перакладу на Беларусі.

 19. Прынцыпы складання беларускай гісторыі перакладу суадносна з гісторыяй літаратуры.

 20. Да пытання пра беларускую школу перакладу. Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства сучаснасці ў Беларусі.

 21. Пераклад у сістэме міжславянскіх сувязяў. Перакладчыкі-славісты Беларусі (аглядная характарыстыка з персаналіямі па перакладчыках з польскай мовы).

 22. Беларускія тэарэтыкі і крытыкі перакладу. Асаблівасці перакладу на беларускую мову пры яе спецыфічным статусе.Віды работ, якія павінны быць выкананы да экзамену

Паведамленне па абранай тэме.

Рэцэнзія на пераклад.

Мастацкі пераклад прозы, паэзіі альбо драмы.

Пераклад рэалій альбо фразеалагічных адзінак.

Пытанні да заліку па курсу “Тэорыя і практыка мастацкага перакладу”
Пераклад у сучасным свеце. Віды перакладу. Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі.

Тэорыя, гісторыя, крытыка перакладу. Агульная характарыстыка.

Агульная характарыстыка сучаснай тэорыі перакладу.

Функцыі мастацкага перакладу. Унутраныя і знешнія ўмовы перакладу.

Перадперакладчыцкі аналіз тэксту. Жанр і пераклад. Жанрава-стылёвая дамінанта і яе перадача ў тэксце перакладу. Слоўнікавыя памылкі.

Дыскусійныя моманты ў тэорыі перакладу: перакладальнасць, адэкватнасць. Паняцце эквівалентнасці ў тэорыі і на практыцы.

Тыповыя цяжкасці пры перадачы нацыянальна спецыфічнага. Агульная характарыстыка.

Рэаліі ў перакладзе. Асаблівасці перадачы рэалій у тэкстах розных жанраў.

Пераклад фразеалагічных адзінак і жанравая спецыфіка.

Пераклад асабістых імёнаў і тапонімаў.

Пераклад – не аўтапартрэт перакладчыка. Адносіны аўтара арыгінальнага тэкста і перакладчыка. Перакладчык як пісьменнік.

Празаічны пераклад. Паняцце “стылёвага ключа”. Заканамернасці арганізацыі празаічнага тэкста і пераклад. Кампаненты мастацкай мовы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя ў празаічным перакладзе. Роля сінтагмы ў празаічным перакладзе. Роля сінтаксіса ў празаічным перакладзе. Рытм прозы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя і стыль ў празаічным перакладзе.

Пераклад драматычных твораў.

Пераклад паэзіі. Спецыфіка паэтычнай тканіны. Мова і вершаскладанне пры перакладзе. Праблемы перакладу антычнага і белага вершаў. Рыфма ў перакладзе. Пра перанос алітэрацыі ў пераклад.

Пераклад з блізкароднасных моў у розных аспектах. Пераклад ва ўмовах усходнеславянскай блізкасці. Спецыфіка двухбаковых (беларуска-іншаславянскіх і руска-іншаславянскіх) літаратурных узаемадачыненняў праз пераклад.

Пераклад у сістэме міжславянскіх сувязяў.

Да методыкі крытыкі перакладу. Функцыя крытыкі перакладу. Перакладчык-- вызначальны суб’ект рэцэпцыі замежных літаратур. Абумоўленасць увагі да тых ці іншых мастацкіх тэндэнцый, аўтараў, твораў. Прыкладная схема рэцэнзіі на пераклад.

Множнасць перакладаў аданаго і таго ж літаратурнага твора як феномен.

Перакладчыкі беларускай і рускай літаратур у Балгарыі.

Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства ў Балгарыі.

Гісторыя беларускага перакладу. Этапы развіцця перакладу на Беларусі.

Прынцыпы складання беларускай гісторыі перакладу суадносна з гісторыяй літаратуры.

Да пытання пра беларускую школу перакладу. Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства сучаснасці ў Беларусі.

Перакладчыкі-славісты Беларусі (аглядная характарыстыка з персаналіямі па перакладчыках з польскай мовы).

Беларускія тэарэтыкі і крытыкі перакладу. Асаблівасці перакладу на беларускую мову пры яе спецыфічным статусе.

Віды работ, якія павінны быць выкананы да заліку

Паведамленне па абранай тэме.

Рэцэнзія на пераклад.

Мастацкі пераклад прозы, паэзіі альбо драмы.

Пераклад рэалій альбо фразеалагічных адзінак.

Пытанні да заліку па курсу “Тэорыя і практыка мастацкага перакладу”
Пераклад у сучасным свеце. Віды перакладу. Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі.

Тэорыя, гісторыя, крытыка перакладу. Агульная характарыстыка.

Агульная характарыстыка сучаснай тэорыі перакладу.

Функцыі мастацкага перакладу. Унутраныя і знешнія ўмовы перакладу.

Перадперакладчыцкі аналіз тэксту. Жанр і пераклад. Жанрава-стылёвая дамінанта і яе перадача ў тэксце перакладу. Слоўнікавыя памылкі.

Дыскусійныя моманты ў тэорыі перакладу: перакладальнасць, адэкватнасць. Паняцце эквівалентнасці ў тэорыі і на практыцы.

Тыповыя цяжкасці пры перадачы нацыянальна спецыфічнага. Агульная характарыстыка.

Рэаліі ў перакладзе. Асаблівасці перадачы рэалій у тэкстах розных жанраў.

Пераклад фразеалагічных адзінак і жанравая спецыфіка.

Пераклад асабістых імёнаў і тапонімаў.

Пераклад – не аўтапартрэт перакладчыка. Адносіны аўтара арыгінальнага тэкста і перакладчыка. Перакладчык як пісьменнік.

Празаічны пераклад. Паняцце “стылёвага ключа”. Заканамернасці арганізацыі празаічнага тэкста і пераклад. Кампаненты мастацкай мовы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя ў празаічным перакладзе. Роля сінтагмы ў празаічным перакладзе. Роля сінтаксіса ў празаічным перакладзе. Рытм прозы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя і стыль ў празаічным перакладзе.

Пераклад драматычных твораў.

Пераклад паэзіі. Спецыфіка паэтычнай тканіны. Мова і вершаскладанне пры перакладзе. Праблемы перакладу антычнага і белага вершаў. Рыфма ў перакладзе. Пра перанос алітэрацыі ў пераклад.

Пераклад з блізкароднасных моў у розных аспектах. Пераклад ва ўмовах усходнеславянскай блізкасці. Спецыфіка двухбаковых (беларуска-іншаславянскіх і руска-іншаславянскіх) літаратурных узаемадачыненняў праз пераклад.

Пераклад у сістэме міжславянскіх сувязяў.

Да методыкі крытыкі перакладу. Функцыя крытыкі перакладу. Перакладчык-- вызначальны суб’ект рэцэпцыі замежных літаратур. Абумоўленасць увагі да тых ці іншых мастацкіх тэндэнцый, аўтараў, твораў. Прыкладная схема рэцэнзіі на пераклад.

Множнасць перакладаў аданаго і таго ж літаратурнага твора як феномен.

Перакладчыкі беларускай і рускай літаратур у Чэхіі.

Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства ў Чэхіі.

Гісторыя беларускага перакладу. Этапы развіцця перакладу на Беларусі.

Прынцыпы складання беларускай гісторыі перакладу суадносна з гісторыяй літаратуры.

Да пытання пра беларускую школу перакладу. Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства сучаснасці ў Беларусі.

Перакладчыкі-славісты Беларусі (аглядная характарыстыка з персаналіямі па перакладчыках з чэшскай мовы).

Беларускія тэарэтыкі і крытыкі перакладу. Асаблівасці перакладу на беларускую мову пры яе спецыфічным статусе.

Віды работ, якія павінны быць выкананы да заліку

Паведамленне па абранай тэме.

Рэцэнзія на пераклад.

Мастацкі пераклад прозы, паэзіі альбо драмы.

Пераклад рэалій альбо фразеалагічных адзінак.

Пытанні да заліку па курсу “Тэорыя і практыка мастацкага перакладу”
Пераклад у сучасным свеце. Віды перакладу. Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі.

Тэорыя, гісторыя, крытыка перакладу. Агульная характарыстыка.

Агульная характарыстыка сучаснай тэорыі перакладу.

Функцыі мастацкага перакладу. Унутраныя і знешнія ўмовы перакладу.

Перадперакладчыцкі аналіз тэксту. Жанр і пераклад. Жанрава-стылёвая дамінанта і яе перадача ў тэксце перакладу. Слоўнікавыя памылкі.

Дыскусійныя моманты ў тэорыі перакладу: перакладальнасць, адэкватнасць. Паняцце эквівалентнасці ў тэорыі і на практыцы.

Тыповыя цяжкасці пры перадачы нацыянальна спецыфічнага. Агульная характарыстыка.

Рэаліі ў перакладзе. Асаблівасці перадачы рэалій у тэкстах розных жанраў.

Пераклад фразеалагічных адзінак і жанравая спецыфіка.

Пераклад асабістых імёнаў і тапонімаў.

Пераклад – не аўтапартрэт перакладчыка. Адносіны аўтара арыгінальнага тэкста і перакладчыка. Перакладчык як пісьменнік.

Празаічны пераклад. Паняцце “стылёвага ключа”. Заканамернасці арганізацыі празаічнага тэкста і пераклад. Кампаненты мастацкай мовы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя ў празаічным перакладзе. Роля сінтагмы ў празаічным перакладзе. Роля сінтаксіса ў празаічным перакладзе. Рытм прозы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя і стыль ў празаічным перакладзе.

Пераклад драматычных твораў.

Пераклад паэзіі. Спецыфіка паэтычнай тканіны. Мова і вершаскладанне пры перакладзе. Праблемы перакладу антычнага і белага вершаў. Рыфма ў перакладзе. Пра перанос алітэрацыі ў пераклад.

Пераклад з блізкароднасных моў у розных аспектах. Пераклад ва ўмовах усходнеславянскай блізкасці. Спецыфіка двухбаковых (беларуска-іншаславянскіх і руска-іншаславянскіх) літаратурных узаемадачыненняў праз пераклад.

Пераклад у сістэме міжславянскіх сувязяў.

Да методыкі крытыкі перакладу. Функцыя крытыкі перакладу. Перакладчык-- вызначальны суб’ект рэцэпцыі замежных літаратур. Абумоўленасць увагі да тых ці іншых мастацкіх тэндэнцый, аўтараў, твораў. Прыкладная схема рэцэнзіі на пераклад.

Множнасць перакладаў аданаго і таго ж літаратурнага твора як феномен.

Перакладчыкі беларускай і рускай літаратур у Сербіі.

Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства ў Сербіі.

Гісторыя беларускага перакладу. Этапы развіцця перакладу на Беларусі.

Прынцыпы складання беларускай гісторыі перакладу суадносна з гісторыяй літаратуры.

Да пытання пра беларускую школу перакладу. Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства сучаснасці ў Беларусі.

Перакладчыкі-славісты Беларусі (аглядная характарыстыка з персаналіямі па перакладчыках з сербскай мовы).

Беларускія тэарэтыкі і крытыкі перакладу. Асаблівасці перакладу на беларускую мову пры яе спецыфічным статусе.

Віды работ, якія павінны быць выкананы да заліку

Паведамленне па абранай тэме.

Рэцэнзія на пераклад.

Мастацкі пераклад прозы, паэзіі альбо драмы.Пераклад рэалій альбо фразеалагічных адзінак.

Пытанні да экзамену па курсу “Тэорыя і практыка мастацкага перакладу”


 1. Пераклад у сучасным свеце. Віды перакладу. Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі.

 2. Тэорыя, гісторыя, крытыка перакладу. Агульная характарыстыка.

 3. Агульная характарыстыка сучаснай тэорыі перакладу.

 4. Функцыі мастацкага перакладу. Унутраныя і знешнія ўмовы перакладу.

 5. Перадперакладчыцкі аналіз тэксту. Жанр і пераклад. Жанрава-стылёвая дамінанта і яе перадача ў тэксце перакладу. Слоўнікавыя памылкі.

 6. Дыскусійныя моманты ў тэорыі перакладу: перакладальнасць, адэкватнасць. Паняцце эквівалентнасці ў тэорыі і на практыцы.

 7. Тыповыя цяжкасці пры перадачы нацыянальна спецыфічнага. Агульная характарыстыка. Рэаліі ў перакладзе. Асаблівасці перадачы рэалій у тэкстах розных жанраў.

 8. Пераклад фразеалагічных адзінак і жанравая спецыфіка.

 9. Пераклад – не аўтапартрэт перакладчыка. Адносіны аўтара арыгінальнага тэкста і перакладчыка. Перакладчык як пісьменнік.

 10. Празаічны пераклад. Паняцце “стылёвага ключа”. Заканамернасці арганізацыі празаічнага тэкста і пераклад. Кампаненты мастацкай мовы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя ў празаічным перакладзе. Роля сінтагмы ў празаічным перакладзе. Роля сінтаксіса ў празаічным перакладзе. Рытм прозы ў празаічным перакладзе. Інтанацыя і стыль ў празаічным перакладзе.

 11. Пераклад драматычных твораў.

 12. Пераклад паэзіі. Спецыфіка паэтычнай тканіны. Мова і вершаскладанне пры перакладзе. Праблемы перакладу антычнага і белага вершаў. Рыфма ў перакладзе. Пра перанос алітэрацыі ў пераклад.

 13. Пераклад з блізкароднасных моў у розных аспектах. Пераклад ва ўмовах усходнеславянскай блізкасці. Спецыфіка двухбаковых (беларуска-іншаславянскіх і руска-іншаславянскіх) літаратурных узаемадачыненняў праз пераклад.

 14. Пераклад у сістэме міжславянскіх сувязяў.

 15. Да методыкі крытыкі перакладу. Функцыя крытыкі перакладу. Перакладчык-- вызначальны суб’ект рэцэпцыі замежных літаратур. Абумоўленасць увагі да тых ці іншых мастацкіх тэндэнцый, аўтараў, твораў. Прыкладная схема рэцэнзіі на пераклад.

 16. Множнасць перакладаў аданаго і таго ж літаратурнага твора як феномен.

 17. Перакладчыкі беларускай і рускай літаратур у Польшчы.

 18. Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства ў Польшчы.

 19. Гісторыя беларускага перакладу. Этапы развіцця перакладу на Беларусі.

 20. Да пытання пра беларускую школу перакладу. Нацыянальная школа перакладу і перакладазнаўства сучаснасці ў Беларусі.

 21. Перакладчыкі-славісты Беларусі (аглядная характарыстыка з персаналіямі па перакладчыках з польскай мовы).

 22. Беларускія тэарэтыкі і крытыкі перакладу. Асаблівасці перакладу на беларускую мову пры яе спецыфічным статусе.

Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> %D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> %D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 -> Прыкметныя постаці Гаўрук Юрый Паўлавіч
%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 -> І. А. Чарота тэорыя І практыка мастацкага перакладу
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> Бажэна Немцава. Першая жанчына-пісьменніца ў чэшскай літаратуры
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> Тыпавая праграма па гісторыі чэшскай літаратуры І. Тлумачальная запіска
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра славянскіх літаратур
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра славянскіх літаратур
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> А. У. Вострыкава выразнік чэшскай ментальнасці
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> Праблема магчымасцей чалавечага пазнання ў творах міхала айваза
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Практычныя заняткі Паэма “Май” як вяршыня паэзіі Махі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал