«У вандроўцы за марай»Дата канвертавання15.05.2016
Памер52.83 Kb.
Юбілейная выстаўка

«У вандроўцы за марай»

да 80-годдзя з дня нараджэня беларускага фалькларыста, літаратуразнаўца, краязнаўца, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1986)Арсеня Сяргеевіча Ліса

тэрмін правядзення: 30 студзеня – 9 сакавіка

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)


1. Ліс А. Беларуская каляндарна-абрадавая песня

ў кантэксце фальклорных традыцый славян / А.С. Ліс. – Мінск:

Беларуская навука, 2008. – 294 [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//122080(039)


2. Ліс А. Браніслаў Тарашкевіч /Арсень Ліс. – Мінск: Навука і тэхніка, 1966. – 165, [2] с.

Шыфр НББ: Ба 93041


3. Ліс А. Валачобныя песні /Акад. навук БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мн.: Навука і тэхніка, 1989. – 205, [2] с.

Шыфр НББ: Ба 229756


4. Ліс А. Вечны вандроўнік /Арсень Ліс. – Мінск: Юнацтва, 1984. – 251, [2] с.,[9] л. іл., партр.

Шыфр НББ: 1Н//336875(039)


5. Ліс А. Gloria victis / Арсень Ліс. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2010. – 753 с. –

(Кнігарня “Наша Ніва”)

Шыфр НББ: 1Н//229865(039)
6. Ліс А. Жніўныя песні / АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства,

этнаграфіі і фальклору. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 238 с.

Шыфр НББ: 1Ба5035
7. Ліс А. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. (Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя

К. Крапівы. – Мн., 1996. – 32 с.

Шыфр НББ: 2Ад15110
8. Ліс А. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў / Нац. акад. навук

Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мн.: Бел. навука, 1998. – 186, [2] с.

Шыфр НББ: 1Ба139036

9. Ліс А. Купальскія песні /Арсень Ліс. – Мінск.: Навука і тэхніка, 1974.– 205, [1] с.

Шыфр НББ: Ба 131941
10. Ліс А. Мікола Шчакаціхін / Арсень Ліс.– Мінск.: Навука і тэхніка,1968.–161, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//191016(039)


11. Лис А. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) / А.С. Ліс.– Минск, 1965. – 18 с.

Шыфр НББ: Ауд 221898


12. Ліс А. Песню – у спадчыну/ Арсень Ліс.– Мінск: Мастацкая літаратура, 1989.– 293, [2], [8] л. партр., факсім.

Шыфр НББ: Ба230052


13.Ліс А. Пётра Сергіевіч / Арсень Ліс.– Мінск: Навука і тэхніка, 1970.– 87, [1] с., [8] л. іл.

Шыфр НББ: Ба109614


14. Ліс А. Пякучай маланкі след / Арсень Ліс.– Мінск: Мастацкая літаратура, 1981.– 116, [2] с., [8] л. іл., партр., факсім.

Шыфр НББ: Ар478001


Калектыўныя зборнікі :
1. Беларуская вусна-паэтычная творчасць / К.П.Кабашнікаў, А.С.Ліс, А.С.Фядосік і інш.– Мн.: ТАА “Лексіс”.– 512 с.

Шыфр НББ: 1Ба227265


2. Беларуская народна-паэтычная творчасць/ [В.К.Бандарчык і інш.].–

Мінск, Вышэйшая школа, 1979.– 446, [1] с.

Шыфр НББ: 1Ар558130


  1. Беларускія народныя песні / уклад., [аўтар уступ. артыкула] А.Ліс.–Мінск: Беларусь, 1970.– 174, [1] с.–(Бібліятэка беларускай паэзіі)

Шыфр НББ:1Н//202129(039)
4. Восеньскія і талочынскія песні /Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору.– Мінск: Навука і тэхніка, 1981.– 677, [2] с.– (Беларуская народная творчасць)

  1. Шыфр НББ: 1Н//289736(039)

5. Вясёлы калейдаскоп/ уклад. П.Стэфановіч.– Мн.: Маст.літ.,1979.– 383 с.

Шыфр НББ: Ба164923
6. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The history of the belarusian nation and state/ [М.Біч і інш.].– Выд. 2-ое, дапоўненае.– Мінск: Медисонт, 2007.–438 с.

Шыфр НББ: 1Ба419193


7. Далягляды, 1976 / [рэдкалегія: А.Гардзіцкі (уклад.), Н.Гілевіч (гал. рэд.) і інш.].– Мінск: Мастацкая літаратура, 1976.– 310, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//235659(039)


8. Далягляды, 1979/ [уклад. А.Гардзіцкі]– Мінск: Мастацкая літаратура, 1979.– 317, [1] с., [1] л. Каляр. Іл.

Шыфр НББ: .1Н//278400(039)


9. Дзень паэзіі-66; Пераклады; эпіграмы і пародыі: пра паэтаў і паэзію/ гал. рэд.: К.Кірэенка, П.Панчанка.– Мн.Беларусь, 1966.– 264 с.

Шыфр НББ: 1Н//172783(039)


10. Дзень паэзіі, 76/ уклад.: П. Макаль (гал. рэд.) Ю.Свірка (уклад.) і інш.– Мінск: Мастацкая літаратура, 1976.–206, [1] с., [4] л. іл., партр.

Шыфр НББ: 1Н//235644(039)


11.Дзень паэзіі, 80 / [рэдкал.: В.Зуёнак(гал. Рэд.) і інш.– Мінск: Мастацкая літаратура, 1980.– 301, [1], [8] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//291673(039)


12. Жніўныя песні/ Акадэмія навук Беларускай ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору.– Мінск: Навука і тэхніка, 1974.– 813, [2] с.– (Беларуская народная творчасць)

  1. Шыфр НББ: 1Н//219293(039)

13. Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М.Савіцкі.– Мн.: Бел. Навука, 2001.– 514, [1] с.– (Беларускі фальклор)

Шыфр НББ: 1Ба255311
14. Ключ жыцця/ уклад. і біягр. давед. Г. Абасзадэ.– Мн.: Маст.літ., 1978.– 325 с.

Шыфр НББ: Ба159694


15. Купальскія і пятроўскія песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору.– Мінск: Навука і тэхніка, 1985.– 629, [2] с.

Шыфр НББ: Ба198123
  1. Максім Багдановіч/ [склад.: І.У. Саламевіч, М.В.Трус.– Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2011.– 605 с.

Шыфр НББ:1Н//321928к(039)
17 Максім Гарэцкі/ [склад.: А.С. Ліс, І.У. Саламевіч.– Мінск: Мастацкая літаратура, 1984.– 365, [1] с., [8] л. іл., партр., факсім.

Шыфр НББ: 1Н//336664(039)


18. Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць/ [рэдкал: Р. Гарэцкі (адказны рэдактар) і інш.].– Мінск: [б.в.], 2009.– 199 с.

Шыфр НББ: 1Н//220027(039)


19. Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі «Шляхамі Язэпа Драздовіча» / [падрыхтоўка тэксту і уклад. М.Казлоўскага].– Маладзечна: [ б.в.], 2013.– 39, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//413996(039)


20. Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай стагоддзю з дня нараджэння акадэміка П.Ф. Глебкі/ [навуковы рэд. А.С.Ліс].– Мінск: Права і эканоміка, 2006.– 122, [2] с.
21. Народная медыцына / укладанне, прадмова, с. 5–77, і паказальнікі Т.В. Валодзінай.– Мінск: Беларуская навука, 2007.– 774, [2] с.– (Беларуская народная творчасць)

Шыфр НББ: 1Н//75802(039)


22.Народная проза / [К.П. Кабашнікаў, А.С. Фядосік, А.В. Цітавец.– Мн.: Бел. навука, 2002.– 516, [1] с.– (Беларускі фальклор)

Шыфр НББ: 1Ба291717


23. Падарунак / пад рэд. М.Г. Ларчанкі.– Мн.: Выд-ва БДУ, 1958.– 207, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//128026(039)


24. Пачуць, як лёсу валяцца муры/ [ уклад.: Л. Кісялёва, А.Фядута.– Мінск: Лімарыус, 2009.– 398, [1] с, [2] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//229963(039)


25. Песня на ўсё жыццё/ [склад. В.А.Сізко].–Мінск: Мастацкая літаратура, 1983.– 347, [3] с.

Шыфр НББ: 1Н//303860(039)


26. Праблемы сучаснага беларускага фальклору/ Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору.– Мінск: Навука і тэхніка, 1969.– 168, [3] с.

Шыфр НББ: Ар324194
  1. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі/ Нацыянальная

акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навукова установа “Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы”.– Мінск: Права і эканоміка, 2007– Вып. 9/ [ рэдактар-укладальнік А.Г.Алфёрава].– 2010.– 469 с.

Шыфр НББ: 1 Н//277820(039)


28. Пясняр мужнасці/ склад.: Н. Глебка, П. Ліпай, К. Цвірка.– Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.– 319, [16] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//235666(039)
  1. Сёмыя Танкаўскія чытанні/ [ рэдкалегія: Ф.С.Шумчык (адказны

рэдактар) і інш.].–Мінск, БДПУ, 2010.– 291с.

Шыфр НББ:1Н//216121(039)


30 Славянские культуры и мировой культурный процесс/ [ под редакцией В.К.Бондарчика и др.].– Минск: Наука и техника, 1982.– 211, [1] с.

Шыфр НББ: Ар488283


31. Фалькларыстычныя даследаванні.– Мінск, 2004– Вып. 8 / [укладальнік Т.А. Марозава].– Права і эканоміка, 2011.– 406 с.

Шыфр НББ: 1Н//300746(039)


32. Фальклор і сучасная культура/ [рэдкалегія: І.С. Роўда і інш.].–Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, – 2011.– Ч.1.– 230, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//329651К(039)


33. Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў/ Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы.– 2-е выд.– Мінск: Беларуская навука, –2005.– 328, [2] с.– (Беларуская народная творчасць).

Шыфр НББ: 1Ба410532
Каталог: Portal -> Novosti -> 2014
2014 -> «Сувязны паміж мінулым і будучым»
Novosti -> «Магія песні», прымеркаванай да 70-годдзя беларускага кампазітара Эдуарда Барысавіча Зарыцкага
Novosti -> На арбіце часу
Novosti -> Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…
Novosti -> «Майстар сваёй справы»
Novosti -> Пошукі слова
Novosti -> «Свет на дваіх» (тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)
2014 -> «Споведзь сэрца» да 100-годдзя з дня нараджэння Антона Пятровіча Бялевіча
2014 -> Кліч роднага берага
2014 -> «Класік беларускай паэзіі»


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал