Учебно-методическое пособие для иностранных слушателей подготовительного отделенияДата канвертавання15.05.2016
Памер183.37 Kb.
ТыпУчебно-методическое пособие


Навуковыя публікацыі.


Назва публікацыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў

Выдавецтва (назва, горад, год)

Выгляд публікацый

Аб'ём

(к-сць др. л. ці старонак)

У межах якой тэмы

 1. Тематический русско-английский разговорник.

Учебно-методическое пособие для иностранных слушателей подготовительного отделения

Трус М.В.,

Міксюк Р.В.,

Януковіч Е.І.


БДТУ, Мінск, 2014

Вучэбна-метадычны дапаможнік


172 ст.

ДБ

43-11


 1. Современный русский язык.

Программа, методические указания и контрольные задания для студентов 1-2 курсов заочной формы обучения спец. 1-47 01 01 Издательское дело».

Гусева В.М.

БДТУ, Мінск, 2014

Метадычныя рэкамендацыі

Элект.

ДБ 43-11

 1. Шаўчэнкаўскія рарытэты і невядомыя аўтографы Янкі Купалы слова

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. З гісторыі роду Краскоўскіх

Трус М.В.

Запісы 36 / Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва=

Belarusan Institute of Arts and Sciences. – New York – Miensk, 2013.Артыкул

9 ст.

ДБ

43-11


 1. Старонкі жыцьця й архіўныя зборы Людмілы Краскоўскай

Трус М.В.

Запісы 36 / Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва=

Belarusan Institute of Arts and Sciences. – New York – Miensk, 2013.Артыкул

9 ст.

ДБ

43-11


 1. З архіваў Людмілы Краскоўскай. [Лісты Ўладзімера Жылкі, Міхася Каберца, Любові Вернікоўскай, Антона Луцкевіча, Дзьмітра Дарашэнкі]; падрыхтоўка тэксту, каментары, пераклад М. Труса

Трус М.В.

Запісы 36 / Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва=

Belarusan Institute of Arts and Sciences. – New York – Miensk, 2013.Артыкул

27 ст.

ДБ

43-11


 1. “Вянок” Максіма Багдановіча: прагматычныя коды першавыдання

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. З кагорты пакліканых Украінай: Мікола Бітынскі і Людміла Краскоўская

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Артыкул

5 ст.

ДБ

43-11


 1. Францішак Ціхі і Янка Купала: Невядомыя старонкі славян-скіх літаратурных сувязей 1920 – 1930-х гг.

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Артыкул

4 ст.

ДБ

43-11


 1. “Апокрыф” Максіма Багдановіча ў невядомым перакладзе на ўкраінскую мову 1924 г.

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Артыкул

4 ст.

ДБ

43-11


 1. “Беларускае адраджэнне” Максіма Багдановіча: невядомая публікацыя часоў Першай сусветнай вайны

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Артыкул

4 ст.

ДБ

43-11


 1. Тры ніжагародскія адрасы Максіма Багдановіча

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Украінскі вектар творчых зацікаўленняў Уладзіміра Жылкі

Трус М.В.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

4 ст.

ДБ

43-11


 1. Лексический аспект при изучении русского языка как иностранного

Міксюк Р.В.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Особенности изучения РКИ в условиях билингвизма

Жукоўская Т.У.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Асаблівасці сінтак-січных сродкаў у паэзіі другой паловы ХХ і пачатку ХХІ стагоддзяў

Федарцова Т.М.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

5 ст.

ДБ

43-11


 1. Лингвистический аспект проблемы формирования речевых навыков и развития речевых умений иностранных учащихся

Казлякова Т.А.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Ў – буква современного белорусского алфавита

Швед Г.Ф.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Формирование необ-ходимых компетенций в сознании иностранных учащихся при изучении русского языка как иностранного

Савіцкая Н.Я.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Фразеология научной и деловой речи

Гусева В.М.

Труды БДТУ,

Мінск, 2014Артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Каласавіны «Зямля – аснова ўсёй Айчыны»

Трус М.В.

Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Мінск, 19 чэр-веня 2014.

Матэрыялы канферэнцыі

5 ст.

ДБ

43-11


 1. Купаліяна і беларусістыка ў творчай і навуковай дзейнасці Францішка Ціхага

Трус М.В.

Матэрыялы ХХVІІ Міжна-роднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 2014.

Матэрыялы канферэнцыі

8 ст.

ДБ

43-11


 1. “Пражская школа” беларускай літаратуры як адметная з’ява нацыянальнага пісьменства

Трус М.В.

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Асаблівасці сінтаксічных сродкаў у паэзіі другой паловы ХХ і пачатку ХХІ стагоддзяў

Федарцова Т. М. 

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11

 1. Фарміраванне неабходных кампетэнцый у свядомасці замежных навучэнцаў пры вывучэнні рускай мовы як замежнай


Савіцкая Н.Я.

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11


 1. О формировании речевых навыков и умений в процессе обучения иностранных учащихся

Казлякова Т. А.

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11


 1. К вопросу изучения лексики на уроках русского языка как иностранного

Міксюк Р.В.

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Особенности изучения РКИ в условиях билингвизма

Жукоўская Т.У.

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Ў – літара сучаснага беларускага алфавіта

Швед Г.Ф.

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Фразеология научной и деловой речи

Гусева В.М.

Тэзісы 78-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ, Мінск, 3-13 лютага 2014 г.

Тэзісы канферэнцыі. Электронны рэсурс

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Славацка-беларускі паэтычны зборнік “Obnova-Аднаўленне” Яна Замбара і Вікторыі Ляшук

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Рэцэнзія

2 ст.

ДБ

43-11


 1. Сусветная паэзія па-ўкраінску: Пра кнігу “Выбраныя творы” П. Тычыны

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Рэцэнзія

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Тычына П. “Да мовы дакранешся – мякка…” / пер. з украінскай мовы М. Труса

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Пераклад

1 ст.

ДБ

43-11


 1. “Слова” ў аснове ўкраінска-беларускай узаемнасці

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Рэцэнзія

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Музей Паўла Тычыны, або Украінскі вопыт крэатыўнасці

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Навукова-папулярны артыкул

3 ст.

ДБ

43-11


 1. Краскоўская Людміла. З даўніх часоў (урывак з успамінаў) / пераклад з украінскай мовы, падрыхтоўка тэксту, каментары М. Труса

Трус М.В.

Запісы 36 / Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва=

Belarusan Institute of Arts and Sciences. – New York – Miensk, 2013.Пераклад

8 ст.

ДБ

43-11


 1. Працяг рубрыкі – працяг працы

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Публіцыстыка

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Любіць, памятаць, захоўваць: Пра кнігу «“І бачу пройдзеныя далі…”: матэрыялы да 100-годдзя Д. К. Міцкевіча»

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Рэцэнзія

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Каўнаскі форум беларускай навукі

Трус М.В.

Навуковы і метадычны часопіс “Роднае слова”, Мінск, 2014

Публіцыстыка

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Акопнай праўды моц

Трус М.В.

Літаратура і мастацтва, Мінск, 2014

Публіцыстыка

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Далеч часу, памяць сэрца

Трус М.В.

Літаратура і мастацтва Мінск, 2014

Публіцыстыка

1 ст.

ДБ

43-11


 1. “Сягоння на Ўкраіне свята…” (да 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі)

Трус М.В.

Літаратура і мастацтва Мінск, 2014

Навукова-папулярны артыкул

1 ст.

ДБ

43-11


 1. Предисловие к воспоминаниям Нины Дебольской «О чем молчал отец»

Трус М.В.

Нёман, Минск, 2014

Вступительная статья

2 ст.

ДБ

43-11Табліца 8.2.1 – Навуковыя публікацыі

№ п/п

Агульная колькасць назваў навуковых і вучэбных выданняў

З агульнай колькасці навуковых і вучэбных выданняў

Колькасць навуковых артыкулаў, апублікаваных у навуковых журналах і др. навуковых выданнях

Колькасць апублікаваных матэрыялаў і тэзісаў у дакладах

Манаграфій

Падручні-каў, афіцыйна зацверджаных у якасці дадзенага ві-ду выдання

Вучэбных дапаможнікаў

Зборнік навуковых прац

Зборнік матэрыя-лаў і тэзісаў

дакладаў


на навуко-вых канфе-рэнцыях

Другіх навуковых і вучэбных выданняў

Усяго

у т.л. у Рэспубліцы Беларусь

у т.л. за мяжой,

Усяго

у т.л. за мяжой

Усяго

у т.л. выданых за мяжой

Усяго

у т.л. зацверджа-ных грыфам Мінадука-цыі

Усяго

у т.л., якія ўвахо-дзяць у пералік ВАК

усяго

з іх у вы-даннях, якія ўваходзяць у пералік ВАК

усяго

з іх у вы-даннях, зарэгістра-ваных у базах Scopus и Web of Science303

2

18

15

8

310Канферэнцыі, нарады, іншыя навуковыя мерапрыемствы


Назва канферэнцыі, час правядзення, горад

Колькасць удзельнікаў кафедры

Коль-касць

дакладаў


Прозвішча, ініцыялы тых, хто выступаў з дакладамі

78-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў БДТУ, 3-13.02.2014 года, Мінск


8

8

Трус М.В.

Федарцова Т.М

Міксюк Р.В.

Казлякова Т.А.

Савіцкая Н.Я

Жукоўская Т.У.

Швед Г.Ф.

Гусева В.М.ХХI навукова-метадычная канферэнцыя БДТУ «Проблемы современного техни-ческого образования: приоритеты и тенденции развития», 26 – 28 сакавіка 2014 года, Мінск

1

1

Кузьміч В.А.


Міжнародны круглы стол “Т.Р. Шаўчэнка і ўплыў яго творчасці на духоўны свет славянскіх народаў” (да 200-годдзя з дня нараджэння класіка ўкраінскай літаратуры) (19.02.2014; Мінск, Нацыянальная бібліятэка Беларусі).

1

1

Трус М.В.

ХІ Міжнародныя Купалаўскія чытан-ні, прысвечаныя 70-годдзю вызвален-ня Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзю заснавання Дзяржаўнага літаратурнага музея Я. Купалы (19.06.2014; Мінск, Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы).

1

1

Трус М.В.

Рэспубліканскі навукова-метадычны семінар “Активные методы обучения и инновационные технологии в процессе преподавания русского языка как иностранного”, Мінск

4

4

Міксюк Р.В.

Казлякова Т.А.

Савіцкая Н.Я

Жукоўская Т.У.
СНГ


Международная научно-практическая конференция «Мемориальные музеи России: мир, миф и миг действитель-ности. Встреча вторая» (30-31.10.2014; Россия, Нижний Новгород, Государ-ственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова».

1

1

Трус М.В.

Далёкае замежжа


IV Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі (3-5.10.2014; Літва, Каўнас, Універсітэт Вітаўта Вялікага).

1

1

Трус М.В.
Каталог: Portals
Portals -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал