Урок працоўнага навучання ( 4 клас) тэма: мадэліраванне ў тэхніцы арыгамі настаўнік пачатковых класаўДата канвертавання17.12.2016
Памер186.99 Kb.
ТыпУрок
Дзяржаўная ўстанова адукацыі

Зашырская сярэднняя школа Ельскага раёна”Гомельскай вобласці

УРОК ПРАЦОЎНАГА НАВУЧАННЯ

( 4 КЛАС)
ТЭМА: МАДЭЛІРАВАННЕ Ў ТЭХНІЦЫ АРЫГАМІ

Настаўнік пачатковых класаў

Юшкевіч Ніна Іванаўна

Зашыр’е

2013

Мэта: пашырыць уяўленне аб уласцівасцях мадэліравання ў тэхніцы арыгамі

Задачы :

 1. Удасканальваць уменні згінаць паперу;

 2. Вучыць вырабляць дынамічныя фігуркі спосабам шматразовага згінання;

 3. Развіваць увагу, творчасць, мысленне школьнікаў ;

 4. Выхоўваць эстэтычны густ і любоў да прыроды.


Абсталяванне: вучэбныя дапаможнікі для 4 класа, лісты самаацэнкі вучняў 4 класа па працоўным навучанні, тэст, каляровая папера, нажніцы, схемы прымацаваныя на дошцы, макет жураўліка, музычнае суправаджэнне “ Спевы птушак”, мультымедычная ўстаноўка, кампьютар.

Ход урока:

1.Арганізацыйны момант.

Празвінеў званок, пачынаецца ўрок.

Вы паспелі? - Мы паспелі.

Вы паселі?- Мы паселі.

І на новенькіх арэлях прыляцелі на ўрок.


 • На які ўрок вы прыляцелі? (На ўрок працоўнага навучання)

 • Якім вы жадаеце, каб быў урок? (Пазнавальным, цікавым, радасным)

 • Што для гэтага неабходна? (Быць уважлівымі, актыўнымі; слухаць настаўніка)

Правільна. Але, каб усё у нас атрымалася, на вашых партах не павінна быць нічога лішняга. Праверце, калі ласка, свае рабочыя месцы.
2. Актуалізацыя ведаў і матывацыя

- Наш урок я хацела б пачаць  словамі Н.Забалоцкага

«Два мира есть у человека:

Один, который нас творил.

Другой, который век от века

Творим по мере наших сил.»

- Як вы думаеце, аб якакіх дзвух мірах ідзе гаворка ў гэтым вершы?

(Аб прыроде і аб міры , які стварыў чалавек).

- Наш урок прысвяаецца тым, хто два разы народжваецца: у першы раз гладкі, а другі раз мяккі. Хто гэта? (Птушкі).

Сёння мы з вамі будзем вырабляць прыгожую птушку. А якую? Здагадаецеся калі разгадаеце загадкі. (Настаўнік чытае загадкі і да кожнай адгадкі паказвае малюнкіптушак).

1. Крыльцы маюць,

У неба лятаюць ,

Шчабечуць, сакочуць –

Зярнятак хочуць. ( Птушкі ).

2. Шапачка маленькая,

Камізэлька нятканая,

Кафтан рабенькі,

Ды ходзіць босенькі. (Верабей).

3. Удзень спіць, а ўночы крычыць. (Сава).

4. Сосны лечыць ён з вясны,

Доктарам завуць лясным. (Дзяцел).

5. Прыляцела да кармушкі

Размалёваная птушка,


А знайшла ў кармушцы сала,

Дык і ласавацца стала. (Сініца).

6. Сонца ў небе ярка ззяла ,

Згінуў снег, і цёпла стала –

З выраю, з чужой зямлі

Прыляцелі... (Жураўлі).

- Пра каго ідзе гаворка ў загадках?

- А што вы мне можаце сказаць пра птушак?


- А якая з гэтых птушак лішняя? Чаму? (Жураўлі).

- Калі мы з вамі завялі гутарку аб жураўлях, то як вы думаеце, пра каго мы будзем гаварыць на ўроку? (Пра жураўлёў).

- Скажыце, хто з вас ведае вершы пра іх?1-ая вучаніца – верш І. Шуцько “Чаго дожджык ідзе“

Жураўлі па-над лясочкам

Ляцяць роўненькім шнурочкам;

Мама ж кажа мне, што гэта

Адлятае ад нас лета.

І цяпер мне зразумела,

Чаго дождж ідзе дзень цэлы:

Гэта лета, не іначай,

Па дзяньках вясёлых плача.

2-гі вучань - верш Л. Шырына “Жураўлі“

У родны край з-за акіяна,

З-за высокіх сініх гор

Жураўлі ляцяць клінамі,

Абуджаючы прастор.

Я сабраў букет пралесак,

Па сырой бягу раллі.

Я крычу на ўвесь палетак:

-Прывітанне, жураўлі!

І яны мяне вітаюць,

Мне крычаць: “Курлы, курлы!..“

Верыў я - мяне пазнаюць,

Не забудуць жураўлі


3-я вучаніца Вясна

Начало формы

Конец формы

Ідзе вясна ўжо, дзякуй Богу!


Згінуў снег з сырой зямлі;
Папсавала гразь дарогу,
Перавалы загулі.

Сонца грэе, прыпякае;


Лёд на рэчцы затрашчаў.
Цёплы вецер павявае,
Хмар дажджлівых нам прыгнаў.

Вось і бусел паказаўся,


Гусі дзікія крычаць,
Шпак на дубе расспяваўся,
Жураўлі ужо ляцяць.

I зіма, як дым, прапала!


Зелянее луг, ралля.
Як ад болю, ачуняла
Наша родная зямля
-Яшчэ я прасіла вас пашукаць інфармацыю пра жураўлёў. Хто падрыхтаваў?

1-шы вучань

Жураўлі – гэта вялікія, даўганогія, з доўгімі шыямі птушкі. Іх вышыня дасягае 90 – 155 см, а размах крылаў 150 – 240 см, а вага - 2-11 кг.

У палёце выцягваюць ногі і шыю. Гэта робіць іх падобнымі на буслоў. Але яны ніколі не садзяцца на дрэвы.

2-гі вучань

Галава ў іх малая, з вострай прамой дзюбай. На галаве – участкі яркай афарбоўкі. Жывуць доўга, не менш 20 гадоў.

3-я вучаніца

Рацыён харчавання вельмі шырокі: асабліва раслінны корм – насенне, карэнні раслін. Яшчэ харчуюцца насякомымі, радзей лягушкамі.

У Якуціі існуе павер’е: калі чалавек разбурыць жураўлінае гняздо, то гэтага чалавека чакае няшчасце.

4-ая вучаніца

Назва кветкі - герань паходзіць ад грэчаскага слова – герафос, што абазначае журавель. Існуе павер’е, што шчасце і поспех выпадуць таму, хто першы вясной убачыць танцы жураўля.

- Малайцы. Дзякую вам, дзеці.3. Аналіз выраба:

- Паказваю выраб

- З чаго мы будзем вырабляць жураўліка? (з паперы).

 -Як называецца мастацтва складання паперы? (Арыгамі) . Мы ужо ведаем, што гэтае мастацтва прыйшло да нас з краін Усходу. Паглядзіце калі ласка на экран, якія вырабы можна зрабіць у тэхніцы арыгамі.- Ці ведаце вы, што існуе паданне пра «Японскі жураўлік”?

У краінах Усходу жураўлік лічыцца сімвалам любові, веры і надзеі. Людзі верылі, што калі зрабіць тысячу такіх фігурак, і падараваць іх сваім блізкім і знаёмым, то здзейсніца самая заветная мара. Пасля Другой сусветнай вайны жураўлік стаў сапраўдным сімвалам барацьбы за мір і свабоду. А таксама сімвалам выратавання ад ядзернай пагрозы і праменнёвай хваробы. У японскім горадзе Херасіма жыла маленькая дзяўчынка Садако. 6 жніўня 1945 г. на Херасіму ўпала атамная бомба. Тады маленькай дзяўчынцы было 2 годы. Ёй пашанцавала – яна засталася жывая. Яе бацькі таксама засталіся жывыя. Час ішоў, Садако расла. Усё было добра. У 11 год у дзяўчынкі з’явіліся прыкметы праменёвай хваробы, і яна папала ў лекарню, з дыягназам лейкамія. Там яе наведвала сяброўка, якая расказала паданне аб жураўліках, і сказала , што яе мара сапраўды здзейсніца трэба толькі верыць. Яна верыла, што 1000 такіх жураўлікаў выратуюць і яе жыццё. Садако складала жураўлікаў і прасіла аб міры на ўсёй зямлі. Але яе мара не здзейснілася… Яна склала толькі 644 жураўліка, дзяўчынка памерла. Дзеці і дарослыя розных краін свету і да нашага часу прысылаюць да помніка Садако ўсё новыя і новыя фігуркі.


- І зараз мы з вамі пабудзем чараўнікамі і паперу ператворым ў жураўліка – сімвала веры, любові і надзеі.

-Якія матэрыялы спатрэбяцца для работы? (Каляровая папера)

- Якія інструменты?( нажніцы)

4. Уводны інструктаж ( настаўнік раздае дзецям нажніцы, паўтараюцца правілы бяспечных паводзін пры карыстанні нажніцамі)

Вучні называюць правілы тэхнікі бяспекі з нажніцамі:

1.Выкарыстоўвай нажніцы толькі па прызначэнню: для рэзання паперы.

2.Трымай нажніцы вастрыём ад сябе.

3.Перадавай нажніцы самкнутымі і кольцамі наперад.

4.Выразаючы, паварочвай паперу, а не нажніцы.

- З чаго мы заўжды пачынаем ствараць вырабы? (з базавай формы).

- Якія базавыя  формы арыгамі вы ведаеце? (квадрат,вадзяная бомбачка, катамаран, птушка)

- Для вырабу жураўліка нам спатрэбіцца базавая форма - птушка. Давайце разам успомнім, як яна злажваецца, але перад гэтым паўторым умоўныя абазначэнні, якія выкарыстоўваюць пры складанні арыгамі. (На экране)


Згіб далінай

Згіб гарой

Цягні

ПеравярніСагні і выпрастай

Увагні ў сярэдзіну

Раскрый

Паўтары дзеянне з адваротнага боку
5. Фізкультхвілінка. (пад музыку)


Рукі паднялі і памахалі

Быцам бы дрэвы ў лесе.

Рукі сагнулі і апусцілі

Вецер збівае расу

У стораны рукі, павольна памашам

Гэта птушкі ляцяць.

Як яны сядуць, таксама пакажам-

Крылы зложым назад.6. Практычная работа

 1. 1. Паведамленне складання базавай формы “птушка”.

 • Давайце разгледзім схемы на дошцы. Ці ёсць умоўныя знакі, якіх вы не ведаеце?

 • Якой формы павінна быць папера для стварэння базавай формы “птушка”?(Квадратнай)

 • Як можна атрымаць квадрат?( Складаем ліст паперы(А4) па дыяганалі, адразаем лішнюю палоску.)

 1. 1. Складанне базавай формы ”птушка”

 • Настаўнік паказвае, як скласці базавую форму ”птушка”. (Вучні выконваюць работу разам з настаўнікам, які пры неабходнасці ім дапамагае).

 • Складзіце ўжо вядомую вам базавую форму ”квадрат”.

 • Пакладзіце “глухім” вуглом да верху.

 • З пераду сагніце дзве ніжнія стораны да цэнтральнай лініі.

 • Перагніце ўніз верхні трохвугольнік. Адагніце сагнутыя стораны. Падцягніце даверху адзін слой паперы, зложваючы яго па указанным лініям. Звярніце ўвагу – дзве часткі павінны стаць “гарамі”.

 • Паверніце выраб і паўтарыце дзеянне з іншага боку. Базавая форма ”птушка” гатова.

3 . 1. Складанне алгарытму выканання жураўліка (Настаўнік паказвае, як скласці жураўліка. Вучні выконваюць работу разам з настаўнікам, які пры неабходнасці ім дапамагае).

 • Сангні правую “ ножку” так, каб яе ўнутраны край саўпаў з гарызантальнай лініяй.

 • Апусці “ножку” уніз. Увагніце ўнутр па лініі.

 • Зрабіце левую “ножку” удвая тончэйшую – зпераду і ззаду сагніце яе края да цантральнай лініі.

 • Увагніце левую ”ножку” унутр і наверх – атрымаецца шыя.

 • Зрабіце галаву.

 • Зпераду і ззаду перагніце крылы уніз.

 • Вазьміце фігурку за грудку і пачніце цягнуць за хвосцік. Жураўлік пачынае махаць крыламі. (Настаўнік паказвае, вучні паўтараюць).

 • Жураўлік, які махае крыламі гатоў.

Настаўнік:

- Ці запомнілі вы план па якому мы будзем складаць жураўліка? На дошцы размешчаны план, яшчэ раз давайце прагледзім яго.

- Вернемся да лістоў самаацэнкі і на “ступеньках майстэрства” пакажыце значком “+” ці “- “ як вы зразумелі план выканання работы.

7. Выкананне работы па плану. Самастойная работа. Гучыць музыка (спевы птушак).

- Як вы думаеце, прыгожыя ў вас атрымаліся жураўлікі? Вам яны падабаюцца? І мне таксама. А цяпер вы самастойна вырабіце яшчэ па аднаму жураўліку па ўзору.

- Помніце: паспяшыш- людзей насмяшыш. А цяпер бяром у рукі ліст паперы і пачынаем працаваць. Памятайце аб правілах карыстання нажніцамі.

(Дзеці складаюць паперу згодна схемам змешчаным на дошцы.)9. Ацэнка і самаацэнка працы.

Разгледзьце сваі вырабы ці адпавядаюць яны патрабаванням , якія мы павінны былі выконваць у рабоце?

1. Выконваць выраб па схеме.

2. Выконваць правільна згібанне паперы.

3. Быць акуратнымі і ўважлівымі пры выкананні работы.

Настаўнік: • Цяпер сваю работу вы пазначыце ў лістах самаацэнкі. Абвядзіце кружочкам, на якой ступені вы знаходзіцеся на лесвіцы самастойнасці, творчасці і задаволенасці.

Дзеці ацэньваюць сваю працу на ўроку. Абводзяць кружочкам сваю ступеньку.

10. Вынік урока.

Міні-апытванне ў выглядзе тэста.

1. Радзіма арыгамі (Японія).

2. У якой якасці фігурка арыгамі магла выкарыстоўвацца ў знатных сем'ях? ( Герб).

3. Якое дзеянне трэба выконваць пры вырабе фігурак у тэхніцы арыгамі?(Згібанне)

4. Адна з фігурак, асновай якой з'яўляецца форма «ПТУШКА».( Жураўлік).

5. Якой геаметрычнай фігурай павінен быць ліст паперы для вырабу арыгамі?(Квадрат)

6. Матэр'ял для вырабу фігурак у тэхніцы арыгамі?( Папера)

7. Якая фігурка, вырабленная ў тэхніцы арыгамі, прыносіць шчасце і з'яўляецца сімвалам міра? ( Жураўлік).

-Як называецца тэхніка складання паперы?

-Як называецца базавая форма, з якой мы сягодня выраблялі жураўліка?

-Ці захочаце вы скласці жураўліка самастойна ў вольны час?

- Я задаволена. Вы сёння добра папрацавалі, спадзяюся, што вы дома зробіце жураўлікаў і падаруеце іх сваім родным, а ў адказ атрымаеце ўсмешку і любоў родных.11. Рэфлексія

- Разгледзьце малюнак размешчаны на дошцы.

- Што на ім адлюстравана? Давайце ўпрыгожым яго птушкамі.

12. Уборка рабочых месцаў ( 2мін.)

Ліст самаацэнкіСамастойнасць

Творчасць

Задаволенасць

Руки подняли и покачали -
Это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули -
Ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем -
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем -
Крылья сложим

 2. Падвядзенне вынікаў урока.

Каб падвесці вынікі ўрока, давайце яшчэ раз успомнім на якія пытанні мы павінны былі знайсці адказ.(Пытанні запісаны на дошцы)

- З якой выцінанкай пазнаёміліся? -- Чаму яна так называецца?

- Як трэба скласці паперу пры выразанні сіметрычнай выцінанкі?

3. Вызначэнне перспектывы далейшай дзейнасці.

- Падумайце,чым мы будзем займацца на наступным уроку? - Якія матэрыялы і інструменты трэба падрыхтаваць?


VI этап.

IV. Паслядоўнасць

(чтение технологических карт учителем)(слайд 7)

Сложить базовую форму – воздушный змей. Она у нас готова.

Перегните верхний треугольник вперёд и верните в исходное положение.

Сделайте надрез по линии сгиба (слайд 8)


- Какие правила безопасности следует
выполнять при работе с ножницами?

   


                           4.Загните образовавшиеся уголки навстречу друг другу.(слайд 9)

5.Загните верхний треугольник вперёд, подклейте его, чтобы он не отходил. 

6.Как работают с клеем? Наносим ровным тонким слоем на приклеиваемую деталь, укладываем деталь на основание и притираем тряпочкой. Работаем на досках.

7.Разрежьте острый нижний угол.(слайд 10)                                 

                8. Согните углы складкой

8. Образец.(слайд 9)   Прослушивание «Песенки совы Дуси»

-Наклейте крупные глаза со зрачками и клюв. Для того чтобы сделать глаза, нам понадобятся шаблоны. Возьмите полоску белой бумаги, сложите ее вдвое и приложите шаблон. Обратите внимание на экономную разметку материала, во время обводки шаблона следите, чтобы он не смещался. Вырежьте. То же самое проделайте для изготовления зрачков. Клюв изготавливается из коричневой бумаги. Отрежьте уголок и наклейте. Ну как, ребята, похоже получилось?! (слайд 12)

V. Организация выставки изделий. Чтение стихотворений о мудрой сове. Оценка работы класса в целом.

-Давайте посмотрим на наших сов и послушаем стихотворения об этих интересных птицах.

Мудрейшая птица на свете – Сова!

Все слышит, все знает и очень мудра.

Ночь, как смола, черным черна.

Серой птице не до сна.

Меж кустов как тень скользит,

Караулит, кто не спит.

Ловит каждый шорох чутко,

А как крикнет, станет жутко,

Вздрогнет спящая трава.

Это ухает сова.

           Про сову.

У совы глаза, как плошки,

А не видит днем ни крошки –

Ни со свечкой, ни с огнем,

Ни с горящим фонарем….

Зато ночью эти плошки

Видят все в лесу густом:

И ежонка на дорожке,

И зайчонка под кустом.

И травинку на пригорке,

И хвоинку на земле.

Даже мышку в темной норке,

Даже белочку в дупле.

Потому-то, потому-то

И была б сова не прочь,

Чтобы каждую минуту

На земле стояла ночь! (И. Мазин)

                VI.   Итог урока.(слайд13-14)

- Ребята, вам понравился урок?

-Что интересного и нового вы узнали сегодня?(словарная работа –на доске)

Ещё больше вы можете узнать о сове если прочитаете книги, которые есть у нас на выставке.ІV.Ацэнка і самаацэнка працы.

Для ацэнкі і самаацэнкі сваёй працы настаўнік прапануе кожнаму вучню раскласці сняжынкі на парце ў два рады.

- Цяпер, выберыце сняжынкі, якія вам вельмі спадабаюцца, вы лічыце, што вынік вашай працы на высокім узроўні і палажыце іх у першы радок.

- А тыя сняжынкі, якімі вы не зусім задаволены, палажыце ніжэй, у другі радок.

Настаўнік назірае за вучнямі, вядзе гутарку аб тым, чаму некаторыя сняжынкі трапілі ў другі радок.

Настаўнік: • Цяпер сваю работу вы пазначыце ў сшытках самаацэнкі. Абвядзіце кружочкам, на якой ступені вы знаходзіцеся на лесвіцы самастойнасці, творчасці і задаволенасці.

Дзеці ацэньваюць сваю працу на ўроку. Абводзяць кружочкам сваю ступеньку.

Самастойнасць

Творчасць

ЗадаволенасцьV. Вынік урока, рэфлексія.

Тема: Оригами «СОВА»

ЦЕЛИ:

закрепить приемы сгибания и складывания бумаги, учить правильно и тщательно выполнять сгибы на бумаге;развивать речь, память, воображение, творческую активность, фантазию и изобретательность;

 воспитывать трудолюбие, эстетический вкус, аккуратность, любовь к природе.

ОБЪЕКТ ТРУДА: игрушка «СОВА»

МАТЕРИАЛЫ УЧАЩИХСЯ: цветная бумага, клей.

ИНСТРУМЕНТЫ  И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ножницы, гладилка, карандаш для разметки, тряпочка для притирания, шаблоны.

МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЯ: рисунок совы, образец изделия, технологические карты, кассета;  электронная презентация.

ОБОРУДОВАНИЕ.

компьютерный класс;

мультимедиапроектор;

экран.


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

сгибание и складывания бумаги;

разметка бумаги с помощью шаблонов,

резание бумаги ножницами,

соединение деталей из бумаги с помощью клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: правила пользования ножницами, безопасность труда при работе с ними, способы наклеивания мелких деталей (аппликация), рациональные приемы разметки с помощью шаблонов.

ХОД УРОКА

Организационный момент.

- Встали, поздоровались, у всех хорошее настроение. Улыбнитесь друг другу. Проверим, все ли аккуратно и рационально расположено у вас на столах. Сегодня на уроке нам понадобятся: цветная бумага, клей, ножницы, гладилка, тряпочка для притирания, постой карандаш. Все готово? Тогда приступим к работе. ( на экране 1 слайд презентации)

Вводная беседа.

- Наш урок я хотела бы начать  словами Н.Заболоцкого

«Два мира есть у человека:

Один, который нас творил.

Другой, который век от века

Творим по мере наших сил.»

- Как вы думаете, о каких двух мирах говорится в этом стихотворении?

(О природе и о мире, созданном человеком)

- Наш урок посвящен тем, кто два раза родится: в первый раз гладкий, а второй раз мягкий. Кто это? (Птицы)

- Как вы догадались? (Ответы детей).         

III. Постановка цели, планирование работы.

(слайд 2. Цели.)(слайд 3-4.)

Сегодня мы с вами сделаем удивительную птицу. А какую, вы скажете сами, отгадав загадку.

                                 У нее глаза большие

Хищный клюв всегда крючком.

По ночам она летает,

Спит на дереве лишь днем.

 (Сова)

-C этой замечательной птицей нас познакомит Воскресенская Саша.(Слушаем сообщение о сове)

-Мало найдётся птиц, которые приносят людям столько добра, ведь помощь, которую приносят совы, истребляя грызунов неоценима.

-А вы видели сову? Многие виды сов занесены в Красную книгу Москвы.

-Ребята, а вы знаете, что это за книга? ( Красная книга - список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов.)

- И как отмечают в Союзе охраны птиц России теперь встретить этих птиц можно не только в столичных лесопарках, но и на бульварах и скверах города.

Показ образца поделки.

- Из чего мы сделаем сову? (Из бумаги).

 - Как называется искусство складывания бумаги? (Оригами) .

Таинственный  мир  превращенья  бумаги…

Здесь  все  чародеи,  волшебники,  маги.

Творят  они  сказки  своими  руками.

И  мир  тот чудесный зовут  ОРИГАМИ.

                                           Марданова Е.У.        

 Мы уже знаем, что это искусство пришло к нам из стран древнего Востока.

- Кто помогает нам творить чудеса, совершать разные превращения? (Чудесный квадратик).

- Выбирайте квадратики, сейчас мы с вами станем волшебниками и превратим их в таинственную ночную птицу сову.

IV. Практическая работа.

- С чего мы всегда начинаем изготовление поделки? (С базовой формы).

- Какую базовую  форму оригами вы знаете? (воздушный змей)

-В дальнейшем мы познакомимся и с другими базовыми формами

(Треугольник, двойной треугольник, двойной квадрат, катамаран, дверь, воздушный змей, конверт, рыба).

- Для изготовления сегодняшней поделки нам понадобится базовая форма- воздушный змей. Давайте вместе вспомним, как она складывается, но перед этим повторим условные знаки, принятые в оригами.

(На доске)

                    линия сгиба

перегнуть заготовку и снова развернуть

                                           

                 согнуть деталь поделки

                  надрезать, отрезать

                                   

                   сгибание складкой  

Базовая форма воздушный змей    складывается следующим образом:

1)                      Согните квадрат по диагонали и снова разверните его.

 2).Согните квадрат к середине. (слайд 5)

3).Базовая форма готова.

Итак, первый этап мы выполнили. И сейчас можно отдохнуть.

ФИЗ.МИНУТКА: (слайд 6)

 Совушка-сова

Совушка-сова,

Большая голова,

На пеньке сидит,

Головой вертит,

Во все стороны глядит,

Да ка-а-ак полетит!

Летела, летела

И на ветку села!

IV. Последовательность изготовления.

(чтение технологических карт учителем)(слайд 7)

Сложить базовую форму – воздушный змей. Она у нас готова.

Перегните верхний треугольник вперёд и верните в исходное положение.

Сделайте надрез по линии сгиба (слайд 8)


- Какие правила безопасности следует
выполнять при работе с ножницами?

Техника безопасности (с ножницами).

1. Хранить ножницы в определённом месте.

2. Резать сидя, не размахивая ножницами.

3.Не ронять ножницы.

4. Следить за пальцами.

5. Не работать тупыми ножницами.

6. Не оставлять их с открытыми лезвиями.

7. Передавать ножницы кольцами вперёд.

         

   

                           4.Загните образовавшиеся уголки навстречу друг другу.(слайд 9)5.Загните верхний треугольник вперёд, подклейте его, чтобы он не отходил. 

6.Как работают с клеем? Наносим ровным тонким слоем на приклеиваемую деталь, укладываем деталь на основание и притираем тряпочкой. Работаем на досках.

7.Разрежьте острый нижний угол.(слайд 10)                                 

                8. Согните углы складкой

8. Образец.(слайд 9)   Прослушивание «Песенки совы Дуси»

-Наклейте крупные глаза со зрачками и клюв. Для того чтобы сделать глаза, нам понадобятся шаблоны. Возьмите полоску белой бумаги, сложите ее вдвое и приложите шаблон. Обратите внимание на экономную разметку материала, во время обводки шаблона следите, чтобы он не смещался. Вырежьте. То же самое проделайте для изготовления зрачков. Клюв изготавливается из коричневой бумаги. Отрежьте уголок и наклейте. Ну как, ребята, похоже получилось?! (слайд 12)

V. Организация выставки изделий. Чтение стихотворений о мудрой сове. Оценка работы класса в целом.

-Давайте посмотрим на наших сов и послушаем стихотворения об этих интересных птицах.

Мудрейшая птица на свете – Сова!

Все слышит, все знает и очень мудра.

Ночь, как смола, черным черна.

Серой птице не до сна.

Меж кустов как тень скользит,

Караулит, кто не спит.

Ловит каждый шорох чутко,

А как крикнет, станет жутко,

Вздрогнет спящая трава.

Это ухает сова.

           Про сову.

У совы глаза, как плошки,

А не видит днем ни крошки –

Ни со свечкой, ни с огнем,

Ни с горящим фонарем….

Зато ночью эти плошки

Видят все в лесу густом:

И ежонка на дорожке,

И зайчонка под кустом.

И травинку на пригорке,

И хвоинку на земле.

Даже мышку в темной норке,

Даже белочку в дупле.

Потому-то, потому-то

И была б сова не прочь,

Чтобы каждую минуту

На земле стояла ночь! (И. Мазин)

                VI.   Итог урока.(слайд13-14)

- Ребята, вам понравился урок?

-Что интересного и нового вы узнали сегодня?(словарная работа –на доске)
Сова – один из самых мощных и эффективных символов мудрости, интуиции и ясновидения. Она способна видеть в темноте, а значит способна чувствовать и предсказывать события, которые еще не произошли. Сова олицетворяет духовную мудрость, ясность и спокойствие. Помогает преуспеть в учёбе а также правильно и эффективно распорядиться своими знаниями. Недаром в игре «Что? Где? Когда?» лучшему игроку года вручают приз «Хрустальная сова». А что мы можем сделать со своей поделкой? (предположения детей) Обязательно поместите игрушку совы над письменным столом. Но сначала я бы вам посоветовала сделать свою сову непохожей на остальных. Вы слышали, что сов около 150 видов и они отличаются своей раскраской. Посмотрите на некоторых из них.  Просмотр презентации «Красная книга. Совы.»
Ещё больше вы можете узнать о сове если прочитаете книги, которые есть у нас навыставке.

Якая зараз чакае вас праца,

Хутчэй вам хочацца дазнацца.

А будзем мы сёння не ляпіць, не шыць,

А арыгамі майстарыць.

Якая зараз чакае вас праца,

Хутчэй вам хочацца дазнацца.

А будзем мы сёння не ляпіць, не шыць,

А арыгамі майстарыць.

- Якія патрабаванні мы павінны выконваць, каб нашы вырабы былі атрымаліся акуратнымі і прыгожымі:

1. Выконваць выраб па схеме.

2. Выконваць правільна згібанне паперы.

3. Быць акуратнымі і ўважлівымі пры выкананні работы.

Давайце разгадаем крыжаванку і даведаемся ў якой тэхніцы мы будзем выконваць работу.Каталог: attachments -> article -> 907
article -> Праграма V абласнога фестывлю народнага гумару “Спораўскія жарты-2013” 13 ліпеня 13. 00-14. 00
article -> Графік работы аб’яднанняў па інтарэсах у дуа «Яечкавіцкая сярэдняя школа» Іванаўскага раёна
907 -> Арганізацыйны момант
907 -> Тэст 1 Злучы стрэлкамі назву твора і жанр, у якім ён напісаны
907 -> Тэма: Сюжэтныя гульні з лічыльнымі палачкамі Настаўніца пачатковых класаў Юшкевіч Ніна Івановна Зашыр’е 2013 Тэма
907 -> Тэст 1 Дапішы прапушчанае ў назве твора слова
907 -> Тэст «Багацце нашай краіны»


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал