Урока: Урок вывучэння новага матэрыялу Тэма урока: Крыніца святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. Скорасць святла. Мэты урока : Азнаеміць вучняў зДата канвертавання06.07.2016
Памер122.64 Kb.
ТыпУрок
Тып урока: Урок вывучэння новага матэрыялу
Тэма урока: Крыніца святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. Скорасць святла.

Мэты урока: 1. Азнаеміць вучняў з відамі крыніц святла, раскрыць сутнасць закона прамалінейнасці распаўсюджвання святла, пазнаеміць з панняцем і значэннем “скорасць святла”.

2. Навучыць вучняў па памерах крыніцы святла і перашкоды вызначаць цень або паўцень.

3. Развіць аналітычныя здольнасці вучняў, умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы.

Ход урока:

І. Арганізацыйны момант. Мэтапалаганне.

Пытанні да вучняў: • Якое значэнне святло мае ў жыцці чалавека?

Чаму атрымліваецца цень з рэзкай граніцай і з размытай?

 • Ці існуе скорасць святла?

Выслухаўшы адказы вучняў ,прыходзім да высновы, что патрэбна вывучаць святло і яго уласцівасці, каб адказаць на гэтыя пытанні.

ІІ. Тлумачэнне новага матэрыялу. (эўрыстычная размова)

Настаўнік тлумачыць новы матэрыял,асветлівае наступныя пытанні: 1. Значэнне святла ў жыцці чалавека, пазнанні прыроды, у развіцці навукі?

 2. Які раздел навукі называецца оптыкай?

 3. Прыродныя і штучныя крыніцы святла.(мал. 72-75)

 4. Пунктавыя крыніцы святла.(мал. 82-83)

 5. Што такое прамень? (мал. 84)

 6. Чаму мы бачым целы, якія не з’яляюцца крыніцамі святла?

 7. Закон прамаліненага распаўсюджвання святла.(мал 87)

 8. Абразаванне цені –доказ прамаліненага распаўсюджвання святла (мал 91)

 9. Умова ўзнікнення паўцені.(мал 92-93)

 10. Скорасць святла. (мал 86)

Рэфліксія:

  • Якое пытанне выклікала ў вас найбольшую цікавасць?

  • Ці ўсе пытанні былі зразумелыя?

ІІІ. Самастойная работа вучняў

 1. Што такое святло?

 2. Оптыка – гэта навука

 3. Якія прыродныя і штучныя крыніцы святла вы ведаеце?

 4. Калі крыніца святла з’яўляецца пунктавай? Як яна абазначаецца?

 5. Што такое прамень святла?

 6. У чым сутнасць закона прамаліненага распаўсюджвання святла?

 7. Калі ўтвараецца цень або паўцень?ІV. Замацаванне.

Апытванне праводзіцца па тэстах (3 ступені складанасці)V. Абагульненне. Рэфліксія.

  • Якое пытанне выклікала ў вас найбольшую цікавасць?

  • Ці ўсе пытанні былі зразумелыя?

VІ. Дамашнее заданне: Прачытаць §15,16, вывучыць азначэнне і галоўныя вывады (для ўсяго класа)

для творчага ўзроўню: дадаткова адказаць на кантрольныя пытанні і рашыць задачу Пр 7(3)Варыянт 1

Узровень А (базавы)

 1. Святло – гэта ….

а) выпраменьванне б) часць выпраменьванне, якое успрымаецца вокам; в) паток часцінак.

2. Прыродныя крыніцы святла….. а) Сонца; б) свечка; в) экран тэлевізара; г) зоркі; д) гнілушкі; е) лямпа дзенага святла; ж) маланка; з) газавая гарэлка;і) паўночнае сіянне; к) рэкламны шчыт.

3. Штучныя крыніцы святла….….. а) Сонца; б) свечка; в) экран тэлевізара; г) зоркі; д) гнілушкі; е) лямпа дзенага святла; ж) маланка; з) газавая гарэлка;і) паўночнае сіянне; к) рэкламны шчыт.

4. Пунктавая крыніца – гэта крыніца святла…

а) памеры якога многа больш, чым памеры экрана;

б) памеры якога больш адлегласці да экрана

в) памеры якога многа меньш адлегласці, чым адлегласць ат яго да экрана.

5. Святло распаўсюджваецца ……

а) крывалінейна б) прамалінейна в) па дузе

6. Цень абразуецца, калі…

а) крыніца святла вялікіх памераў б) крыніца святла сярэдніх памераў в) пунктавая крыніца святла

________________________________________________________________________Узровень В (творчы)

 1. Якія з пералічаных ніжэй крыніц святла адносяцца да халодных

а) раскленны метал б) экран тэлевізара в) маланка г) экран на дысплэі камп’ютэра д) полымя вогнішча е) электрычная лямпа накальвання ж) жучкі-святлячкі

2. У якім выпадку крыніцу святла можна лічыць пунктавым?

а) Сонца асветлівае Зямлю б) лямпачка асветлівае вуліцу в) лямпачка асветлівае кнігу, якая ляжыць на стале

3. Як атрымацьл ад адной і той жа палкі цень рознай даўжыні

а) паменьшыць аветлінасць палкі б) наблізіць палку к крыніцы святла в) аддаліць палку ад крыніцы святла г) павялічыць асветлінасць палкі

4. Вылічыць адлегласць да зоркі Лентавра, калі вядома, што свет ад яе ідзе 4.2 года.

а) 5*1010 км б) 4*1013 км в) 6*1016 км г) 3*1012 км д) 7*1014 км

5. Ці можна ў сонечны дзень уткнуць у зямлю кол так, каб некаторы час ен не аткідаваў цень?

а) можна, калі сонца будзе свяціць з лева б) можна, калі сонца будзе свяціць з права в) можна, калі сонца будзе ў зеніце г) нельга.

__________________________________________________________________________Узровень С (вынаходнецкі )

 1. Што цягніцца даўжэй поўнае зацьменне Сонца або поўнае зацменне Месяца?

а) затменне Сонца б) затменне Месяца в) аднолькава доўга

2. Ці будзе поўцень пры дадзеным распалажэнні аб’ектаў?а) Да б) Нет
варыянт 2

Узровень А (базавы)

 1. Промень святла – гэта ……, уздоўж якой распаўсюджваецца святло

а) дарога б) лінія в) траекторыя.

2. Прыродныя крыніцы святла….. а) Сонца; б) свечка; в) экран тэлевізара; г) зоркі; д) гнілушкі; е) лямпа дзенага святла; ж) маланка; з) газавая гарэлка;і) паўночнае сіянне; к) рэкламны шчыт.

3. Штучныя крыніцы святла….….. а) Сонца; б) свечка; в) экран тэлевізара; г) зоркі; д) гнілушкі; е) лямпа дзенага святла; ж) маланка; з) газавая гарэлка;і) паўночнае сіянне; к) рэкламны шчыт.

4.Пунктавая крыніца святла абазначаецца літарай …

а) С б) А в) S г) В

5. Цень – гэта прастора, ….

а) у якой няма крыніцы святла б) у якую не пападае святло ад крыніцы в) напоўненае цемрай.

6. Поўцень абразуецца ад …… крыніцы святла

а) пунктавага б) вялікага в) халоднага Г) гарачага

_________________________________________________________________________Узровень В (творчы)

 1. Якія з пералічаных ніжэй крыніц святла адносяцца да цеплых

а) раскленны метал б) экран тэлевізара в) маланка г) экран на дысплэі комп’ютэра д) полымя вогнішча е) электрычная лямпа накальвання ж) жучкі-святлячкі

2. Каб праверыць прамалінейнасцьрэйкі, глядзяць уздоўж яе кромкі. Якая ўласцівасць светлавога промня выкарыстоўваецца пры гэтым?

а) асветлінаць паверхні б) прамалінейнасць распаўсюджвання в) агібаць перашкоды

3. Доўжыня цені дуба, вышыня якога 6 м, у сонечны дзень роўная 2 м. Якая вышыня бярозы, калі яе цень 2.5м?

а) 7м б) 8м в) 9м г) 8.5 д) 7.5м

4. У сонечны дзень вышыня цені ад метровай лінекі 50см, а ад дрэва – 6м. Якая вышыня дрэва?

а) 6м б) 3м в) 12м г) 9м д) 10м.

5. Вылічыце час, за каторы сонечнае святло, адбітае Месяцам, дасягне Зямлі. Адлегласць ад Зямлі да Месяца 380 тыс. км.

а) 1.5 с б) 1.7с в) 1.27с д) 1.32с

______________________________________________________________

Узровень С (вынаходнецкі )


 1. У якім выпадку вобласць поўцені будзе наібольшай?

а) калі крыніца святла вялікіх памераў. б) калі крыніца святла вялікіх памераў і перашкода распаложына блізка да экрану. в) калі крыніца пунктавая

2. Ці будзе цень пры дадзеным распалажэнні аб’ектаў?а) Да б) Нет
Варыянт 1

 1. Святло – гэта ……

а) канвенкцыя б) выпраменьванне, якое награвае цела в) выпраменьванне, якое ўспрымаецца вокам г) цеплаабмен паміж цепамі д) цеплаперадача

2. Калі памеры крыніцы святла ў дадзеных умовах можна пренебреч, то яго называюць

а) штучным б) натуральным в) пунктавым г) небачным

3. Скорасць распаўсюджвання святла у вакуме і роўная ….

а) 250 000км\с б) 300км\с в) 300000км\с г) 330000км\с

4. Святло ў празрыстым ….. асяроддзі распаўсюджваецца ….

а) неаднародным крывалінейна б) аднародным крывалінейна

в) неднародным прамалінейна г) аднародным прамалінейна

5. Чым больш скорасць святла ў дадзеным асяроддзі, тым яна лічыцца …..

а) шчыльнее б) аптычна мень шчыльная в) меньш шчыльная г) аптычна больш шчыльная д) празрыстая

6. Зорка – гэта ……….. крыніца святла

а) штучная б) пунктавая в) натуральная г) касмічная


Варыянт 2

 1. Лінія, уздоўж якой распасюджваецца святло, называецца

а) патокам святла б) лініей святла в) промнем святла г) святлом

2. Калі памеры крыніцы святла многа меньш адлегласці ад яго да экрана. то на экране ад прадмета атрымліваецца …..

а) паўцень б) цемная пляма в) светлая пляма г) цень і паўцень д) цень

3. Скорасць святла ў вадкім і цвердым асяродзях …… скорасці святла ў паветры

а) больш б) роўная в) меньш

4. Свечка – гэта ….. крыніца святла

а) штучная б) пунктавая в) натуральная г) вялізарная

5. Чым меньш скорасць святла ў дадзеным асяродзі, тым яна лічыцца …..

а) шчыльнае б) аптычна мень шчыльная в) меньш шчыльная г) аптычна больш шчыльная д) празрыстая

6. Скорасць распаўсюджвання святла у вакуме ……. і роўная ….

а) мінімальная 250 000км\с б) максімальная 300км\с в) мінімальная 300000км\с г) максімальная 330000км\с д) максімальная 300000км\с

Варыянт 1

Узровень А (базавы)

Па малюнку адкажыце на пытанні: 1. Промень 1 – гэта …..

В

А β С

α
1 γ τ 2О

а) перпендыкуляр, апушчаны у кропцы падзення

б) прамень адбіты в) прамень падючы

2. Вугал падзення – гэта вугал

а) γ б) β в) α г) τ

3. Па закону адбіцця святла:

а) вугал α роўны вуглу γ б) вугал β роўны вуглу τ в) вугал τ роўны вуглу β г) вугал γ роўны вуглу τ д) вугал α роўны вуглу β

4. Карыстаючыся уласцівасццю обрачальнасці светлавых прамянеў адкажыце па якім шляху пойдзе прамень

а) АОС б) АОВ в) ВОС г) ВОА д) СОА

5. У выпадку дыфузнага адбіцця паверхня відна..

а) з любога палажэння б) у вызначыным палажэнні в) не будзе

__________________________________________________________________________


Узровень В (творчы)

 1. Промень святла падае на паверхню пад вуглом 350 . Чаму роўны вугал паміж падуючым і адбітым промням?

а) 350 б) 17.50 в) 700 г) 600 д) 900

2. Вугал паміж падуючым і адбітым промнямі складае 500 . Пад якім вуглом падае свет?

а) 250 б) 500 в) 1000 г) 750

3. Паверхня экрана зяўляецца

а) люстэркавай б) матавай в) свецячай г) празрыстай

4. Пры якім вугле падзеня промень на люстэрка падаючы і адбіты промні супадаюць?

а) 450 б) 900 в) 1800 г) 00

_________________________________________________________________________

Узровень С (вынахроднецкі)

Сонечны промні падаюць пад вуглом 220 да гарызонту. Пад якім вуглом неабходна рамясціць люстэжрка каб адбіты промень пашоў вертыкальна?

а) 220 б) 440 в) 340 г) 360

Варыянт 2

Узровень А (базавы)

Па малюнку адкажыце на пытанні: 1. Промень 2 – гэта …..

В

А β С

α
1 γ τ 2О

а) перпендыкуляр, апушчаны у кропцы падзення

б) прамень адбіты в) прамень падаючы

2. Вугал адбіцця – гэта вугал

а) γ б) β в) α г) τ

3. Вугал α=450 , гэта значыць і вугал … роўны 450

а) γ б) β в) α г) τ

4. Карыстаючыся уласцівасццю обрачальнасці светлавых прамянеў адкажыце па якім шляху пойдзе прамень

а) АОС б) АОВ в) ВОС г) ВОА д) СОА

5. У выпадку люстэркавага адбіцця паверхня відна..

а) з любога палажэння б) у вызначыным палажэнні в) не будзе

__________________________________________________________________________


Узровень В (творчы)

1. Вугал паміж падаючым і адбітым промнямі складае 200 . Пад якім вуглом падае свет?

а) 200 б) 100 в) 150 г) 400

2. Пры якім вугле падзеня промень на люстэрка падаючы і адбіты промні супадаюць?

а) 450 б) 900 в) 1800 г) 003. Паверхня Месяца зяўляецца

а) люстэркавай б) матавай в) свецячай г) празрыстай

4. Якое аўтамабільнае люстэрка размешчына пад большым вуглом да сцецы кабіны?

а) правае б) у салоне в) левае

_________________________________________________________________________

Узровень С (вынахроднецкі)

Вугал паміж паверхняй зямлі і падаючымі промнямі сонца 300 . Пад якім вуглом да гарызонту неаходна размясціць плоскае люстэрка, каб направіць промні гарызантальна у бок сонца?

а) 600 б) 750 в) 300 г) 450 д) 150


Тып урока: камбінаваны

Тэма ўрока: Адбіццё святла

Мэты ўрока: • Азнаёміць вучняў з законам адбіцця святла, даць паняцці вугал падзеня і адбіцця.

 • Развіць аналітычныя здольнасці і прасторавае ўяўленне вучняў пры рашэнні задач.

 • Выхоўваць любоў да прыгожага пры успрыяцці навакольнага свету.

Ход урока:

І. Арганізацыйны момант. Мэтапалаганне.

Слова настаўніка: “Ведаючы прыроду святла і закон яго распаўсюджвання, адкажыце калі ласка на пытанне: чаму снежнай зімой ночы святлее, чым летам?”

Выслухаў адказы вучняй, прыходзім да высновы, что мы яшчэ не ўсе ведаем аб святле і яго ўласцівасцях. Але перш чым прыступіць да вувучэнню новага матэрыялу. неабходна паўтарыць асноўныя паняцці папярэдняга урока.

ІІ. Апрос па раней вывучанай тэме.

Адзін вучань вызываецца да дошкі каб запісаць рашэнне задачы пр№7 (3) (творчы ўзровень). Астатнія працуюць з карткамі.

Пасля таго, як вучні закончылі работу з карткамі, одзін з іх ўстае і агучвае адказы свайго варыянту.Астатнія правяраюць,па неабходнасці спраўляюць і выстаўляюць сабе адзнакі. Потым устае другі вучаньі агучвае адказы свайго варыянту.

Вучні здаюць карткі з выстаўлінымі самім сабе адзнакамі. Вустаўляецца адзнака і працуючаму ў дошкі. Астатнія, хто не рашыў або не рашаў пераносяць рашэнне ў сшытак.

Словы настаўніка:“Правераўшы і ацаніўшы сваі веды,прыступім да вывучэння новага

ІІІ. Тлумачэнне новага матэрыялу.

Пры тлумачэнні новаго матэрыялу настаўнік разглядае наступныя пытанні: 1. Значэнне з’явы адбіцця.

 2. Вугал падзення (мал. 96)

 3. Вугал адбіцця (мал 97)

 4. Закон абдіцця

 5. Абрачальнасць светлавых промнеў (мал 97)

 6. Люстэркавае адбіцце (98а)

 7. Дыфузнае адбіцце (98б)

 8. Матавыя і бліскучыя паверхні

Рэфліксія:

  • Якое пытанне выклікала ў вас найбольшы інтырэс?

  • Ці ўсе пытанні былі зразумелы?ІV. Першасная праверка ведаў.

 1. Якая з’ява адбываецца пры пераходзе святла з аднаго асяроддзя ў другое?

 2. Які вугал назыаваецца вуглом падзення?

 3. Які вугал назыаваецца вуглом адбіцця?

 4. У чым сутнасць закона адбіцця?

 5. Якую ўласцівасць называюць абрачальнасцю?

 6. У чым сутнасць люстэркавага адбіцця святла?

 7. Калі адбываецца дыфузнае адбіцце ?

 8. Чаму матавую паверхню можна бачыць з любога палажэння, а люстэркаваю не?

V. Замацаванне ведаў.

Апрос праводзіцца па тэстах (3 ступені складанасці)V. Абагульненне. Рэфліксія.

  • Якое пытанне выклікала ў вас найбольшы інтырэс?

  • Ці ўсе пытанні былі зразумелы?

  • Якое з разглядаемых пытанеў выклікала наібольшую цяжкасць

VІ. Дамашнее заданне: Прачытаць §17, вывучыць азначэнні і галоўныя вывады (для ўсяго класа)

для творчага ўзроўня: дадаткова адказаць на кантрольныя пытанні і рашыць задачу Пр 8(6)І. Самастойная работа вучняў

Што такое святло?


Оптыка – гэта навука
Якіія прыродныя і штучныя крыніцы святла вы ведаеце?
Калі крыніца святлаз’яўляецца пунктавай? Як яна абазначаецца?
Што такое прамень святла?

У чым сутнасць закона прамаліненага распаўсюджвання святла?


Калі абразуецца цень або поўцень?


\

ІІ.Самастойная работа вучняў.

Якая з’ява адбываецца пры пераходзе святла з аднаго асяродзя ў другое?


Які вугал назыаваецца вуглом падзення?

Які вугал назыаваецца вуглом адбіцця?


У чым сутнасць закона адбіцця?
Якую ўласцівасць называюць абрачальнасцю?
У чым сутнасць люстэркавага адбіцця святла?
Калі аббыецца дыфузнае адбіцце ?
Чаму матавую паверхню можна бачыць з любога палажэння, а люстэркаваю не?


Абагульнне. Рэфліксія.

  • Якое пытанне выклікала ў вас найбольшы інтырэс?

  • Ці ўсе пытанні былі зразумелы?

Дамашнее заданне: Прачытаць §15,16, вывучыць азначэнне і галоўныя вывады (для ўсяго класа)

для творчага ўзроўня: дадткова адказаць на кантрольныя пытанні і рашыць задачу Пр 7(3)


Абагульнне. Рэфліксія.

  • Якое пытанне выклікала ў вас найбольшы інтырэс?

  • Ці ўсе пытанні былі зразумелы?

  • Якое з разглядаемых пытанеў выклікала наібольшую цяжкасць

Дамашнее заданне: Прачытаць §17, вывучыць азначэнне і галоўныя вывады (для ўсяго класа)

для творчага ўзроўня: дадткова адказаць на кантрольныя пытанні і рашыць задачу Пр 8(6)Рэфліксія

 • Гэта тэма была мне цікава.

 • Урок мне спададаўся

 • Пастаўце сабе адзнаку за ўрок

Дамашнее заданне

  1. прачытаць старонкі 19-26

  2. Адказаць на пытанні № 1, 3, 4, 5, 8*

  3. Скласці пытанні да тэксту

Каталог: 2012
2012 -> Конкурс для маладых журналістаў 4 Майстэрня грамадзянскай актыўнасці для моладзі 5
2012 -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання
2012 -> Індывідуальныя ўдзельнікі вочнага тура Беларускай юрыдычнай студэнцкай алімпіяды-2012
2012 -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання
2012 -> 1. Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі
2012 -> Зводны скарочаны пратакол Беларуская студэнцкая юрыдычная Алімпіяда 2012 Індывідуальны залік
2012 -> Аб выкладанні вучэбнага прадмета (дысцыпліны) «Беларуская мова» ва ўстановах прафесіянальна-тэхнічнай і сэрэдняй спецыяльнай адукацыі
2012 -> Інфармацыйна бібліяграфічны аддзел
2012 -> Стыпендыя Лейна Кіркланда 7 конкурс
2012 -> Індывідуальныя ўдзельнікі вочнага тура Беларускай юрыдычнай студэнцкай алімпіяды-2012


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал