Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплінДата канвертавання03.07.2016
Памер46.7 Kb.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «БАРАНАВІЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Зацвярджаю

Заг. кафедры

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

А.В. Дземідовіч

15.05.2014


Разгледжана і зацверджана

на пасяджэнні кафедры.

Пратакол № 13 ад 15.05.2014

ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ

Па абавязковай дысцыпліне

«Гісторыя Беларусі (у кантэксце еўрапейскай цывілізацыі)»

інтэграванага модуля «Гісторыя»

для студэнтаў

спецыяльнасцей

1-27 01 01-01 Эканоміка і арганізацыя вытворчасці,

1-74 06 01 Тэхнічнае забеспячэнне працэсаў сельскагаспадарчай вытворчасці,

1-40 02 -09 Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі,

1-36 01 01 Тэхналогія машынабудавання,

1-36 01 03 Тэхналагічнае абсталяванне машынабудаўнічай вытворчасці,

1-53 01 01 Аўтаматызацыя тэналагічных працэсаў і вытворчасці

Завочнай, завочнай (на аснове сярэдне-спецыяльнай адукацыі)

формаў атрымання адукацыі
1. Прадмет вывучэння гісторыі Беларусі ў кантэксце цывілізацыйнага развіцця агульнарускай і еўрапейскай гісторыі.

2. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі.

3. Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі.

4. Пачатак рассялення славян на тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў. Старажытнаруская народнасць.

5. Фарміраванне беларускага этнасу ў XIV – XVIII стст.: эканамічныя, палітычныя і рэлігійныя фактары.

6. Беларускі этнас ва ўмовах складвання і развіцця рынкавых адносін у XIX – пачатку ХХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі.

7. Паходжанне назвы "Белая Русь" (Беларусь). Саманазвы беларускага этнасу: рускія, русіны, "тутэйшыя", беларусы.

8. Зараджэнне і развіццё беларусазнаўства.

9. Беларускае нацыянальнае адраджэнне ў пачатку XX ст.

10. Асноўныя тэндэнцыі развіцця Еўропы ў Сярэднявеччы.

11. Станаўленне ранніх дзяржаўных утварэнняў на ўсходнеславянскіх землях. Кіеўская Русь.

12. Першыя дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларусі. Полацкае і Тураўскае княствы. Феадальная раздробленасць.

13. Утварэнне ВКЛ.

14. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сусветнай гісторыі ў Новы час.

15. Уключэнне беларускіх зямель у склад ВКЛ. Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ВКЛ.

16. Утварэнне Рэчы Паспалітай. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай.

17. Эпоха Адраджэння, Рэфармацыя, Асветніцтва на беларускіх землях.

18. Крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы. Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі.

19. Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі (апошняя чвэрць XVIII – пачатак XIX ст.).

20. Беларускія землі ў перыяд Айчыннай вайны 1812 г.

21. Польскае паўстанне 1830-1831 гг. і яго наступствы.

22. Паўстанне 1863-1864 гг., яго ўплыў на палітыку ўладаў у Беларусі.

23. Адмена прыгоннага права. Рэформы 60-70-х гг. XIX ст. і асаблівасці іх здзяйснення на Беларусі.

24. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ва ўмовах прамысловага перавароту (1861 г. – пачатак ХХ ст.). Сталыпінская аграрная рэформа.

25.Узнікненне агульнарасійскіх і беларускіх партый (канец XIX – пачатак XX ст.).

26. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. і пачатак расійскага парламентарызму.

27. Першая сусветная вайна і яе наступствы для Беларусі.

28. Беларусь у перыяд Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

29. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні.30. Праблемы фарміравання беларускай дзяржаўнасці ў 1917 – 1918 гг. Абвяшчэнне БНР.

31. Утварэнне БССР. Беларусь у перыяд савецка-польскай вайны.

32. Утварэнне СССР. Узбуйненне тэрыторыі БССР у 20-я гг. ХХ ст.

33. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР. Дэфармацыі ў грамадска-палітычным жыцці БССР.

34. Асаблівасці нэпа ў БССР.

35. Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР.

36. Станаўленне беларускай савецкай культуры. Палітыка беларусізацыі.

37. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. XX ст.

38. Рыжская мірная дамова 1921 г. Грамадска-палітычнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы (1921 – 1939 гг.).

39. Сацыяльна-эканамічнае і нацыянальна-культурнае жыццё Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.).

40. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух на заходнебеларускіх землях (1921 – 1939 гг.).

41. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

42. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

43. Устанаўленне нямецка-фашысцкага акупацыйнага рэжыму і яго мэты. Фашысцкі генацыд народа у перыяд акупацыі Беларусі.

44. Баявая дзейнасць беларускіх партызан і падпольшчыкаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

45. Пачатак вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Аперацыя "Баграціён".

46. Вынікі Вялікай Айчыннай вайны для беларускага народа і яго уклад у Перамогу над фашызмам. Захаванне памяці аб гераізме савецкага народа.

47. БССР на міжнароднай арэне ва ўмовах супрацьборства дзвюх сацыяльна-палітычных сістэм пасля Другой сусветнай вайны (1945 – 1991 гг.).

48. Асноўныя тэндэнцыі развіцця эканомікі БССР у 1946 – 1985 гг.

49. Грамадска-палітычнае жыццё ў СССР і БССР (1945 – 1985 гг).

50. Адукацыя, навука і культура БССР у 1946 – 1991 гг: дасягненні і праблемы.

51. Палітыка перабудовы (1985 – 1991 гг.) і яе вынікі.

52. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Распад СССР і ўтварэнне СНД.

53. Станаўленне і развіццё палітычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь.

54. Распрацоўка і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага інавацыйнага развіцця краіны (канец ХХ – пачатак ХХІ ст).

55. Адукацыя, навука і культура Рэспублікі Беларусь.Узаемаадносіны дзяржавы і царквы, адраджэнне рэлігійна-канфесійнага жыцця.

56. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь ва ўмовах сусветных глабалізацыйных працэсаў.

Склаў дацэнт кафедры

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ________________ А.У. Літвінскі


Разгледжана і зацверджана на пасяджэнні кафедры

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Пратакол №_13 от 15.05.2014г.
Каталог: student -> materials -> fep -> fzo
fzo -> Вопросы к экзамену по курсу «история государства и права беларуси» для студентов «Правоведение» специализации «Хозяйственное право»
fzo -> Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
fzo -> Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Зацвярджаю Заг кафедры
fzo -> Практычныя (семінарскія) заняткі па дысцыпліне «Беларуская мова
fzo -> Практычныя (семінарскія) заняткі па дысцыпліне «Беларуская мова
fzo -> Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў I курса груп пх завочнай формы навучання факультэта эканомікі І права


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал