Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплінДата канвертавання15.05.2016
Памер25.01 Kb.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «БАРАНАВІЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Зацвярджаю

Заг. кафедры

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

А.В. Дземідовіч

10.10.2013


Разгледжана і зацверджана

на пасяджэнні кафедры.

Пратакол № 3 ад 10.10.2013
Тэматыка семінарскіх заняткаў па дысцыпліне

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый)”

для студэнтаў 1 курса факультэта эканоікі і права завочнай скарочанай формы навучання

Семінар № 1
Тэма:

Беларусь у складзе Расійскай дзяржавы
Пытанні для абмеркавання

1. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель (канец XVIІI ст. – 50-я гг. ХІХ ст.).

2. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст.

3. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 1861 – 1917 гг.

4. Культура Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стст.
Семінар № 2
Тэма:

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці.

Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў Беларусі
Пытанні для абмеркавання

1. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне Савецкай улады ва Усходняй і Цэнтральнай Беларусі.

2. Нацыянальнае пытанне і беларускі нацыянальны рух у Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Абвяшчэнне БНР.

3. Утварэнне БССР.

4. Індустрыялізацыя і калектывізацыя. Вынікі першых пяцігодак.

5. Складванне камандна-адміністратыўнай сістэмы. Палітычныя рэпрэсіі 1930-х гг.


Асноўная літаратура

 1. Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. даведнік. – Мн.: БелЭн, 2001.

 2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2000. – 432 с.

 3. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі): Вучэбны дапаможнік / В.Г.Галубовіч [ і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 584 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі. / Л. В. Лойка [ і інш.]; пад рэд. Л. В. Лойкі. – Мінск, 2004. – С. 74-112.

 5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [ і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 - 2005.– 6 т.

 6. Гісторыя Беларусі:У 2 ч. / Курс лекцый. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 2 ч.

 7. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. А.Г.Каханоўскага і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 1996. – 496 с.

 8. Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка , Г.С. Марцуля. – Мінск: Выш. Шк., 2003. – 2 ч.

 9. Доўнар – Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар – Запольскі. - Мінск, 1994.

 10. История Беларуси / Под ред. А.Г. Кохановского и О.А. Яновского.- Мінск, 1997.- С. 31-60.

 11. История Беларуси в документах и материалах. Мн.: Амалфея 2000.-С. 183-219.

 12. История Беларуси: Словарь справочник / под ред.С.Ф.Дубенецкого. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 320 с.

 13. Ковкель, И.И., Ярмусик, Э.С. История Беларуси с древнейших времен до настоящего времени / И.И.Ковкель, Э.С. Ярмусик. - Мінск: Аверсэв, 1998.

 14. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – Ч.2

 15. Парашкоў С. А. Гісторыя культуры Беларусі / А. С. Парашкоў. – Мн.: Бел. навука, 2003. – 444 с.

 16. Сагановіч Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі. – Мн., 2001. – 347 с.

 17. Чигринов П. Г. История Беларуси с древности до наших дней. – Мн.: Книжный дом, 2004. – С. 186-217, 230-270.

 18. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси: Учеб. пособ. для вузов. - Мінск: Вышэйшая школа, 2000, - 672 с.

 19. Эканамічная гісторыя Беларусі. / Пад рэд. В. Галубовіча. Мн., 1993. – 288 с.

Падрыхтаваў:дацэнт кафедры сацыальна-гуманітарных дысцыплін _________________ А.У. Літвінскі
Каталог: student -> materials -> fep -> fno
fno -> «Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін А. У. Літвінскі
fno -> Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
fno -> Пытанні да заліку па курсе “Беларуская мова
fep -> Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
fep -> Практычныя (семінарскія) заняткі па дысцыпліне «Беларуская мова
fep -> Практычныя (семінарскія) заняткі па дысцыпліне «Беларуская мова
fno -> Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал