Установа адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» зацвярджаю


Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі чалавекамстаронка2/4
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.62 Mb.
1   2   3   4

Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі чалавекам.

1. Праблема першапачатковага засялення Беларусі.

2. Старажытнейшыя палеалітычныя стаянкі на Беларусі.

3. Мацярынская радавая абшчына як сацыяльная арганізацыя

4. Археалагічныя культуры каменнага веку


1Вуснае апытанне

1.1.3.

Насельніцтва Беларусі ў бронзавым і жалезным веках.

1. З’яўленне індаеўрапейцаў і іх балцкая галіна на беларускіх землях.

2. Пашырэнне вытвараючай гаспадаркі

3. Зараджэнне грамадскага падзелу працы

4. Бацькоўскі род як форма сацыяльнай арганізацыі грамадства.

5. Матэрыяльная і духоўная культура прямён бронзавага і жалезнага вякоў.2
Камп’ютарная прэзентацыя, карта
1.1.4.

Насельніцтва Беларусі ў бронзавым і жалезным веках.

1. З’яўленне індаеўрапейцаў і іх балцкая галіна на беларускіх землях.

2. Пашырэнне вытвараючай гаспадаркі

3. Зараджэнне грамадскага падзелу працы

4. Бацькоўскі род як форма сацыяльнай арганізацыі грамадства.

5. Матэрыяльная і духоўная культура прямён бронзавага і жалезнага вякоў.


21.1.4.

Рассяленне славян.

1. Генезіс усходнеславянскіх плямён і шляхі іх рассялення па тэрыторыі Беларусі

2. Праблема фармавання беларускага этнасу

3. Племянныя саюзы-«княжанні».

4. Рэлігія і культура крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў


2
Камп’ютарная прэзентацыя, карта

Вуснае апытанне, кантрольная работа

1.1.5.

Рассяленне славян.

1. Генезіс усходнеславянскіх плямён і шляхі іх рассялення па тэрыторыі Беларусі

2. Праблема фармавання беларускага этнасу

3. Племянныя саюзы-«княжанні».

4. Рэлігія і культура крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў

21.2.

Раннефеадальныя дзяржаўныяўтварэнні на беларускіх землях (ІХ — п.п. ХІІІ ст.)

12

141.2.1.

Станаўленне і развіццё Полацкага княства.

1. Вытокі дзяржаўнасці Беларусі

2. Старажытнабеларускія землі і Кіеўская Русь

3. Усталяванне дынастыі Ізяславічаў

4. Усяслаў Брачыславіч і вынікі яго княжання


2
Камп’ютарная прэзентацыя, карта

Пісьмовае апытанне

1.2.2.

Станаўленне і развіццё Полацкага княства.

1. Вытокі дзяржаўнасці Беларусі

2. Старажытнабеларускія землі і Кіеўская Русь

3. Усталяванне дынастыі Ізяславічаў

4. Усяслаў Брачыславіч і вынікі яго княжання

21.2.3.

Станаўленне і развіццё Тураўскага княства

1. Утварэнне Тураўскага княства. Княжанне Святаполка Уладзіміравіча’

2. Узаемаадносіны Турава з Кіевам

3. Паступовае ўзышэнне Пінска2
Камп’ютарная прэзентацыя, карта

Вуснае апытанне

1.2.4.

Станаўленне і развіццё Тураўскага княства

1. Утварэнне Тураўскага княства. Княжанне Святаполка Уладзіміравіча’

2. Узаемаадносіны Турава з Кіевам

3. Паступовае ўзышэнне Пінска


21.2.5.

Феадальная раздробленасць.

1. Прычыны і наступствы феадальнай раздробленасці. Удзелы на радавым і на федальным праве.

2. Драбленне Полацкай зямлі

3. Падзел Тураўскай зямлі2
Камп’ютарная прэзентацыя, карта

Вуснае апытанне, кантрольная работа

1.2.6.

Феадальная раздробленасць.

1. Прычыны і наступствы феадальнай раздробленасці. Удзелы на радавым і на федальным праве.

2. Драбленне Полацкай зямлі

3. Падзел Тураўскай зямлі


21.2.7.

Землі беларускага Панямоння, Пабужжа, Пасожжа. Беларускія землі ў складзе іншых усходнеславянскіх княстваў.

1. Беларускія землі ў Смаленскім, Чарнігаўскім, Кіеўскім, Уладзіміра-Валынскім княствах.

2. Княствы ў беларускім Пабужжы і Панямонні, воласці ў Пасожжы ў перыяд феадальнай раздробленасці


1
Камп’ютарная прэзентацыя, карта

Вуснае апытанне, тэст

1.2.8.

Землі беларускага Панямоння, Пабужжа, Пасожжа. Беларускія землі ў складзе іншых усходнеславянскіх княстваў.

1. Беларускія землі ў Смаленскім, Чарнігаўскім, Кіеўскім, Уладзіміра-Валынскім княствах.

2. Княствы ў беларускім Пабужжы і Панямонні, воласці ў Пасожжы ў перыяд феадальнай раздробленасці

21.2.9.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у IX — першай палове XIII ст.

1. Шматукладная эканоміка

2. Сельская гаспадарка ў IX — першай палове XIII ст.

3. Узнікненне гарадоў на беларускіх землях

4. Гарадское рамяство

5. Унутраны і знешні гандаль

6. Развіццё феадалізму і сацыяльная дыферэнцыяцыя грамадства. Формы феадальнай эксплуатацыі сялян


2
Камп’ютарная прэзентацыя, карта

Вуснае апытанне

1.2.10.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у IX — першай палове XIII ст.

1. Шматукладная эканоміка

2. Сельская гаспадарка ў IX — першай палове XIII ст.

3. Узнікненне гарадоў на беларускіх землях

4. Гарадское рамяство

5. Унутраны і знешні гандаль

6. Развіццё феадалізму і сацыяльная дыферэнцыяцыя грамадства. Формы феадальнай эксплуатацыі сялян

21.2.11.

Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і нашэсцем мангола-татараў.

1. Знешнепалітычнае становішча беларускіх зямель у пачатку XIII ст.

2. Напад нямецкіх феадалаў на Усходнюю Прыбалтыку і Полацкую зямлю.

3. Роля насельніцтва беларускіх зямель у стрымліванні нямецкага прасоўвання на ўсход у XIII ст.

4. Роля беларускага народа ў барацьбе з мангола-татарамі


2
Камп’ютарная прэзентацыя, карта

Вуснае апытанне

1.2.12.

Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і нашэсцем мангола-татараў.

1. Знешнепалітычнае становішча беларускіх зямель у пачатку XIII ст.

2. Напад нямецкіх феадалаў на Усходнюю Прыбалтыку і Полацкую зямлю.

3. Роля насельніцтва беларускіх зямель у стрымліванні нямецкага прасоўвання на ўсход у XIII ст.

4. Роля беларускага народа ў барацьбе з мангола-татарамі

21.2.13.

Рэлігія і культура беларускіх земляў у канцы X — першай палове XIII ст.

1. Перадумовы і ход хрысціянізацыі. Дваяверства.

2. Заснаванне Полацкай і Тураўскай епархій

3. Вусная народная творчасць. Перакладная і арыгінальная літаратура

4. Асветнікі Беларусі

5. Архітэктура, жывапіс, прыкладное мастацтва.

6. Вытокі беларускага этнасу


1
Камп’ютарная прэзентацыя

Вуснае апытанне, кантрольная работа

1.2.14.

Рэлігія і культура беларускіх земляў у канцы X — першай палове XIII ст.

1. Перадумовы і ход хрысціянізацыі. Дваяверства.

2. Заснаванне Полацкай і Тураўскай епархій

3. Вусная народная творчасць. Перакладная і арыгінальная літаратура

4. Асветнікі Беларусі

5. Архітэктура, жывапіс, прыкладное мастацтва.6. Вытокі беларускага этнасу
2
Калоквіум
Усяго за семестр

18

18


2 cеместр
1.3.

Утварэнне і станаўленне ВКЛ (другая палова XIII–XIV ст.)

14

161.3.1.

Утварэнне і ўмацаванне ВКЛ: гістарыяграфія і крыніцы

 1. Асноўныя падыходы да праблемы ўтварэння ВКЛ у гістарыяграфіі.

 2. Агляд асноўных крыніц.

 3. Першыя звесткі пра Літву.

 4. Праблема месцазнаходжання летапіснай Літвы

2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
1.3.2.

Утварэнне ВКЛ: гістарыяграфія і крыніцы

 1. Асноўныя падыходы да праблемы ўтварэння ВКЛ у гістарыяграфіі.

 2. Агляд асноўных крыніц.

 3. Першыя звесткі пра Літву.

 4. Праблема месцазнаходжання летапіснай Літвы
2
Вуснае апытанне, тэст

1.3.3.

Утварэнне і ўмацаванне ВКЛ: прычыны і перадумовы.

 1. Аб’яднаўчыя працэсы ў балта-ўсходнеславянскім рэгіёне ў пачатку ХІІІ стст.

 2. Уплыў знешнепалітычнай сітуацыі на ўтварэнне дзяржавы ў Верхнім і Сярэднім Панямонні.

 3. Сацыяльна-эканамічныя перадумовы фарміравання ВКЛ.

 4. Роля Навагрудка ў заснаванні дзяржавы.

2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
1.3.4

Прычыны і перадумовы утварэння і ўмацавання ВКЛ.

 1. Аб’яднаўчыя працэсы ў балта-ўсходнеславянскім рэгіёне ў пачатку ХІІІ стст.

 2. Уплыў знешнепалітычнай сітуацыі на ўтварэнне дзяржавы ў Верхнім і Сярэднім Панямонні.

 3. Сацыяльна-эканамічныя перадумовы фарміравання ВКЛ.

 4. Роля Навагрудка ў заснаванні дзяржавы
2
Тэст, вуснае апытанне

1.3.5.

Утварэнне і ўмацаванне ВКЛ: унутраная і знешняя палітыка першых вялікіх князёў літоўскіх.

 1. Міндоўг і яго палітыка.

 2. Княжанне Войшалка і Шварна Данілавіча.

 3. Палітыка Трайдзеня і Віценя.

2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
1.3.6.

Станаўленне і ўмацаванне ВКЛ.

 1. Міндоўг і яго палітыка.

 2. Княжанне Войшалка і Шварна Данілавіча.

 3. Палітыка Трайдзеня і Віценя.
2
Вуснае апытанне, тэст

1.3.7.

Станаўленне і ўмацаванне ВКЛ

 1. Унутраная і знешняя палітыка Гедыміна.

 2. Унутраная і знешняя палітыка Альгерда

2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
1.3.8.

Станаўленне і ўмацаванне ВКЛ.

 1. Унутраная і знешняя палітыка Гедыміна.

 2. Унутраная і знешняя палітыка Альгерда
2
Вуснае апытанне, рэферат

1.3.9.

Дзяржаўны лад ВКЛ.

1. Сталіцы, герб і мова дзяржаўнага справаводства.

2 Органы дзяржаўнай улады і кіравання: вялікі князь, гаспадарская рада, “вальны сойм”.

3. Вышэйшыя службовыя асобы.

4. Дворныя ўраднікі.

5. Сістэма мясцовага кіравання.

6. Судовая сістэма і асаблівасці яе існавання ў ХIV–ХV стст.


2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
1.3.10.

Дзяржаўны лад ВКЛ.

1. Сталіцы, герб і мова дзяржаўнага справаводства.

2 Органы дзяржаўнай улады і кіравання: вялікі князь, гаспадарская рада, “вальны сойм”.

3. Вышэйшыя службовыя асобы.


2
Калоквіум

1.3.11.

Дзяржаўны лад ВКЛ.

4. Дворныя ўраднікі.

5. Сістэма мясцовага кіравання.

6. Судовая сістэма і асаблівасці яе існавання ў ХIV–ХV стст.


2
Калоквіум

1.3.12.

Эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны ў ВКЛ у сярэдзіне ХІІІ–першай палове XVI ст.

1. Развiццё прадукцыйных сiл у сельскай гаспадарцы.

2. Асноўныя формы феадальнага землеўладання.

3. Сялянская гаспадарка, павiннасцi і юрыдычны статус сялян2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
1.3.13.

Эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны ў ВКЛ у сярэдзіне ХІІІ–першай палове XVI ст.

1. Развiццё прадукцыйных сiл у сельскай гаспадарцы.

2. Асноўныя формы феадальнага землеўладання.

3. Сялянская гаспадарка, павiннасцi і юрыдычны статус сялян.


2
Вуснае апытанне

1.3.14.

Эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны ў ВКЛ у сярэдзіне ХІІІ–першай палове XVI ст.

4. Рамяство i гандаль.

5. Гарады i замкi. Склад гарадскога насельнiцтва.

6. Шляхецкае саслоўе, яго структура і юрыдычны статус.2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)

Тэст

1.3.15.

Эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны ў ВКЛ у сярэдзіне ХІІІ–першай палове XVI ст.

4. Рамяство i гандаль.

5. Гарады i замкi. Склад гарадскога насельнiцтва.

6. Шляхецкае саслоўе, яго структура і юрыдычны статус.


22.

БЕЛАРУСЬ у канцы XIV — першай палове XVII ст.

20

182.1.

Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у канцы ХIV ст. Дынастычная барацьба ў 70-я гг. ХIV ст.

8

42.1.1.

Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у канцы ХIV ст.

1. Дынастычная барацьба ў канцы 1470-перш. пал. 1480-х гг.2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)

Самастойная работа

2.1.2.

Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у канцы ХIV ст.

2. Падрыхтоўка, заключэнне, змест і вынікі Крэўскай уніі.

3. Агульназемскі прывілей 1387 г. і яго сутнасць.


2


2.1.3.

Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у канцы ХIV ст. Дынастычная барацьба ў 70-я гг. ХIV ст.

1. Дынастычная барацьба ў канцы 1470-перш. пал. 1480-х гг.

2. Падрыхтоўка, заключэнне, змест і вынікі Крэўскай уніі.

3. Агульназемскі прывілей 1387 г. і яго сутнасць.


2
Калоквіум

2.1.4.

Княжанне Вітаўта, яго ўнутраная і знешняя палітыка

1. Лiквiдацыя буйных княстваў i ўмацаванне пазiцый цэнтральнай улады.

2. Бiтва на рацэ Ворскла i яе значэнне.

3. “Вялiкая вайна”. Разгром крыжакоў пад Грунвальдам.

4. Узаемаадносіны Польшчы і ВКЛ у часы княжання Вітаўта.

5. Рэлiгiйная палiтыка Вiтаўта2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
2.1.5.

Княжанне Вітаўта, яго ўнутраная і знешняя палітыка

1. Лiквiдацыя буйных княстваў i ўмацаванне пазiцый цэнтральнай улады.

2. Бiтва на рацэ Ворскла i яе значэнне.

3. “Вялiкая вайна”. Разгром крыжакоў пад Грунвальдам.

4. Узаемаадносіны Польшчы і ВКЛ у часы княжання Вітаўта.

5. Рэлiгiйная палiтыка Вiтаўта


2
Вуснае апытанне, рэферат

2.1.6.

Казімір IV і яго палітыка.

1. Абранне Казiмiра вялiкiм князем.

2. Агульназемскi прывілей 1447 г. i яго значэнне.

3. Пачатак юрыдычнага афармлення прыгоннага права.

4. “Судзебнiк” Казiмiра IV 1468 г.


2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
2.2.

Культура Беларусi ў ХIV — другой трэці ХVI ст.

2

42.2.1.

Культура Беларусi ў ХIV — другой трэці ХVI ст.

1. Этнічныя працэсы на беларускіх землях, складванне адметных рыс беларускага народа.

2. Пытанне аб паходжанні назвы “Белая Русь”.

3. Развіццё літаратуры і летапісання.

4. Культавае і абарончае дойлідства.

5. Жывапіс, скульптура.2
Камп’ютарная прэзентацыя, ВМК (ч 1,2)
2.2.2.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 13274
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
13274 -> Установа адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» зацвярджаю


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал