Усякі попыт заўсёды нараджае прапанаваннеДата канвертавання18.06.2016
Памер74.31 Kb.
Асцярожна – падробкі!

Класічны выраз “усякі попыт заўсёды нараджае прапанаванне” вельмі добра стасуецца з працэсам падрыхтоўкі абітурыентаў да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы.

Мы са свайго боку толькі вітаем розныя формы падрыхтоўкі да ўступных экзаменаў. Калі ўзровень ведаў абітурыентаў па тым ці іншым прадмеце павышаецца, то і ранжыраванне іх у час цэнтралізаванага тэсціравання будзе, зразумела, больш якасным.

Трэба сказаць, што ў апошнія гады атрыманне вышэйшай адукацыі з’яўляецца адным з асноўных прыярытэтаў моладзі, і пра гэта вельмі яскрава сведчыць статыстыка: штогод каля 90 % выпускнікоў сярэдніх школ удзельнічаюць у цэнтралізаваным тэсціраванні. Павелічэнне колькасці жадаючых здаць уступныя экзамены звязана, на наш погляд, яшчэ і з працэдурай праходжання цэнтралізаванага тэсціравання.

Існуючыя ўмовы дазваляюць маладым людзям пазбегнуць некаторых даволі сур’ёзных праблем, якія былі да ЦТ. Так, напрыклад, у адрозненне ад папярэдняй, так званай традыцыйный, формы ўступных іспытаў абітурыент зараз можа праэкзаменавацца не толькі ў сталіцы ці абласным цэнтры, але і ў асобных гарадах, размешчаных паблізу яго месца жыхарства. Немалаважнае значэнне мае тое, што ў перыяд паступлення адпадае неабходнасць уладкавання ў інтэрнат ці пошуку кватэры. Акрамя таго, некаторых абітурыентаўможа задаволіць невысокі вынік здачы экзаменаў. У такім разе, не паступіўшы на бюджэтную форму навучання, яны маюць перспектыву атрымаць дыплом, фінансуючы выдаткі на вучобу з уласнай кішэні. Ёсць, безумоўна, і іншыя перавагі ў такой формы ўступных іспытаў, як цэнтралізаванае тэсціраванне.

У параўнанні з мінулым часам, прыкладна дваццацігадовай даўнасці, сённяшні культ вышэйшай адукацыі прыводзіць дабольш высокага конкурсу сярод абітурыентаў, а высокі конкурс, у сваю чаргу, патрабуе ад паступаючых грунтоўнай падрыхтоўкі, такой, якая забяспечыць ім месца ў ВНУ. Нярэдка, спрабуючы апраўдаць нізкую канкурэнтаздольнасць слаба падрыхтаваных абітурыентаў, іх бацькі робяць памылковую выснову: школа вучыцьне зусім добра і вынікі будуць добрыя толькі тады, калі за справу возьмецца рэпетытар. На жаль, не раз даводзілася ды і зараз даводзіцца чуць меркаванне, што без рэпетытара паступіць наогул нельга. Мы згодны з тым, што выкладчык з высокай прафесійнай падрыхтоўкай, які пры гэтым яшчэ і добравалодае прыёмамі індывідуальнай працы з абітурыентам, мае перавагу перад школьным настаўнікам. Апошні праводзіць урокі ў класе, дзе займаюцца больш як 25 вучняў. Але давайце спытаем сябе: ці зможа рэпетытар, няхай і пры самых адказных адносінах да сваёй справы, за паўгода ці нават за год перыядычных сустрэч з вучнем замяніць 10–11 гадоў вывучэння матэматыкі, мовы і іншых прадметаў у школе? Адказ, як нам здаецца, відавочны. Крыху ўпарадкаваць атрыманыя ў школе веды зможа, навучыць асобным прыёмам работы ў абставінах, блізкіх да тых, што будуць на экзамене, – таксама. А вось цалкам замяніць школу, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, і школьнага настаўніка, які на працягу многіх гадоў вучыць, – не. Больш за тое, ні для каго не сакрэт, што эфектыўны рэпетытар (чые вучні на тэсціраванні атрымліваюць высокія вынікі)зацікаўлены не толькі ў плацежаздольнасці бацькоў, але і ў добрай школьнай падрыхтоўцы сваіх падапечных. Такіх вучняў намнога прасцей рыхтаваць да экзаменаў, у такіх вучняў намнога больш шансаў атрымаць высокія балы. А пры станоўчых выніках і бацькі застануцца маральна задаволены, думаючы, што іх грошы “не выкінуты на вецер”.І імідж рэпетытара захаваецца, і яму не трэба будзе турбавацца пра набор навучэнцаў на наступны год. Заўсёды аншлаг.

Хочацца звярнуць увагу яшчэ на адну важную акалічнасць. Колькасць месцаў у ВНУ папярэдне ўстанаўліваецца ў адпаведнасці з планам сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Таму памыляецца той, хто лічыць, што чым вышэйшыя агульныя вынікі цэнтралізаванага тэсціравання, тым больш абітурыентаў стануць студэнтамі. На самай жа справе ў такім выпадку больш высокі будзе конкурсны (прахадны) бал на запланаваныя месцы, а іх колькасць у вышэйшых навучальных установах для першакурснікаў, як правіла застанецца нязменнай.

Так, у апошнія гады ВНУ набіралі крыху больш за 30 тысяч студэнтаў для навучання за кошт бюджэтных сродкаў і больш за 70 тысяч – для навучання на платнай аснове. Усяго ж у цэнтралізаваным тэсціраванні штогод прымалі ўдзел больш за 170 тысяч абітурыентаў. Як паказваюць суадносіны паміж лічбамі, пры любым раскладзе вынікаў уступных іспытаў адукацыю ў вышэйшых навучальных установах змаглі прадоўжыць толькі крыху больш за 100 тысяч абітурыентаў.

Апрача рэпетытарства, у апошнія гады абітурыентам усё часцей прапаноўваюцца самыя розныя выданні як надзейныя дапаможнікі ў падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання. Калі звярнуць увагу на разнастайнасць найменняў і тыражы гэтых выданняў, то становіцца зразумела, што попыт на іх вялікі.

Аднак нельга не адзначыць яўнага па колькасці перакосу ў бок дапаможнікаў, якія не вучаць, а толькі кантралююць веды будучых абітурыентаў. Сярод апошніх пераважаюць выданні, якія па форме падачы матэрыялу і фармулёўках да заданняў, па колькасці заданняў у адным блоку (тэсце) і па правяраемых элементах зместу прадмета максімальна набліжаны да тэстаў Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Восьтакі “Armani” кітайскага пашыву!

Каб чытач не здзіўляўся такому скептычнаму параўнанню, дазволім сабе пракаменціраваць некаторыя моманты адносна гэтых выданняў.

Зразумела, пры ўмове, калі ўсё патрэбна хутка, многіяўдзельнікі працэсу падрыхтоўкі да ўступных экзаменаў забываюць удакладніць, наколькі дапаможнікі, якія сёння знаходзяцца на прылаўках кнігарань, адпавядаюць устаноўленым Міністэрствам адукацыі нормам.

Калі ёсць попыт, будзе і прапанаванне. Так, зусім нядаўна выдавецтва “ТетраСистемс” распаўсюдзіла праз гандлёвую сетку краіны серыю “Пробное тестирование дома”. Адрасаваны гэты, пададзены ў прыгожым канверце, “Индивидуальный комплект тренировочных материалов для подготовки к централизованному тестированию” шырокаму колу чытачоў: абітурыентам, бацькам, настаўнікам, рэпетытарам.

Возьмем для разгляду адзін “комплект” з гэтай серыі па рускай мове (аўтар – Л.М. Мормыш).

Па форме падачы матэрыялу заданні максімальна набліжаны да тэставых заданняў Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Магчыма, каб прывабіць пакупнікоў падобнай структурай, магчыма, каб стварыць уражанне, што гэта матэрыялы нашага інстытута. І ўсё ж, нягледзячы на знешняе падабенства заданняў “комплекта” з заданнямі, якія прапануюцца на ўступных іспытах, трэба адзначыць наступнае:

не ўвесь матэрыял “комплекта” адпавядае школьнай праграме і праграме ўступных іспытаў. Сёння, напрыклад, не зусім карэктна ўжываць тэрмін “придаточное предложение”. У дзеючай вучэбнай праграме падаецца тэрмін “придаточная часть предложения”;

у заданнях прапаноўваецца вялікая колькасць слоў-выключэнняў, малаўжывальных лексічных адзінак;

не пазбаўлены заданні варыятыўнасці. Працяжнік у няпоўных сказах, прапанаваных аўтарам, ставіцца факультатыўна. У словах “договор” і “тотчас” у адпаведнасці з апошнімі арфаэпічнымі нормамі (гл. слоўнікі Аванэсава і Разнічэнкі) пастаноўка націску варыятыўная;

іншыя падыходы да складання заданняў сталі прычынай іншага ў параўнанні з тэставымі заданнямі РІКВ узроўню складанасці і, як вынік, – тэста наогул;

іншая ступень увагі да раздзелаў курса. Так, веданне правіл напісання зычных аўтарам правяраецца толькі з дапамогай матэрыялаў трох заданняў, галосных – з дапамогай двух. Некаторыя тэмы з раздзела “Арфаграфія” не прадстаўлены зусім. Няма заданняў на праверку сінтаксічных норм.

Шкада, калі асобныя рэпетытары замест таго, каб выкарыстаць вынікі рэпетэцыйнага тэсціравання нашага інстытута як дыягнастычную карту і зрабіць аналіз дапушчаных памылак, адсылаюць абітурыентаў да сумніўных дапаможнікаў.

Вы спытаеце, чаму нас гэта хвалюе?

Па-першае, абсалютная большасць абітурыентаў, якія карыстаюцца выданнямі такога кшталту, упэўнены, што яны з’яўляюцца нейкім эталонам будучых тэстаў цэнтралізаванага тэсціравання. Пра гэта сведчыць пошта абітурыентаў, якія ўказваюць на неадпаведнасць заданняў “комплектов пробного тестирования дома” заданням цэнтралізаванага тэсціравання.

Па-другое, карыстаючыся такой “метадычнай” літаратурай, абітурыент можа дэзарыентавацца ў вызначэнні асноўных падыходаў пры падрыхтоўцы да ўступных экзаменаў, можа няправільна дыягнаставаць свае прамежкавыя веды па прадмеце.

Па-трэцяе, у многіх грамадзян складваецца памылковае ўяўленне аб перагружанасці тэстаў цэнтралізаванага тэсціравання выключэннямі, малаўжывальнымі словамі, аб наяўнасці ў іх варыятыўных напісанняў, аб іх неадпаведнасці вучэбнай праграме і г. д.

Акрамя пералічаных, вышэй указаныя “комплекты” маюць яшчэ адзін істотны недахоп: узоры бланкаў адказаў аўтарам падаюцца па-іншаму: паказаны сімвалы і знакі, якія звычайна не выкарыстоўваюцца ў бланках адказаў цэнтралізаванага тэсціравання. Гэта нязначная на першы погляд змена можа стаць прычынай блытаніны пры запаўненні абітурыентамі бланкаў адказаў падчас ЦТ.

Выклікаюць пытанні і міфічныя каэфіцыенты складанасці тэставых заданняў, якія прыводзіць аўтар “комплекта”, прапаноўваючы абітурыенту вызначыць свой бал пасля выканання тэста. Пры гэтым 24 (!) прадстаўленыя ім заданні маюць аднолькавы узровень складанасці – 2,61.

Да ведама аўтара “комплекта”: каэфіцыенты складанасці і колькасць балаў за кожнае заданне, выкананае на ЦТ, устанаўліваюцца камп’ютарнай праграмай пасля апрацоўкі бланкаў адказаў, запоўненых абітурыентамі. Як аўтар вырашыла гэта пытанне, зразумець немагчыма. Аднак зразумела іншае: пры вызначэнні выніку выканання тэста з “комплекта” абітурыент атрымае нейкую абстрактную лічбу, якая не пакажа яго ўзровень падрыхтоўкі для здачы ЦТ.

Гандаль прапануесёння шмат цікавай і карыснай літаратуры для падрыхтоўкі да ўступных экзаменаў. І ўсё ж, калі выдавецтвы і асобныя аўтары ў рознага роду дапаможніках імітуюць рэпетыцыйнае тэсціраванне з парушэннем тэхналогіі шкаліравання вынікаў іспытаў і займаюцца імправізацыяй зместу экзаменацыйнага матэрыялу, то мы лічым неабходным папярэдзіць аб гэтым тых, каму адрасаваны падобныя матэрыялы, – “абитуриентов, родителей, учителей, репетиторов”.

Такія дапаможнікі вельмі нагадваюць несертыфікаваныя адпаведнымі службамі прадукты харчавання, што прапаноўваюць дробныя гандляры з “прылаўкаў” на асфальце на подступах да мінскай Камароўкі.

Адным словам, дзе прывабны пакупнік, там і тавар на розны густ.А вось, які набываць– выбіраць спажыўцу.
М. Фяськоў

дырэктар


УА “Рэспубліканскі інстытут

кантролю ведаў”


P.S.: Матэрыл ужо быў падрыхтаваны да друку, калі ў інстытут патэлефанавала ўзбуджаная маці выпускніцы адной са сталічных школ. Справа ў тым, што яе дачка падчас рэпетэцыйнага тэсціравання на трэцім этапе па матэматыцы атрымала толькі 6 балаў. Да ўступных экзаменаў засталіся лічаныя тыдні, а тут такі вынік.

Бацькі ў такім выпадку перш за ўсё думаюць пра магчымыя памылкі падчас апрацоўкі і шкаліравання тэставых работ у нашым інстытуце. Яно і зразумела – дачка з пачатку навучальнага года рупліва працуе з рэпетытарам.

Мы таксама ўважліва ставімся да такіх зваротаў бацькоў. А раптам на самай справе дзесьці адбыўся збой у камп’ютарнай праграме?

Між тым паўторная праверка паказала, што дзяўчына правільна выканала толькі тры заданні з трыццаці. Нажаль, для будучай абітурыенткі трэці этап рэпетыцыйнага тэсціравання быў першым знаёмствам як з тэставымі заданнямі, так і з тэхналогіяй запаўнення бланкаў адказу.


Настаўніцкая газета”

24.03.2011
: testing -> articles
articles -> Ці павінен настаўнік рыхтаваць сваіх вучняў да цт?
articles -> Традыцыі і навацыі Што дазваляе маленькай краіне трымаць лідарства ў галіне адукацыі
articles -> Мікалай фяськоў: "З матэматыкай "не сябруюць" не толькі беларускія школьнікі "
articles -> Колькі працоўнага імпэту патрэбна настаўніку?
articles -> Ці правяраюць тэсты творчыя здольнасці ў абітурыентаў?
articles -> Хто ў шоку ад pisa?
articles -> Працаваць на тэстамі далей
articles -> Праграмнае забеспячэнне як сродак эфектыўнай падрыхтоўкі і правядзення цэнтралізаванага тэсціравання
articles -> Рэпліка Як правільна выбраць партытуру да эфектыўнага ўроку ?
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка