Веска азярцы бузiцкi mixaiл Лук'янавiчстаронка3/10
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

КУСЕНАЎ Павел Аляксандравiч, н. ў 1927, спалены жывым у 1943.

ЛАНЕЎСКАЯ Ганна Еўдакiмаўна, н. ў 1901 у в. Юралава Верхнядзвiнскага р-на Вiцебскай вобл., працавала загадчыцай Гар­бачэўскага фельчарска-акушэрскага пункта, у час вайны - член Гарбачэўска-Мурагоўскай падпольнай групы, у лiстападзе 1941 арыштавана фашыстамi i пасля жорскiх катаванняў павешана ў г. Полацку Вiцебскай вобл.

Ганна Еўдакiмаўна Ланеўская скончыла ў Маскве курсы медыцынскiх сясцёр i з

1922 года працавала ў Павалiшанскай баль­нiцы Расонскага р-на. У 1926 г. памёр яе муж, i яна адна выхоўвала дваiх маленькiх дзяцей. Вяла вялiкую грамадскую работу, выступала з лекцыямi на медыцынскiя i гра­мадскiя тэмы, выбiралася дэпутатам Расон­скага раённага Савета дэпутатаў працоў­ных. Пазней яе прызначаюць загадчыцай Сакалiшчанскага медыцынскага пункта, потым Гарбачэўскага. У час вайны выступала з дакладамi перад насельнiцтвам у вёсках Гарбачэўскага сельсавета, была адказнай за эвакуацыю жывёлы з замацаванага за ёй калгаса. Многа paбілa яна i як медык, аказвала медыцынскую дапамогу параненым савецкiм салдатам i афiцэрам. Расонскiм райкомам партыi яна была пакiнута для падпольнай работы ў тыле ворага ў складзе Гарбачэўска­Мурагоўскай падпольнай групы. Падпольшчыкi перапiсвалi i распаўсюджвалi лiстоўкi, збiралi зброю, падбiралi людзей у пар­тызанскi атрад, палiлi масты на шашы Ра­соны-Невель. Г. Е. Ланеўская вяла пад­польную работу, лячыла параненых чырвона­армейцаў, што засталiся ў лесе i вёсках, i пар­тызан. З дапамогай партызан падпольшчыкi разграмiлi маслазавод у Гарбачэве, забiлi двух палiцэйскiх. Фашысты ўзмацнiлi рэпрэсii, аднак Ганна Еўдакiмаўна працягвала работу i ў такiх цяжкiх умовах. У лiстападзе 1941 го­да гiтлераўцам удалося схапiць адважную патрыётку. Пасля жорсткiх катаванняў яе павесiлi ў Полацку. Пасля вайны Г. Е. Ланеўская пасмяротна ўзнагароджана медалём “За адвагу».
МАЛIКАВА Алена Сiдараўна, н. ў 1903, расстраляна i спалена ў 1943.

МАЛIКАЎ Андрэй Ягоравiч, н. ў 1858, расстраляны i спалены ў 1943.

МАЛIКАЎ Iван Андрэевiч, н. ў 1899, рас­страляны i спалены ў 1943.

МАСIЛЕВIЧ Канстанцiн Пятровiч, н. ў 1939, расстраляны i спалены ў 1943.

МАСIЛЕВIЧ Надзея, н. ў 1916, расстраляна i спалена ў 1943.

МАСIЛЕВIЧ Пётр Ануфрыевiч, н. ў 1903, расстраляны i спалены ў 1943.

МАСIЛЕВIЧ Ульяна Ануфрыеўна, н. ў 1908, расстраляна i спалена ў 1943.

ПАЗНЯКОВА Галiна Сямёнаўна, н. ў 1913, расстраляна i спалена ў 1943.

ПАЗНЯКОВА Ганна Iванаўна, н. ў 1858, расстраляна i спалена ў 1943.

ПАЗНЯКОВА Домна Герасiмаўна, н. ў 1886, спалена жывой у 1943.

ПАЗНЯКОВА Фядосся Iванаўна, н. ў 1900, расстраляна i спалена ў 1943.

ПАЗНЯКОЎ Iван Сямёнавiч, н. ў 1931, расстраляны i спалены ў 1943.

ПАЗНЯКОЎ Mixaiл Сямёнавiч, н. ў 1908, расстраляны i спалены ў 1943.

ПАЗНЯКОЎ Сямён Ананьевiч, н. ў 1903, партызан 10-й Калiнiнскай брыгады з верасня 1942, загiнуў 18.1.1943, пахаваны ў в. Роўнае Поле.

ПРУСЛIН Мацвей Мендзелевiч, працаваў выкладчыкам у Беларускiм юрыдычным iн­стытуце, удзельнiк Мiнскага патрыятычнага падполля, потым партызан Мiнскага злучэн­ня, загiнуў у 1942 у Лагойскiм р-не Мiнскай вобл.

ПРЫГАРОЎСКАЯ Ганна Iванаўна, н. ў 1871, расстраляна ў 1941.

CABIH Уладзiмiр Рыгоравiч, н. ў 1928, расстраляны i спалены ў 1943.

CABIHA Аляксандра Рыгораўна, н. ў 1930, расстраляна i спалена ў 1943.

CABIH Мiкалай Рыгоравiч, н. ў 1925, рас­страляны i спалены ў 1943.

CABIHA Лiзавета Маркаўна, н. ў 1905, расстраляна i спалена ў 1943.

УЛАСАВА Ганна Лявонаўна, н. ў 1931, расстраляна i спалена ў 1943.

УЛАСАВА Зiнаiда Пiлiпаўна, н. ў 1911, расстраляна i спалена ў 1943.

УЛАСАВА Кацярына Васiлеўна, н. ў 1840, расстраляна i спалена ў 1943.

УЛАСАВА Hiнa Лявонаўна, н. ў 1936, рас­страляна i спалена ў 1943.

УЛАСАВА Нiна Мiтрафанаўна, н. ў 1926, расстраляна ў лесе каля г. Невель Пскоўскай вобл. ў 1943.

УЛАСАВА Роза Мiтрафанаўна, н. ў 1929, расстраляна ў лесе каля г. Невель Пскоўскай вобл. ў 1943.

УЛАСАВА Ульяна Iванаўна, н. ў 1911, расстраляна i спалена ў 1943.

УЛАСАВА Яўгенiя Сяргееўна, н. ў 1938, расстраляна i спалена ў 1943.

УЛАСАЎ Генадзь Лявонавiч, н. ў 1934, расстраляны i спалены ў 1943.

УЛАСАЎ Мароз Мiтрафанавiч, н. ў 1930, расстраляны ў лесе каля г. Невель Пскоўскай вобл. ў 1943.

УЛАСАЎ Мiтрафан Уласавiч, н. ў 1887, рас­страляны ў лесе каля г. Невель Пскоўскай

вобл. ў 1943.

УЛАСАЎ Mixaiл Лявонавiч, н. ў 1937, рас­страляны i спалены ў 1943.

ФЁДАРАЎ Iван Дзямiдавiч, н. ў 1926, партызан 2-й Калiнiнскай брыгады з верасня 1942, загiнуў 10.7.1943, пахаваны ў в. Рэчкi Невельскага р-на Пскоўскай вобл.

ФIЛIПЕНКА Ганна, н. ў 1933, расстраляна i спалена ў 1943.

ФIЛIПЕНКА Гаўрыла Iванавiч, н. ў 1911, партызан, загiнуў у 1943.

ФIЛIПЕНКА Таццяна, н. ў 1926, расстраля­на i спалена ў 1943.

ФIЛIПЕНКА Фядосся, н. ў 1908, расстра­ляна i спалена ў 1943.

ШАЛАЕЎ Рыгор Дзямiдавiч, н. ў 1920, працаваў настаўнiкам Гарбачэўскай СШ, пар­тызан, начальнiк разведкi Расонскай брыгады iмя Сталiна з жнiўня 1942, загiнуў у 10.2. 1943, пахаваны ў в. Гарбачэва.

ШАЛТЫКОВА Варвара Астапаўна, н. ў 1887, расстраляна i спалена ў 1943.

У в. Гарбачэва забiты i спалены таксама 32 бежанцы з былога Сiроцiнскага р-на Bi­цебскай вобл., у ix лiку жыхары в. Мазекi.

АСТАШОНАК Ефрасiння Ларыёнаўна, н. ў 1916.

АСТАШОНАК Лiлiя, н. ў 1938.

АСТАШОНАК Марыя Аляксандраўна, н. ў 1918.

АСТАШОНАК Нiна, н. ў 1939.

АСТАШОНАК Эма, н. ў 1941.

ГАЎРЬIЛАВА Iрына Данiлаўна, н. ў 1916, працавала на гарбарнай фабрыцы ў Вiцебску.

ГАЎРЫЛАВА Праскоўя Пiлiпаўна, н. ў 1886.

ГАЎРЫЛАВА Paica, н. ў 1940.

ГАЎРЫЛАЎ Васiль Аляксандравiч, н. ў 1931.

ГАЎРЫЛАЎ Уладзiмiр Аляксандравiч, н. ў 1929.

Прозвiшчы астатнiх невядомы.


ВЕСКА ГАРЭЛАЯ ЯМА
ВАСIЛЬЕЎ Baвілa Вавiлавiч, н. ў 1873, спалены ў 1943.

ГРЫГОР'ЕВА Ганна Iгнатаўна, н. ў 1908, жонка партызана, расстраляна 12.2.1943. ГРЫГОР'ЕВА Ганна Рыгораўна, н. ў 1888, спалена ў 1943.

ГРЫГОР'ЕВА Кацярына Лявонаўна, н. ў 1924, дачка партызана, расстраляна ў 1943.

ГРЫГОР'ЕВА Марыя Лявонаўна, н. ў 1940, дачка партызана, расстраляна ў 1943. ГРЫГОР'ЕВА Надзея Лявонаўна, н. ў 1939, дачка партызана, расстраляна ў 1943. ГРЫГОР'ЕВА Настасся Васiлеўна, н. ў 1903, расстраляна у 1943.

ГРЫГОР'ЕЎ Iван Iванавiч, н. ў 1940, расстраляны ў 1943.

КУШКОВIЧ Пётр Iгнатавiч, н. ў 1930, расстраляны ў 1943.

МАКАРАВА Еўдакiя Якаўлеўна, н. ў 1883, расстраляна ў 1943.

МАКАРАЎ Сяргей Яфiмавiч, н. ў 1928, расстраляны ў 1943.

МАКАРАЎ Яфiм Астапавiч, н. ў 1888, расстраляны ў 1943.

МIХАЙЛАВА Таццяна Мiхайлаўна, н. ў 1903, расстраляна ў 1943.

МIХАЙЛАЎ Аляксей Ларыёнавiч, н. ў 1922, партызан 4-й Калiнiнскай брыгады, прапаў без вестак 18.4. 1944.

МIХАЙЛАЎ Вiктар Пiлiпавiч, н. ў 1931, расстраляны ў 1943.

МIХАЙЛАЎ Пiлiп Мiхайлавiч, н. ў 1883, бацька партызана, расстраляны ў 1943.

МIШЧАНКА Вера Пiлiпаўна, н. ў 1923, жонка партызана, расстраляна ў 1943.

МIШЧАНКА Марыя Аляксандраўна, н. ў 1893, мацi партызана, расстраляна ў 1943.

МIШЧАНКА Мiкалай Пятровiч, н. ў 1941, сын партызана, расстраляны ў 1943.


ВЕСКА ДАБРЫНАВА
ВАРШАНКА Васiль Мiкалаевiч, н. ў 1926, закатаваны за сувязь з партызанамi ў лютым 1943, пахаваны ў в. Шнiтaўкa.

РЫХЛОВА Валянцiна Фiлiмонаўна, н. ў 1924, вучылася ў iнстытуце, партызанка Расонскай брыгады iмя Сталiна з верасня 1942, загiнула 17.11.1943, пахавана на могiл­ках у в. Стараселле.


ВЕСКА ДВАРЫШЧА
АЛЬШЭЎСКАЯ Таццяна Сцяпанаўна, н. ў 1884, расстраляна ў лютым 1943. АЛЬШЭЎСКАЯ Тэкля, н. ў 1863, расстраляна ў лютым 1943.

АЛЬШЭЎCKI Цярэнцiй Логiнавiч, н. ў 1888, расстраляны ў лютым 1943.

БАРЫСАВА Пелагея Кiрылаўна, н. ў 1911, расстраляна ў лютым 1943.

БАРШЧЭЎСКАЯ Людмiла Бранiславаўна, н. ў 1900, расстраляна ў лютым 1943.БАРШЧЭЎСКАЯ Настасся Бранiславаўна, н. ў 1908, расстраляна ў лютым 1943. БАРШЧЭЎСКI Станiслаў Казiмiравiч, н. ў 1915, расстраляны ў лютым 1943.

БЛIНОВА Ала Цiмафееўна, н. ў 1939, расстраляна ў лютым 1943.

БЛIНОВА Дар'я Логiнаўна, н. ў 1882, расстраляна ў лютым 1943.

БЛIНОВА Дар'я Ягораўна, н. ў 1918, расстраляна ў лютым 1943.

БЛIНОВА Ефрасiння Пятроўна, н. ў 1912, расстраляна ў лютым 1943.

БЛIНОВА Нiна Фядотаўна, н. ў 1924, расстраляна ў лютым 1943.

БЛIНОЎ Фёдар Аляксандравiч, н. ў 1915, расстраляны ў лютым 1943.

В.Дз. Казлоўскі. БУТКЕВIЧ Марыя Мiкалаеўна, н. ў 1884, расстраляна ў лютым 1943.

БУХАНАВА Валянцiна Максiмаўна, н. ў 1922, расстраляна ў лютым 1943.

БУХАНАВА Галiна Iванаўна, н. ў 1939, расстраляна ў лютым 1943.

БУХАНАВА Еўдакiя Аляксееўна, н. ў 1920, расстраляна ў лютым 1943.

БУХАНАВА Нiна Максiмаўна, н. ў 1928, расстраляна ў 1943.

БУХАНАВА Эмiлiя Мiхайлаўна, н. ў 1894, расстраляна ў лютым 1943.

БУХАНАВА Янiна Максiмаўна, н. ў 1923, расстраляна ў лютым 1943.

БУХАНАЎ Максiм Севасцьянавiч, н. ў 1887, расстраляны ў лютым 1943.

ГУРЭЦКАЯ Эмiлiя Вiктараўна, н. ў 1863, расстраляна ў лютым 1943.

ДАМБРОЎСКАЯ Вiкенцiя Вiкенцьеўна, н. ў 1926, расстраляна ў лютым 1943.

ДАМБРОЎСКАЯ Франя Максiмаўна, н. ў 1870, расстраляна ў лютым 1943. ДАМБРОЎСКI Вiкенцiй Фелiксавiч, н. ў 1882, расстраляны ў лютым 1943. ДАНIЛОВIЧ Алiна Iociфaўна, н. ў 1929, загiнула ў час артабстрэлу 10.3.1944 у в. Горы.

ДАНIЛОВIЧ Геня Дзмiтрыеўна, н. ў 1913, расстраляна ў лютым 1943.

ДАНIЛОВIЧ Ядвiга Iociфaўнa, н. ў 1924, памерла ад тыфу 10.5.1942.

ЖАГЛОВА Арына Максiмаўна, н. ў 1912, расстраляна ў лютым 1943.

ЖАГЛОЎ Сяргей Андрэевiч, н. ў 1937, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на

могiлках у в. Бухава.

IГНАТОВIЧ Клаўдзiя Ягораўна, н. ў 1908, расстраляна ў лютым 1943.

IГНАТОВIЧ Наталля Барысаўна, н. ў 1885, расстраляна ў 1943.

IГНАТОВIЧ Уладзiмiр Iванавiч, н. ў 1939, расстраляны ў лютым 1943.

КАБАНЬКОВА Ганна Iванаўна, н. ў 1920, расстраляна ў лютым 1943.

КАБАНЬКОВА Марыя Максiмаўна, н. ў 1926, расстраляна ў лютым 1943.

КАБАНЬКОВА Сцепанiда Максiмаўна, н. ў 1921, расстраляна ў лютым 1943. КАБАНЬКОЎ Максiм Мiкалаевiч, н. ў 1895, расстраляны ў лютым 1943.

КАЗЛОЎСКI Васiль Дзмiтрыевiч, н. ў 1910, працаваў прадаўцом, быў у знiшчаль­ным

атрадзе Расонскага р-на, загiнуў 18.7.1941.

КУШКЕВIЧ Ганна Фёдараўна, н. ў 1913, расстраляна ў лютым 1943.

ЛIЦBIHAЎ Iван Якiмавiч, н. ў 1887, расстраляны ў лютым 1943.

МАЛАХОЎСКАЯ Галiна Альбертаўна, н. ў 1913, расстраляна ў лютым 1943.

МАЛАХОЎСКАЯ Юзэфа Вiкенцьеўна, н. ў 1894, расстраляна ў 1943.

ФУНЦIКАЎ Iван Вiктаравiч, н. ў 1870, расстраляны ў лютым 1943.

ШПАКОЎСКАЯ Зоя Анатолеўна, н. ў 1924, бежанка з Вiцебскай вобл., расстраляна ў лютым 1943.

ШПАКОЎСКI Станiслаў Iосiфавiч, н. ў 1890, памёр ад голаду ў 1943, пахаваны на могiлках у в. Забор'е.

ШЧАРБАКОВА М. Н., н. ў 1889, расстраля­на ў лютым 1943.
ВЕСКА ДЖУЛЕНКI
ГАРБУЗОВА Любоў С., н. ў 1940, спалена жывой у 1943.

ГАРБУЗОВА Марыя І, н. ў 1913, спалена жывой у 1943.

ЗАЙЦАВА Валянцiна Васiлеўна, н. ў 1919, спалена жывой у 1943.

ЗАЙЦАВА Яўгенiя Якаўлеўна, н. ў 1885, спалена жывой у 1943.

МАМЗЕР Аляксандра, н. ў 1927, спалена жывой у 1943.

МАМЗЕР Андрэй Н., н. ў 1929, расстраляны ў 1943.

МАМЗЕР Валянцiна, н. ў 1929, спалена жывой у 1943.

МАМЗЕР Вера Ф., н. ў 1939, расстраляна ў 1943.

МАМЗЕР Iгнат, н, ў 1882, спалены жывым 1943.

МАМЗЕР Лiзавета, н. ў 1900, спалена жывой у 1943.

МАМЗЕР Марыя, н. ў 1852, спалена жывой у 1943.

МАМЗЕР Мiкалай І, н. ў 1928, спалены жывым у 1943.

МАМЗЕР Mixaiл, н. ў 1935, спалены жывым у 1943.

МАМЗЕР Настасся М., н. ў 1900, спалена жывой у 1943.

МАМЗЕР Нiна Ф., н. ў 1924, спалена жывой у 1943.

МАМЗЕР Павел Ф., н. ў 1890, спалены жывым у 1943.

МАМЗЕР Праскоўя Я., н. ў 1895, расстраля­на ў 1943.

МАМЗЕР Ягор Ф., н. ў 1884, расстраляны ў 1943.

ПРАКОФ'ЕВА Валянцiна, н. ў 1936, расстраляна ў 1943.

ПРАКОФ'ЕВА Марыя Ф., н. ў 1920, расстраляна ў 1943.

ПРАКОФ'ЕВА Юлiя, н. ў 1882, расстраляна ў 1943.

ПРАКОФ'ЕЎ Мікалай Пiлiпавiч, н. ў 1924, партызан 6-й Калiнiнскай брыгады,

загiнуў 17.12.1942.

ПРАКОФ'ЕЎ Пётр Пiлiпавiч, н. ў 1918, расстраляны ў 1943.

ШАЛАЕЎ Васiль, н. ў 1904, расстраляны ў 1943.

ЯЛУШЧАНКА Дзмiтрый, н. ў 1891, рас­страляны ў 1943.

ЯЛУШЧАНКА Настасся, н. ў 1906, расстраляна ў 1943.
ВЕСКА ЖАРЫ
АФАНАСЕНКА Антон Сямёнавiч, н. ў 1895, расстраляны i спалены ў 1943.

АФАНАСЕНКА Матрона Антонаўна, н. ў 1928.

АФАНАСЕНКА Матрона Сазонаўна, н. ў 1898, расстраляна i спалена ў 1943.

ГРЫГОР'ЕВА Ефрасiння Антонаўна, расстраляна i спалена ў 1943.

ГРЫГОР'ЕЎ Канстанцiн Рыгоравіч, расстраляны i спалены ў 1943.

ДЗМIТРЫЕВА Ганна Дзямiдаўна, расстраляна i спалена ў 1943.

ЗУЕВА Аксiння Iльiнiчна, расстраляна i спалена ў 1943.

КАНАРСКАЯ Галiна Фелiксаўна, н. ў 1927, расстраляна i спалена ў 1943.

КАНАРСКАЯ Палiна Фелiксаўна, н. ў 1928, расстраляна i спалена ў 1943.

КАНАРСКАЯ Юзэфа Максiмаўна, н. ў 1898, расстраляна i спалена ў 1943.

КАНАРСКАЯ Ядвiга Фелiксаўна, н. ў 1929, расстраляна i спалена ў 1943.

КАНАРСКI Аляксей Фелiксавiч, н. ў 1926, расстраляны i спалены ў 1943.

KAHAPCKI Станiслаў Бранiслававiч, н. ў 1921, партызан Расонскай брыгады iмя Ста­лiна, загiнуў у 1943, пахаваны ў в. Красна­полле.

КАНАРСКI Фелiкс Станiслававiч, н. ў 1891, працаваў леснiком, расстраляны i спале­ны ў 1943.

КАНАРСКI Яўген Барысавiч, н. ў 1922, партызан 1-й Калiнiнскай брыгады, загiнуў 23.3.1943, пахаваны ў в. Няпадавiчы Невельскага р-на Пскоўскай вобл.

КАСАРЭЎСКАЯ Валянцiна П., н. ў 1939, расстраляна i спалена ў 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Вера Кiрылаўна, н. ў 1932, расстраляна i спалена ў 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Галiна Iвaнaўнa, н. ў 1937, расстраляна i спалена ў 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Ганна Кiрылаўна, н. ў 1930, расстраляна i спалена ў 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Ганна Ларыёнаўна, н. ў 1908, расстраляна i спалена ў 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Ганна Панкратаўна, н. ў 1917, расстраляна i спалена ў 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Ефрасiння Данiлаўна, н. ў 1893, расстраляна i спалена ў 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Лiзавета Данiлаўна, н. ў 1923, загiнула ў лагеры cмepцi ў Германii. КАСАРЭЎСКАЯ Марыя Барысаўна, н. ў 1883, спалена жывой у 1943.

КАСАРЭЎСКАЯ Марыя Мiкалаеўна, н. ў 1942, пакiнута на снезе i памерла.

КАСАРЭЎСКI Васiль Арсенцьевiч, н. ў 1925, партызан 1-й Калiнiнскай брыгады з верасня 1942, прапаў без вестак у лiстападзе 1942 каля в. Далосцы Себежскага р-на Пскоўскай вобл.

КАСАРЭЎСКI Iван Мiкалаевiч, расстраля­ны i спалены ў 1943.

КАСАРЭЎСКI Mixaiл Мiкалаевiч, н. ў 1935, расстраляны i спалены ў 1943.

КIРЫЛАВА Марыя Iванаўна, н. ў 1927, расстраляна ў 1943.

КIРЫЛАВА Усцiння Пятроўна, н. ў 1898, расстраляна ў 1943.

КIРЫЛАЎ Iван Iванавiч, н. ў 1892, расстраляны ў 1943.

КЛЯПАЦКАЯ Галiна Д., н. ў 1931, спалена ў 1943.

КЛЯПАЦКАЯ Палiна Д., н. ў 1933, спалена ў 1943.

КЛЯПАЦКАЯ Ядвiга Д., н. ў 1929, расстраляна ў 1943.

МАРТЫНАВА Настасся Карнiлаўна, н. ў 1925, расстраляна i спалена ў 1943.

МАРТЫНАВА Пелагея Iльiнiчна, н. ў 1903, расстраляна i спалена ў 1943.

МАРТЫНАЎ Сяргей Карнiлавiч, н. ў 1927, расстраляны i спалены ў 1943.

MIXEEЎ Уладзiмiр Iванавiч, н. ў 1921, палiтрук узвода брыгады iмя Чапаева з лютага 1943, памёр ад ран у 1944, пахаваны ў в. Неведа Пскоўскай вобл.

СЯМЁНАЎ Павел Андрэевiч, расстраляны i спалены ў 1943.

ФЕДАРАВА Марыя Платонаўна, н. ў 1939, расстраляна i спалена ў 1939.

ФЁДАРАВА Антанiна Платонаўна, н. ў 1922, расстраляна i спалена ў 1943.

ФЁДАРАВА Таццяна Мiкалаеўна, н. ў 1903, расстраляна i спалена ў 1943.

ФЁДАРАВА Таццяна Платонаўна, н. ў 1929, расстраляна i спалена ў 1943.

ФЁДАРАЎ Iван Платонавiч, н. ў 1931, расстраляны i спалены ў 1943.

ФЁДАРАЎ Лукаш Майсеевiч, н. ў 1891, расстраляны ў 1943 за сувязь з партыза­мі.

ФЁДАРАЎ Mixaiл Платонавiч, н. ў 1933, расстраляны i спалены ў 1943.

У в. Жары быў расстраляны i спалены так­сама бежанец з былога Сiроцiнскага р-на Вiцебскай вобл.


ВБСКА ЗАБЛУДОЎЕ
ФЕДАРЭНКА Барыс Пятровiч, н. ў 1907, партызан 7-й Калiнiнскай брыгады, загiнуў 10.2.1944, пахаваны каля в. Дабраплёсы Верхнядзвiнскага р-на Вiцебскай вобл.

ФЕДАРЭНКА М. П., н. ў 1898, расстраляна ў 1943.

ФЕДАРЭНКА Я. Т., н. ў 1891, расстраляны ў 1943.
ВЕСКА ЗАПРУДДЗЕ
ЛЕМЯШЭЎСКАЯ Ефрасiння Кiрылаўна, расстраляна ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКАЯ Зiнаiда Кiрылаўна, рас­страляна ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКАЯ Марыя Канстанцiнаўна, расстраляна ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКАЯ Палiна Кiрылаўна, рас­страляна ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКI Аляксандр Кiрылавiч, рас­страляны ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКI Васiль Кiрылавiч, рас­страляны ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКI Дзмiтрый Кiрылавiч, расстраляны ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКI Кiрыла Якаўлевiч, рас­страляны ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКI Сяргей Кiрылавiч, рас­страляны ў 1943.

ЛЕМЯШЭЎСКI Яўген Кiрылавiч, расстраляны ў 1943.


ВЕСКА КАЗЕЛ
АРЛОЎ Генадзь Васiлевiч, н. ў 1918, працаваў памочнiкам ляснiчага Бягомльскага ляснiцтва, партызан брыгады “Народныя мсцiўцы” Мiнскай вобл., загiнуў 30.8.1943, пахаваны ў в. Прусавiчы Лагойскага р-на Мiнскай вобл.

ВЕСКА КАНАШОНКI


АКIМАВА Ганна Макараўна, н. ў 1923, спалена ў 1943.

АКIМАВА Праскоўя Рыгораўна, н. ў 1888, спалена ў 1943.

АРЛОВА Ганна Калiнаўна, н. ў 1900, расстраляна ў 1943.

АРЛОЎ Пётр Мiхайлавiч, н. ў 1925, расстраляны ў 1943.

АРЭХАВА Любоў В., н. ў 1928, расстра­ляна ў 1943.

БУКАТАВА Аляксандра Якаўлеўна, н. ў 1885, расстраляна ў 1943.

БУКАТАЎ Назар Якаўлевiч, н. ў 1887, расстраляны ў 1943.

БЯЛУШЧАНКА Васiль Мiронавiч, н. ў 1906, расстраляны ў 1943.

БЯЛУШЧАНКА Дзмiтрый Мiронавiч, н. ў 1887, расстраляны ў 1943.

БЯЛУШЧАНКА Настасся Iociфaўнa, н. ў 1920, расстраляны ў 1943.

ВАСIЛЬЕВА Настасся Iванаўна, н. ў 1879, расстраляна ў 1943.

ВАСIЛЬЕЎ Афанасiй Андрэевiч, н. ў 1872, расстраляны ў 1943.

ГАРБУЗАВА Марыя Паўлаўна, н. ў 1874, расстраляна ў 1943.

ГРЫГОР'ЕВА Валянцiна Дзмiтрыеўна, н. ў 1937, спалена ў 1943.

ГРЫГОР'ЕВА Ганна Iванаўна, н. ў 1909, спалена ў 1943.

ГРЫГОР'ЕЎ Генадзь Дзмiтрыевiч, н. ў 1939, спалены ў 1943.

ЕСАНЕНКА Алена Д., н. ў 1887, мацi партызана, расстраляна ў 1943.

ЕСАНЕНКА Ганна Дзямiдаўна, н. ў 1919, спалена ў 1943.

ЕСАНЕНКА Дзямiд Клiменцьевiч, расстра­ляны ў 1943.

ЕСАНЕНКА Mixaiл Апанасавiч, н. ў 1939, расстраляны ў 1943.

ЕСАНЕНКА Павел Клiменцьевiч, н. ў 1908, працаваў старшынёй калгаса iмя Калiнiна, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна з верасня 1942, загiнуў у 1943, пахаваны ў в. Неведры Пскоўскай вобл.

ЕСАНЕНКА Сяргей Юльянавiч, н. ў 1904, загiнуў у 1943, пахаваны ў в. Варонiна.

ЗАЙЦАВА Валннцiна Васiлеўна, н. ў 1924, расстраляна ў 1943.

ЗАЙЦАВА Ганна Iванаўна, н. ў 1925, спалена ў 1943.

ЗАЙЦАВА Ганна Сямёнаўна, н. ў 1888, спалена ў 1943.

ЗАЙЦАВА Ефрасiння Iванаўна, н. ў 1919, расстраляна ў 1943.

ЗАЙЦАВА Людмiла Iванаўна, н. ў 1930, спалена ў 1943.

ЗАЙЦАВА Настасся Захараўна, н. ў 1920, расстраляна ў 1943.

ЗАЙЦАВА Настасся Iванаўна, н. ў 1902, расстраляна ў 1943.

ЗАЙЦАВА Таццяна Iвaнaўнa, н. ў 1902, спалена ў 1943.

ЗАЙЦАВА Яўгенiя Якаўлеўна, н. у 1879, спалена ў 1943.

ЗАЙЦАЎ Вiктар Паўлавiч, н. ў 1931, спалены ў 1943.

ЗАЙЦАЎ Iван Дзмiтрыевiч, н. ў 1939; расстраляны ў 1943.

ЗАЙЦАЎ Iван Рыгоравiч, н. ў 1889, бацька партызана, спалены ў 1943.

ЗАЙЦАЎ Mixaiл Дзмiтрыевiч, н. ў 1941, расстраляны ў 1943.

ЗАЙЦАЎ Юрый Паўлавiч, н. ў 1939, спалены ў 1943.

ЗIНКЕВIЧ Ганна Ф., н. ў 1913, жонка партызана, спалена ў 1943.

ЗIНЬКОВА Кацярына, н. ў 1897, мацi партызана, спалена ў 1943.

ЗIНЬКОВА Яўгенiя, н. ў 1940, дачка партызана, спалена ў 1943.

КАЗЮЧЭНКА Кацярына Еўдакiмаўна, н. ў 1885, расстраляна ў 1943.

КАЗЮЧЭНКА Тамара Леанiдаўна, н. ў 1930, расстраляна ў 1943 .

МАГДЗЕР Вера Пiлiпаўна, н. ў 1934, расстраляна ў 1943.

МАГДЗЕР Матрона Пятроўна, н. ў 1898, расстраляна ў 1943.

МАГДЗЕР Мiкалай Пiлiпавiч, н. ў 1932, расстраляны ў 1943.

МАГДЗЕР Пiлiп Андрэевiч, н. ў 1895, расстраляны ў 1943.

МАМЗЕР Андрэй Канстанцiнавiч, н. ў 1897, расстраляны ў 1943.

МАМЗЕР Арына Якiмаўна, н. ў 1908, расстраляна ў 1943.

МАМЗЕР Васiль, н. ў 1902, расстраляны ў 1943.

МАМЗЕР Ефрасiння Андрэеўна, н. ў 1924, расстраляна ў 1943.

МАМЗЕР Ефрасiння Iванаўна, н. ў 1899, расстраляна.ў 1943.

МАМЗЕР Нiна Васiлеўна, н. ў 1926, расстраляна ў 1943.

МАРТЫНАВА Валянцiна Мiкалаеўна, н. ў 1932, спалена ў 1943.

МАРТЫНАВА Марыя Рыгораўна, н. ў 1902, мацi партызана, спалена ў 1943.

МАРТЫНАВА Настасся Васiлеўна, н. ў 1882, расстраляна ў 1943.

МАРТЫНАЎ Мiкалай Васiлевiч, н. ў 1878, расстраляны ў 1943.

МАРТЫНАЎ Мiкалай Пятровiч, н. ў 1900, бацька партызана, спалены ў 1943.

МАРТЫНАЎ Сцяпан Мiкалаевiч, н. ў 1923, спалены ў 1943.

ПРАКОФ'ЕВА Малання Iльiнiчна, н. ў 1900, расстраляна ў 1943.

ПРАКОФ'ЕВА Марыя Iванаўна, н. ў 1925, расстраляна ў 1943.

ПРАКОФ'ЕЎ Пётр Iванавiч, н. ў 1921, расстраляны ў 1943.

САМУЙЛАВА Зоя Рыгораўна, н. ў 1937, спалена ў 1943.

САМУЙЛАВА Усцiння Усцiнаўна, н. ў 1906, спалена ў 1943.

САМУЙЛАЎ Барыс Рыгоравiч, н. ў 1932, спалены ў 1943.

САМУЙЛАЎ Пiліп Рыгоравiч, н. ў 1932, спалены ў 1943.

САМУЙЛАЎ Сцяпан Рыгоравiч, н. ў 1927, спалены ў 1943.

САЎЧАНКА Марына Андрэеўна, н. ў 1903, расстраляна ў 1943.

CAЎЧАНКА Miкiтa Андрэевiч, н. ў 1901, расстраляны ў 1943.

САЎЧАНКА Сяргей Рыгоравiч, н. ў 1889, бацька партызана, спалены ў 1943.

CAЎЧАНКА Ульяна Сяргееўна, н. ў 1925, спалена ў 1943.

CAЎЧАНКА Яўгенiя Сяргееўна, н. ў 1930, спалена ў 1943.

ЦЯРЭШЧАНКА Валянцiна Андрэеўна, н. ў 1933, спалена ў 1943.

ЦЯРЭШЧАНКА Ксенiя Макараўна, н. ў 1909, спалена ў1943.

ЦЯРЭШЧАНКА Любоў Андрэеўна, н. ў 1925, спалена ў 1943.

ЦЯРЭШЧАНКА Нiна Андрэеўна, н. ў 1929, спалена ў 1943.

ШАРКОВА, н. ў 1938, расстраляна ў 1942.

ШАРКОВА (ПАЛЯКОВА) Iрына Фадзееўна, н. ў 1918, працавала настаўнiцай Гарбачэўскай С Ш, расстраляна ўвосень 1942.

ШАРКОЎ Iван Нiчыпаравiч, н. ў 1903, расстраляны ў 1943.

ЯФРЭМАВА Настасся Сцяпанаўна, н. ў 1909, спалена ў 1943.

ЯФРЭМАВА Яўгенiя Васiлеўна, н. ў 1937, спалена ў 1943.

ЯФРЭМАЎ Сцяпан Васiлевiч, н. ў 1888, спалены ў 1943.


ВЕСКА КЛЮШКОВА
IВАНЕНКА Васiль Iванавiч, н. ў 1926, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна з кастрычнiка 1942, загiнуў 6.6.1943 пры выка­наннi баявога задання.

ПЛЮСКОЎ Аляксандр Iванавiч, н. ў 1910, узяты ў лютым 1943 паганятым жывёлы, далейшы лёс невядомы.


ВЕСКА КРЫВАШАПАВА
IBAHOBA Ганна Iванаўна, н. ў 1919, жыла ў Ленiнградзе, памерла ад голаду ў час блакады.


Г. I. Iванова. Н. I. Шаранкова. Т. В. Шаранкова. I. С. Кудраўцаў.


IBAHOЎ Iван Baciлeвiч, н. ў 1883, памёр ад тыфу ў 1943, nахаваны на могiлках у в. Гарадок.

НIКУЛЕНКА Аляксандр Кузьмiч, н. ў 1936, загiнуў пры разрыве супрацьтанкавай гранаты, пахаваны на могiлках у в. Гарадок.

ШАРАНКОВА Настасся Iванаўна, н. ў 1911, жыла ў Ленiнградзе, памерла ад голаду ў час блакады.

ШАРАНКОВА Тамара Baciлeўнa, н. ў 1929, жыла ў Ленiнградзе, памерла ад голаду ў час блакады.


Каталог: uploads -> documents
documents -> Месца для фотакарткi
documents -> Воіны-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак на франтах вялікай айчыннай вайны ў 1941-1945 гг. Частка 1
documents -> Веска амельчанкі бекішаў Кірыла Аляксеевіч, н. ў 1906, рад., прапаў без вестак
documents -> Уключаных у Дзяржаўны Спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь
documents -> Расоны (да вайны — мяст. Станіславова)
documents -> Веска амосенкі (былы калгас «vii з'езд Саветаў»)
documents -> Аглядная экскурсія па экспазіцыі краязнаўчага музея
documents -> Партызанскі рух на тэрыторыі Ушацкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны
documents -> Інфармацыя аб мясцовых Саветах дэпутатаў пярвічнага тэрытарыяльнага ўзроўню Глыбоцкага раёна


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал