«Вытокі чалавечай свядомасці»Дата канвертавання15.05.2016
Памер115.47 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Вытокі чалавечай свядомасці»

да 100-годдзя з дня нараджэння

беларускага пісьменніка, драматурга, перакладчыка

Усевалада Ігнатавіча Краўчанкі

(1915 –1961)

тэрмін правядзення: 2 кастрычніка –1 лістапада

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)

1. Baltarusių prozos antologija / [atsakingasis redaktorius: Albinas Žukauskas]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. – 409, [3] с.

Шыфр НББ: БА39408

2.Nams saules pusē : [tulkojums no baltkrievu valodas] / [sastādījis Česlavs Kindzulis]. – Rīgā : Latvijas valsts izdevniecība, 1960. – 340, [2] с

Шыфр НББ: БА69179
3.Аднагодкі : зборнік / cклад. і апрац. К.Чорным і інш. – Мн. : Дзяржвыд Беларусі. Сектар мастац. літ., 1936. – 120, [2] с.

Шыфр НББ: БА7579

4.Анталогія беларускага апавядання : у 2 т. / рэдкал.:М.Лынькоў і інш. ; прадм.А.Адамовіча. – Мн. : Беларусь, 1966.

Т.1. / уклад.:С.Александровіч,Я.Скрыган. – 1966. – 475с.

Шыфр НББ: БА94958

5.Анталогія беларускай літаратуры : [пер. з беларус. / склад. и уступ. ст. А.Есакава. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 535, [1] с.

Шыфр НББ: БА58042К
6.Апавяданні ленінградскіх пісьменнікаў : зборнік : пер. з рус. / склаў П.Кабзарэўскі ; [рэдкал.: І.Грамовіч і інш.]. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1951. – 518, [1] с.

Шыфр НББ: БА33423

7.Арлянятам. : анталогія беларус.сав.дзіцячай літ.:у 2-х т. / рэдкал.:Э.Агняцвет і інш. Т.2. – Мн. : Беларусь, 1967. – 436с.

Шыфр НББ: БА97816

8.Беларуская савецкая проза : апавяданне і нарыс:зб.арт. / АН БССР.Ін-т літ. імя Я.Купалы ; рэд.:В.В.Барысенка,П.К.Дзюбайла. – Мн. : Навука і тэхніка, 1971. –327с.

Шыфр НББ: АР348697

9.Беларуская савецкая проза і драматургія : зб. твораў / пад рэд.: Я.Коласа і др. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. – 619, [1] с.

Шыфр НББ: БА11712

10.Беларуская савецкая проза. Апавяданне і нарыс. – Мн. : Навука і тэхн., 1971. – 327с.

Шыфр НББ: 1БА286374


11.Беларускі трактарны : літаратурны зборнік / уступ.арт. В.П.Суслава "Наш завод". – Мн. : Белдзяржвыд.Рэд.маст.літ., 1950. – 184с.

Шыфр НББ: БА29975

12.Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя ; [пад рэдакцыяй А. В. Мальдзіса]. – Мінск : БелЭн, 1992–1995. Т. 3 : Івашын – Кучар. – 1994. – 585 с.

Шыфр НББ: 1БА34753

Белорусские рассказы : [авториз. пер. / вступит. ст. П. Ковалева. – Л.] : Лениздат, 1952. – XIV. 316 с.

Шыфр НББ: АН153419

13.Белорусские рассказы : [Авториз. переводы. Сборник]. – Москва : Сов. писатель, 1955. – 520 с.

Шыфр НББ: АН235593

14.Белорусские рассказы : авториз. пер. с белорус. – [М. : Сов. писатель, 1962]. – 596 с.

Шыфр НББ: АН397372

15.Белорусский юмор : [Сборник переводов]. – Минск : Беларусь, 1965. – 254 с.

Шыфр НББ: АН492459

16.Белорусский юмор : сб.переводов. – 2-е изд. – Мн. : Беларусь, 1969. – 287с.

Шыфр НББ: АН619849

17. Білоруські оповідання / за ред. О. Корнійчука. [Передмова: О. Корнійчук [та інші]. "Сталінською дружбою ми здружені навіки", с. 5-6. Вступна стаття: М. Климкович. "Прозаїки Білорусії", с. 7-14]. – Київ : Держлітвидав України, друк. [вид-ва] "Рад. Україна"; кн. ф-ка в Одесі, 1949. – 394 с.

Шыфр НББ: АН121248

18.Білоруські оповідання=Беларускія апавяданні : пер. з білорус. – Киів : Радянський письменнік, 1957. – 280с.

Шыфр НББ: БА52724

19.Бярозка : апавяданні,вершы:для мл.шк.узросту / уклад. А.Мімрык ; маст.Я.Ларчанка. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 272с.

Шыфр НББ: БА196160

20.Білоруські оповідання / ред. О.Корнейчук. – Киів : Держ. вид-во худож. літ., 1949. – 393, [1] с.

Шыфр НББ: БА13175

21.Васіленка, Іван Дзмітрыевіч.

Пеўнікі : аповесць:для сярэд.узросту / пер.У.Краўчанкі ; мал. Л.Бойкі. – Мн. : Белдзяржвыд.рэд.дзіцячай і юн.літ., 1952. – 116с.

Шыфр НББ: БА35158

22.Вершы, аднаактовыя п'есы : зб. для школ. мастац. самадзейнасці / [склад. С.М.Грабчыкаў ; маст. Л.П.Асецкі]. – Мн. : Дзярж. вучэб.-пед. выд-ва БССР, 1961. – 219, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//150962(039)

23.Возрожденная земля : стихи и рассказы белорус. писателей : для ст. возраста / под ред. А.М.Лейтеса. – Москва : Детгиз, 1954. – 462 с.

Шыфр НББ: БА41797

24.Вытокі песні : аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў / [складанне і падрыхтоўка тэкстаў Я. Казекі]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 335, [1] с.

Шыфр НББ: БА126796

25.Гайдар, Аркадзь.

Выбранныя творы : для сярэд.і старэйш.узросту:пер.з рус. / уступ.арт.А.Конанаў; мал.М.Бельскага. – Мн. : Белдзяржвыд.Рэд.дзіцяч.літ., 1954. – 577с.

Шыфр НББ: БА38979

26.Ганчар, Алесь.

Сцяганосцы : раман / Алесь Ганчар ; [маст. П.Астроўскі]. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1949. – 413, [2] с.

Шыфр НББ: БА29436

27.Гардзіцкі, Аляксей Кузьміч.

Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі даведнік / склад. А.К.Гардзіцкі. – Мн. : Маст.літ., 1981. – 407 с.

Шыфр НББ: БА173696

28.Герцовіч, Якаў Бенцыянавіч

Творчае крэда : літаратурна-крытычныя артыкулы / Якаў Герцовіч. – Мінск : Беларусь, 1970. – 284, [3] с.

Шыфр НББ: БА113587

29.Грос, Віллем.

Распасцёршы крылы : аповесць / пер. з эстон. мовы У.Краўчанкі. – Мн. : Белдзяржвыд, 1961. – 229с.

Шыфр НББ: БА70964

30.Грамыка, Міхайла

Выбранае / уступ.арт.Я.Казекі. – Мн. : Беларусь, 1967. – 148с.

Шыфр НББ: 1Н//172805(039)

31.Грос, Віллем

Распасцёршы крылы : аповесць / пер. з эстон. мовы У. Краўчанкі. – Мн. : Белдзяржвыд, 1961. – 229с.

Шыфр НББ: БА70964

32.Для школьнай сцэны : Аднаактовыя п'есы: [Для сярэд. узросту]. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд. дзіцячай і юнац. літ., 1959. – 95 с.

Шыфр НББ: БА59754

33.Для школьнай эстрады : [Зборнік / склад. Г.Шыловіч. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1961. – 146 с.

Шыфр НББ: 1Н//150986(039)

34.Дончанка, Аляксандр Васільевіч

Леснічыха : Аповесць / Алесь Дончанка ; пер. з укр. У.Краўчанкі ; маст. А.Забораў. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1949. – 105, [2] с.

Шыфр НББ: БА29702
35.Жанчыны Савецкай Беларусі : літ.-маст.зб. / склад.: А.Ус і інш. ; рэд. І.Гурскі. – Мн. : Белдзяржвыд БССР. Рэд.маст.літ., 1954. – 569с.

Шыфр НББ: АР2256

36.Збанацкі, Юрий Оліферавіч.

Лета ў Сакаліным : аповесць:для сярэд.і ст. узросту / аўтарыз. пер. з укр. У.Краўчанкі ; мал. А.Рэзнічэнкі. – Мн. : Дзяржвыд БССР. Рэд.дзіцяч.і юнацк.літ., 1956. – 199с.

Шыфр НББ: БА46559

37.Збанацкі, Юрый Аліферавіч

Таямніца Сакалінага бору : аповесць:для сярэд.і ст.узросту / мал.А.Рэзнічэнкі ; пер.з укр. У.Краўчанкі. – Мн. : ДВБ.Рэд.дзіцяч.і юнацк.літ., 1955. – 360с.

Шыфр НББ: БА42965

38.Зборнік аднаактных п'ес для гурткоў мастацкай самадзейнасці / Рэсп. Дом нар. творчасці. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1950. – 54, [2] с.

Шыфр НББ: БА29772

39.Зборнік для гурткоў мастацкай самадзейнасці / склалі: А.Астрэйка, А.Кучар ; пад рэд. М.Лынькова. – Лынькоў М. рэд.*Астрэйка А. сост.*Кучар А. сост. – Мн. : ДВБ. Маст. літ., 1938. – 219, [3] с.

Шыфр НББ: БА8541

40.Кажадуб, Іван Мікітавіч

Служу Радзіме. : апавяданні лётчыка / пер.У.Краўчанкі. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.дзіцяч.і юнацк.літ., 1950. – 332с.

Шыфр НББ: БА31383
41.Катаеў, Валянцін Пятровіч

Бялее парус адзінокі : раман / Валенцін Катаеў ; пер. У.Краўчанкі. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1949. – 318, [2] с.

Шыфр НББ: БА12195

42.Кобзаревский, Павел Семёнович

Белорусские рассказы : [Сборник] / сост. П. Кобзаревский ; [вступит. ст.: М. Климкович. «О прозаиках Белоруссии», с. 3–11. илл.: Кравцов]. – Москва : «Сов. писатель», тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии Исполкома Ленгорсовета, 1948. – 324 с.

Шыфр НББ: АБ44485

43.Колас, Якуб

Збор твораў : у 14 т. / Якуб Колас ; рэдкалегія: В. Барысенка [і інш. ; Акадэмія навук БССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1972–1978.

Шыфр НББ: БА149127

44.Колхозная деревня : лит.-эстрадный сборник для худож. самодеятельности. – Л. ; Москва : Искусство», тип. газ. «Моск. правда, 1950. – 304 с.

Шыфр НББ: АБ29933

45.Конанаў, Аляксандр Цярэнцьевіч

Ля жалезнага ручая : аповесць / пер.з рус. мовы У.Краўчанка ; мал.Б.Казлоўскага. – Мн. : Вучпедвыд, 1953. – 127с.

Шыфр НББ: БА37256

46.Кравченко, Василь Григорович

Ригорко з водомірного поста : Оповідання: [для молод. та серед. шк. віку : пер. з білорус. / В.Кравченко ; Мал. А.Волкова. – Киів : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 116, [3] с.

Шыфр НББ: БА73655
47.Кравченко, В.

Григорий Токуев / В.Кравченко ; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Архангельск : Гос. изд-во, 1949. – 85, [2] с.

Шыфр НББ: БА13193

48.Кравченко, Всеволод Игнатьевич

Преступление у Зеленой тони : повести : [для младшего школьного возраста] / Всеволод Кравченко ; [пер. с белорусского В. Г. Машкова, В. А. Жиженко ; худ. В. И. Волынец]. – Минск : Юнацтва, 1985. – 94, [2] с.

Шыфр НББ: БА198030

49.Кравченко, Всеволод Игнатьевич

Веселый слалом : рассказы. [для сред. возраста. авториз. пер. с белорус. / илл.: Ю. Пучинский]. – Минск : Госиздат БССР, Ред. дет. и юнош. лит., 1960. – 133 с.

Шыфр НББ: АУ18601

50.Кравченко, Всеволод Игнатьевич

Не поле перейти : Рассказы. авториз. пер. с белорус. – Москва : Сов. писатель, 1960. – 260 с.

Шыфр НББ: АУ38405

51.Кравченко, Всеволод Игнатьевич

Приключение в "Зеленом береге" : повести и рассказы:для сред.возраста: пер.с белорус. / Ил.Ю.Пучинского. – Мн. : Беларусь, 1967. – 246с.

Шыфр НББ: БА96507

52.Кравченко, Всеволод Игнатьевич

Самое главное : рассказы: [для мл. и сред. возраста] / Всеволод Кравченко. – Мн. : Госиздат БССР. Ред. дет. и юношеской лит., 1952. – 157 с.

Шыфр НББ: БА35384

53.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Крыгалом : апавяданні, аповесць / Усевалад Краўчанка ; [пасляслоўе Г. Шупенькі]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 316, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//351831(039)

54.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Апошняя варажба : аднаакт. п'есы. – Мн. : Звязда, 1960. – 44с.

Шыфр НББ: БА63028

55.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Дзве сяброўкі ; Чароўны гузік : казкі: для дашк.узросту / Іл.В.Бароўка. – Мн. : Маст.літ., 1975. – 24с.

Шыфр НББ: БА138976

56.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Злачынства ля зяленай тони : для сярэд. узросту / Іл.В.Ягораў. – Мн. : Дзяржвыд, 1961. – 96с.

Шыфр НББ: БА70264

57.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Злачынства ля зяленай тоні : аповесць:для сярэд.шк.узросту / Іл.Ціхановіча. – 2-е выд. – Мн. : Беларусь, 1971. – 80с.

Шыфр НББ: БА117787

58.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Зорка Венера : апавяданні. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.маст.літ., 1960. – 144с.

Шыфр НББ: БА65039

59.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Зямля гудзе : апавяданні / Усевалад Краўчанка. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1945. – 141, [1] с.

Шыфр НББ: БА10350
60.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Калгасныя навэлы / У.Краўчанка. – Мн. : ДВБ. Маст. літ., 1940. – 97, [2] с.

Шыфр НББ: А154879

61.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Крыгаход : апавяданні. – Мн. : Маст.літ., 1957. – 182с.

Шыфр НББ: БА51789

62.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

На крутым павароце : зб. апавяданняў. – Мн. : ДВБ. Маст. літ., 1937. – 107, [1] с.

Шыфр НББ: А154614

63.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Над хвалямі Прыпяці : выбранае. – Мн. : Беларусь, 1964. – 610с.

Шыфр НББ: 1Н//157081(039)

64.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Не поле перайсці : апавяданні. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.маст.літ., 1958. – 36с.

Шыфр НББ: БА56975

65.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Падарунак : [апавяданні : для сярэд. ўзросту / Усевалад Краўчанка ; маст. Л.Бойка. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1950. – 97, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//130212(039)*

66.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Станаўленне : аповесць і апавяданні / Усевалад Краўчанка. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1947. – 95, [1] с.

Шыфр НББ: БА10717

67.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Таямніца аднае вышкі : Апавяданне з жыцця піянер. лагера / Усевалад Краўчанка. – Мн. : Дзяржвыд Беларусі. Юндзетсектар, 1935. – 71, [1] с.

Шыфр НББ: БА19132

68.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Таямніца вугла альфа : выбранае : [для сярэдняга школьнага ўзросту] / Усевалад Краўчанка ; [прадмова М. Гамолкі ; мастак М. Рыжыкаў]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 219, [2] с.

Шыфр НББ: БА129617

69.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Тэорыя імавернасці : апавяданні:для сярэд.узросту / маст.Г.Клікушын. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.дзіцячай і юн.літ., 1958. – 95с.

Шыфр НББ: БА55470

70.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Вясна на Палессі : аповесці,апавяданні,аднаакт. п'есы. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.маст.літ., 1952. – 424с.

Шыфр НББ: БА35233

71.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Дзве сяброўкі : апавяданні і казкі:для малод.і сярэд.шк.узросту / маст.Ю.В.Пучынскі. – Мн. : Вучпедвыд, 1959. – 54с.

Шыфр НББ: БА60327

72.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Дзве сяброўкі : Казкі / Усевалад Краўчанка ; [маст. А.Забораў]. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. – 26 с.

Шыфр НББ: БА23258

73.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

Жыта красуе : апавяданні. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.маст.літ., 1951. – 135с.

Шыфр НББ: БА33375

74.Краўчанка, Усевалад Ігнатавіч

У імя Радзімы : зб.апавяданняў / маст.С.Раманава. – Мн. : Маст.літ., 1948. – 194, [1] с.

Шыфр НББ: БА11669

75.Кучар, Васіль.

Агеньчык : апавяданні:для сярэд. і старэйш.узросту / пер. з укр.мовы У.Краўчанкі ; Іл.П.Уласевіч. – Мн. : Дзяржвыд БССР, 1961. – 110c.

Шыфр НББ: БА70428

76.Лынькоў, Міхась

Збор твораў : у 8 т. / Міхась Лынькоў ; [рэдкалегія: В. В. Барысенка і інш. ; уступны артыкул, с. 6―20, Ю. С. Пшыркова ; пасляслоўе Д. Бугаёва] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981–1985.

Т. 6 : Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы, 1925―1953 / [рэдактары тома: Ю. С. Пшыркоў, А. Ф. Лысенка ; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Г. І. Рэут, С. В. Забродскай]. – 1984. – 733, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//337434(039)


77.Пад сцягам Кастрычніка : зб. тв. беларус. пісьменнікаў для маст. чытання / [склад. Р.Шкраба ; Маст. І.Немагай]. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1957. – 311, [1] с.

Шыфр НББ: БА52440

78.П'есы для гурткоў дзіцячай самадзейнасці. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1941. – 92, [1] с.

Шыфр НББ: БА9630

79.П'есы для гурткоў мастацкай самадзейнасці : Зб. склаў А.Есакоў / зб. склаў А.Есакоў ; Дом нар. творчасці. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1945. – 127, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//143862(039)

80.Поступ міру : творы, прысвеч. барацьбе за мір. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1952. – 301, [2] с.

Шыфр НББ: БА34170

81.Сачанка, Іван Іванавіч

Публіцыстыка беларускіх пісьменнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны / І. І. Сачанка. – Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1977. –253, [2] с.

Шыфр НББ: АР435786

82.Сборник пьес для школьных кружков самодеятельности. – Мн. : Гос. учеб.-пед. изд-во БССР, 1955. – 357, [2] с.

Шыфр НББ: БА42638

83.Тайна одной башни : повести : перевод с белорусского : [для среднего и старшего шк. возраста / худ. В. Г. Приешкин]. – Минск : Юнацтва, 1988. – 348, [2] с.

Шыфр НББ: БА220556

84.Чэхаў, Антон Паўлавіч

Выбраныя творы / рэд.пер.Я.Брыль. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1954. – 588с.

Шыфр НББ: БА40394

85.Школьная эстрада : дэкламатар для дзіцячай самадзейнасці / склад. З.Бандарына. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1952. – 143, [1] с.

Шыфр НББ: БА34987

86.Школьная эстрада : п'есы для дзіцячага самадзейн. тэатра. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1950. – 129, [2] с.

Шыфр НББ: БА29820

87.Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1984–1987.

Т. 3 : Карчма – Найгрыш. – 1986. – 750, [1] с.Шыфр НББ: 1Н//372446(039)
Каталог: Portal -> Novosti -> 2015
2015 -> «Свабода пачуцця» да 70-годдзя з дня нараджэння беларускай пісьменніцы і перакладчыцы Таісы Бондар
2015 -> На арбіце часу
2015 -> Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…
Novosti -> «Майстар сваёй справы»
Novosti -> Пошукі слова
2015 -> «Свет на дваіх» (тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)
2015 -> Праграма XІ міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі ХІ – пачатку ХХ ст.»
2015 -> «Летапісец эпохі»
2015 -> «Прыцягненне зямлі бацькоўскай», прысвечаная 60-годдзю беларускага пісьменніка Анатоля Мікалаевіча Зэкава


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал