Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны (завочная форма атрымання адукацыі)Дата канвертавання16.05.2016
Памер209.61 Kb.
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ (завочная форма атрымання адукацыі)


Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў,

пералік вывучаемых пытанняўКолькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Форма кантролю заняткаў

Практычн. заняткі

Самаст. работа

(кіруемая)1

2

3

4

5

6

7

Раздзел I

Уводзiны ў вучэбную дысцыплiну «Беларуская мова (прафесiйная лексiка)»2
19
Тэма 1

Прадмет i задачы вучэбнай дысцыпліны. Месца вучэбнай дысцыпліны ў сiстэме гуманiтарных навук. Мова i грамадства2

Раздатачны матэрыял

6, 19, 20

Стартавы кантроль ведаў студэнтаў (дыктоўка, тэст і інш.)

Раздзел II

Беларуская мова i яе месца ў сiстэме агульначалавечых i нацыянальных каштоўнасцей

2
Тэма 2

Беларуская мова як адзін з базавых элементаў нацыянальнай культуры беларусаў. Паходжанне беларускай мовы i асноўныя этапы яе развiцця

2Тэксты для перакладу і абмеркавання

19, 20, 21

Абмеркаванне,

пераказ тэксту, апытванне па тэмеРаздзел III

Лексікалогія

2

4


Тэма 3

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства2

Тэксты для перакладу і абмеркавання

2,4,5,6,7, 12,13

Апытванне па тэме

Тэма 4

Лексiка беларускай мовы паводле паходжання і сферы ўжывання

2Раздатачны матэрыял

2,6,21

Выкананне практыкаванняў

Тэма 5

Паняццi «тэрмiн», «тэрмiналогiя», «тэрмiналагiчная сiстэма». Тэрміны тэорыі і методыкі фізічнай культуры2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)” тэксты для перакладу, абмеркавання і перакладу

8,10,12,19

Пераклад тэксту па спецыяльнасці

Раздзел IV

Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах бiлiнгвiзму2


Тэма 6

Паняцце бiлiнгвiзму. Арфаэпiчныя нормы беларускай лiтаратурнай мовы i прычыны iх парушэння2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,14,15,16

Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Раздзел V

Графіка2


Тэма 7

Гісторыя развіцця графічнай сістэмы2

Тэксты для перакладу і абмеркавання,

раздатачны матэрыял2,3,14,16,17

Абмеркаванне,

пераказ тэксту,

выкананне практыкаванняў


Раздзел VI

Арфаграфія2


Тэма 8

Прынцыпы беларускай арфаграфіі2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,14,15,16

Тэставыя заданні

Раздзел VII

Марфалагічная спецыфіка беларускай мовы. Граматычныя нормы беларускай лiтаратурнай мовы

4

10


Тэма 9

Назоўнік

2Тэксты для перакладу і абмеркавання

2,15,16,

17,21


Кантрольная работа.


Тэма 10

Прыметнік2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 11

Лічэбнік2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 12

Дзеяслоў2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)” тэксты для перакладу, абмеркавання і перакладу

2,6,15,16,

17,21


Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

Тэма 13

Прыслоўе2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)” тэксты для перакладу, абмеркавання і перакладу

2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 14

Займеннік, прыназоўнік, часціца2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 15

Сiнтаксiчныя асаблiвасцi беларускай мовы. Пунктуацыйныя нормы

2Раздатачны матэрыял

1,6,16,18,21

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці. Пераклад тэксту па спецыяльнасці

Раздзел VIII

Функцыянальныя стылi маўлення2


Тэма 16

Паняцце функцыянальнага стылю. Класiфiкацыя функцыянальных стыляў2

Раздатачны матэрыял

1,6,14,18

Аналіз тэкстаў розных стыляў

Раздзел IX

Лексікаграфія2


Тэма 17

Віды слоўнікаў. Гісторыя беларускай лексікаграфіі2

Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял4,5,7,9,12,

13,19


Складанне слоўніка спартыўных тэрмінаў
УСЯГО

8

26

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ (вочная форма атрымання адукацыі)
Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літара

тура


Форма кантролю заняткаў

Практ. заняткі

Самаст. работа

(кіруемая)1

2

3

4

5

6

7

Раздзел I

Уводзiны ў вучэбную дысцыплiну «Беларуская мова (прафесiйная лексiка)»

2


19
Тэма 1

Прадмет i задачы вучэбнай дысцыпліны. Месца вучэбнай дысцыпліны ў сiстэме гуманiтарных навук. Мова i грамадства

2Раздатачны матэрыял

6, 19, 20

Стартавы кантроль ведаў студэнтаў (дыктоўка, тэст і інш.)

Раздзел II

Беларуская мова i яе месца ў сiстэме агульначалавечых i нацыянальных каштоўнасцей

2
Тэма 2

Беларуская мова як адзін з базавых элементаў нацыянальнай культуры беларусаў. Паходжанне беларускай мовы i асноўныя этапы яе развiцця

2Тэксты для перакладу і абмеркавання

19, 20, 21

Абмеркаванне,

пераказ тэксту, апытванне па тэмеРаздзел III

Лексікалогія

6
Тэма 3

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства

2Тэксты для перакладу і абмеркавання

2,4,5,6,7, 12,13

Абмеркаванне, пераказ тэксту, выкананне практыкаванняў

Тэма 4

Лексiка беларускай мовы паводле паходжання і сферы ўжывання

2Раздатачны матэрыял

2,6,21

Выкананне практыкаванняў

Тэма 5

Паняццi «тэрмiн», «тэрмiналогiя», «тэрмiналагiчная сiстэма». Тэрміны тэорыі і методыкі фізічнай культуры

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)” тэксты для перакладу, абмеркавання і перакладу

8,10,12,19

Пераклад тэксту па спецыяльнасці

Раздзел IV

Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах бiлiнгвiзму

2
Тэма 6

Паняцце бiлiнгвiзму. Арфаэпiчныя нормы беларускай лiтаратурнай мовы i прычыны iх парушэння

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,14,15,16

Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Раздзел V

Графіка

2
Тэма 7

Гісторыя развіцця графічнай сістэмы

2Тэксты для перакладу і абмеркавання,

раздатачны матэрыял2,3,14,16,17

Абмеркаванне,

пераказ тэксту,

выкананне практыкаванняў


Раздзел VI

Арфаграфія

2
Тэма 8

Прынцыпы беларускай арфаграфіі

2


2,14,15,16

Тэставыя заданні

Раздзел VII

Марфалагічная спецыфіка беларускай мовы. Граматычныя нормы беларускай лiтаратурнай мовы

14
Тэма 9

Назоўнік

2Тэксты для перакладу і абмеркавання

2,15,16,

17,21


Пераклад тэксту па спецыяльнасці

Тэма 10

Прыметнік

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 11

Лічэбнік

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 12

Дзеяслоў

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)” тэксты для перакладу, абмеркавання і перакладу

2,6,15,16,

17,21


Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

Тэма 13

Прыслоўе

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)” тэксты для перакладу, абмеркавання і перакладу

2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 14

Займеннік, прыназоўнік, часціца

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял2,6,15,16,

17,21


Апытванне па тэме, выкананне практыкаванняў

Тэма 15

Сiнтаксiчныя асаблiвасцi беларускай мовы. Пунктуацыйныя нормы

2Раздатачны матэрыял

1,6,16,18,21

Кантрольная работа

Раздзел VIII

Функцыянальныя стылi маўлення

2
Тэма 16

Паняцце функцыянальнага стылю. Класiфiкацыя функцыянальных стыляў

2Раздатачны матэрыял

1,6,14,18

Аналіз тэкстаў розных стыляў

Раздзел IX

Лексікаграфія

2
Тэма 17

Віды слоўнікаў. Гісторыя беларускай лексікаграфіі

2Дапаможнік “Беларуская мова (праф. лексіка)”,

раздатачны матэрыял4,5,7,9,12,

13,19


Складанне слоўніка спартыўных тэрмінаў
УСЯГО

34


СПіс РэКаМЕНДаванай ЛіТаРАТУРЫ
АСНОЎНАЯ

1. Беларуская мова : падручнік :у 2 ч. Ч. 2 : Сiнтаксiс / Я. М. Адамовiч [і інш..] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор'ева. – 2-е выд., перапрац. i дап. – Мінск : Выш. шк., 1998. – 222 с.

2. Беларуская мова : Падручнік : у 2 ч. Ч. 1 : Фанетыка. Арфаэпiя. Графiка. Арфаграфiя. Лексiкалогiя. Фразеалогiя. Марфемная будова слова i словаутварэнне. Марфалогiя / Я. М. Адамовiч [і інш.] ; пад агул. рэд.
Л. М. Грыгор'ева. – 3-е выд., перапрац. i дап. – Минск : Выш. шк., 1998. –
330 с.

3. Беларуская мова: энцыклапедыя / под рэд А. Я. Міхневіча. – Мінск : БелЭН, 1994. – 653 с.

4. Грабчыкаў, С. М. Беларуска-рускі слоўнік / С. М. Грабчыкаў. – Мінск : Нар. асвета, 1991. – 349 с.

5. Грабчыкаў, С. М. Слоўнік паронімаў беларускай мовы /


С. М. Грабчыкаў. – Мінск : Нар. асвета, 1994. – 478 с.

6. Дзятко, Д.В. Беларуская мова: прафесійная лексіка: дапаможнік / Д.В. Дзядко [і інш.]; пад агул. рэд. Д.В. Дзядко. – Мінск: Тетраліт, 2013. –


288 с.

7. Лазоўскі, У. М. Слоўнік антонімаў беларускай мовы /


У. М. Лазоўскі. – Мінск : Універсітэцкае, 1992. – 290 с.

8. Ляшчынская, В .А. Беларуская мова. Тэрмiналагiчная лексiка : вучэб. дапам. / В. А. Ляшчынская. – Минск : РIВШ , 2001. – 256 с.

9. Павловец, Д. Д. Русско-белорусский словарь спортивных терминов / Д. Д. Павловец, В.Н Старченко. – Минск : Полымя, 1995. – 112 с.

10. Руденко, Е. Н. Белорусский язык. Профессиональная лексика : учеб. пособие для студентов вузов / Е. Н. Руденко, А. А. Кожинова,


Е. Г. Задворная. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – 384 с.

11. Русско-белорусский словарь : в 3 т./ под ред. Я. Коласа, К. Крапівы,


П. Глебкі. – Минск : БелЭН. – 1998. – Т. 1. – 735 с. ; Т. 2. – 783 с. ; Т. 3. –
800 с.

12. Смотрицкий, А. Л. Русско-белорусский словарь терминов теории и методики физической культуры. Беларуска-рускі слоўнік тэрмінаў і методыкі фізічнай культуры / А.Л. Смотрицкий, Г. Е. Смотрицкая, О. А. Мясникова. – Минск : БГУФК, 2007. – 183 с.

13. Старычонак, В. Дз. Слоўнік амонімаў беларускай мовы /
В. Дз. Старычонак. – Мінск : Выш. шк., 1991. – 255 с.

14. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапам. / пад. рэд. Л. М. Грыгор'евай. – 2-е выд., выпр. – Минск : Выш. шк., 2007. – 559 с.

15. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы : падручнік / Л. I. Сямешка,
I. Р. Шкраба, З. I. Бадзевiч. – Мінск : Універсітэцкае, 1996. – 654 с.
Дадатковая

16. Лепешаў, І. Я. Практыкум па беларускай мове : вучэб. дапам. /


І. Я. Лепешаў, Г. М. Малажай, К. М. Панюціч. – Мінск : Універсітэцкае, 2001. –
320 с.

17. Маршэўская, В. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : вучэб. дапам. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 274 с.

18. Маршэўская, В. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка ў сінтаксічным і стылістычным аспектах : вучэб. дапам. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 116 с.

19. Сцяцко, П. У. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / П. У. Сцяцко,


М. Ф. Гуліцкі, Л. А. Антанюк. – Мінск : Выш. шк., 1990. – 222 с.

20. Сцяцко, П. У. Уводзіны ў мовазнаўства : дапаможнік / П. У. Сцяцко. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 229 с.

21. Сямешка, Л. І. Беларуская мова : вучэб. дапам. – Мінск : Сучаснае слова, 1999. – 224 с.

Пытанні да заліку па дысцыпліне


“Беларуская мова (прафесійная лексіка)”
для студэнтаў дзённай і завочнай формы навучання


 1. Паняцце “мова”. Функцыі мовы ў грамадстве.

 2. Паняцці “родная мова” і “нацыянальная мова”. Формы нацыянальнай мовы.

 3. Вусная і пісьмовая формы мовы. Паняцце “літаратурная мова”. Прыметы літаратурнай мовы.

 4. Беларуская мова на лінгвістычнай карце свету. Генеалагічная класіфікацыя моў.

 5. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Старажытнабеларуская мова.

 6. Фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы ў 19 ст.

 7. Беларуская мова ў 20 ст. “Беларуская граматыка для школ” Б. Тарашкевіча. Беларуская мова ў БССР. Рэформы правапісу 1933, 1959.

 8. Беларуская мова на сучасным этапе. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, зацверджаныя Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года. Асноўныя сферы функцыянавання беларускай мовы.

 9. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Лексіка. Слова. Асноўныя функцыі слова.

 10. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання (спрадвечна беларуская і запазычаная).

 11. Лексіка беларускай мовы паводле ступені яе выкарыстання (актыўная і пасіўная лексіка).

 12. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання (агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжытку).

 13. Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміны, прафесіяналізмы, наменклатура.

 14. Паняцці “тэрмін”, “тэрміналогія”, “тэрміналагічная сістэма”. Тэрміны тэорыі і методыкі фізічнай культуры.

 15. З гісторыі беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі.

 16. Паняцце білінгвізму. Разнавіднасці білінгвізму.

 17. Паняцце моўнай нормы. Сістэма норм беларускай мовы.

 18. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння.

 19. Гісторыя развіцця графічнай сістэмы. Алфавіт. Кірыліца, лацінка.

 20. Прынцыпы беларускай арфаграфіі.

 21. Назоўнік. Несупадзенне назоўнікаў у родзе і ліку ў беларускай і рускай мовах.

 22. Асаблівасці скланення прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў.

 23. Канчаткі а(-я) / -у(-ю) назоўнікаў ІІ скланення ў Р. скл. адз. ліку.

 24. Прыметнік. Ступені параўнання якасных прыметнікаў.

 25. Утварэнне прыналежных прыметнікаў. Правапіс прыметнікаў.

 26. Лічэбнік. Скланенне лічэбнікаў.

 27. Асаблівасці ўжывання лічэбнікаў з назоўнікамі.

 28. Дзеяслоў. Граматычныя катэгорыі дзеяслова.

 29. Асаблівасці спражэння дзеясловаў.

 30. Ужыванне дзеяслоўных суфіксаў -ава- (-ява-), -ірава- (-ырава-).

 31. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.

 32. Асаблівасці ўтварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў у беларускай мове.

 33. Спосабы перадачы дзеепрыметнікаў у складзе тэрміналагічных словазлучэнняў пры перакладзе на беларускую мову.

 34. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да іх.

 35. Асаблівасці скланення і ўжывання займеннікаў у беларускай мове.

 36. Асаблівасці правапісу прыназоўнікаў і часціц.

 37. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы. Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах.

 38. Пунктуацыйныя нормы

 39. Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў.

 40. Віды слоўнікаў. Гісторыя беларускай лексікаграфіі

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
2014 -> І. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства
2014 -> Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
2014 -> Каб стварыць новы артыкул, можна пайсці па чырвонай спасылцы
2014 -> Міхал Амельянчук
2014 -> Касацыйная скарга
2014 -> Хадайніцтва №1 Просім суд далучыць да справы: апошняе Рашэньне кпч аан «Палякоў супраць Беларусі»
2014 -> Информация о контактных телефонах (в рабочие и выходные дни) некоторых загранучреждений Республики Беларусь для оперативного решения вопросов


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал