Вучэбны план I – XI класаў Дзяржаўнай установы адукацыіДата канвертавання12.01.2017
Памер385.44 Kb.


УЗГОДНЕНА ЗАЦВЕРДЖАНА

Начальнік аддзела адукацыі, Дырэктар

спорту і турызму __________ Л.Л.Казлоў

Сенненскага райвыканкама “30”жніўня 2016 г.

__________ Л.П.Аніськовіч

“30”жніўня 2016 г.Вучэбны план

I – XI класаў

Дзяржаўнай установы адукацыі

Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сіроті дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў”

на 2016/2017 навучальны год

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

да вучэбнага плана дзяржаўнай установы адукацыі

Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сіроті дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў”

на 2016/2017 навучальны год
1.Тлумачальная запіска вызначае парадак арганізацыі адукацыйнага працэсу ў Дзяржаўнай установе адукацыі “Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” (далей – установа адукацыі) на 2015/2016 навучальны год.

Вучэбны план дзяржаўнай установы адукацыі “Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” (далей – установа адукацыі) распрацаваны ў адпаведнасці з часткай першай пункта 4 артыкул 167 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

2.Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з:

- Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

- Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі (Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011г. №283) (далей – Пастанова);

- Пастанова Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27.12.2012 № 206 «Аб зацвярджэнні Санітарных норм і правіл «Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі» (у рад. пастаноў Мінздрава ад 29.07.2014 №  63, ад 25.11.2014 № 78);

- інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі ў 2016/2017 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі», зацверджаным намеснікам Міністра адукацыі Республікі Беларусь 30 чэрвеня 2016 г.;

- Тыпавым вучэбным планам агульнай сярэдняй адукацыі на 2016/2017 авучальны год, зацверджаны пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 12 красавіка 2016 г. № 24;

- Статута Установы (Рашэнне Сенненскага райвыканкама ад 30.01.2012г. №71).

Вучэбны план распрацаваны з улікам вынікаў рэалізацыі інавацыйнага праекта Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Укараненне мадэлі практыка-арыентаванага адукацыйнага асяроддзя школ-інтэрнатаў для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” (2011-2013гг.).

Вучэбны план улічвае ажыццяўленне інавацыйнай дзейнасці згодна з загадам Міністэрства адукацыі ад 11.07.2016 № 658 і даследчай дзейнасці ў 2016/2017 навучальным годзе.

Вучэбны план прадугледжвае ў VIII – XI класах агульнаадукацыйную, дапрафесійную і прафесійную падрыхтоўку, якія арганізуюцца паводле мадэлі практыка-арыентаванага адукацыйнага асяроддзя школы-інтэрната.

3. Дапрафесійная прафесійная і падрыхтоўка вучняў арганізуецца ў адпаведнасці з вучэбна-праграмнай дакументацыяй для прафесійнай падрыхтоўкі вучняў у Дзяржаўнай установе адукацыі “Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” зацверджанай начальнікам упраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама 30 жніўня 2012 года.

Вучэбны план прадугледжвае арганізацыю дапрафесійнай (вучняў VIII – IX класаў) і прафесійнай (вучняў X – XІ класаў) падрыхтоўкі па наступных прафесіях:

- Сталяр;

- Швачка;

- Агароднік (без прысваення кваліфікацыі).

Дапрафесійная падрыхтоўка з’яўляецца абавязковай для ўсіх вучняў VIII – IX класаў, вучні X – XІ класаў атрымліваюць прафесійную падрыхтоўку згодна з іх пажаданнямі.

Вучэбныя дасягненні на занятках дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі ацэньваюцца па 10-бальнай сістэме.

Навучанне і выхаванне пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і праграм прафесійнай падрыхтоўкі рабочых ажыццяўляецца на беларускай мове. Абавязковай для вывучэння замежнай мовы у адпаведнасці са Статутам Установы з’яўляецца англійская.

4. Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу ва Установе пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і праграм прафесійнай падрыхтоўкі рабочых з’яўляюцца вучэбныя заняткі: урок, назіранне, экскурсія і іншыя. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, працоўная і вытворчая практыка, вучэбна-палявыя зборы, грамадска-карысная праца, кансультацыі для вучняў 9, 11 класаў па падрыхтоўцы да выпускных экзаменаў.

Ва ўстанове адукацыі вучні, зыходзячы са схільнасцяў, жаданняў і стану здароўя, вывучаюць асобныя вучэбныя прадметы на факультатыўных занятках у межах колькасці вучэбных гадзін на правядзенне факультатыўных заняткаў, якія адпавядаюць вучэбнаму плану ўстановы адукацыі. Колькасць гадзін на правядзенне факультатыўных заняткаў у адпаведным класе вызначаецца і размяркоўваецца педагагічным саветам ва ўстанове адукацыі. Гадзіны, выдзеленыя для правядзення факультатыўных заняткаў, могуць пераразмяркоўвацца паміж класамі па рашэнню педагагічнага савета ўстанове адукацыі.

Факультатыўныя заняткі праводзяцца да пачатку або пасля завяршэння ўрокаў. Факультатыўныя заняткі ў IX – XI класах могуць праводзіцца ў шосты школьны дзень. Гадзіны, якія адводзяцца для правядзення факультатыўных заняткаў, уключаюцца ў агульны аб’ем педагагічнай нагрузкі настаўніка.

Вучэбныя гадзіны, якія адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў, выкарыстоўваюцца на адну або некалькі груп у залежнасці ад зробленага вучнямі выбару.

Групы для правядзення факультатыўных заняткаў камплектуюцца з вучняў аднаго класа або паралельных класаў у колькасці не менш як 3 вучні. Вучэбныя гадзіны, якія адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў, улічваюцца ў максімальную дапушчальную нагрузку на аднаго вучня.

Факультатыўныя заняткі арганізуюцца ў I – XI класах пры наяўнасці заяў выхавацеляў груп. Саставы груп (не менш за 3 вучні) для правядзення факультатыўных заняткаў зацвярджаюцца загадам дырэктара.

Штодзённая колькасць вучэбных заняткаў ва Установе пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і адукацыйных праграм прафесіянальнай падрыхтоўкі і іх паслядоўнасць адпаведна вызначаюцца раскладамі вучэбных заняткаў з улікам патрабаванняў санiтарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў. Расклады вучэбных заняткаў зацвярджаюцца дырэктарам ўстановы адукацыі.

Факультатыўныя заняткі плануюцца асобным раскладам, і таксама зацвярджаюцца дырэктарам.

Па рашэнні педагагічнага савета для арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваецца:

- 37 гадзіны на правядзенне факультатыўных заняткаў;

- 11 гадзін – на стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі, заняткі АБЖ.

- для арганізацыі вучэбных заняткаў “Гадзіна здароўя і спорту” у І – ХI класах па 1 гадзіне, усяго 9 гадзін.

У адпаведнасці з п.54, 57 Палажэння аб УАСА ажыццяўляецца дзяленне класаў на групы за кошт гадзіны, прадугледжанай тыпавым вучэбным планам на правядзенне факультатыўных заняткаў:- пры вывучэнні вучэбнага прадмета “Інфарматыка” ў IХ і ХI па 1 гадзіне, усяго 2 гадзіны;

За кошт гадзін факультатыўных заняткаў у VIII – ХI і гадзін працоўнага навучання ў VIII – IX класах арганізуецца дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка, на якую выкарыстоўваецца 14 гадзін.

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі праводзяцца пры напаўняльнасці груп не менш як 3 вучні, не ўлічваюцца у максімальную дапушчальную нагрузку на аднаго вучня і не з’яўляюцца сістэматычнымі для правядзення.

5. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца па чвэрцях. На працягу навучальнага года для вучняў устанаўліваюцца восеньскія, зімовыя, веснавыя і летнія канікулы.

Адукацыйны працэс пры навучэнні і выхаванні вучняў ажыццяўляецца па чвэрцям у наступныя срокі:

першая чвэрць – з 1 верасня 2016 г.  па 29 кастрычніка 2016 г.;

другая – з 8 лістапада 2016 г.  па 24 снежня 2016 г.;

трэццяя – з 9 студзеня 2017 г.  па 25 сакавіка 2017 г.;

чацвертая – з 3 красавіка 2017 г.  па 31 мая 2017 г.

На працягу вучэбнага года ўстанаўліваюцца канікулы:

асеннія – 9 дзён з 30 кастрычніка 2016 г.  па 7 лістапада 2016 г. уключна;

зімнія – 15 дзён з 25 снежня 2016 г.  па 8 студзеня 2017 г.  уключна;

вясеннія – 8 дзён з 26 сакавіка 2017 г.  па 2 красавіка 2017 г. уключна;

летнія – 92 дня с 1 чэрвеня 2017 г.  па 31 жніўня 2017 г., для вучняў, завяршыўшых навучанне на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, – 80 дзен з 13 чэрвеня 2017 г. па 31 жніўня 2017 г. уключна.

Для вучняў I – II классов ў ІІІ чвэрці праводзяцца дадатковыя зімнія канікулы з 13 лютага 2017 г. па 19 лютага 2017 г. працягласцю 7 дзен.

6. Выпускныя экзамены па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі праводзяцца ў перыяд, вызначаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У адпаведнасці з пунктам 213 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі форма выніковай атэстацыі і парадак адзнакі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў пры засваенні атрымання адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі вызначаецца Палажэннем аб бесперапынным прафесійным навучанні па прафесіях рабочых, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2011 № 954.

Выпускныя кваліфікацыйныя экзамены ў XІ класе на атрыманне адзінкавых кваліфікацый “Сталяр” і “Швачка” праводзяцца пры умове засваення праграм прафесійнай падрыхтоўкі, заяў вучняў, у перыяд з 10 па 14 мая 2017 г.

7. Адукацыйны працэс пры навучанні і выхаванні на I, II i III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі і пры арганізацыі дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі плануецца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня, у які ўваходзяць пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень тыдня для правядзення з вучнямі спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, арганізацыі працоўнага навучання, у тым ліку вучэбных заняткаў на вучэбна-вытворчых аб’ектах.

Для вучняў V – VII класаў у шосты школьны дзень могуць праводзіцца заняткі па працоўнаму навучанню і грамадска-карыснай працы. Заняткі грамадска-карыснай працы праводзяцца майстрамі вытворчага навучання за кошт іх рабочага часу і не ўлічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на вучня.

Для вучняў VIII – XI класаў у шосты школьны дзень можа арганізавацца дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка. Пры немагчымасці арганізаваць у суботу ва ўсіх класах дапрафесійную і прафесійную падрыхтоўку, яна пераносіцца на другія дні тыдня, а вучэбныя заняткі – на суботу. Заняткі па дапрафесійнай падрыхтоўкі ў VIII – IX класах не ўлічваюцца ў максімальную дапушчальную нагрузку на аднаго вучня.

8. З мэтай выхавання ў вучняў адказных адносін да асабістай і грамадскай бяспекі і фарміравання вопыту бяспечнай жыццядзейнасці на працягу навучальнага года з вучнямі III і IV, VII – IX класаў праводзяцца абавязковыя заняткі ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па асновах бяспекі жыццядзейнасці ў наступным аб'ёме ( IІI, IV – класах – па 0,45 гадзіны на вучня ў год, у VI – IХ классах – па 1 гадзіне ў год. Усяго – 5/4 гадзін).

Усе гэтыя заняткі з'яўляюцца абавязковымі, праводзяцца за кошт факультатыўных заняткаў і ўлічваюцца ў максімальную дапушчальную нагрузку на аднаго вучня.

9. За кошт гадзін, якія выдзяляюцца на правядзенне факультатыўных заняткаў, з вучнямі IХ класа арганізуецца правядзенне заняткаў па курсе “Мая прафесійная будучыня” ў аб'еме 1 вучэбная гадзіна на тыдзень на клас. Усяго 1 гадзіна.

10. У V – VIІ класах у перыяд летніх канікул на вучэбна-доследным участку праводзіцца працоўная практыка. Працягласць яе складае 5 дзён па 3 вучэбныя гадзіны на дзень (15 вучэбных гадзін на клас). Тэрміны, парадак арганізацыі працоўнай практыкі вызначаюцца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.11. Пасля заканчэння адукацыйнага працэсу з вучнямі Х класа праводзяцца абавязковыя 5-дзённыя вучэбна-палявыя зборы (юнакі) і 5-дзённая медыцынская практыка (дзяўчаты) па 30 гадзін.

12. Вызначэнне агульнай фінансуемай колькасці вучэбных гадзін на тыдзень ажыццяўляецца спалучэннем лічбавай часткі дадзенага вучэбнага плана на 2016/2017 навучальны год і патрабаваннямі дадзенай Тлумачальнай запіскі.

13. Аплата за правядзенне стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў ажыццяўляецца за фактычна адпрацаваны час.

14. Дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка арганізуецца на базе вучэбна-вытворчых майстэрняў і іншых аб’ектаў вучэбна-вытворчага навучання Установы.

15. Прафесійная і дапрафесійная падрыхтоўка ў 2016/2017 навучальным годзе арганізуецца наступным чынам:

15.1. вучні VIII, IX класаў у I і IV чвэрцях праходзяць дапрафесійную падрыхтоўку па прафесіі “Агароднік”;

15.2. вучні VIII і IX класаў у II і III чвэрцях дзеляцца на дзве групы (юнакі і дзяўчаты) і праходзяць дапрафесійную падрыхтоўку па прафесіях “Сталяр”(юнакі) і “Швачка”(дзяўчаты).

15.3. вучні X XI класаў дзеляцца на дзве падгрупы(юнакі і дзяўчаты) і праходзяць прафесійную падрыхтоўку па прафесіях “Сталяр” і “Швачка” на працягу навучальнага года;

15.4. вучні XI класа па выкананні вучэбных праграм, пры ўмове паспяховай здачы кваліфікацыйных экзаменаў, атрымліваюць адзінкавыя кваліфікацыі “Сталяр”(юнакі) і “Швачка” (дзяўчаты)..

16. Дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка прадугледжвае тэарэтычнае навучанне і вытворчае навучанне. Гадзіны на арганізацыю тэарэтычнага навучання выкарыстоўваюцца з часу, які адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў і працоўнае навучанне. У VIII, IХ класах вучэбны прадмет “Працоўнае навучанне” не выкладаецца, а час, адведзены на яго правядзенне, пераносіцца ў агульны лік факультатыўных заняткаў і выкарыстоўваецца для тэарэтычнага навучання.

Арганізацыя тэарэтычнага навучання прадугледжвае:

16.1. Арганізацыя тэарэтычнага навучання прадугледжвае:

16.1.1. па прафесіях “Сталяр” і “Швачка”:

у VIII, ІX класах (на працягу 2-3 чвэрцяў) – па 2 гадзіны на тыдзень на кожную групу;

у X-ым класе (на працягу навучальнага года) па 2 гадзіны на тыдзень на кожную групу;

у XI-ым класе (на працягу навучальнага года) – па 2 гадзіны на тыдзень на кожную групу;

усяго з VIII па XI клас 12 гадзін;

16.2.2. па прафесіі “Агароднік” (на працягу 1 і 4 чвэрцяў):у VIII класе – па 2 гадзіны на тыдзень;

ІX класах – па 2 гадзіны на тыдзень;

усяго з VIII па IX клас 2 гадзіны.

17. Вытворчае навучанне дзеліцца на штотыднёвыя заняткі вытворчага навучання, вытворчую практыку і індывідуальныя заняткі па вытворчаму навучанню і не улічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на вучня. Вытворчае навучанне праводзяць майстры вытворчага навучання за кошт свайго рабочага часу.

17.1.Штотыднёвыя заняткі вытворчага навучання ў 2016/2017 навучальным годзе прадугледжваюць:

17.1.2. па прафесіях “Сталяр” і “Швачка”:у VIII, ІX класах – па 4 гадзіны на тыдзень,

у X-ым класе па 5 гадзіны на тыдзень,

у XI-ым класе – па 5 гадзін на тыдзень;

усяго з VIII па XI клас 18 гадзін;

17.1.3. па прафесіі “Агароднік”:у VIII, ІX класах – па 4 гадзіны на тыдзень;

усяго з VIII па IX клас 8 гадзін;

17.2. Вытворчая практыка ў 2016/2017 навучальным годзе прадугледжана ў чэрвені 2017 года. яна праводзіцца ў наступным аб’ёме:

17.2.1. прафесіях “Сталяр” і “Швачка”:

VIII клас – 36 гадзін;

X клас – 120 гадзін;

усяго з VIII па X клас 156 гадзін;

17.2.2. па прафесіі “Агароднік”:у VIII-ым кл. – 48 гадзін;

усяго VIII клас 48 гадзін.

17.3. Кожная група праходзіць вытворчую практыку са сваім майстрам вытворчага навучання на матэрыяльнай базе ўстановы адукацыі.

17.4. Індывідуальныя заняткі вытворчага навучання праводзяцца майстрамі вытворчага навучання згодна з вучэбнымі планамі адукацыйных праграм дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі рабочых для вучняў VIII – XI класаў.

18. Вучні XI класа па выкананні вучэбных праграм, пры ўмове паспяховай здачы кваліфікацыйных экзаменаў, атрымліваюць адзінкавыя кваліфікацыі “Сталяр” і “Швачка”.

19. Пры правядзенні прамежкавай і выніковай атэстацыі вучняў па вучэбнаму прадмету “Працоўнае навучанне” адзнакі за чвэрці і год выстаўляюцца па выніках адзнак, атрыманых па прадметах дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі.

20.1. У адпаведнасці з пунктам 54 Палажэння праводзіцца дзяленне класа на групы пры вывучэнні:

20.1.2. вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне»:

V класе на групу хлопчыкаў і групу дзяўчынак пры правядзенні вучэбных заняткаў, 1 гадзіну;

VI класе на групу хлопчыкаў і групу дзяўчынак пры правядзенні вучэбных заняткаў,–  2 гадзіны;

VII на групу хлопчыкаў і групу дзяўчынак пры правядзенні вучэбных заняткаў,–  2 гадзіны;

20.1.3. вучэбнага прадмета  «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» – з разліку 1 гадзіна ў нядзелю на групу:

X клас – 1 група, 1 гадзіна;

XI класс – 1 група, 1 гадзіна;усяго з X па XI клас –  2 гадзіны;

20.1.4. вучэбнага прадмета «Замежная мова» (англійская) – з разліку 3 гадзіны ў тыдзень на групу:IХ клас – 1 група, 3 гадзіны;

Х клас – 1 група, 3 гадзіны;

ХI клас – 1 група, 3 гадзіны;

усяго з VIII па XI клас – 9 гадзін;

20. 2. У адпаведнасці з п.57, Палажэння праводзіцца дзяленне класа на 2 групы у IX , XI класах па вучэбнаму прадмету «Інфарматыка» (17 і 14 вучняў адпаведна) за кошт гадзін факультатыўных заняткаў – з разліку 1 гадзіна ў нядзелю на групу:IX клас – 2 групы, 1 гадзіна;

ХI клас – 2 групы, 1 гадзіна;

усяго ў IX і XI класах – 2 гадзіны.

20. 3. У адпаведнасці з пунктам 77 Палажэння, на падставе рашэння Сенненскага райвыканкама №782 праводзіцца дзяленне класа на 2 групы у X , класе па вучэбнаму прадмету «Інфарматыка» (22 вучні) на групы за кошт дадатковых гадзін» – з разліку 1 гадзіна ў нядзелю на групу:

X клас - 2 групы, 1 гадзіна;

усяго ў X класе – 1 гадзіна.

21. За кошт часу, выдзеленага на правядзенне факультатыўных заняткаў пры арганізацыі дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі ажыццяўляецца дзяленне класаў:21.1. IX класе на 2 групы па прафесіям незалежна ад напаўняльнасці па профілях навучання на працягу II і III чвэрцяў, 3 гадзіны;

21.2. X класа на 2 групы на працягу ўсяго навучальнага года, 4 гадзіны;

21.3. XI класа на 2 групы на працягу ўсяго навучальнага года, 4 гадзіны;

усяго з IX па XI клас –  14 гадзін.

22. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў праводзіцца:

22.1. у кожным з II-XI класаў «Гадзіна здароўя і спорту” у аб’еме 1 гадзіна ў тыдзень. Заняткі «Гадзіна здароўя і спорту” з’яўляюцца абавязковымі і ўносяцца ў расклад вычэбных заняткаў, яны не ўлічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на вучня.

Усяго з I па XI клас – 9 гадзін;

22.1.2.у кожным з III і IV,VI, VII, VIII, IX класаў заняткі па асновам бяспекі жыццедзейнасці, 1 гадзіна ў тыдзень;

усяго ў III і IV, VI, VII, VIII, IX класаў – 5/4гадзін , стымулюючых і падтрымліваючых 6/7 гадзін.

23. У адпаведнасці з п.75 Палажэння:

23.1. выхаваўчая работа з вучнямі (арганізуе настаўнік, які выконвае абавязкі класнага кіраўніка)

ў I і II, III і IV, V, VI, VII, VIII, класаў па 1 гадзіне на клас;

у ІX, X, XI класаў па 2 гадзіны на клас;

усяго з I па XI класы – 13 гадзін.

24. Курс ”Уводзіны ў школьнае жыццё“ вывучаецца ў I класе ў верасні ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, вызначаных тыпавым вучэбным планам. Акрамя трох урокаў курса ”Уводзіны ў школьнае жыццё“ праводзяцца ўрокі па вучэбных прадметах ”Фізічная культура і здароўе“, ”Музыка“.

25. У I і II класах адукацыйны працэс ажыццяўляецца ва ўмовах безадзнакавага навучання. У II і ІV класах на зместава-ацэначнай аснове ажыццяўляецца навучанне па вучэбных прадметах “Музыка”, “Выяўленчае мастацтва”, “Працоўнае навучанне”, “Фізічная культура і здароўе”.

26. У адпаведнасці з п.77 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі і на падставе рашэння Сенненскага райвыканкама №782 ад 29.08.2016 года, арганізаваць адукацыйны працэс у I, II, IV класах, у якіх навучаецца па аднаму вучню, наступным чынам:- вучань I класа навучаецца сумесна з вучнем II класа на занятках па ўсіх вучэбных прадметах, факультатыўных занятках, вучань IV класа навучаецца сумесна з вучнямі III класа на занятках па ўсіх вучэбных прадметах, факультатыўных занятках.
27. У VI - XI класах адукацыйны працэс па вучэбных прадметах «Сусветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі» з 1 верасня 2016 года будзе ажыццяўляцца паслядоўна: I паўгоддзе – сусветная гісторыя, II паўгоддзе – гісторыя Беларусі.

Размеркаванне гадзін па вучэбных прадметах I – IV класаў


I. Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах

I

II

III

IV

Колькасць вучняў у класе

1

1

4

1

1. Беларуская мова

3

3/2

3

3

2. Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)

3

2

3

3

3. Руская мова

1

2/3

2

2

4. Руская літаратура (літаратурнае чытанне)

-

2

1

1

5. Замежная мова (англійская)

-

-

36. Матэматыка

4

4

4

4

7. Чалавек і cвет

1

1

1

1

8. Выяўленчае мастацтва

2

1

1

1

9. Музыка

1

1

1

1

10. Працоўнае навучанне

1

1

1

1

11. Фізічная культура і здароўе

2

2

2

2

12.Асновы бяспекі жыццядзейнасці

-

1

-

-

УСЯГО

18

20

22

22

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткi

-

6

5

-

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткi

-

-

0/1

-

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

-

-

1/0

-

Гадзіна здароўя і спорту

-

1

1

-

Факультатыўныя заняткі

-

-

3

-

Творчыя майстэрні

-

-

1

-

Максімальная дапушчальная нагрузка

на аднаго вучня-

22

24

-

Агульная колькасць вучэбных гадзін

-

21

25

-

Агульная колькасць вучэбных гадзін,

якая фінансуецца з бюджэту

-

26

27

-

Размеркаванне гадзін па вучэбных прадметах V – IX класаў


І. Вучэбныя прадметы

Колькасць гадзін у тыдзень

па класах
V

VI

VII

VIII

IXКолькасць вучняў у класе

7

8

2

10

17
1.

Беларуская мова

3

3

2

2

2
2.

Беларуская літаратура

2

2

1/2

2/1

1/2
3.

Руская мова

3

3

2

2

2
4.

Руская літаратура

2

2

2/1

1/2

2/1
5.

Замежная мова (англійская)

3

3

3

3

3
6.

Матэматыка

5

5

4

4

4
7.

Інфарматыка

-

1

1

1

1
8.

Чалавек і свет

1

-

-

-

-
9.

Сусветная гісторыя

2

1

1

1

1
10.

Гісторыя Беларусі

-

1

1

1

1
11.

Грамадазнаўства

-

-

-

-

1
12.

Геаграфія

-

1

1

2

1
13.

Біялогія

-

1

2

2

2
14.

Фізіка

-

-

2

2

2
15.

Хімія

-

-

2

2

2
16.

Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)

1

1

-

-

-
17.

Працоўнае навучанне

1

2

2

 -

-
18.

Чарчэнне

-

-

-

-

1
19.

Фізічная культура і здароўе

2

2

2

2

2
20.

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

-

-

-

-
 Усяго

26

28

28

27

28
II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткi

6

6

7

9

10
Асновы бяспекі жыццядзейнасці
1

1

1

1
Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткi

1

1

-

1

1
Дзяленне на групы па інфарматыцы

-

-

-

-

1
Гадзіна здароўя і спорту

1

1

1

1

1
Прафесійная падрыхтоўка

-

-

-

3

3
Факультатыўныя заняткі

4

3

5

3

4
Спадчына

-

1

-

-

-
Мы самі

1

1

-

-

-
Прасечка па металу

-

-

-

2

-
Дамашняя майстэрня

-

-

-

-

2
Дамашняя кулінарыя

-

-

-

2Тэкстыльныя фантазіі

-

-

-

2

2
Маё прафесійнае будучае

-

-

-

-

1
Складаны сказ без складанасці

-

-

-

-

1
Паўтараем матэматыку

-

-

-

-

1
Сакрэты сінтаксісу і пунктуацыі

-

-

-

-

1
Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

27

30

30

31

33

Агульная колькасць вучэбных гадзін

29

33

30

37

43
Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

32

34

35

36


38

Размеркаванне гадзін па вучэбных прадметах X – XI класаў


І. Вучэбныя прадметы

Колькасць гадзін у тыдзень па класах

X

XI
Колькасць вучняў у класе

22

14

1.

Беларуская мова

1

1

2.

Беларуская літаратура

2/1

1/2

3.

Руская мова

1

1

4.

Руская літаратура

1/2

2/1

5.

Замежная мова (англійская)

3

3

6.

Матэматыка

4

4

7.

Інфарматыка

1

1

8.

Сусветная гісторыя

1

1

9.

Гісторыя Беларусі

1

1

10.

Грамадазнаўства

1

1

11.

Геаграфія

2

1

12.

Біялогія

2

2

13.

Фізіка

2

2

14.

Астраномія

-

1

15.

Хімія

2

2

16.

Фізічная культура і здароўе

2

2

17.

Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка

1

1

Усяго

27

27

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткi

12

12

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткi

1

1

Гадзіна здароўя і спорту

1

1

Прафесійная падрыхтоўка

4

4

Дзяленне на групы па інфарматыцы

-

1

Факультатыўныя заняткі

6

5

Тэкстыльныя фантазіі

2

2

Дамашняя кулінарыя

2

-

Дамашняя майстэрня

2

2

Алгебра вучыць разважаць

-

1

Сучасная рыторыка: асновы моўных зносін

-

1

Практыкум па пунктуацыі

-

1

Чалавек у свеце сямейных адносін

-

1

Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

34

34

Агульная колькасць вучэбных гадзін

39

42

Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

39

39
Вучэбна-палявыя зборы (медыцынская практыка):

у днях,


у гадзінах

5

30


Каталог: e107 files -> doc
doc -> Савета Сенненскай сярэдняй школы-інтэрната для дзяцей-сірот і дзяцей
doc -> Правілы ўнутранага працоўнага распарадку для работнікаў Дзяржаўнай установы адукацыі “Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот І дзяцей
doc -> Палажэнне аб постінтэрнатным суправаджэнні Дзяржаўнай установы адукацыі "Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот І дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў"
doc -> Палажэнне аб сацыяльна-педагагічнай І псіхалагічнай службе Дзяржаўнай ўстановы адукацыі
doc -> Т. П. Макарава “ ” 2015 года Графік работы выхавацелей Сенненскай школы-інтэрната у 2015/2016 навучальным годзе
doc -> План пасяджэнняў Савета Сенненскай школы-інтэрната для дзяцей-сірот І дзяцей
doc -> Это нужно Не мертвым! Это надо
doc -> Вучэбны план I – XI класаў Дзяржаўнай установы адукацыі
doc -> Начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму
doc -> Узгоднена зацвярджаю


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал