Зацвярджаюстаронка6/7
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


3. Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны

(прыкладная, складзеная на аснове тыпавой праграмы

па курсу “Гісторыя Беларусі”).
Назва раздзела, тэмы, заняткаў; пералік разглядаемых пытанняў.

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў

Літаратура

Форма кантролю

Лекцыі

Практычныя (семінарскія) заняткі

Лабараторныя заняткі

КСР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Уводзіны

Гістарыяграфія. Крыніцы. Перыядызацыя.2

1-30, 50, 97, 102, 133, 151, 152-159
2

Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі

Каменны век на Беларусі. Засяленне чалавекам беларускіх земляў. Бронзавы век. Прыход індаеўрапейцаў. Ранні жалезны век.2


Карта Беларусі

24, 50-т.1, 64, 70, 141
3

Беларускія землі ў VI - пач. ХІІІ ст.

Рассяленне славян. Утварэнне супольнасцяў крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў. Праблема старажытнарускай народнасці. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў.

Палітычная гісторыя Полацкага княства ў ІХ – ХІ стст. Палітычная гісторыя Тураўскага княства ў Х – ХІ стст. Феадальная раздробленнасць. Барацьба супраць крыжакаў.


4


Карты “Русь у ІХ – ХІ стст.”,

“Рускія землі ў перыяд раздробленасці”1, 4, 17, 18, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 50-т.1, 62, 63, 129, 130, 136
4

Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі.

Каменны век на Беларусі. Засяленне чалавекам беларускіх земляў. Бронзавы век. Прыход індаеўрапейцаў. Ранні жалезны век.


2Карта Беларусі

24, 50-т.1, 70, 141

Апытанне

5

Вялікае княства Літоўскае ў сярэдзіне ХІІІ – першай палове XVI стст.

Перадумовы і прычыны стварэння беларуска-літоўскай дзяржавы. Пытанне аб “летапіснай” Літве. Міндоўг і яго палітыка.

Цэнтралізатарская палітыка Войшалка, Трайдэна, Віценя, Гедыміна і Альгерда.

Палітычнае развіццё ВКЛ у канцы 14 ст.– 1430 гг. Унутрыпалітычнае жыццё ВКЛ у 1430-1558 гг. Знешнепалітычная дзейнасць ВКЛ. Адносіны з Польшчай, Маскоўскай дзяржавай, Ордэнам і татарамі.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ


4


Карта “Вялікае княства Літоўскае”

1, 3, 4, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 50-т.2, 58, 59, 61, 76, 95, 104, 118, 124, 131, 142, 154
6

Рассяленне славян. Першыя дзяржавы-княствы на тэр. Беларусі ў IX – пач. XIII ст.

Рассяленне славян. Утварэнне супольнасцяў крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў. Праблема старажытнарускай народнасці. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў.

Палітычная гісторыя Полацкага княства ў ІХ – ХІ стст. Палітычная гісторыя Тураўскага княства ў Х – ХІ стст.

Феадальная раздробленнасць. Барацьба супраць крыжакаў.


2Карты “Русь у ІХ – ХІ стст.”,

“Рускія землі ў перыяд раздробленасці”1, 4, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 50-т.1, 62, 63, 129, 130, 136

Апытанне, кантрол. і самаст. работы

7

Вялікае княства Літоўскае ў другой палове XVI – XVIII стст.

Прычыны і перадумовы ўтварэння Рэчы Паспалітай. Люблінская унія 1569 г. Барацьба ВКЛ за самастойнасць. Статут ВКЛ 1588 г. Органы дзяржаўнай улады і кіравання. Месца і роля ВКЛ у палітычнай сістэме РП. Знешняя палітыка РП у 17-18 стст. Палітычны крызіс. Спробы рэформ. Падзелы РП. Паўстанне Т.Касцюшкі.2


Карта “Вялікае княства Літоўскае”

1, 3, 4, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 50-т.3, 56, 57, 58-61, 69, 74, 82, 87, 88, 89, 91, 98-100, 109, 118, 154
8

Рэлігія і культура беларускіх земляў ў IX – XIII стст.

Язычніцтва. Прыняцце і распаўсюджанне хрысціянства. Вусная народная творчасць. Пісьменства. Літаратура. Архітэктура і жывапіс. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы Беларусі.


2
2

Д/ф “Манастыр у царквы Спаса”

17, 18, 23-25, 27, 28, 37, 50-т.1, 53, 64, 92, 96, 111-113,

Апытанне, тэсты

9

Утварэнне і развіццё ВКЛ у сярэдзіне XIIIканцы XIV ст.


Перадумовы і прычыны стварэння беларуска-літоўскай дзяржавы. Пытанне аб “летапіснай” Літве. Міндоўг і яго палітыка.

Цэнтралізатарская палітыка Войшалка, Трайдэна, Віценя, Гедыміна і Альгерда.


2Карта “Вялікае княства Літоўскае”

1, 3, 4, 23, 24, 25, 28, 50-т.2, 58, 59, 61, 76, 95, 104, 118, 124, 131, 142, 154
10

ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст.

Палітычнае развіццё ВКЛ у канцы 14 ст.– 1430 гг. Унутрыпалітычнае жыццё ВКЛ у 1430-1558 гг. Знешнепалітычная дзейнасць ВКЛ. Адносіны з Польшчай, Маскоўскай дзяржавай, Ордэнам і татарамі.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ

2Карта “Вялікае княства Літоўскае”

1, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 28, 50-т.2, 58, 59, 61, 118, 124, 131, 142, 154

Апытанне, кантрол. і самаст. работы

11

ВКЛ у палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай.


Прычыны і перадумовы ўтварэння Рэчы Паспалітай. Люблінская унія 1569 г. Барацьба ВКЛ за самастойнасць. Статут ВКЛ 1588 г. Органы дзяржаўнай улады і кіравання. Месца і роля ВКЛ у палітычнай сістэме РП. Знешняя палітыка РП у 17-18 стст. Палітычны крызіс. Спробы рэформ. Падзелы РП. Паўстанне Т.Касцюшкі.
2
2

Карта “Усходняя Еўропа ў XVII – XVIII стст.”

1, 3, 4, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 50-т.3, 56, 57, 58-61, 69, 74, 82, 87, 88, 89, 91, 98-100, 109, 118, 154

Апытанне, тэсты

12

Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі (канец XVIII ст. – 1917 г.)

Уключэнне беларускіх зямель у склад Расіі.

Вайна 1812 г. Грамадска-палітычны рух.

Сацыяльна–эканамічнае жыццё. Аграрная рэформа 1861. Судовая, гарадская, ваенная, школьная, цэнзурная рэформы.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў парэформенны час. Сталыпінская аграрная рэформа. Паўстанне 1863 – 1864 гг. Грамадска-палітычны рух у 1860- 1890-я гг. Першая руская рэвалюцыя. Беларусь у гады І Сусветнай вайны.


4


Карта

“Расійская імперыя ў ХІХ ст.”2-4, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 36, 44, 50-т.4, 75, 81, 103, 120, 139, 144, 149
13

Беларускія землі ў канцы XVIII – перш. палове XIX стст.

Уключэнне беларускіх зямель у склад Расіі.

Вайна 1812 г. Грамадска-палітычны рух.

Сацыяльна–эканамічнае жыццё.


2Карта

“Расійская імперыя ў ХІХ ст.”2-4, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 44, 54, 75, 144, 149

Апытанне, кантрол. і самаст. работы

14

Усталяванне савецкай улады на Беларусі. Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці.

Кастрычніцкія падзеі на Беларусі. Стварэнне органаў улады. Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне БНР. БНР ва ўмовах нямецкай і польскай акупацый. Працэс і цяжкасці барацьбы за ўтварэнне БССР. Абвяшчэнне БССР. Утварэнне ЛітБелССР.

Савецка-польская вайна 1919-1920 гг. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі дагавор.


4

4, 12, 21, 23-26, 30, 40, 50-т.5, 65, 78, 79, 93, 102, 129, 149
15

Беларусь у другой пал. XIX ст. – пач. XX ст.

Аграрная рэформа 1861. Судовая, гарадская, ваенная, школьная, цэнзурная рэформы.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў парэформенны час. Сталыпінская аграрная рэформа. Паўстанне 1863 – 1864 гг. Грамадска-палітычны рух у 1860- 1890-я гг. Першая руская рэвалюцыя. Беларусь у гады І Сусветнай вайны.

2
2

Карта

“Расійская імперыя ў ХІХ ст.”2, 4, 5, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 44, 54, 81, 103, 120, 139, 144, 149

Апытанне, тэсты

16

Савецкая Беларусь у 1921-1939 гг.

Крызіс “ваеннага камунізму”. НЭП на Беларусі. Удзел БССР ва ўтварэнні Савецкага Саюза. Узбуйненне БССР. Навука і культура. Індустрыялізацыя і калектывізацыя. Фарміраванне таталітарнай грамадска-палітычнай сістэмы.

Рэпрэсіі на Беларусі. Культура БССР.


4


Карта Беларусі

4, 8, 21, 23-26, 30, 33, 40, 50-т.5, 72, 110
17

Беларусь у час рэвалюцый. Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці.

Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Фарміраванне сістэмы двухуладдзя. Беларускі нацыянальны рух у 1917 г. Кастрычніцкія падзеі на Беларусі. Стварэнне органаў улады. Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне БНР. БНР ва ўмовах нямецкай і польскай акупацый. Працэс і цяжкасці барацьбы за ўтварэнне БССР. Абвяшчэнне БССР. Утварэнне ЛітБелССР.

Савецка-польская вайна 1919-1920 гг. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі дагавор 1921 г.

2

4, 12, 21, 23-27, 30, 40, 65, 78, 79, 93, 102, 129, 149Апытанне, кантрол. і самаст. работы

18

Заходняя Беларусь у 1921 – 1939 гг. Пачатак Другой сусветнай вайны.

Палітычнае і эканамічнае жыццё ў Заходняй Беларусі. Культура Заходняй Беларусі. Далучэнне да БССР. Пачатак ІІ Сусветнай вайны.2


Карта Беларусі

8, 22-27, 40, 50-т.5, 93, 149, 152
19

БССР у перыяд нэпа

Крызіс “ваеннага камунізму”. НЭП на Беларусі. Удзел БССР ва ўтварэнні Савецкага Саюза. Узбуйненне БССР.

Навука і культура.

2Карта Беларусі

4, 8, 21, 23-26, 29, 30, 33, 40, 72, 110

Апытанне, кантрол. і самаст. работы

20

Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны

Прадумовы Вялікай Айчыннай вайны. Нападзенне Германіі на СССР. Акупацыйны рэжым. Партызанскі і падпольны рух.

Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Заканчэнне і вынікі вайны.


4


Карта, мультымедыйная прэзентацыя “Вялікая Айчынная вайна”.

Д/ф М. Рома “Звычайны фашызм” і інш.6, 8, 22 – 26, 40, 48, 50-т.5, 93, 94, 102, 134, 152
21

БССР у канцы 1920-х – 1930-я гг.

Індустрыялізацыя і калектывізацыя.

Фарміраванне таталітарнай грамадска-палітычнай сістэмы. Рэпрэсіі на Беларусі.

Культура БССР.


2Карта Беларусі

4, 8, 21, 23-26, 29, 30, 33, 40, 72, 110

Апытанне, кантрол. і самаст. работы

22

БССР у пасляваенны час

Аднаўленне прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў першыя пасляваенныя гады. Эканамічныя рэформы 1950-х гадоў і 1965 г.

Грамадска-палітычнае развіццё БССР. Курс на дэмакратызацыю партыйнага і дзяржаўнага жыцця ў эпоху “адлігі”.

Эпоха “застою” на Беларусі. Перыяд “перабудовы”. Міжнародная дзейнасць БССР. Развіццё культуры і асветы БССР.2


Карта Беларусі

8, 21, 23 – 26, 29, 30, 40, 42, 71, 72, 122, 149
23

Вялікая Айчынная вайна на Беларусі.

Прадумовы Вялікай Айчыннай вайны. Нападзенне Германіі на СССР. Акупацыйны рэжым. Партызанскі і падпольны рух.

Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Заканчэнне і вынікі вайны.

2
2

Карта, мультымедыйная прэзентацыя “Вялікая Айчынная вайна”


6, 8, 22 – 26, 40, 48, 93, 94, 102, 134, 152

Апытанне, тэсты, напісанне эсэ

24

Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе.

Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Грамадска-палітычнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне. Навука і культура.


4


Карта Беларусі,

Мультымедыйная прэзентацыя “Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы””4, 8, 10, 11, 15, 40, 46, 97, 155
25

БССР у пасляваенны час.


Аднаўленне прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў першыя пасляваенныя гады. Эканамічныя рэформы 1950-х гадоў і 1965 г.

Грамадска-палітычнае развіццё БССР. Курс на дэмакратызацыю партыйнага і дзяржаўнага жыцця ў эпоху “адлігі”.

Эпоха “застою” на Беларусі. Перыяд “перабудовы”. Міжнародная дзейнасць БССР. Развіццё культуры і асветы БССР.

2Карта Беларусі

8, 21, 23 – 26, 29, 30, 40, 42, 71, 72, 122, 149

Апытанне, кантрол. і самаст. работы

26

Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе.

Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Грамадска-палітычнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.


Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне. Навука і культура.
2
2

Карта Беларусі

4, 8, 10, 11, 15, 40, 46, 97, 155

Апытанне, тэсты


Каталог: Docs
Docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
Docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
Docs -> “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
Docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
Docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
Docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
Docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
Docs -> Іван Штэйнер Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…
Docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал