Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа



Дата канвертавання15.05.2016
Памер398.37 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.03.2015г. до 31.03.2015.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


Състав



Докладчик

Предмет на делото






















04.03.2015г.




№ 107/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

04.03.2015г.




№ 95/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

04.03.2015г.




№ 1058/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

04.03.2015г.




№ 1071/14г.

13:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

04.03.2015г.




№ 150/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

04.03.2015г.




№ 1187/14г.

13:45ч.



Х.Х.

Гр.д.

04.03.2015г.




№ 1104/14г.

14:00ч.



Х.Х.

Гр.д.






















05.03.2015г.




№ 6/15г.

09:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

05.03.2015г.




№ 565/14г.

10:00ч.

ІV

БП.

Н.о.х.д.

05.03.2015г.




№ 1257/14г.

10:00ч.



Х.Х.

Гр.д.

05.03.2015г.




№ 1106/14г.

10:20ч.



Х.Х.

Гр.д.

05.03.2015г.




№ 1063/12г.

11:00ч.



Х.Х.

Гр.д.

05.03.2015г.




№ 81714г.

11:00ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

05.03.2015г.




№ 1291/14г.

11:30ч.



Х.Х.

Гр.д.

05.03.2015г.




№ 803/14г.

13:30ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.






















06.03.2015г.




№ 183/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.






















09.03.2015г.




№ 553/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.03.2015г.




№ 1361/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.03.2015г.




№ 21/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

09.03.2015г.




№ 628/14г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.03.2015г.




№ 95/14г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

09.03.2015г.




№ 1203/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

09.03.2015г.




№ 791/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.03.2015г.




№ 1587/13г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

09.03.2015г.




№ 24/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.03.2015г.




№ 176/14г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

09.03.2015г.




№ 232/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

09.03.2015г.




№ 137/15г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.






















10.03.2015г.




№ 148/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

10.03.2015г.




№ 149/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

10.03.2015г.




№ 1211/14г.

10:00ч.



Х.Х.

Гр.д.

10.03.2015г.




№ 796/14г.

10:00ч.

ІV

БП.

Н.о.х.д.

10.03.2015г.




№ 103/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

10.03.2015г.




№ 144/13г.

10:15ч.

І

Й

Н.о.х.д.

10.03.2015г.




№ 1184/14г.

10:20ч.



Х.Х.

Гр.д.

10.03.2015г.




№ 152/15г.

10:20ч.

ІV

БП.

Н.о.х.д.

10.03.2015г.




№ 71/15г.

10:30ч.

ІV

БП.

Н.о.х.д.

10.03.2015г.




№ 339/14г.

10:30ч.

І

Й

Н.ч.х.д.

10.03.2015г.




№ 953/14г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.






















11.03.2015г.




№ 882/13г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

11.03.2015г.




№ 685/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

11.03.2015г.




№ 717/14г.

11:00ч.

ІІІ

Й

Н.а.х.д.

11.03.2015г.




№ 813/14г.

13:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.






















12.03.2015г.




№ 82/15г.

09:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

12.03.2015г.




№ 843/14г.

09:30ч.

І

Й

Н.а.х.д.

12.03.2015г.




№ 66/15г.

10:00ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

12.03.2015г.




№ 121/15г.

10:00ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.

12.03.2015г.




№ 67/15г.

10:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

12.03.2015г.




№ 71/14г.

10:30ч.

І

Й

Н.ч.х.д.

12.03.2015г.




№ 64/15г.

11:00ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.






















13.03.2015г.




№ 153/15г.

09:30ч.

І

Й

Н.о.х.д.

13.03.2015г.




№ 161/15г.

10:30ч.

І

Й

Ч.н.д.

13.03.2015г.




№ 160/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.











































16.03.2015г.




№ 306/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

16.03.2015г.




№ 1361/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

16.03.2015г.




№ 1256/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

16.03.2015г.




№ 1059/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

16.03.2015г.




№ 586/14г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

16.03.2015г.




№ 721/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

16.03.2015г.




№117/15г

14.00ч.

­VІ

Х.Х.

Н.а.х.д.






















17.03.2015г.




№ 339/14г.

10:00ч.

І

Й

Н.ч.х.д.

17.03.2015г.




№ 4/15г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

17.03.2015г.




№ 792/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

17.03.2015г.




№ 676/13г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

17.03.2015г.




№ 178/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.






















18.03.2015г.




№ 20/14г.

09.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

18.03.2015г.




№ 144/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

18.03.2015г.




№ 1245/14г.

10:00ч.



Х.Х.

гр.д.

18.03.2015г.




№ 1160/14г.

10:20ч.



Х.Х.

гр.д.






















18.03.2015г.




№ 143/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

18.03.2015г.




№ 841/14г.

13:30ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.

18.03.2015г.




№ 859/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.






















19.03.2015г.




№ 845/14г.

09:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

19.03.2015г.




№ 110/15г.

09:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

19.03.2015г.




№ 59/15г.

10:00ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

19.03.2015г.




№ 158/15г.

10:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.






















19.03.2015г.




№ 55/15г.

10:15ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

19.03.2015г.




№ 442/14г.

10:30ч.

ІV

БП.

Н.о.х.д.

19.03.2015г.




№ 111/15г.

10:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

19.03.2015г.




№ 65/15г.

10:30ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

19.03.2015г.




№ 57/15г.

10:45ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

19.03.2015г.




№ 58/15г.

11:00ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.

19.03.2015г.




№ 56/15г.

13:30ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.

19.03.2015г.




№ 234/14г.

10:00ч.

І

Й

Н.а.х.д.






















20.03.2015г.




№ 894/13г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

20.03.2015г.




№ 463/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.03.2015г.




№ 183/15г.

10:15ч.

І

Й

Н.о.х.д.

20.03.2015г.




№ 161/15г.

10:30ч.

І

Й

Ч.н.д.

20.03.2015г.




№ 184/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

20.03.2015г.




№ 187/15г.

14:00ч.

ІV

Б.П

Н.о.х.д.






















23.03.2015г.




№ 782/13г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2015г.




№ 2/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

23.03.2015г.




№ 591/14г.

09:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

23.03.2015г.




№ 732/14г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

23.03.2015г.




№ 965/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

23.03.2015г.




№ 86/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2015г.




№ 719/14г.

10:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

23.03.2015г.




№ 1169/13г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2015г.




№ 527/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2015г.




№ 721/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

23.03.2015г.




№ 196/15г.

13:10ч.

І

Й

Н.о.х.д.

23.03.2015г.




№ 717/14г.

13:15ч.

І

Й

Н.а.х.д.

23.03.2015г.




№ 1082/14г.

13:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2015г.




№ 135/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

23.03.2015г.




№ 720/13г.

13:30ч.

І

Й

Н.о.х.д.

23.03.2015г.




№ 130/15г.

13:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.






















24.03.2015г.




№ 110/15г.

09:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

24.03.2015г.




№ 88/15г.

10:00ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

24.03.2015г.




№ 3/15г.

10.00ч.

V

П.С.

гр.д.

24.03.2015г.




№ 89/15г.

10:15ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

24.03.2015г.




№ 1450/13г.

10.30ч.

V

П.С.

гр.д.

24.03.2015г.




№ 111/15г.

10:30ч.

ІV

БП.

Н.а.х.д.

24.03.2015г.




№ 872/13г.

11:30ч.

ІV

БП.

Н.о.х.д.






















25.03.2015г.




№ 30/15г.

09:15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

25.03.2015г.




№ 866/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

25.03.2015г.




№ 79/15г.

10:00ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

25.03.2015г.




№ 1157/14г.

10:30ч.



Х.Х.

гр.д.

25.03.2015г.




№ 184/15г.

10:45ч.



Х.Х.

гр.д.

25.03.2015г.




№ 143/15г.

11:00ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

25.03.2015г.




№ 466/14г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

25.03.2015г.




№ 85/15г.

13:30ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.

25.03.2015г.




№ 128/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

25.03.2015г.




№ 83/15г.

14:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.






















26.03.2015г.




№ 199/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 147/15г.

09:45ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 710/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 84/15г.

10:30ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

26.03.2015г.




№ 70/15г.

10:45ч.



Х.Х.

Н.а.х.д.

26.03.2015г.




№ 810/14г.

11:00ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 203/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 211/15г.

11:30 ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 846/14г.

13:30ч.



Х.Х.

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 202/15г.

13:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 204/15г.

13:40ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

26.03.2015г.




№ 207/15г.

13:50ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.






















30.03.2015г.




№ 412/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 759/14г.

10:15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 757/14г.

10:25ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 1519/13г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

30.03.2015г.




№ 761/14г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 109/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 102/15г.

10:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 427/14г.

10:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 934/14г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

30.03.2015г.




№ 1606/13г.

13:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

30.03.2015г.




№ 72/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 73/15г.

14:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

30.03.2015г.




№ 74/15г.

14:40ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.






















31.03.2015г.




№ 204/15г.

09:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

31.03.2015г.




№ 205/15г.

09:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

31.03.2015г.




№ 206/15г.

09:45ч.

V

П.С.

Гр.д.

31.03.2015г.




№ 207/15г.

09:45ч.

V

П.С.

Гр.д.

31.03.2015г.




№ 208/15г.

10:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

31.03.2015г.




№ 149/15г.

10:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

31.03.2015г.




№ 21/15г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

31.03.2015г.




№ 1203/14г.

11:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2015
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал