Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часаДата канвертавання15.05.2016
Памер345.21 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.04.2015г. до 30.04.2015.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото06.04.2015г.
№ 413/13г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

06.04.2015г.
№ 717/11г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.


07.04.2015г.
№ 83/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

07.04.2015г.
№ 774/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

07.04.2015г.
№ 280/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

07.04.2015г.
№ 877/13г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


08.04.2015г.
№ 1170/14г.

09:20ч.Я.Н

гр.д.

08.04.2015г.
№ 39/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

08.04.2015г.
№ 1319/14г.

09:40ч.Я.Н

гр.д.

08.04.2015г.
№ 866/14г.

09:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

08.04.2015г.
№ 186/15г.

10:00ч.Я.Н

гр.д.

08.04.2015г.
№ 1115/14г.

10:15ч.Я.Н

гр.д.

08.04.2015г.
№ 218/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.04.2015г.
№ 176/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

08.04.2015г.
№ 193/15г.

10:45 ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

08.04.2015г.
№ 217/15г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.04.2015г.
№ 232/15г.

11:00 ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

08.04.2015г.
№ 1106/14г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.

08.04.2015г.
№ 214/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

08.04.2015г.
№ 216/15г.

11:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.04.2015г.
№ 241/15г.

13:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

08.04.2015г.
№ 133/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

08.04.2015г.
№ 1104/14г.

13:30ч.Я.Н.

гр.д.

08.04.2015г.
№ 10/15г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.04.2015г.
№ 181/15г.

14:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


09.04.2015г.
№ 1192/14г.

09:20ч.Я.Н.

гр.д.

09.04.2015г.
№ 1200/14г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

09.04.2015г.
№ 1171/14г.

10:20ч.Я.Н.

гр.д.

09.04.2015г.
№ 1063/12г.

10:50ч.Я.Н

гр.д.

09.04.2015г.
№ 244/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.04.2015г.
№ 246/15г.

11:15ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.04.2015г.
№ 253/15г.

13:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.04.2015г.
№251/15г.

13:15ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.04.2015г.
№252/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.04.2015г.
№ 86/15г.

13:30ч.И.П.

Н.ч.х.д.
15.04.2015г.
№ 95/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

15.04.2015г.
№ 155/15г.

09:45ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

15.04.2015г.
№ 737/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

15.04.2015г.
№ 628/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.04.2015г.
№ 860/14г.

10:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

15.04.2015г.
№ 131/15г.

10:15ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

15.04.2015г.
№ 132/15г.

10:30ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

15.04.2015г.
№ 124/15г.

10:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

15.04.2015г.
№ 129/15г.

10:45ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

15.04.2015г.
№ 792/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.04.2015г.
№ 813/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.04.2015г.
№ 264/15г.

11:15ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.04.2015г.
№ 553/14г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.04.2015г.
№ 246/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.04.2015г.
№ 143/15г.

13:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

15.04.2015г.
№ 791/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.04.2015г.
№ 232/14г.

14:30ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.


16.04.2015г.
№ 265/15г.

09:10ч.Я.Н..

гр.д.

16.04.2015г.
№ 264/15г.

09:30ч.Я.Н.

гр.д.

16.04.2015г.
№ 215/15г.

09:50ч.Я.Н..

гр.д.

16.04.2015г.
№ 1184/14г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

16.04.2015г.
№ 175/15г.

11:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

16.04.2015г.
№ 194/15г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

16.04.2015г.
№ 117/15г.

15:30ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

16.04.2015г.
№ 200/15г.

14:15ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.


20.04.2015г.
№ 1355/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.04.2015г.
№ 439/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.04.2015г.
№ 1380/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.04.2015г.
№ 782/13г.

11:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.


21.04.2015г.
№ 82/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

21.04.2015г.
№ 275/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

21.04.2015г.
№ 856/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

21.04.2015г.
№ 176/14г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

21.04.2015г.
№ 1587/13г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

21.04.2015г.
№ 872/13г.

11:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


22.04.2015г.
№ 14/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.04.2015г.
№ 1170/14г.

09:30ч.Я.Н.

гр.д.

22.04.2015г.
№ 223/15г.

09.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

22.04.2015г.
№ 108/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.04.2015г.
№ 574/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

22.04.2015г.
№ 405/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

22.04.2015г.
№ 232/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

22.04.2015г.
№ 176/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

22.04.2015г.
№ 234/15г.

11:15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

22.04.2015г.
№ 233/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

22.04.2015г.
№ 239/15г.

11:45ч.

ІІІ

Г

Н.ч.д.

22.04.2015г.
№ 39/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

22.04.2015г.
№ 463/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.04.2015г.
№ 181/15г.

14:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


23.04.2015г.
№ 856/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

23.04.2015г.
№ 197/15г.

09:50ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

23.04.2015г.
№ 770/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

23.04.2015г.
№ 1113/14г.

10:20ч.Я.Н.

гр.д.

23.04.2015г.
№ 63/15г.

10:20ч.Я.Н.

гр.д.

23.04.2015г.
№ 64/15г.

11:10ч.Я.Н.

гр.д.

23.04.2015г.
№ 1104/14г.

11:45ч.Я.Н.

гр.д.

23.04.2015г.
№ 1115/14г.

11:45ч.Я.Н.

гр.д.

23.04.2015г.
№ 277/15г.

13:30ч.

І

Б.П.

Н.о.х.д.

23.04.2015г.
№ 542/13г.

14:00ч.

І

Б.П.

Н.о.х.д.


27.04.2015г.
№ 792/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

27.04.2015г.
№ 1256/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

27.04.2015г.
№ 4/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

27.04.2015г.
№ 953/14г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.


28.04.2015г.
№ 774/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

28.04.2015г.
№ 1519/13г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

28.04.2015г.
№ 6/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

28.04.2015г.
№ 234/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П

Н.а.х.д.

28.04.2015г.
№ 965/14г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

28.04.2015г.
№ 482/13г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

28.04.2015г.
№ 282/15г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

28.04.2015г.
№ 283/15г.

11:10ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

28.04.2015г.
№ 284/15г.

11:20ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

28.04.2015г.
№ 287/15г.

11:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

28.04.2015г.
№ 676/13г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

28.04.2015г.
№ 288/15г.

11:40ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.29.04.2015г.
№ 1164/14г.

09:20ч.Я.Н.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 223/15г.

09:30ч.Я.Н.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 1211/14г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 144/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 1184/14г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 49/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 264/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 265/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 143/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 291/15г.

11:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

29.04.2015г.
№ 1082/14г.

11:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

29.04.2015г.
№ 58/15г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

29.04.2015г.
№ 739/14г.

14:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.


30.04.2015г.
№ 111/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

30.04.2015г.
№ 817/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

30.04.2015г.
№ 250/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

30.04.2015г.
№ 405/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

30.04.2015г.
№ 1106/14г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

30.04.2015г.
№ 1104/14г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

30.04.2015г.
№ 808/14г.

13:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


30.04.2015г.
№ 55/15г.

11:00ч.Х.Х.

Н.а.х.д.

30.04.2015г.
№ 84/15г.

11:30ч.Х.Х.

Н.а.х.д.

30.04.2015г.
№ 70/15г.

11:40ч.Х.Х.

Н.а.х.д.

30.04.2015г.
№ 57/15г.

11:20ч.Х.Х.

Н.а.х.д.

30.04.2015г.
№ 56/15г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2015
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал