Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часаДата канвертавання15.05.2016
Памер323.95 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.05.2014г. до 31.05.2014г.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото

07.05.2014г
№1378/11г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

07.05.2014г
№1300/13г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.


08.05.2014г
№311/14г.

09.45ч

І

Й.

Н.о.х.д.


10.05.2014г
№327/14г.

11.00ч

І

Г.

Н.о.х.д.


12.05.2014г
№41/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

12.05.2014г
№1550/13г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г
№1549/13г.

10.15ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г
№1337/13г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

12.05.2014г
№279/14г.

10.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г
№1528/13г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г
№440/14г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г
№434/14г.

13.45ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.


13.05.2014г
№608/13г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№233/14г.

09.30ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№168/14г.

09.40ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№241/14г.

09.40ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№169/14г.

09.45ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№150/14г.

09.45ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№311/12г.

09.50ч

І

Й.

Ч.н.д.

13.05.2014г
№135/14г.

09.55ч

І

Й.

Н.о.х.д.

13.05.2014г
№34/14г.

09.55ч

І

Й.

Н.о.х.д.

13.05.2014г
№886/13г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№170/14г.

10.00ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г
№94/14г.

10.00ч

І

Й.

Н.о.х.д.

13.05.2014г
№1430/13г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

13.05.2014г
№136/14г.

10.15ч

V

П.С.

гр.д.

13.05.2014г
№1548/13г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

13.05.2014г
№4/14г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.


14.05.2014г
№370/14г.

09.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г
№2122/10г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г
№1523/13г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г
№1537/13г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г
№772/13г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г
№18/13г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

15.05.2014г
№97/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г
№345/14г.

09.50ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

15.05.2014г
№89/14г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г
№90/14г.

10.015

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г
№92/14г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г
№542/13г.

11.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

15.05.2014г
№185/14г.

11.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

15.05.2014г
№331/14г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


19.05.2014г
№188/14г.

09.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г
№238/14г.

09.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г
№193/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

14.05.2014г
№70/14г.

09.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г
№219/14г.

09.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г
№189/14г.

10.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г
№325/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г
№446/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г
№1354/13г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г
№212/14г.

10.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г
№478/14г.

10.15ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г
№269/14г.

10.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г
№541/13г.

10.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г
№330/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г
№894/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г
№389/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г
№1/14г.

11.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г
№1618/13г.

13.00ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г
№897/13г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г
№1571/12г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г
№518/12г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.20.05.2014г
№194/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

20.05.2014г
№173/14г.

09.30ч

І

Й.

Н.а.х.д.

20.05.2014г
№174/14г.

09.40ч

І

Й.

Н.а.х.д.

20.05.2014г
№305/14г.

09.45ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

20.05.2014г
№240/14г.

09.50ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г
№268/14г.

09.55ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г
№719/13г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

20.05.2014г
№865/13г.

10.00ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г
№823/13г.

10.15ч

І

Й.

Н.ч.х.д.

20.05.2014г
№251/14г.

10.30ч

І

Й.

Н.а.х.д.

20.05.2014г
№176/14г.

10.30ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г
№205/14г.

14.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


21.05.2014г
№71/14г.

09.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.05.2014г
№144/14г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.05.2014г
№1167/13г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.05.2014г
№353/14г.

15.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


22.05.2014г
№817/13г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

22.05.2014г
№796/13г.

09.50ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

22.05.2014г
№223/14г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

22.05.2014г
№1021/13г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

22.05.2014г
№686/13г.

11.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


21.05.2014г
№22/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г
№814/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г
№854/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

21.05.2014г
№864/13г.

11.45ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г
№133/14г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г
№55/14г.

14.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.
26.05.2014г
№222/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

26.05.2014г
№1164/13г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

26.05.2014г
№128/14г.

10.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г
№1431/13г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

26.05.2014г
№127/14г.

10.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г
№1051/13г.

10.45ч

V

П.С.

гр.д.

26.05.2014г
№827/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

26.05.2014г
№144/14г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г
№42/14г.

11.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г
№52/14г.

13.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г
№183/12г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


27.05.2014г
№220/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

27.05.2014г
№265/14г.

09.30ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г
№357/14г.

09.30ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г
№88/14г.

09.40ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г
№777/13г.

09.45ч

І

Й

Н.о.х.д.

27.05.2014г
№856/13г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

27.05.2014г
№720/13г.

10.00ч

І

Й

Н.о.х.д.

27.05.2014г
№105/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г
№475/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г
№744/13г.

10.15ч

І

Й

Н.ч.х.д.

27.05.2014г
№65/14г.

10.20ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г
№228/14г.

10.30ч

І

Й

Н.ч.х.д.

27.05.2014г
№1904/12г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г
№877/13г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г
№234/14г.

11.00ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г
№314/14г.

11.15ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г
№374/14г.

1130ч

І

Й

Н.о.х.д.

27.05.2014г
№375/14г.

1140ч

І

Й

Н.о.х.д.


28.05.2014г
№157/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№213/14г.

10.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№249/14г.

10.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№256/14г.

10.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№888/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

28.05.2014г
№277/14г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№702/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№312/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№795/13г.

11.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г
№882/13г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2014
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал