Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа



Дата канвертавання15.05.2016
Памер323.95 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.05.2014г. до 31.05.2014г.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


Състав



Докладчик

Предмет на делото

07.05.2014г




№1378/11г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

07.05.2014г




№1300/13г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.






















08.05.2014г




№311/14г.

09.45ч

І

Й.

Н.о.х.д.






















10.05.2014г




№327/14г.

11.00ч

І

Г.

Н.о.х.д.






















12.05.2014г




№41/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

12.05.2014г




№1550/13г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г




№1549/13г.

10.15ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г




№1337/13г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

12.05.2014г




№279/14г.

10.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г




№1528/13г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г




№440/14г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

12.05.2014г




№434/14г.

13.45ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.






















13.05.2014г




№608/13г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№233/14г.

09.30ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№168/14г.

09.40ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№241/14г.

09.40ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№169/14г.

09.45ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№150/14г.

09.45ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№311/12г.

09.50ч

І

Й.

Ч.н.д.

13.05.2014г




№135/14г.

09.55ч

І

Й.

Н.о.х.д.

13.05.2014г




№34/14г.

09.55ч

І

Й.

Н.о.х.д.

13.05.2014г




№886/13г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№170/14г.

10.00ч

І

Й.

Н.а.х.д.

13.05.2014г




№94/14г.

10.00ч

І

Й.

Н.о.х.д.

13.05.2014г




№1430/13г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

13.05.2014г




№136/14г.

10.15ч

V

П.С.

гр.д.

13.05.2014г




№1548/13г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

13.05.2014г




№4/14г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.






















14.05.2014г




№370/14г.

09.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г




№2122/10г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г




№1523/13г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г




№1537/13г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г




№772/13г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.05.2014г




№18/13г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

15.05.2014г




№97/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г




№345/14г.

09.50ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

15.05.2014г




№89/14г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г




№90/14г.

10.015

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г




№92/14г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

15.05.2014г




№542/13г.

11.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

15.05.2014г




№185/14г.

11.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

15.05.2014г




№331/14г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.






















19.05.2014г




№188/14г.

09.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г




№238/14г.

09.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г




№193/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

14.05.2014г




№70/14г.

09.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г




№219/14г.

09.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г




№189/14г.

10.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г




№325/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г




№446/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г




№1354/13г.

10.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г




№212/14г.

10.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

19.05.2014г




№478/14г.

10.15ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г




№269/14г.

10.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г




№541/13г.

10.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г




№330/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г




№894/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г




№389/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г




№1/14г.

11.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г




№1618/13г.

13.00ч

V

П.С.

гр.д.

19.05.2014г




№897/13г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.05.2014г




№1571/12г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

19.05.2014г




№518/12г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.











































20.05.2014г




№194/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

20.05.2014г




№173/14г.

09.30ч

І

Й.

Н.а.х.д.

20.05.2014г




№174/14г.

09.40ч

І

Й.

Н.а.х.д.

20.05.2014г




№305/14г.

09.45ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

20.05.2014г




№240/14г.

09.50ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г




№268/14г.

09.55ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г




№719/13г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

20.05.2014г




№865/13г.

10.00ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г




№823/13г.

10.15ч

І

Й.

Н.ч.х.д.

20.05.2014г




№251/14г.

10.30ч

І

Й.

Н.а.х.д.

20.05.2014г




№176/14г.

10.30ч

І

Й.

Н.о.х.д.

20.05.2014г




№205/14г.

14.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.






















21.05.2014г




№71/14г.

09.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.05.2014г




№144/14г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.05.2014г




№1167/13г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.05.2014г




№353/14г.

15.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.






















22.05.2014г




№817/13г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

22.05.2014г




№796/13г.

09.50ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

22.05.2014г




№223/14г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

22.05.2014г




№1021/13г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

22.05.2014г




№686/13г.

11.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.






















21.05.2014г




№22/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г




№814/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г




№854/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

21.05.2014г




№864/13г.

11.45ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г




№133/14г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.05.2014г




№55/14г.

14.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.
































































26.05.2014г




№222/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

26.05.2014г




№1164/13г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

26.05.2014г




№128/14г.

10.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г




№1431/13г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

26.05.2014г




№127/14г.

10.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г




№1051/13г.

10.45ч

V

П.С.

гр.д.

26.05.2014г




№827/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

26.05.2014г




№144/14г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г




№42/14г.

11.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г




№52/14г.

13.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

26.05.2014г




№183/12г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.






















27.05.2014г




№220/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

27.05.2014г




№265/14г.

09.30ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г




№357/14г.

09.30ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г




№88/14г.

09.40ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г




№777/13г.

09.45ч

І

Й

Н.о.х.д.

27.05.2014г




№856/13г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

27.05.2014г




№720/13г.

10.00ч

І

Й

Н.о.х.д.

27.05.2014г




№105/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г




№475/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г




№744/13г.

10.15ч

І

Й

Н.ч.х.д.

27.05.2014г




№65/14г.

10.20ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г




№228/14г.

10.30ч

І

Й

Н.ч.х.д.

27.05.2014г




№1904/12г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г




№877/13г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.05.2014г




№234/14г.

11.00ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г




№314/14г.

11.15ч

І

Й

Н.а.х.д.

27.05.2014г




№374/14г.

1130ч

І

Й

Н.о.х.д.

27.05.2014г




№375/14г.

1140ч

І

Й

Н.о.х.д.






















28.05.2014г




№157/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№213/14г.

10.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№249/14г.

10.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№256/14г.

10.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№888/13г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

28.05.2014г




№277/14г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№702/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№312/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№795/13г.

11.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

28.05.2014г




№882/13г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2014
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година
2014 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал