Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часаДата канвертавання15.05.2016
Памер374.37 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.02.2015г. до 28.02.2015.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото

02.02.2015г.
№ 889/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

02.02.2015г.
№ 893/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

02.02.2015г.
№ 895/14г.

10:15ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

02.02.2015г.
№ 897/14г.

10:20ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

02.02.2015г.
№ 136/14г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

02.02.2015г.
№ 717/11г.

10:45ч.

V

П.С.

Гр.д.

02.02.2015г.
№ 1058/14г.

13:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.


03.02.2015г.
№ 800/14г.

09:30ч.

І

Й

Н.а .х.д.

03.02.2015г.
№ 720/13г.

09:45ч.

І

Й

Н.о .х.д.

03.02.2015г.
№ 858/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.

03.02.2015г.
№ 611/14г.

10:00ч.

І

Й

Н.о .х.д.

03.02.2015г.
№ 228/14г.

10:15ч.

І

Й

Н.ч .х.д.

03.02.2015г.
№ 519/14г.

10:30ч.

І

Й

Н.о .х.д.

03.02.2015г.
№ 482/13г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.

03.02.2015г.
№ 7/15г.

11:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.


04.02.2015г.
№ 819/14г.

09:45ч.

ІІІ

Г

Н.а .х.д.

04.02.2015г.
№ 144/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

04.02.2015г.
№ 143/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

04.02.2015г.
№ 828/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.о .х.д.

04.02.2015г.
№ 737/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.ч .х.д.

04.02.2015г.
№ 5/15г.

13:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

04.02.2015г.
№ 6/15г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.


05.02.2015г.
№ 801/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а .х.д.

05.02.2015г.
№ 818/14г.

09:30ч.

І

Й

Н.а .х.д.

05.02.2015г.
№ 799/14г.

09:45ч.

І

Й

Н.а .х.д.

05.02.2015г.
№ 684/14г.

09:45ч.

І

Й

Н.о .х.д.

05.02.2015г.
№ 774/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.а .х.д.

05.02.2015г.
№ 71/14г.

10:00ч.

І

Й

Н.ч .х.д.

05.02.2015г.
№ 339/14г.

10:00ч.

І

Й

Н.ч .х.д.

05.02.2015г.
№ 877/13г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.

05.02.2015г.
№ 831/14г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.

05.02.2015г.
№ 3/15г.

11:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а .х.д.

05.02.2015г.
№ 12/15г.

11:45ч.

ІV

Б.П.

Н.а .х.д.


09.02.2015г.
№ 813/14г.

09.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

09.02.2015г.
№ 1606/13г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.02.2015г.
№ 1519/13г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

09.02.2015г.
№ 586/14г.

11.00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

09.02.2015г.
№ 1076/14г.

11:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

09.02.2015г.
№ 1363/14г.

13:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.02.2015г.
№ 812/14г.

13.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


10.02.2015г.
№ 802/14г.

09:30ч.

І

Й

Н.а .х.д.

10.02.2015г.
№ 845/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а .х.д.

10.02.2015г.
№ 837/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.

10.02.2015г.
№ 306/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.а .х.д.

10.02.2015г.
№ 503/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.

10.02.2015г.
№1450/13г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

10.02.2015г.
№280/14г.

11:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

10.02.2015г.
№717/11г.

14:00ч.

V

П.С.

Гр.д.


11.02.2015г.
№ 782/13г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

11.02.2015г.
№ 1641/13г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

11.02.2015г.
№ 721/14г.

09.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

11.02.2015г.
№ 719/14г.

09.45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

11.02.2015г.
№ 732/14г.

10.00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

11.02.2015г.
№ 591/14г.

10.15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

11.02.2015г.
№ 811/14г.

10.15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

11.02.2015г.
№ 2/15г.

11.00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

11.02.2015г.
№ 30/15г.

11.15 ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

11.02.2015г.
№ 866/14г.

13.30 ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.


12.02.2015г.
№ 552/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

12.02.2015г.
№ 38/1г.

10:15ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

12.02.2015г.
№ 842/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

12.02.2015г.
№ 679/14г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


16.02.2015г.
№ 865/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

16.02.2015г.
№ 1244/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

16.02.2015г.
№ 1169/13г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

16.02.2015г.
№1193/14г.

10:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

16.02.2015г.
№1159/14г.

10:15ч.

V

П.С.

Гр.д.

16.02.2015г.
№936/14г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

16.02.2015г.
№1187/14г.

14:00ч.Х.Х..

гр.д.


17.02.2015г.
№ 855/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

17.02.2015г.
№147/15г.

09:45ч.

V

П.С.

Гр.д.

17.02.2015г.
№ 856/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

17.02.2015г.
№136/14г.

10:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

17.02.2015г.
№ 770/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

17.02.2015г.
№1059/14г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

17.02.2015г.
№ 537/14г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


18.02.2015г.
№ 114/15г.

09:15ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

18.02.2015г.
№ 466/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

18.02.2015г.
№ 479/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

18.02.2015г.
№527/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

Гр.д.

18.02.2015г.
№ 183/14г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

18.02.2015г.
№893/14г.

11:30ч.

ІІ

И.Ц.

Гр.д.

18.02.2015г.
№1180/14г.

14:00ч.Х.Х..

гр.д.


19.02.2015г.
№ 679/14г.

09:15ч.

ІV

Б.П.

Н..о.х.д.

19.02.2015г.
№ 720/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н..а.х.д.

19.02.2015г.
№ 717/14г.

09:30ч.

І

Й

Н..а.х.д.

19.02.2015г.
№ 620/14г.

09:45ч.

І

Й

Н..а.х.д.

19.02.2015г.
№ 842/14г.

09:50ч.

ІV

Б.П.

Н..оа.х.д.

19.02.2015г.
№ 843/14г.

09:50ч.

І

Й

Н..а.х.д.

19.02.2015г.
№ 82/11г.

09:55ч.

І

Й

Н.ч.д.

19.02.2015г.
№ 725/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н..а.х.д.

19.02.2015г.
№ 622/14г.

10:00ч.

І

Й

Н..о.х.д.

19.02.2015г.
№ 1157/14г.

10:00ч.Х.Х..

гр.д.

19.02.2015г.
№ 234/14г.

10:15ч.

І

Й

Н..а.х.д.

19.02.2015г.
№ 1123/14г.

10:20ч.Х.Х..

гр.д.

19.02.2015г.
№ 94/14г.

10:30ч.

І

Й

Н..о.х.д.

19.02.2015г.
№ 1121/14г.

10:40ч.Х.Х..

гр.д.

19.02.2015г.
№ 205/14г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н..о.х.д.

19.02.2015г.
№ 860/14г.

13:30ч.Х.Х..

Н..о.х.д.


20.02.2015г.
№ 894/13г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


23.02.2015г.
№20/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

23.02.2015г.
№1592/13г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

Гр.д.

23.02.2015г.
№987/14г.

10:15ч.

V

П.С.

Гр.д.

23.02.2015г.
№1034/14г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

23.02.2015г.
№33/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

23.02.2015г.
№1082/14г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

Гр.д.

23.02.2015г.
№692/13г.

10:45ч.

V

П.С.

Гр.д.

23.02.2015г.
№214/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

23.02.2015г.
№934/14г.

11:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

23.02.2015г.
№39/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о .х.д.

23.02.2015г.
№62/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.а .х.д.

23.02.2015г.
№851/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

Гр.д.

23.02.2015г.
№717/11г.

14:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

23.02.2015г.
№121/15г.

14:00ч.Х.Х.

Н.о .х.д.

23.02.2015г.
№735/14г.

14:30ч.

ІІІ

Г

Н.о .х.д.


24.02.2015г.
№ 711/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н..а.х.д.

24.02.2015г.
№ 8012/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н..а.х.д.

24.02.2015г.
№ 800/14г.

09:30ч.

І

Й

Н..а.х.д.

24.02.2015г.
№ 240/14г.

09:50ч.

І

Й

Н..о.х.д.

24.02.2015г.
№ 125/15г.

09:50ч.

ІV

Б.П.

Н..о.х.д.

24.02.2015г.
№ 40/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н..а.х.д.

24.02.2015г.
№ 611/14г.

10:00ч.

І

Й

Н.о.х.д.

24.02.2015г.
№770/14г.

10:15ч.

V

П.С.

Гр.д.

24.02.2015г.
№1000/14г.

10:30ч.

V

П.С.

Гр.д.

24.02.2015г.
№ 669/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н..а.х.д.

24.02.2015г.
№ 856/13г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н..о.х.д.

24.02.2015г.
№2038/12г.

11:00ч.

V

П.С.

Гр.д.25.02.2015г.
№ 502/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

25.02.2015г.
№ 463/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

25.02.2015г.
№ 72/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

25.02.2015г.
№ 73/15г.

10:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

25.02.2015г.
№ 74/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

25.02.2015г.
№ 859/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

25.02.2015г.
№ 83/15г.

11:15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

25.02.2015г.
№ 1256/14г.

13:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

25.02.2015г.
№ 169/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

Гр.д.

25.02.2015г.
№ 720/13г.

14:30ч.

І

Й

Н.о.х.д.

25.02.2015г.
№ 519/14г.

15:00ч.

І

Й

Н.о.х.д.


26.02.2015г.
№ 96/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н..а.х.д.

26.02.2015г.
№ 831/14г.

09:45ч.

ІV

Б.П.

Н..о.х.д.

26.02.2015г.
№ 1245/14г.

10:00ч.Х.Х..

гр.д.

26.02.2015г.
№ 1179/14г.

10:15ч.Х.Х..

гр.д.

26.02.2015г.
№ 542/13г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о .х.д.

26.02.2015г.
№ 1171/14г.

10:50ч.Х.Х..

гр.д.

26.02.2015г.
№ 1160/14г.

11:00ч.Х.Х..

гр.д.

26.02.2015г.
№ 805/14г.

13:30ч.Х.Х..

Н..о.х.д.


27.02.2015г.
№8/15г.

10:00ч.

V

П.С.

Гр.д.

27.02.2015г.
№ 413/13г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2015
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал