Заседание № по ред № на дело и годинаДата канвертавання15.05.2016
Памер336.53 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото

01.03.2016
№ 50/2016г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

01.03.2016
№ 682/2015г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

01.03.2016
№ 725/2015г.

10:00

ІV

Т.Г.

Н.а.д

01.03.2016
№ 643/2015г.

10:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

01.03.2016
№ 442/2014г.

13:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д


02.03.2016
№ 99/2016г.

09:45

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

02.03.2016
№ 729/2015г.

10:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

02.03.2016
№ 143/2016г.

10:00Я.Н.

гр.д.

02.03.2016
№ 104/2016г.

11:00

ІІІ

Г

Н.ч.д

02.03.2016
№ 192/2015г.

13:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

02.03.2016
№ 46/2016г.

14:45

ІІІ

Г

Н.а.д

02.03.2016
№ 468/2015г.

15:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


07.03.2016
№ 117/2016г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

07.03.2016
№ 1453/2015г.

10:15

V

П.С.

гр.д.

07.03.2016
№ 15/2016г.

10:45

V

П.С.

гр.д.

07.03.2016
№ 985/2015г.

11:30

V

П.С.

гр.д.

07.03.2016
№ 1094/2015г.

13:30

V

П.С.

гр.д.


08.03.2016
№ 2049/2012г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

08.03.2016
№ 693/2015г.

10:00

І

И.П.

Н.о.х.д.

08.03.2016
№ 7/2016г.

10:30

І

И.П.

Н.а.д.

08.03.2016
№ 697/2015г.

10:45

І

И.П.

Н.а.д.

08.03.2016
№ 2/2016г.

10:00

І

И.П.

Н.о.х.д.

08.03.2016
№ 26/2016г.

13:00

І

И.П.

Н.а.д.

08.03.2016
№ 167/2015г.

14:00

І

И.П.

Н.о.х.д.


09.03.2016
№ 1411/2015г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.03.2016
№ 1168/2015г.

09:30Я.Н.

гр.д.

09.03.2016
№ 126/2016г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.03.2016
№ 170/2016г.

10:00Я.Н.

гр.д.

09.03.2016
№ 172/2016г.

10:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

09.03.2016
№ 43/2016г.

10:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


10.03.2016
№ 78/2015г.

09:30

І

И.П.

Н.о.х.д

10.03.2016
№ 79/2015г.

10:00

І

И.П.

Н.о.х.д

10.03.2016
№ 348/2015г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

10.03.2016
№ 638/2015г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

10.03.2016
№ 633/2015г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

10.03.2016
№ 45/2016г.

10:00

ІV

Т.Г.

Н.а.д

10.03.2016
№ 12/2016г.

10:00

ІV

Т.Г.

Н.а.д

10.03.2016
№ 709/2015г.

10:30

І

И.П.

Н.а.д.

10.03.2016
№ 679/2014г.

11:00

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

10.03.2016
№ 470/2015г.

11:00

І

И.П.

Н.о.х.д

10.03.2016
№ 71/2014г.

1330

І

И.П.

Н.ч.х.д

10.03.2016
№ 685/2015г.

13:30

І

И.П.

Н.о.х.д

10.03.2016
№ 271/2015г.

13:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

10.03.2016
№ 706/2015г.

14:00

І

И.П.

Н.о.х.д


14.03.2016
№ 145/2016г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.03.2016
№ 825/2015г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.03.2016
№ 1080/2015г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.03.2016
№ 770/2014г.

10:00

ІV

Б.П.

Н.о.х.д

14.03.2016
№ 1247/2015г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

14.03.2016
№ 1387/2014г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

14.03.2016
№ 642/2015г.

10:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

14.03.2016
№ 818/2015г.

10:30

V

П.С.

гр.д.

14.03.2016
№ 724/2015г.

10:30

ІІІ

Г

Н.а.д.

14.03.2016
№ 1/2016г.

10:45

ІІІ

Г

Н.а.д.

14.03.2016
№ 537/2014г.

11:00

ІV

Б.П.

Н.о.х.д

14.03.2016
№ 9/2016г.

11:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

14.03.2016
№ 15/2016г.

11:30

V

П.С.

гр.д.

14.03.2016
№ 445/2015г.

13:30

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

14.03.2016
№ 542/2013г.

14:00

ІV

Б.П.

Н.о.х.д

14.03.2016
№808/14г.

14:00

ІV

Б.П.

Н.о.х.д

14.03.2016
№ 63/2016г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.


15.03.2016
№ 294/2015г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

15.03.2016
№ 317/2015г.

09:45

V

П.С.

гр.д.

15.03.2016
№ 1233/2015г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

15.03.2016
№ 491/2015г.

10:30

V

П.С.

гр.д.

15.03.2016
№ 304/2015г.

13:30

ІV

Т.Г.

Н.ч.х.д

15.03.2016
№ 42/2016г.

14:00

V

П.С.

гр.д.


16.03.2016
№ 832/2015г.

10:00Я.Н.

гр.д.

16.03.2016
№ 518/2015г.

10:00Я.Н.

гр.д.

16.03.2016
№ 722/2015г.

10:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

16.03.2016
№ 14/2015г.

10:30Я.Н.

гр.д.

16.03.2016
№ 253/2015г.

10:30Я.Н.

гр.д.

16.03.2016
№ 986/2015г.

10:30Я.Н.

гр.д.

16.03.2016
№ 647/2015г.

10:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

16.03.2016
№108/2016г

10.30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

16.03.2016
№ 940/2015г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

16.03.2016
№ 8/2016г.

11:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

16.03.2016
№ 11/2016г.

11:15

ІІІ

Г

Н.а.д.

16.03.2016
№ 55/2016г.

11:30

ІІІ

Г

Н.а.д.

16.03.2016
№ 3/2016г.

14:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


17.03.2016
№ 71/2016г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

17.03.2016
№ 676/2015г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

17.03.2016
№ 730/2015г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

17.03.2016
№ 68/2015г.

10:00

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

17.03.2016
№ 646/2015г.

10:00Я.Н.

гр.д.

17.03.2016
№ 127/2016г.

10:00Я.Н.

гр.д.

17.03.2016
№ 75/2016г.

10:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

17.03.2016
№ 234/2014г.

11:00

ІV

Т.Г.

Н.а.д


21.03.2016
№ 1/2015г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.


21.03.2016
№ 712/2015г.

09:45

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.03.2016
№ 331/2015г.

10:30

V

П.С.

гр.д.

21.03.2016
№ 885/2015г.

10:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.03.2016
№ 1206/2015г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.03.2016
№ 432/2015г.

10:00

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

21.03.2016
№ 553/2014г.

13:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.03.2016
№ 591/2015г.

11:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

21.03.2016
№ 178/2016г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.03.2016
№ 713/2015г.

14:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

21.03.2016
№ 42/2016г.

14:00

V

П.С.

гр.д.

21.03.2016
№ 286/2016г.

14:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

21.03.2016
№ 289/2015г.

14:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


22.03.2016
№ 88/2016г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

22.03.2016
№ 1121/2015г.

09:30

V

П.С.

гр.д.

22.03.2016
№ 1255/2015г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

22.03.2016
№ 66/2016г.

10:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

22.03.2016
№ 658/2015г.

10:30

ІV

Т.Г.

Н.ч.х.д

22.03.2016
№ 75/2016г.

10:30

V

П.С.

гр.д.

22.03.2016
№ 87/2015г.

13:30

ІV

Т.Г.

Н.ч.х.д23.03.2016
№ 933/2015г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2016
№ 931/2015г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2016
№ 261/2016г.

10:00Я.Н.

гр.д.

23.03.2016
№ 907/2015г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2016
№ 226/2016г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

23.03.2016
№ 227/2016г.

14:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.


28.03.2016
№ 1450/2015г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

28.03.2016
№ 128/2016г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

28.03.2016
№ 796/2014г.

13:00

ІV

Б.П.

Н.о.х.д

28.03.2016
№ 103/2016г.

13:00

І

ИП

Н.ч.д.

28.03.2016
№ 102/2016г.

13:15

І

ИП

Н.ч.д.

28.03.2016
№ 1094/2015г.

14:00

V

П.С.

гр.д.


29.03.2016
№ 63/2016г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

29.03.2016
№ 80/2016г.

10:00

І

ИП

Н.а.д.

29.03.2016
№ 74/2016г.

10:15

І

ИП

Н.а.д.

29.03.2016
№ 73/2016г.

10:30

І

ИП

Н.а.д.

29.03.2016
№ 843/2014г.

11:00

І

ИП

Н.а.д.

29.03.2016
№ 86/2015г.

11:30

І

ИП

Н.а.д.

29.03.2016
№ 121/156.

13:30

І

ИП

Н.о.х.д.

29.03.2016
№ 157/15г.

14:00

І

ИП

Н.о.х.д.


30.03.2016
№ 14/2016г.

09:30Я.Н.

гр.д.

30.03.2016
№ 626/2015г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

30.03.2016
№ 1209/2015г.

10:00Я.Н.

гр.д.

30.03.2016
№ 1310/2015г.

10:00Я.Н.

гр.д.

30.03.2016
№ 627/2015г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2016
2016 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2016 -> Докладчик Предмет на делото 01. 02. 2016 №825/2015 г. 10: 00 ІІ


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал