Заседание № по ред № на дело и годинаДата канвертавання15.05.2016
Памер372.11 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.07.2015г. до 31.07.2015.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото

01.07.2015г.
№ 1338/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.07.2015г.
№ 282/15г.

09:30ч.Я.Н.

гр.д.

01.07.2015г.
№ 267/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

01.07.2015г.
№ 266/15г.

09:45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

01.07.2015г.
№ 586/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.07.2015г.
№ 253/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

01.07.2015г.
№ 1164/14г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

01.07.2015г.
№ 214/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.07.2015г.
№ 20/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.07.2015г.
№ 518/15г.

14:45ч.Я.Н.

гр.д.


06.07.2015г.
№ 144/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

06.07.2015г.
№ 1082/14г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

06.07.2015г.
№ 192/15г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

06.07.2015г.
№ 322/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.


07.07.2015г.
№ 421/15г.

09:00ч.

І

ИП

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 422/15г.

09:30 ч.

І

ИП

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 194/15г.

10:00ч.

І

ИП

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 140/15г.

10:30ч.

І

ИП

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 254/15г.

11:30ч.

І

ИП

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 265/15г.

11:45ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 843/14г.

11:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 265/15г.

11:45ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

07.07.2015г.
№ 739/14г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

07.07.2015г.
№ 56/15г.

14:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.


08.07.2015г
№ 1164/14г.

09:00ч.Я.Н.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 337/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о .х.д.

08.07.2015г.
№ 162/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 158/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 566/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 1341/14г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 631/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 232/15г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 133/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о .х.д.

08.07.2015г.
№ 612/15г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.07.2015г.
№ 454/15г.

15:00ч.

І

И.П.

Н.о .х.д.

08.07.2015г.
№ 453/15г.

15:30ч.

І

И.П.

Н.о .х.д.


09.07.2015г.
№ 431/15г.

09:30ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

09.07.2015г.
№ 803/14г.

09:45ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

09.07.2015г.
№ 846/14г.

10:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

09.07.2015г.
№ 79/15г.

10:30ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

09.07.2015г.
№ 167/15г.

11:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

09.07.2015г.
№ 248/14г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.ч.х.д.

09.07.2015г.
№ 248/15г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.ч.х.д.

09.07.2015г.
№ 157/15г.

14:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

09.07.2015г.
№ 71/14г.

14:30ч.

І

И.П.

Н.ч.х.д.

09.07.2015г.
№ 86/15г.

15:00ч.

І

И.П.

Н.ч.х.д.


10.07.2015г.
№ 553/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о .х.д.

10.07.2015г.
№ 269/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а .х.д.

10.07.2015г.
№ 270/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о .х.д.

10.07.2015г.
№ 459/15г.

11:00ч.

І

И.П.

Н.о .х.д.

10.07.2015г.
№ 458/15г.

11:15ч.

І

И.П.

Н.о .х.д.

10.07.2015г.
№ 455/15г.

11:30ч.

І

И.П.

Н.о .х.д.

10.07.2015г.
№ 176/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а .х.д.

10.07.2015г.
№ 233/15г.

14:00ч.

ІІІ

Г.

Н.а .х.д.


13.07.2015г.
№ 483/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 427/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а .х.д.

13.07.2015г.
№ 321/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 368/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 493/15г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 176/14г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 413/13г.

10:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о .х.д.

13.07.2015г.
№ 244/15г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 1647/13г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 500/15г.

11:15ч.

V

П.С.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 1059/14г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 144/15г.

14:00ч.

V

П.С.

гр.д.

13.07.2015г.
№ 785/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.


14.07.2015г.
№ 248/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

14.07.2015г.
№ 632/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

14.07.2015г.
№ 417/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

14.07.2015г.
№ 416/15г.

10:15ч.

V

П.С.

гр.д.

14.07.2015г.
№ 596/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

14.07.2015г.
№ 390/15г.

10:45ч.

V

П.С.

гр.д.

14.07.2015г.
№ 717/11г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

14.07.2015г.
№ 280/14г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.


15.07.2015г.
№ 253/15г.

09:00ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 468/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 574/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.07.2015г.
№ 243/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 189/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 567/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 952/13г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 382/15г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 479/15г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 634/15г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 467/15г.

11:20ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.07.2015г.
№ 356/15г.

11:30ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 580/15г.

11:30ч.Я.Н.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 289/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.07.2015г.
№ 407/15г.

13:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

15.07.2015г.
№ 406/15г.

13:15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

15.07.2015г.
№ 685/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.07.2015г.
№ 645/15г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 409/15г.

14:15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

15.07.2015г.
№ 416/15г.

14:20ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

15.07.2015г.
№ 358/14г.

14.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.07.2015г.
№ 852/14г.

14:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.07.2015г.
№ 514/14г.

15.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


16.07.2015г.
№ 696/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

16.07.2015г.
№ 702/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.


20.07.2015г.
№ 953/14г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

20.07.2015г.
№ 106/15г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

20.07.2015г.
№ 176/14г.

10:45ч.

V

П.С.

гр.д.

20.07.2015г.
№ 1450/13г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

20.07.2015г.
№462/15г.

11.00ч.

ІІІ

Г

н.о.х.д.

20.07.2015г.
№474/15г.

11.15ч.

ІІІ

Г

н.о.х.д.

20.07.2015г.
№ 3/15г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

20.07.2015г.
№ 331/15г.

14:00ч.

V

П.С.

гр.д.21.07.2015г.
№ 817/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.


23.07.2015г.
№ 151/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

23.07.2015г.
№ 808/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

23.07.2015г.
№ 708/14г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

23.07.2015г.
№ 631/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

23.07.2015г.
№ 714/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

23.07.2015г.
№ 477/15г.

10:40ч.

ІІ

Г.

Н.о.х.д.

23.07.2015г.
№ 476/15г.

10:50ч.

ІІ

Г.

Н.о.х.д.


24.07.2015г.
№ 586/14г.

10.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

24.07.2015г.
№ 20/14г.

13.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


27.07.2015г.
№ 258/15г.

09.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 159/15г.

10.00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 434/15г.

10.15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 267/15г.

10.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 866/15г.

11.00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 245/15г.

11.15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 894/13г.

11.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

27.07.2015г.
№ 266/15г.

11.45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 233/15г.

13.00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

27.07.2015г.
№ 432/15г.

13.30ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

27.07.2015г.
№ 489/15г.

14.30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


28.07.2015г.
№ 616/13г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.29.07.2015г.
№ 321/15г.

10.00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

29.07.2015г.
№ 356/15г.

10.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№ 339/14г.

11.00ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

29.07.2015г.
№ 464/15г.

13.15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№ 466/15г.

13.20ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№ 363/15г.

13.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№ 354/15г.

14.00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№ 364/15г.

14.30ч. .

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№461/15г.

13.10ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№442/15г.

15.00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.07.2015г.
№427/15г.

15.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.


30.07.2015г.
№ 333/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

30.07.2015г.
№ 191/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

30.07.2015г.
№ 781/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

30.07.2015г.
№ 490/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

30.07.2015г.
№ 491/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.


Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2015
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал