Заседание № по ред № на дело и годинаДата канвертавання15.05.2016
Памер357.44 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.06.2015г. до 30.06.2015.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото


02.06.2015г.
№ 720/13г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

02.06.2015г.
№ 877/13г.

10:30ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.


03.06.2015г.
№ 782/13г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

03.06.2015г.
№ 143/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

03.06.2015г.
№ 1211/14г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

03.06.2015г.
№ 282/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

03.06.2015г.
№ 353/15г.

10:00ч.

І

И.П..

Н.а.х.д.

03.06.2015г.
№ 387/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

03.06.2015г.
№ 242/15г.

11:00ч.

І

И.П..

Н.а.х.д.

03.06.2015г.
№ 254/15г.

11:15ч.

І

И.П..

Н.а.х.д.

03.06.2015г.
№ 265/15г.

11:30ч.

І

И.П..

Н.а.х.д.

03.06.2015г.
№ 79/15г.

11:45ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

03.06.2015г.
№ 860/14г.

11:45ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

03.06.2015г.
№ 140/15г.

13:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

03.06.2015г.
№ 739/14г.

13:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.


04.06.2015г.
№ 365/15г.

09:50ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

04.06.2015г.
№ 442/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

04.06.2015г.
№ 803/14г.

10:00ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

04.06.2015г.
№ 86/15г.

11:00ч.

І

И.П..

Н.ч.х.д.

04.06.2015г.
№ 19415г.

11:30ч.

І

И.П..

Н.а.х.д.

04.06.2015г.
№ 240/14г.

11:45ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

04.06.2015г.
№ 56/15г.

14:00ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

04.06.2015г.
№ 198/15г.

14:3 0ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.


05.06.2015г.
№ 376/15г.

10:30ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

05.06.2015г.
№ 369/15г.

11:00ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

05.06.2015г.
№ 372/15г.

11:15ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

05.06.2015г.
№ 373/15г.

11:30ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

05.06.2015г.
№ 371/15г.

11:45ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.


08.06.2015г.
№ 464/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.06.2015г.
№ 357/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

08.06.2015г.
№ 144/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.06.2015г.
№ 263/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

08.06.2015г.
№ 1082/14г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.06.2015г.
№ 244/15г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

08.06.2015г.
№ 1338/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.


09.06.2015г.
№ 144/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

09.06.2015г.
№ 503/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

09.06.2015г.
№ 139/15г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

09.06.2015г.
№ 380/15г.

13:30ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.


10.06.2015г.
№ 499/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 55/15г.

09:30ч.Я.Н.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 1106/14г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 189/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 1063/12г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 252/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 158/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 133/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

10.06.2015г.
№ 324/15г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.11.06.2015г.
№ 537/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

11.06.2015г.
№ 418/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

11.06.2015г.
№ 417/15г.

11:45ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


15.06.2015г.
№ 286/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.06.2015г.
№ 1599/13г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

15.06.2015г.
№ 952/13г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.06.2015г.
№ 1341/14г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.06.2015г.
№ 953/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

15.06.2015г.
№ 289/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.06.2015г.
№ 320/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

15.06.2015г.
№ 676/13г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

15.06.2015г.
№ 514/14г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


16.06.2015г.
№ 399/15г.

09:40ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

16.06.2015г.
№ 400/15г.

09:50ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

16.06.2015г.
№ 240/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

16.06.2015г.
№ 88/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

16.06.2015г.
№ 112/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

16.06.2015г.
№ 89/15г.

10:15ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

16.06.2015г.
№ 1059/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

16.06.2015г.
№ 717/11г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.


17.06.2015г.
№ 132/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 273/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 382/15г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 49/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 318/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 287/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 564/15г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 566/15г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.

17.06.2015г.
№ 567/15г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.


18.06.2015г.
№ 281/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П..

Н.А.х.д.

18.06.2015г.
№ 278/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

18.06.2015г.
№ 294/15г.

10:30ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

18.06.2015г.
№ 133/15г.

13:30ч.Я.Н.

гр.д.


19.06.2015г.
№ 410/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

19.06.2015г.
№ 415/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


22.06.2015г.
№ 565/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 568/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 339/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

22.06.2015г.
№ 280/14г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 1450/13г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 369/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 276/15г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 317/15г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 248/15г.

11:30ч.

V

П.С.

гр.д.

22.06.2015г.
№ 737/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.


23.06.2015г.
№ 571/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

23.06.2015г.
№ 106/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

23.06.2015г.
№ 303/15г.

09:40ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

23.06.2015г.
№ 298/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

23.06.2015г.
№ 362/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

23.06.2015г.
№ 331/15г.

10:30ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

23.06.2015г.
№ 144/15г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.


24.06.2015г.
№ 314/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

24.06.2015г.
№ 314/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

24.06.2015г.
№ 282/15г.

09:30ч.Я.Н.

гр.д.

24.06.2015г.
№ 232/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

24.06.2015г.
№ 321/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

24.06.2015г.
№ 572/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

24.06.2015г.
№ 1211/14г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

24.06.2015г.
№ 717/14г.

11:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

24.06.2015г.
№ 356/15г.

11.45ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

24.06.2015г.
№ 363/15г.

11.50ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

24.06.2015г.
№ 128/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

24.06.2015г.
№ 354/15г.

13.30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

24.06.2015г.
№ 355/15г.

14:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

24.06.2015г.
№ 785/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

24.06.2015г.
№ 364/15г.

14:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.25.06.2015г.
№ 333/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

25.06.2015г.
№ 334/15г.

09:45ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

25.06.2015г.
№ 335/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

25.06.2015г.
№ 81/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

25.06.2015г.
№ 304/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.ч.х.д.

25.06.2015г.
№ 429/15г.

14:00ч.

І

ИП..

Н.о.х.д.


29.06.2015г.
№ 530/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

29.06.2015г.
№ 239/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Ч.н.д.

29.06.2015г.
№ 258/15г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.06.2015г.
№ 159/15г.

10:00ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.06.2015г.
№ 179/1г.

10:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.06.2015г.
№ 231/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

29.06.2015г.
№ 810/14г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

29.06.2015г.
№ 866/14г.

13:15ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.06.2015г.
№ 894/13г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

29.06.2015г.
№ 245/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.06.2015г.
№ 596/15г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.


30.06.2015г.
№ 436/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

30.06.2015г.
№ 375/15г.

09:50ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

30.06.2015г.
№ 856/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П..

Н.а.х.д.

30.06.2015г.
№ 430/15г.

10:10ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

30.06.2015г.
№ 856/13г.

11:00ч.

ІV

Б.П..

Н.о.х.д.

30.06.2015г.
№ 128/15г.

14:00ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2015
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година
2015 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал