Змест практычных заняткаў па курсе «Беларуская мова»Дата канвертавання15.05.2016
Памер23.57 Kb.
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "19" 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў па курсе «Беларуская мова»

для студэнтаў 1 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (НОзс-11)
Практычныя заняткі № 1
Тэма 1. Правапіс галосных і зычных у беларускай мове

Пытанні:


 1. Правапіс галосных о, а, э; е, ё, я.

 2. Правапіс злучэнняў галосных іё (ыё), ія (ыя), іе, эо, эа ў іншамоўных словах.

 3. Правапіс галосных у складаных словах.

 4. Правапіс прыстаўных галосных і зычных.

 5. Правапіс мяккага знака. Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа.

 6. Правапіс д – дз, т – ц.

 7. Правапіс літары ў (у нескладовае).

 8. Правапіс вялікай літары.

 9. Арфаграфічны разбор.


Спіс літаратуры:

 1. Беларуская граматыка: У 2 ч.— Мінск : Навука і тэхніка. — Ч. 1. Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск, 1985. — 431 с.; Ч. 2. Сінтаксіс. — 1986. — 327 с.

 2. Беларуская мова. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне. Марфалогія: вучэб. дапам. для студэнтаў фак. педагогікі і методыкі пачатк. навучання / пад рэд. Я. М. Адамовіча. — Мінск : [б. в], 1987. — 429 с.

 3. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева
  [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — Мінск : Выш. шк., 2006. — 559 с.

 4. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба, З. І. Бадзевіч. — Мінск : Універсітэцкае. — 1996. — 654 с.

 5. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Даведачны матэрыял / У. І. Куліковіч ; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. — 3-е выд., стэрэатып.— Мінск : Новое знание, 2010.—128с.

 6. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. — Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларуь, 2008. — 144 с.


Практычныя заняткі № 2
Тэма. Марфеміка як вучэнне аб марфемах

Пытанні:


1.  Аснова слова і яе тыпы.

2. Канчатак, яго роля ў слове.

3. Корань слова. Варыянты кораня. Свабодныя і звязаныя карані.

4. Спосабы словаўтварэння.

5. Марфемны і словаўтваральны разбор слова.
Спіс літаратуры:

1. Беларуская граматыка: У 2 ч.— Мінск : Навука і тэхніка. — Ч. 1. Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск, 1985. — 431 с.; Ч. 2. Сінтаксіс. — 1986. — 327 с. 1. Беларуская мова. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне. Марфалогія: вучэб. дапам. для студэнтаў фак. педагогікі і методыкі пачатк. навучання / пад рэд. Я. М. Адамовіча. — Мінск : [б. в], 1987. — 429 с.

 2. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — Мінск : Выш. шк., 2006. — 559 с.

 3. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба, З. І. Бадзевіч. — Мінск : Універсітэцкае. — 1996. — 654 с.Складальнік Ю.С. Фірага
: student -> materials -> ped -> fno
fno -> План практических занятий по дисциплине «развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту»
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> «Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін А. У. Літвінскі
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне «Беларуская мова»
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе «Беларуская мова»
fno -> Загадчык кафедры філалогіі Т. М. Пучынская
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка